availability

listen to the pronunciation of availability
İngilizce - Türkçe
{i} geçerlilik
kullanılabilir

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

(Bilgisayar) yararlanırlık
(Denizbilim) yararlanılabilirlik
işe yararlık
var olma
kullanırlık
(Askeri) ulaşılabilirlik
elverişlilik
(Denizbilim) sağlanırlık
kullanılırlık
elde edilebilme
mevcudiyet
uygunluk
bulunurluk
(Mühendislik) emreamadelik (mühendislik dilinde)
{i} geçerlik
{i} mevcut olma
(Nükleer Bilimler) elde edilebilirlik,kullanıma hazır bulunma
{i} müsait olma
{i} bulunma

Projenin en büyük zorluğu, hayata geçirmek için gerekli beceriye sahip emekçilerin bulunup bulunmaması olacak. - The biggest challenge to the project will be the availability of workers with the skills required to bring it to fruition.

Kullanılabilirlik
mevcudiyet/müsaitlik
(Ticaret) elde bulunma
bulunabilirlik
hazır bulunma
available
{s} mevcut

Mevcut tek oda iki kişiliktir. - The only room available is a double.

Üzgünüz, iletişim kurmaya çalıştığınız kişi mevcut değil. - We are sorry, the person you are trying to contact is not available.

available
müsait

Müsait bir tur rehberi var mı? - Is there a tour guide available?

Doktor şimdi müsait değil. - The doctor is not available now.

availability edit
(Askeri) stok mevcudu incelemesi
availability ratio
yararlanılırlık oranı
availability date
(Ticaret) çek tahsil/ödeme tarihi
availability edit
(Askeri) STOK MEVCUDU İNCELEMESİ: İstek belgesiyle istenilen stokun, tam veya kısmi dağıtım için mevcut olup olmadığını tespit maksadıyla, stok bakiyelerinde yapılan kontrol
availability heuristic
(Pisikoloji, Ruhbilim) bulunabilirlik kısayolu
availability heuristic
zihinsel kestirme
availability level
bulunurluk oranı
availability notice
ürün bildirimi
availability of a trace
(Pisikoloji, Ruhbilim) izin ulaşılabilirliği
availability of personnel
(Askeri) elde mevcut personel
availability rate
bulunurluk oranı
availability ratio
yararlanilirlik orani
availability sampling
(Pisikoloji, Ruhbilim) ulaşılabilir örneklem
availability search
benzerlik araştırması
available
{s} var

Bu gece için mevcut bir oda var mı? - Is there a room available for tonight?

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

available
uygun

Toplantılar için oda uygun olacak mı? - Will the room be available for the meetings?

Maalesef uygun değilim. - I'm afraid I'm not available.

available
{s} geçerli

Bu teklif beş gün için geçerlidir. - This offer is available for five days.

Bu teklif sadece sınırlı bir süre boyunca geçerlidir. - This offer is available for a limited time only.

available
(Ticaret) mevcut olan
available
eldeki
available
{s} kullanışlı
available
{s} işe yarar

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

available
bulunan
available
kullanılır
available
(Ticaret) elde hazır bulunan
available
elde

Biletler Lions Kulübü üyelerinden elde edilebilir. - Tickets are available from Lions Club members.

available
elverişli
available
müsait olmak
available
boş (müsait)
available
(Kanun) emre amade
available
yararlanılır
available
meşgul değil
available
kullanılabilir

Bu bilet bütün bir yıl için kullanılabilir. - This ticket is available for a whole year.

Bu daktilo kullanılabilir mi? - Is this typewriter available?

available
bulunabilir
available
elde edilebilir

Biletler Lions Kulübü üyelerinden elde edilebilir. - Tickets are available from Lions Club members.

available
görüşmeye uygun
available
{s} hazır

Ayrıntılar hemen hazır değildi. - Details weren't immediately available.

Servisler hazır olacak. - Shuttles will be available.

Availability to
yapabilirlik
availabilities
mevcutların
available
kullanılabilen
high availability
(Bilgisayar) yüksek elverişlilik; yüksek devamlılık, hizmet verme süresi (or: bilgisayar sunucularının devamlılık süresi %99.9 idi)
non availability
olmayan durumu
off-the-shelf availability
Satın alınabilirlik, ticari olarak mevcut durumu
system availability
sistem kullanılabilirliği
advice of availability
(Askeri) MALZEME TEDARİK ŞEKLİ TALİMATI: Bir tedarik kaynağından alınmış olan bir noksan malzeme raporunda mevcut her kalem malzeme için yapılması gereken işi veya başvurulacak ikmal kaynağını gösteren ve teknik sınıf stok kontrol noktası tarafından hazırlanan rapor. Buna; "Domestic advice of availability" de denir
amphibious vehicle availability table
(Askeri) AMFİBİ ARAÇ MEVCUT TABLOSU: Esas itibariyle çıkarma hücumunu yapmak ve harekatın diğer unsurlarını desteklemek üzere elde bulunan amfibi araçların tip ve miktarını gösterir tablo
attendee availability
Katılan Uygunluğu
available
olası
boat availability table
(Askeri) ÇIKARMA ARACI MEVCUT ÇİZELGESİ: Bak. "landing craft availability table"
domestic advice of availability
(Askeri) YURT İÇİ MALZEME TEDARİK ŞEKLİ BİLDİRİMİ: Bak, "advice of availability". DOMESTIC AIR TRAFFIC (SAVUNMA BAKANLIĞI): İÇ HATLAR HAVA TRAFİĞİ: ABD içindeki hava trafiği
forecast of availability
(Askeri) GELECEĞE AİT MEVCUT TAHMİNİ: Gelecek bir devrede hazır olacağı umulan mevcut ile ilgili bir tahmin
forecast of availability
(Askeri) geleceğe ait mevcut tahmini
general availability
hazır olma tarihi
landing craft availability table
(Askeri) ÇIKARMA ARACI MEVCUT ÇİZELGESİ: Nakliye grubundaki her bir gemiden temin edilebilecek çıkarma araçlarının tip ve miktarını gösteren çizelge. Bu çizelge gemiden kıyıya intikal için çıkartma araçlarının tekne gruplarına tahsisinde temel teşkil eder. Bu çizelgeye "boat availability table" de denir
notice of availability
(Askeri) MEVCUT MADDELERİ BİLDİRME RAPORU: Mevcut raporu
pending availability
(Askeri) TEMİN EDİLİNCEYE KADAR
price and availability study
(Askeri) FİYAT VE MEVCUT İNCELEMESİ
selective availability
(Havacılık) seçicilik uygunluğu
vehicle availability
(Askeri) HİZMETE HAZIR ARAÇ MİKTARI: Belirli bir zamanda hizmet maksatları için mevcut olan esas görev araçlarının (genellikle beher bölük için) miktarı veya oranı
İngilizce - İngilizce
The quality of being available

What is your availability this week?.

That which is available

We have several availabilities.

the proportion of total time that an item of equipment is capable of performing its specified functions, normally expressed as a percentage It can be calculated by dividing the equipment available hours by the total number of hours in any given period One of the major sources of disagreement over the definition of availability is whether downtime should be divided by total hours, or by Scheduled Operating Time For example, if your plant is only scheduled to operate 5 days a week, should downtime incurred over the weekend be included in the calculation of availability? The view I take is that one of the prime goals of any organisation should be to maximise its Return on Assets This can only be achieved by reducing the total downtime, regardless of whether this downtime was scheduled or not For this reason, I prefer to use a definition of downtime that considers all downtime, as a proportion of total time, not scheduled operating time
Ability of a component or service to perform its required function at a stated instant or over a stated period of time It is usually expressed as the availability ratio, i e the proportion of time that the service is actually available for use by the Customers within the agreed service hours
Describes the reliability of power plants It refers to the number of hours the TURBINEs are available to produce power divided by the total hours in a year
Advertising time on radio or television that is available for purchase, at a specific time
Time that a generating unit, transmission line or other system is capable of providing service, even if it isn’t actually providing service all the time It is expressed as a percentage of a specific time period
The ability of an item to be in a state to perform a required function under given conditions at a given instant of time or over a time interval, assuming that resources are provided Note 1: This ability depends on the combined aspects of reliability, maintainability and support performance Note 2: External resources other than maintenance resources do not affect the availability of an item Note 3: The measure of availability is referred to as the instantaneous availability
Describes the reliability of power plants It refers to the number of hours that a power plant is available to produce power divided by the total hours in a set time period, usually a year
A measure of time a generating unit, transmission line, or other facility is capable of providing service, whether or not it actually is in service Typically, this measure is expressed as a percent available for the period under consideration, e g , an availability of 80% typically means that a plant could have produced power for about 7,000 hours during a year (80% x 8,760 hr/yr = 7,008) had requests been made for such service
s The portion of time that a system can be used for productive work, expressed as a percentage
Also known as system availability refers to the ability of the system to keep serving even when one of the component servers fails Availability is possible with as few as two servers, but it shows its power when the cluster consists of multiple servers It is also the ability to access data even after a disk driver failure without disrupting any applications
A measure of the degree to which an item is in an operable and committable state at the start of a mission when the mission is called for at an unknown (random) time
1) Timely, reliable access to data and information services for authorized users 2) The ability to have access to MEI Resource Elements when required by the mission and core supporting process(es), both now and in the future It also concerns the safeguarding of those resources and associated capabilities
The percentage of time for which a circuit or system is available for use Carrier class is typically 99 999% - about five minutes downtime per year
The availability of a navigation system is the percentage of time that the services are usable Availability is an indication of the ability of the system to provide usable service within the specified coverage area Signal availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is a function of both the physical characteristics of the environment and the technical capabilities of the transmitter facilities
the state when the system, resources, and data are in the place needed by the user, at the time the user needs them, and in the form needed by the user Availability is one of the three pillars of security -B-
The extent to which information or processes are reasonably accessible and usable, upon demand, by an authorized entity, allowing authorized access to resources and timely performance of time-critical operations
Assuring information and communications services will be ready for use when expected
The amount of time that the quality of a telecommunication service or communications link equals or exceeds a specified minimum value For satellite communication links the availability is usually expressed as a percentage of the average year See also Outage
A measure of the degree to which a system is either operating or is capable of operating at any time when used in its typical operational and support environment
The probability that a system is operational when called upon to perform its function The numerical value of availability is expressed as a probability from 0 to 1 Availability calculations take into account both the failures and the repairs of the system
The percentage of time that the services of a navigation system can be used within a particular coverage area Signal availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is a function of both the physical characteristics of the operational environment and the technical capabilities of the transmitter facilities
The quality of being available; availableness
{i} obtainability, accessibility, attainability
the quality of being at hand when needed
During a specified period, when a power station is scheduled to generate or to be in a planned shutdown, the amount of electricity actually produced is expressed as a fraction of the electricity that would have been produced if the station had run continuously at full power throughout that period
A measure of the degree to which an item is in an operable and committable state at the start of a mission, when the mission is called for at an unknown (random) time
The portion of time that a system can be used for productive work, expressed as a percentage
one of three types of heuristic, according to which the probability of an event, or of an item having a property, is judged by the ease with which instances can be brought to mind – their availability from memory See also representativeness, anchoring and adjustment
{i} unoccupancy
availability bias
an unrecognized tendency of decision-makers to give preference to recent information, vivid images that evoke emotions, and specific acts and behaviors that they personally observed
availability details
{i} details of obtainability
available
Valid

This is an available plea.

available
Having sufficient power, force, or efficacy to achieve the purpose; availing, effective
available
Such as one may avail one’s self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose

We have an available candidate.

general availability
A release of software which is good enough to be made available outside the originating company (available to the general public)
oral availability
The quality of being efficacious when taken by mouth (usually of a medicinal drug)

An analysis of the measured oral availability in rats for over 1100 compounds studied at SmithKline Beecham has revealed the unexpected positive influence of increasing molecular rigidity as measured by the rotatable bond count and the more expected negative impact of increasing polar surface area.

press availability
An event at which a politician is made available for questioning by the media
available
{s} ready for use; attainable; unoccupied; valid
available
{a} profitable, able to effect the object
high availability
(Bilgisayar) High availability is a system design protocol and associated implementation that ensures a certain absolute degree of operational continuity during a given measurement period
non-availability
(MASS NOUN) the state of not being available, free, or able to be used
Available
avail

Tom isn't available at the moment. May I take a message? - Tom is not available at the moment. May I take a message?

The currently available evidence does not allow me to make such a claim. - The currently available evidence does not permit me to make such a claim.

availabilities
plural of availability
available
02-27-2002 (AU F2F)
available
a condition of being able to use something
available
Readily obtainable
available
Motif Style Guide: (1) Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user (2) Used to describe a control that can be manipulated by the user
available
Individual workstations can be made available or unavailable for the computation of new assay runs When all of the raw data has been collected from the detector instrument for an individual assay run, the assay data is sent for computation to the first workstation set at Available which is not performing any tasks The order in which workstations are queried for availability is highest workstation number to lowest number (Station 01, the primary workstation)
available
A status that means the item is theoretically sitting on the shelf and may be checked out
available
In automatic call distribution language, an agent state, between calls, when an agent, having finished the previous transaction, returns to accept the next inbound caller
available
Anamal
available
obtainable or accessible and ready for use or service; "kept a fire extinguisher available"; "much information is available through computers"; "available in many colors"; "the list of available candidates is unusually long"
available
disposable
available
Land
available
not busy; not otherwise committed; "he was not available for comment"; "he was available and willing to accompany her"
available
If something is available, it is there for you to use, or you can obtain it
available
Such as one may avail ones self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose; convertible into a resource
available
Having sufficient power, force, or efficacy, for the object
available
Such as one may avail one's self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose; usable; profitable; advantageous; convertible into a resource; as, an available measure; an available candidate
available
convenient for use or disposal; "the house is available after July 1"; "2000 square feet of usable office space"
available
Having sufficient power, force, or efficacy, for the object; effectual; valid; as, an available plea
available
not busy; not otherwise committed; "he was not available for comment"; "he was available and willing to accompany her
available
Someone who is available is not busy and is therefore free to talk to you or to do a particular task. Mr Leach is on holiday and was not available for comment
available
Cards which can be legally moved from one pile to another are said to be available (Note that a card can be available even if there's currently no other pile to move it to Another way to say it is that the available cards are the ones you could move, if you had a place to move them to )
available
Cards which can be legally moved from one pile to another are said to be available
available
Suitable, useable, assessable, obtained, present or ready for immediate use Having sufficient force or advocacy
available
Admitted into zoological nomenclature--such as an available name or work; a name that can be used
available
adj sedia 2 vi [(Do you have cold drinks ~?)] ada [(~ minuman yang dingin?)]
available
Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user Used to describe a control that can be manipulated by the user
available
Available to seek and accept work the major portion of the week claiming for unemployment benefits
available
ready for you to use, to have or to see (e g The doctor is available tosee you this afternoon )
available
OSF/Motif Style Guide: (1) Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user (2) Used to describe a control that can be manipulated by the user
available
If something you want or need is available, you can find it or obtain it. Since 1978, the amount of money available to buy books has fallen by 17% There are three small boats available for hire + availability avail·abil·ity the easy availability of guns
available
One of the three possible states of a domain, specifically the state in which domain code can be activated by a start key See also "Domain states"
available
or free calcium oxide Generally low reactivity with water
Türkçe - İngilizce
bulanabilirlik
availability

  Heceleme

  a·vail·a·bi·li·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ıveylıbîlıti

  Eş anlamlılar

  availableness, accessibility

  Zıt anlamlılar

  unavailability

  Telaffuz

  /əˌvāləˈbələtē/ /əˌveɪləˈbɪlətiː/

  Etimoloji

  [ &-"vA-l&-'bi-l&-tE ] (noun.) 1803. avail +‎ -ability

  Videolar

  ... And it relies on the availability of data about ...
  ... last year? I guess that's my reminder to talk about availability. ...

  Günün kelimesi

  boniface