geçerlilik

listen to the pronunciation of geçerlilik
Türkçe - İngilizce
validity
currency, being in circulation
validity, effectiveness, cogency
validity, currency, effectiveness
currency
acceptability, being in demand
force
effectiveness
soundness
availability
currency, validity, being in effect
(Tıp) retrospective validation
(Tıp) valid
effective
(Bilgisayar) valid from
(Havacılık) effectivity
(Tıp) ongoing validation
(Tıp) concurrent validation
feasibility
acceptability
standing
currentness
validness
validation
geçerli
(Hukuk) valid

The ticket is valid for a week. - Bilet bir hafta geçerlidir.

Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on. - Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir.

geçerlilik süresi
validity periodtime of validityperiod of circulation
geçerlilik süresi
Validity
geçerlilik sonu
expiration date
geçerlilik sonu
pull date
geçerli
{s} available

Such extra-curricular classes are available only for children who have difficulties in science. - Böyle müfredat dışı dersler yalnızca fende zorluk çeken çocuklar için geçerlidir.

This offer is available for five days. - Bu teklif beş gün için geçerlidir.

geçerli
viable
Geçerlilik süresi
period of validity

The period of validity is two years after the application being approved.

geçerli
desired, acceptable, in demand, popular, in vogue
geçerli
operative
geçerli
{s} eligible
geçerli
{s} ruling
geçerli
acceptable
geçerli
(Ticaret) prevalent
geçerli
living
geçerli
comprehensive
geçerli
(Politika, Siyaset) most appropriate
geçerli
far-out
geçerli
in effect

The curfew is in effect until 6:00 in the morning. - Sokağa çıkma yasağı, sabah 6.00'ya kadar geçerlidir.

geçerli
(Ticaret) salable
geçerli
tolerable
geçerli
pertinent
geçerli
recognized
geçerli
(İnşaat) nominal
geçerli
force

The Julian calendar was in force in Russia. - Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi.

geçerlilik süresi
(Bilgisayar) valid for
geçerlilik süresi
(Bilgisayar) validity period
geçerli
orthodox
geçerli
in use
geçerli
sound
geçerli
in force

The Julian calendar was in force in Russia. - Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi.

geçerli
current

The old belief is still widely current. - Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir.

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

Geçerlilik süresi
validity date
geçerli
a valid
geçerli
legal
ücretlerin geçerlilik süresi
(Finans) validity of rates
Geçerli
default
en son geçerlilik
(Bilgisayar) expire after
geçerli
current, valid, in effect
geçerli
valid, effective, cogent
geçerli
admissible
geçerli
effective

The law will be effective from the 1st of April. - Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

geçerli
prevailing
geçerli
{s} regnant
geçerli
valid; current, in use, in force, in effect
geçerli
effectual
geçerli
passable

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

Although I speak passable French, don't expect me to be able to give a speech at Jérôme's wedding. - Geçerli Fransızca konuşmama rağmen benim Jérôme'nin düğününde konuşma yapabileceğimi bekleme.

geçerli
farout
geçerli
{s} received
Türkçe - Türkçe
Bir kavramın, bir yargının, mantık veya anlamı ve değeri bakımından onaylanabilir olması
Geçerli olma durumu, geçerlik
(Osmanlı Dönemi) TEDAVÜL
(Hukuk) VALİDİTE
geçerli
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber: "Başka bir yazımızda da Türkiye'de hâlâ geçerli olan üç takvimin (resmî, hicri, miladi) esaslarını yazacağım."- B. Felek
geçerli
Beğenilen, tutulan, sürümü olan
geçerli
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
geçerlilik