anamal

listen to the pronunciation of anamal
İngilizce - İngilizce
available
Türkçe - Türkçe
Sermaye, kapital, başmal
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye
Sermaye, kapital
anamal birikimi
Anamalcının elde ettiği artık değerin bir bölümünü kendi kullanırken büyük bölümünü anamalına ekleyerek onu büyütmesi
anamal