var olma

listen to the pronunciation of var olma
Türkçe - İngilizce
entia
continued existance
ens
existing
corporeity
presence
availability
var olmak
exist
var olmak
be
var ol
exist

I don't believe that ghosts exist. - Ben, hayaletlerin var olduklarına inanmıyorum.

Tom doesn't believe that ghosts exist. - Tom hayaletlerin var olduğuna inanmıyor.

var olmak
appear
var olmak
obtain
var olmak
1. to exist. 2. to come into existence
var olmak
come into being
varolma
exist
var olmak
to be
var olmak
be there
var ol
{f} existing

Keeping existing clients is just as important as finding new ones. - Var olan müşterileri korumak, yenilerini bulmak kadar önemlidir.

var olmak
come to being
var olmak
occur
var ol
be
bedenen var olma
corporeity
birlikte var olma
coexistence
doğal olarak var olma
inherence
gizli olarak var olma
latency
var ol
Good for you!/Well done!/Bravo!
var olmak
to exist, to be
var olmak
consist
var olmak
endure
var olmak
subsist
Türkçe - Türkçe

var olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Var olmak
durmak
Var olmak
(Osmanlı Dönemi) TEKEVVÜN
var olmak
Sağ olmak, yaşamak
var olma