şeki̇l

listen to the pronunciation of şeki̇l
Türkçe - İngilizce

şeki̇l teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

şekil
mold
şekil
figure

I figured it was easier to do it this way. - Onu bu şekilde yapmanın daha kolay olduğunu düşündüm.

This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil. - Bu şekil ham petrol ithalatının azaldığının bir göstergesidir.

şekil
shape

Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium. - Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur.

It is said that cats can change shape. - Kedilerin şekil değiştirebildikleri söylenilmektedir.

şekil
mould
şekil
form

A form appeared from over there. - Oradan bir şekil ortaya çıktı.

Communication takes many forms. - İletişim birçok şekiller alır.

şekil
image
şekil vermek
give shape
şekil vermek
mould
şekil vermek
shape
şekil vermek
mold
şekil
turn

Hanako turned out to be a surprisingly nice person. - Hanako'nun şaşırtıcı şekilde hoş bir insan olduğu ortaya çıktı.

Surprisingly enough, he turned out to be a thief. - Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı.

şekil
shape, form; diagram, figure; way, manner
şekil
(Hukuk) modality
şekil
illustration
şekil
diagram, figure, illustration
şekil
morpho
şekil
face

Britain faced dangerously low supplies of food. - İngiltere tehlikeli şekilde düşük gıda malzemeleri ile karşı karşıya idi.

Mary laid on her bed, crying with her face buried into her pillow. - Mary yatağına uzandı, yüzü yastığına gömülü şekilde ağladı.

şekil
contour
şekil
semblance
şekil
kind, sort, variety
şekil
wise

A wise man would not act in that way. - Akıllı bir adam bu şekilde hareket etmezdi.

şekil
way, manner
şekil
condition, state
şekil
figure , shape
şekil vermek
style
şekil değiştirme
transfiguration
şekil almak
take form
şekil almak
shape
şekil almak
jell
şekil almak
form
şekil almak
take shape
şekil bozukluğu
malformation
şekil bozukluğu
deformity
şekil değiştirme
transformation
şekil değiştirme
deformation
şekil ve içerik olarak
(Ticaret) as to form and substance
şekil ve şemail
appearance
şekil verici
shaper
şekil verilebilirlik
plasticity
şekil verme
forming
şekil vermek
dress
şekil vermek
set
şekil vermek
to give form/shape (to)
şekil vermek
give form
şekil vermek
form
şekil vermek
stamp out
şekil çizmek
diagrammatize
şekil şekil
all kinds of, many different kinds of
şekil
pattern

Patterns of married life are changing a lot. - Evlilik yaşam şekilleri çok değişiyor.

dört üçgen yüzlü şekil
tetrahedron
elle şekil verilmiş
fashioned
geometrik şekil
(Matematik) figure
model şekil verici
(Askeri) former
on iki yüzlü şekil
dodecahedron
otomatik şekil
(Bilgisayar) an autoshape
otomatik şekil
(Bilgisayar) autoshape
otomatik şekil
(Bilgisayar) autoshapes
şekil
cast
şekil
delineate
şekil
format
şekil
vein
şekil
(Tıp) forme
şekil
printing
şekil
conformation
şekil
outline
şekil
diagram
şekil
line

At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up. - Otobüs durağında,insanlar düzgün bir şekilde sırada beklediler.Filhakika otobüs durur durmaz sıra bozuldu.

The refugee crossed the line safely. - Mülteciler güvenli bir şekilde sınır çizgisini geçtiler.

şekil
configuration
aerodinamik şekil
streamline shape
aerodinamik şekil
streamline
aynı şekil
kind

I'm sorry, I'll pay you back in kind. - Özür dilerim. Aynı şekilde sana geri ödeyeceğim.

beş yüzlü şekil
pentahedron
daha fazla otomatik şekil
(Bilgisayar) more autoshapes
dört açılı şekil
tetragon
dört yapraklı şekil
quatrefoil
dört yüzlü şekil
tetrahedron
dörtkenarlı şekil
quadrilateral
elle şekil verme
hand molding
eşkenar şekil
equilateral
garip şekil
grotesque
geometrik şekil
geometric figure
gerçek şekil
(Bilgisayar) true form
hukuki işlemlerde şekil
(Kanun) form of juristic acts
kabartma resim veya şekil
cartouch
kabartma resim veya şekil
cartouche
kafa şekil bozukluğu ve zekâ geriliği hastalığı
mongolism
kemiğin şekil bozukluğundan kırılması
osteoclasis
kolay şekil alan
waxy
kolay şekil alan
waxen
nihai şekil
final form
oniki açılı şekil
dodecagon
oniki yüzlü şekil
dodecahedron
oyma kabartmalı şekil
glyph
saça şekil vermek
hairdressing
serbest şekil
(Bilgisayar) freehand shape
standart şekil
(Askeri) standard pattern
tahtaya şekil veya resim çizerek konuşma
chalk talk
tane şekil faktörü
grain shape factor
viskoz şekil değiştirme
viscous strain
yuvarlak şekil
round shape
şekil
eidolon
şekil
figuration
şekil
effigy
şekil
species
şekil
shadow
şekil
model
şekil
feature
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti
(Osmanlı Dönemi) (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül
(Osmanlı Dönemi) Geo: Bir veya daha fazla hudut vasıtasiyle mahdut ve mahsur olan şey
(Osmanlı Dönemi) Gr: Yazıya nokta, hareke ve i'rab koymak
(Osmanlı Dönemi) Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey
(Osmanlı Dönemi) Suret. Surette benzerlik
(Osmanlı Dönemi) Edb: Aruz ıstılahında mısraların sayısına ve kafiyelerin sırasına göre ortaya çıkan şekil
(Osmanlı Dönemi) Hey'et
(Osmanlı Dönemi) Muhtelif, müşkil işlerin her biri
(Osmanlı Dönemi) Şebih ve misil
şekil
Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
şekil
Davranış biçimi, tutum, yol, tarz
şekil
Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim
şekil
Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi: "Yalnızlığın şekilleri vardır, kimsesiz bir yerde yalnızlık, sosyete ve kalabalık içinde yalnızlık."- R. N. Güntekin
şekil
Anlatım biçimi
şekil
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim: "Dünyayı alıp avcuna bir gün Tanrım / Avcunda bu dünyaya bir şekil ver."- A. N. Asya
şekil
Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi
şekil
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
şekil
Biçim
şekil
Bir konuyu açıklamaya yarayan resim
şekil
Anlatım biçimi: "Ne yapıp yapmış, bu havai konuşmayı röportaj şekline sokmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu
şekil
Olma biçimi, durum, hâl
şekil bilgisi
Kelime bilgisi, morfoloji
şekil değiştirme
Transformasyon
Şekil
(Osmanlı Dönemi) BÂB
şekil
motif
şeki̇l