face

listen to the pronunciation of face
İngilizce - Türkçe
yüzleşmek

Eğer özgürlük istiyorsan, ebeveynlerinle yüzleşmek zorunda kalacaksın. - If you want freedom, you'll have to face your parents.

Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak. - Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

yüz

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm. - I saw his face in the dim light.

yüz yüze gelmek

Bir dinozorla yüz yüze gelmek eğlenceli bir deneyimdi. - Coming face to face with a dinosaur was a funny experience.

Tom onunla tek başına yüz yüze gelmek zorunda değil. - Tom doesn't have to face it alone.

göğüs germek
ön

O yüzü daha önce bir yerde gördüm. - I have seen that face somewhere before.

Madeni paranın önündeki sözleri anlamıyorum. - I don't understand the words on the face of the coin.

yönelmek
tavır
bakmak

Bu kızın güzel bir yüzü var. Kalbim ona bakmaktan erir. - This girl has a pretty face. My heart melts from looking at it.

Onların hepsi Tom'a bakmak için döndü. - They all turned to face Tom.

{f} göze almak
{i} onur
{i} çehre
{i} surat

O surat asıyorsa, bu sinirli olduğundan dolayıdır. - If he makes that face it's because he's nervous.

Tom hikayeyi duyduğunda suratını astı. - Tom pulled a long face when he heard the story.

{f} karşı karşıya gelmek
karşısında olmak
{f} dönmek
(Ticaret) karşısında durmak
dış görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - Nothing could be more reasonable, on the face of it.

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

(Jeoloji) ayak
karşı karşıya olmak
faça
asıl değer
yüzyüze gelmek
nazır olmak
tahammül etmek
(Mekanik) alın

Altı Facebook hesabımdan biri, Facebook tarafından askıya alındı. - One of my six Facebook accounts was suspended.

Tom sık sık facebook'ta motivasyon alıntılar postalar. - Tom often posts motivational quotes on Facebook.

örtmek
{i} (saatte) mine, kadran
şekil

Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu. - The victim's body was lying face down on the rug.

Benimle tekrar o şekilde konuşursan, yüzünü parçalayacağım. - If you talk to me that way again, I'm going to smash your face in.

şeref
sıvamak
görünüş

Mutlu bir gülümsemeyle görünüşü kurtarabilirsiniz. - You can save face with a happy smile.

Onun yüzünde her zaman ciddi bir görünüş var. - She always has a serious look on her face.

saygınlık
karşılamak
{f} bak

Uzaktan bakıldığında, kaya, bir insan yüzü gibi görünüyordu. - Seen at a distance, the rock looked like a human face.

Yüzünde dalgın bir bakışı vardı. - She has an absent look on her face.

kaplamak
itibar

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

İtibarımı kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose face.

{i} üst taraf
{f} karşı olmak
{f} yüzünü dönmek
on taraf
{i} sima
sıvama
{f} (bir duruma) dayanmak, tahammül etmek
{i} biçim

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Şapkamı giymeyi unuttum ve yüzüm kötü biçimde güneşten yandı. - I forgot to wear my hat and my face got badly sunburned.

{i} (Geometri) yüz
satıh
{f} kaplama yapmak
{f} yüzyüze gel
{f} katlanmak
resimli yüzey
{f} (taşın) yüzünü yontup
{i} mad. alın, ayna
{i} cephe
{f} karşı çıkmak
{f} karşısında olmak/durmak
{f} karşı koymak
{i} önyüz
{f} astarlamak
(Tıp) yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir)
{i} yüzey

Ben devasa sorunlarla yüz yüzeyim. - I am faced with a mountain of problems.

İki düşman yüz yüzeydi. - The two enemies were face to face.

{i} resimli taraf
{i} hal

Görünüşe göre o şimdi kötü bir ruh hali içinde. - From the look on his face, he is in a bad mood now.

Annemin yüzünü hâlâ görebiliyorum. - I can still see my mother's face.

{i} yüz ifadesi
{i} kadran
üzerinde çalışılan tünel duvarı veya sonu
{i} eda
dayanmak (bir duruma)
esas yüz
görmek

Tom Mary'nin yüzünü asla görmek istemiyor. - Tom doesn't want to see Mary's face ever again.

Asla yüzünü tekrar görmek istemiyorum. - I never want to see your face again.

ön yüz
Face to face
yüz yüze

İki âşık yüz yüze oturdular,çay içtiler. - The two lovers sat face to face, drinking tea.

Onlar yüz yüze kalmalıdır. - They must remain face to face.

face down
(Fiili Deyim ) yüzükoyun olmak yada yatmak
face up to
(deyim) face up to sth./someone (problemleri,zorluklari) kabul etmek,cesaretle karsi koymak,cesaretle karsilamak
face off
yüzleşme
face saving
itibarını kurtarmaya yarayan
face the music
(Fiili Deyim ) yaptığının sonucuna katlanmak
face with
karşısına çıkmak
face down
yüzükoyun

Sami yüzükoyun yatıyordu. - Sami was lying face down.

Tom yatakta yüzükoyun uzanıyor. - Tom is lying face down on the bed.

face down
karşısındakini sindirmek
face down
yüzüstü

Sami yüzüstü yatıyordu. - Sami was lying face down.

face down
(Konuşma Dili) yenmek
face joint
(İnşaat) duvar yüzü derzi
face off
çarpışma
face plate
önyüz
face up to
(deyim) metanetle karşılamak
face up to
(deyim) göğüs germek
face value
(deyim) dış görünüş
face wall
(İnşaat) ön yüz duvarı
face about
ters yöne dönmek
face amount
üzerinde yazılı meblağ
face amount certificate company
itibari kıymet
face brick
yüz tuğlası
face card n.
resimli iskambil kâğıdı
face cream
yüz kremi
face down position
yüz aşağı pozisyon
face fungus
yüz mantarı
face guard
yüz koruyucu
face it out
sonuna kadar götürmek
face lathe
yüz tornası
face lifting
yüze uygulanan estetik ameliyatı
face par
nominal değer
face plate
torna düz aynası
face powder
pudra
face soap
sabun
face stone
kesme taş
face stone
kaplama taşı
face string
alınlık kirişi
face the music
sonucuna katlanmak
face the music
ceremeyi çekmek
face to face
karşı karşıya

Ben anne ve babamın katili ile karşı karşıyaydım. - I was face to face with my parents' murder.

Öğretmen ve ben karşı karşıya oturduk. - The teacher and I sat down face to face.

face up to
yüz yüze gelmek
face up to
cesaretle karşıla
face value
nominal değer
face value
yazılı değer

Seninle son derece açık yüreklilikle konuşacağım bu yüzden söyleyeceğim her şeyi üzerinde yazılı değerden almanı istiyorum. - I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

face value
itibari kıymet
face value
ön değer
face wall
cephe duvarı
face with
yüzyüze gel
face with
yüzyüze gelmek
face-lift
estetik ameliyat
face-lift
yüz gerdirme ameliyatı
face-pack
yüz maskesi
face-pack
krem maskesi
face 2
yüz 2
face a challenge
(deyim) Bir mücadeleyle yüzyüze kalmak, bir mücadele içine girmek
face amount certificate company
itibarı kıymet
face angle
(Geometri) bir çok yüzlünün bir yüzü üzerinde ardışık iki kenarın oluşturduğu açı
face area
bir aracın hava akımına maruz brüt alanı. Bu alan test kanal eksenine dikey olan bir düzlemde yada, belirli bir yönden araca yaklaşan hava akına dik düzlemde ölçülür
face as long as a fiddle
demir gibi yüz sürece
face away
yüzünü diğer tarafa çevirmek

the navigator face away from the sun.

face conveyor
arın konveyörü, alın taşıyıcısı
face frame
yüz kare
face hammer
soyma çekici
face joint
duvar yüzü derzi, duvar yüzü eki
face lathe
yüz tornasi
face lotion
yüz losyonu
face milling
(Mühendislik) alın frezeleme
face milling cutter
(Mühendislik) alın frezesi, alın işleme çıkışı
face of a map or chart
bir harita veya şemanın görüntüsünün basılı olduğu yüzü
face pack
yüz paketi
face paint
Yüz boyası
face palm
yüz palmiye
face pin wrench
yüz iğne anahtarı
face plate
(Mühendislik) fırdöndü aynası
face plate
yüz plaka
face recognition
yüz tanıma
face scrub
yüz arındırıcısı
face shield
İş alanında kullanılan yüzü koruyucu herhangi bir tür maske
face the fact
gerçekle yüzleşme
face to face with, opposite to
yüz ile, karşısındaki yüz
face tracking
Son dönemde özellikle web-cam ler için kullanılan bir terimdir. Tam Türkçe karşılığı yüz takibi dir. camera yüzüne odaklanır, diğer objelere pek önem vermez
face up
yaptığı şeyi itiraf etmek, gerçekle yüzleşmek
face validity
(Psikoloji, Ruhbilim) Yüzeysel geçerlilik: Bir testin, ölçtüğü söylenen şeyi ölçüyor gibi gözükmesi. Bu, öznel bir izlenimdir ve yanıltıcı olabilir, yani böyle gözükmesine rağmen gerçekten amaçlanan şeyi ölçmüyor, dolayısıyla gerçek bir yapısal geçerlilikten ve tahmin gücünden yoksun olabilir
face veil
yüzü peçe
face velocity
bir davlumbaz yüzünde genellikle feet/min ( fpm) yada metre/saniye ( m/s) olarak ölçülen davlumbaz yüzüne dik olarak hareket eden havanın hızı
face wall
cephe duvarı, on yüz duvarı
face work
yüzü
face-down
yüz aşağı
face-up
Yüz kısmı yukarı bakacak şekilde
fâce cârd
süratli oyun kâğıdı
face to face
karşılıklı olarak
face to face meeting
yüz yüze görüşme
facing
{i} kaplama
facing
(İnşaat) gömlek
facing
yüz yüze

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

discuss face to face
karşılıklı görüşmek
face down
ters

Tom kartı ters çevirerek masaya koydu. - Tom put the card face down on the table.

face down
arka yüz
face down
(Konuşma Dili) sindirmek
face up
(Bilgisayar) ön yüz
faceless
kim olduğu belirsiz
facing
(Tekstil) pervaz
facing
(Askeri) dönüşler
facing
dış görünüm
facing
(Mekanik) alın tornalama işlemi
facing
yüz yüze gelmek
facing
dönük
facing
vahşilik
facing
(Tekstil) mostra
facing
çevrili
facing
(İnşaat) cephe kaplaması
meet face to face
yüzleşmek
meet face to face
yüzyüze görüşmek
faceless
kimliği belirsiz
faceless
yüzsüz
facing
dış kaplama
facing
dış yüzey
facing
{i} ön yüz
COME FACE TO FACE WITH DEATH
Ölümle burun buruna gelmek

Her family was come face to face with death in earthquake in 1999. - Ailesi 1999'da depremde ölümle yüz yüzle geldi.

be face
yüzülmek
face of
cehren
face off
off yüzü
face up
sırtüstü, yüz kısmı yukarı bakacak şekilde
face up to
önlemek
faced
karşılaştırıyor
faceless
kimliksiz
facing
(Tekstil) Pervaz: Giysilerin yaka, kol, etek gibi yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça
facing
yüz yüze gel

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

face down
(karşısındakini) sindirmek
face to face
doğrudan
face to face
dolaysız
face to face
şahsen
face up to
göze almak
face up to
göz yummak
face up to
cesaretle karşılamak
face up to
katlanmak
face up to
karşı koymak
face up to
-i cesaretle karşılamak
face up to
(Fiili Deyim ) 1- cesaretle karşılamak , cesaretle karşı koymak 2- kabul etmek
face value
dış görünüşe göre değer
face value
görünür değer
face value
üzerinde yazılı değer

Seninle son derece açık yüreklilikle konuşacağım bu yüzden söyleyeceğim her şeyi üzerinde yazılı değerden almanı istiyorum. - I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

face value
tic. nominal değer, itibari değer
faced
{s} yüzlü
faced
{s} kaplı
faceless
{s} meçhul
faceless
{s} yüzü olmayan
faceless
{s} görünmeyen ama gerçekte iktidarlı olan
faces
SANDVic YAPI YuZLERi
facing
(Tıp) Kaplama (diş)
İngilizce - İngilizce
The part of a {{|}} that hits the ball
to position oneself or itself so as to have one's face closest to (something)

Face the sun.

The frontal aspect of something

The face of the cliff loomed above them.

Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron. More generally, any of the bounding pieces of a polytope of any dimension
To be the striking batsman
The front part of the head, featuring the eyes, nose, and mouth and the surrounding area

She has a pretty face.

One's facial expression

Why the sad face?.

The good guy; a wrestler embodying heroic or virtuous traits

The fans cheered on the face as he made his comeback.

to have its front closest to (something else)

Turn the chair so it faces the table.

Good reputation; standing in the eyes of others; dignity; prestige. (See lose face, save face)
To have the front in a certain direction

The bunkers faced north and east, toward Germany.

The directed force of something

They turned to boat into the face of the storm.

To deal with (a difficult situation or person)

I'm going to have to face this sooner or later.

A typeface
The public image; outward appearance

He managed to show a bold face despite his embarrassment.

Makeup; one's complete facial cosmetic application

I'll be out in a sec, just let me put on my face.

The front surface of a bat
The mouth

He's always stuffing his face with chips.

The numbered dial of a clock or watch
Any surface; especially a front or outer one

She wanted to wipe him off the face of the earth.

The side of the card that shows its value (as opposed to the back side, which looks the same on all cards of the deck)
{n} a visage, front, appearance, boldness, surface
{v} to oppose, to meet or cover in front
A face is a style of displaying characters It specifies attributes such as font family and size, foreground and background colors, underline and strike-through, background stipple, etc Emacs provides features to associate specific faces with portions of buffer text, in order to display that text as specified by the face attributes
The public image
with a different material; as, to face the front of a coat, or the bottom of a dress
{f} stand opposite; stand face to face; turn toward; cover, coat; brave, defy; chisel or dress the surface of a stone
a part of an object forming a shape -- "The sum of the areas of the faces of an object is called its surface area " (258)
turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now"
The surface of the club head that strikes the ball
present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us"
To line near the edge, esp
the part of an animal corresponding to the human face a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces"
To cause to turn or present a face or front, as in a particular direction
To Confront impudently; to bully
Outside appearance; surface show; look; external aspect, whether natural, assumed, or acquired
The width of a pulley, or the length of a cog from end to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face
a specific size and style of type within a type family
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
Ten degrees in extent of a sign of the zodiac
deal with (something unpleasant) head on; "You must confront your problems"; "He faced the terrible consequences of his mistakes"
Within a file, * tag, defines the face which can be place on a tame button Unlike an image this tag includes both an image and a text face Depending on the use of the *TAGNAME* either the image or the test will appear on the tame page
be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park"
The decorated surface of a sign; the area on which the copy and art is placed
a vertical surface of a building or cliff the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
The exposed part of a frame parallel to the face of the wall
to put a facing upon; as, a building faced with marble
To turn the face; as, to face to the right or left
A closed figure that forms part of the surface of an object Usually faces are planar, but mesh faces do not need to be planar See also mesh face
The region between the anterior margin of the compound eyes, from the lower margin of the ocelli to the bottom of the clypeus (Goulet and Huber, 1993)
A convex subset, say S, of a convex set, say C, such that [x, y] in C and [x, y] /\ ri(S) not empty imply x, y are in S C, itself, is a face of C, and most authors consider the empty set a face The faces of zero dimension are the extreme points of C When C is a polyhedron, {x: Ax <= b}, the faces are the subsystems with some inequalities holding with equality: {x: Bx = c, Dx <= d}, where A = [B D] and b = [c' d']'
To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
The surface of the clubhead that strikes the ball
One of the plane surfaces of a crystal
the general outward appearance of something; "the face of the city is changing"
To carry a false appearance; to play the hypocrite
Face In: Turn 90' to face into the formation Face Out: Turn 90' to face out from the formation Face the Sides: Directs a head person(s) to turn his back on his partner and face the sides Face the Heads: Directs a side person(s) to turn his back on his partner and face the heads Face Those Two: Designated persons will face those with whom they have just worked Face To The Middle: A call usually directed to active couples to change their present facing direction to make a quarter turn toward the center of the square When in an even numbered line dancers should turn a quarter to face the center of that line Face Your Own: Designates a quarter turn to face partner
Edge of a bound publication opposite the spine Also called foredge Also, an abbreviation for typeface referring to a family of a general style
impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
The best face of the material where the beautiful design is clearly visible
Maintenance of the countenance free from abashment or confusion; confidence; boldness; shamelessness; effrontery
Front part of the head, extending from the forehead to the chin and housing the eyes, nose, mouth, and jaws. The receding of the jaw and the increasing size of the brain in human evolution has made the face essentially vertical, with two distinctively human features: a prominent, projecting nose and a clearly defined chin. The face and braincase follow different patterns of growth. While the face grows more slowly, it ends up much larger compared to the braincase in adults than at birth. The facial muscles move the features to express emotion
A region enclosed by an edge or set of edges (a face has area) Faces are topologically linked to their surrounding edges as well as to the other faces that surround them Faces are always non overlapping, exhausting the area of a plane
The right side or the better-looking side of the fabric
The external surface of a structure, such as the surface of a dam
Makeup
The broader area of a tool or projectile between the edges This area could include the blade and hafting area
the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket"
face card
A playing card which has a picture on it (usually Jack, Queen or King, but can include Ace or Joker)
face cloth
A small cloth used to wash one's face
face for radio
An ugly face
face fucking
Aggressive deepthroat fellatio
face like a bag of spanners
A very ugly face

More wrinkles than a tortoise, face like a bag of spanners.

face man
A person who is used to present a good public face for an organization
face mask penalties
plural form of face mask penalty
face mask penalty
A penalty in American Football where one player grabs the face mask of an opposing player. There are two versions of this penalty: Incidental Face Mask and the more serious Personal Foul Face Mask penalty
face masks
plural form of face mask
face men
plural form of face man
face off
To confront someone
face off
The starting point, in a match of ice hockey. Two players face each other, for snatching the puck
face off
Either an actual or a figurative face to face confrontation, especially a bitter one
face offs
plural form of face off
face painting
The application of decorative paint to the face
face powder
A cosmetic made from coloured talc, applied to the face
face powders
plural form of face powder
face that would stop a clock
A shockingly attractive face

I can remember when you could stop a clock.

face that would stop a clock
A shockingly unattractive face

Archie was an artist, finely chiselled, the type girls go for like catnip. He . . . was expected to marry an American heiress. But she loved a muscular curate with a face that would stop a clock.

face the facts
To accept what is true, especially when it is undesirable
face the music
to accept or confront the unpleasant consequences of one's actions
face time
Time spent talking face-to-face with another person or group of people, as opposed to e-mail or other forms of communication
face to face
in person; directly; in the physical presence of somebody

He sounds intimidating over the phone, but if you meet him face to face you will find he is a friendly enough fellow.

face up to
To confront a condition or situation, typically one that is unpleasant or uncomfortable

We must all face up to the fact that we're not getting any younger.

face validity
A property of a test in which its appearance suggests to an observer that it will measure that which it has been designed to measure

One means toward avoiding a split between a profession and its academic discipline is to ensure that teaching programmes have face validity for members of those professions in which students might seek employment.

face value
The amount or value listed on a bill, note, stamp, etc.; the stated value or amount
face value
No more or less than what is stated; a literal or direct meaning or interpretation

Please take this comment at face value and don't try to read anything into it.

face-down
In a manner such that the face, front, or surface which is normally directed forward for viewing is positioned downward

He placed the page face-down on the table so that we could not see its contents.

face-off
A confrontation or argument between two people or groups

It's unclear which side will win the latest face-off between the President and Congress.

face-off
The start of play, when two players try to get control of the puck dropped by the referee
face-plants
plural form of face-plant
face-plants
Third-person singular simple present indicative form of faceplant
face-to-face
While physically present
face-to-face
In one another's presence
face-value
Alternative spelling of face value
face off
A method of starting play in ice hockey, lacrosse, and other games in which an official drops the puck or ball between two opposing players who contend for its control
face off
A confrontation: “Marshall's face-off with Jefferson in MarburyMadison in 1803” (Newsweek)
face the music
(deyim) be confronted with the unpleasant consequences of one's actions."It's time the politicians faced the music for the damage they've done to the country."
face up
Deal with (something unpleasant) head on; "You must face up your problems"; "He faced up the terrible consequences of his mistakes"
face validity
[MASS NOUN] the degree to which a procedure, especially a psychological test or assessment, appears effective in terms of its stated aims
face value
(deyim) The seeming worth or truth of something: She took his stories at face value and did not know he was joking
face-centered
Relating to or being a crystal space lattice in which each cubic unit cell has an atom at the center and at the corners of each face
face-centered
Relating to or being a crystal space lattice in which each cubic unit cell has an atom at the center and at the corners of each face. nnnnnnnn
face to face
involving close contact; confronting each other; "the boy and the policeman suddenly came face-to-face at the corner"; "they spoke facel to face
face to face
in person (as opposed to by telephone, etc.)
face to face talk
discussion in which two people meet in person
face-to-face
a face-to-face meeting, conversation etc is one where you are with another person and talking to them
face-to-face
A course where the instructor and the students are present in the classroom (or at community sites such as high schools, community centers, etc ) The instructor may use multiple media, including videotapes, the Internet, etc , to deliver the course in person
face-to-face
Traditional class setting where all students meet synchronously
face-to-face
A face-to-face transaction is one at which the cardholder was present This is usually evidenced by the action of swiping a card through a terminal but may also be evidenced with a signed, imprinted draft (See "Imprinter ") Top of page
face-to-face
within each other's presence; "she met the president face-to-face"
face-to-face
directly facing each other; "the two photographs lay face-to-face on the table"; "lived all their lives in houses face-to-face across the street"; "they sat opposite at the table
face-to-face
in each other's presence; "a face-to-face encounter"
faced
drunk

The First Time I Got Faced —.

faced
Simple past tense and past participle of face
faceless
Having or revealing no individuality, personality or distinctive characteristics
facing
Present participle of face
facing
diverging in the direction of travel
facing
{n} an ornamental covering in front
facing
{a} fronting, set over against, opposit to
face value
(deyim) The worth or price printed on a stamp, bond, note, piece of paper money, etc.: The savings bond had a face value of $25
A face
pan
Face To Face
f2f
Face down
prone
Face up
supine
The face
kisser
The face
phizog
The face
mush
The face
semblant
The face
fizzog
face down
Dealt cards that are not visible to other players
face down
with the front of the head lying towards/on the floor, with the front or marked surface pointing towards the floor
face down
If you face someone down, you oppose them or defeat them by being confident and looking at them boldly. He's confronted crowds before and faced them down
face off
When the referee drops the puck between two opposing players in order to start or resume a game
face off
Should the ball strike an overhead obstruction; or both teams offend simultaneously and the referee cannot distinguish who committed the foul first; or in the case of the double live-time major foul, a face-off is held The referee will line up one player from each team in a lateral position near the location of the stoppage The referee will then throw the ball between the two players so that neither has an advantage in reaching it
face off
{i} direct confrontation; start of play in ice hockey when the referee drops the puck between two opposing team members
face off
{f} start a hockey game or lacrosse by a face-off
face off
Should the ball strike an overhead obstruction, or both teams offend simultaneously and the referee cannot distinguish who committed the foul first or in the case of a double live-time major foul, a face off is held The referee will line up one player from each team in a lateral position near the location of the stoppage He will then throw the ball between the two players so that neither has an advantage in reaching it
face off
start a game by a face-off
face up
When the paper coming out of a printer is stacked so that the printed side is face up, a multi-page document is sorted in the wrong order But printers that stack paper face up can usually feed heavy paper such as envelopes better Most printers have at least two optional paper feeding paths, face up and face down
face up
deal with (something unpleasant) head on; "You must confront your problems"; "He faced the terrible consequences of his mistakes"
face up
Dealt cards that are visible to all players
face up to
see face 5
face up to
accept the fact that, meet something or someone without shrinking
face value
The value of abond that appears on the faceof the bond, unless the value isotherwise specified by theissuing company Face value is ordinarily the amount theissuing company promises topay at maturity Face value isnot an indication of marketvalue Sometimes referred to aspar value
face value
Maturity value of a bond as stated on the certificate; also known as "par value" or "maturity value "
face value
If you take something at face value, you accept it and believe it without thinking about it very much, even though it might untrue. Public statements from the various groups involved should not necessarily be taken at face value
face value
The nominal value of a security
face value
See: Par value
face value
Just like it sounds: The value a bond has printed on its face, usually $1,000 Also known as par value, it represents the amount of principal owed at maturity The bond's actual market value may be higher or lower When a bond's market price fluctuates, it has an impact on its yield If the price drops below the bond's face value, its yield goes up If the price rises above face value, the yield goes down See "When Yield Goes Up, Price Goes Down " BACK TO TOP
face value
The value of a bond that appears on the bond, unless the value is otherwise specified by the issuing company Face value is usually the amount the issuing company promises to pay at the maturity date Usually also equals par value
face value
the value that is stated on a coin For example: the face value of a Dime is Ten Cents; the collector value of the same coins may be substantially higher
face value
Underlying principal amount of a security The value of a bond that appears on the face of the certificate It is almost always the maturity value of the bond It is not an indication of current market value
face value
value printed on something; apparent worth or significance
face value
The principle value of the security
face value
the apparent worth as opposed to the real worth
face value
The principal amount (i e , monetary value) of a bond, note, or mortgage as stated on the certificate and redeemable at maturity A corporate bond, for example, may have a $1,000 face value, and although that price can fluctuate between the date of issue and the date of maturity, the bond will be redeemed at face value when it matures, unless the issuer defaults The face value is also the dollar amount on which interest payments are calculated, so an 8% bond with a face value of $1,000 will pay bondholders $80 a year Face value is also known as par value Fluctuation The changes, either up or down, in the prices and yields (where applicable) of stocks, bonds, mutual funds, and other investments Growth and income fund A type of mutual fund that seeks long-term growth of capital, current income, and growth of income These funds tend to concentrate on stocks of large, dividend-paying companies with good prospects for future earnings growth
face value
The amount of money printed on the face of the certificate of a security; the original dollar amount of indebtedness incurred
face value
The displayed value on a bond also called principal or par value
face value
The amount stated on the face of the policy which will be paid on the death of the person insured or in some cases when the policy matures Does not include dividends or any reduction if there is an outstanding loan Also known as: Face Amount or Sum Insured
face value
The value of a bond or debenture that appears on the face of the certificate Face value is the amount the issuer promises to pay at maturity Face value is no indication of market value For example, a low grade bond may have a face value of $1000 but can trade at a market price of $130
face value
The par value of a security, as distinct from its market value
face value
Value that appears on the face of a bond and indicates the value of the bond at maturity Usually, corporate bonds are issued in face values of $1,000, municipal bonds at $5,000, and federal bonds at $10,000 Face value is not an indication of Market Value
face value
The value of an item as set out in the instrument creating it or representing it
face value
The stated nominal value of a security, so called because it is usually the value printed on the face of the legal certificate
face value
The price at maturity of a bond It is not normally an indication of current market value
face value
The nominal value which appears on the face of a document recording an entitlement, generally an amount of money that has to be repaid on the maturity of a debt instrument
face value
The value of a bond that appears on the face of the bond, unless the value is otherwise specified by the issuing company Face value is ordinarily the amount the issuing company promises to pay at maturity Face value is not an indication of market value Sometimes referred to as par value
face value
the value of a security that is set by the company issuing it; unrelated to market value
face value
The face value of things such as coins, paper money, investment documents, or tickets is the amount of money that they are worth, and that is written on them. Tickets were selling at twice their face value
face value
The value of the note at creation: Sales price minus the down payment, if in first position
face value
The maturity value of a security Also known as par value, principal value, or redemption value
face value
Actual cash discount value (for consumer) of a coupon when redeemed at a retail outlet Factory Pack A special pack produced at the factory which requires some change from normal production procedure and occasionally can require different shelf space in the retail store Fair Trade A principle according to which retailers agree to sell an item at no less than the price agreed upon between the manufacturer and other retailers in the areal Until suspended, such practices were often enforced by a state law (fair-trade law) Feature A retail item being given special sales attention, especially cooperative advertising of a price reduction An important characteristic of a product or service To give a retail item special sales promotion
faced
Taken out, knocked out, beaten up
faced
past of face
faced
having a face or facing especially of a specified kind or number; often used in combination; "a neatly faced terrace"
faced
{s} having a specific type of face or number of faces (i.e. wide-faced, two-faced); covered, coated; smoothed, dressed (about the surface of a stone)
faced
having a face or facing especially of a specified kind or number; often used in combination; "a neatly faced terrace
faced
Having (such) a face, or (so many) faces; as, smooth-faced, two- faced
faceless
without a face or identity; "a faceless apparition"; "the faceless accusers of the police state"
faceless
disapproval If you describe someone or something as faceless, you dislike them because they are uninteresting and have no character. Ordinary people are at the mercy of faceless bureaucrats. a faceless person, organization, or building has nothing that makes them special, interesting, or different - used to show disapproval
faceless
Having, or revealing no individual identity or character; anonymous
faceless
{s} without a face; lacking identity; anonymous
faceless
without a face or identity; "a faceless apparition"; "the faceless accusers of the police state
faceless
Having no face
faces
characters that express the mood of the speaker : : ) ;) =) : o) : -) and the same but with "|" or "(" instead of ")"
faces
Third person form of to face
faces
) Or 'smiles' or even 'emoticons' Are very helpful, because they 'show' your real mood Smiles are usually used to let others understand the real sense of your affirmation For example, if you are joking, you could use a smile like this: ': -)))' Or you could say: 'My mouse is broken : -( ' If you can't see any 'smiling' or 'sad' little faces here, bend your head with an inclination of 90 degrees on your left ;-)
faces
are polygons resulting from polygonization Each face is a slice of a volume and may consist of a number of polygons
faces
Plural form of face
faces
Plural of face
faces
Surfaces of a board paralleling the grain, usually the singular refers to the best wide surface, sometimes called the best face, best side, or the select face When selecting the "best face" for gluing up, etc , use a chalk mark on that face for quick identification
facing
operation A surfacing operation in which material is removed in one cut or several axial cuts of equal depth according to a pre-defined machining strategy Boundaries of the planar area to be machined are soft
facing
the visible portion of a crown; may be acrylic, composite or porcelain
facing
Covering of contrasting material to decorate or protect a building; a finished wall surface
facing
After the coordinates in the location information at AW window's title bar, showing the point of compass where one's avatar is looking at
facing
A unit's facing determines a unit's front, flank and rear To change facing is to change the front of the unit and may diminish its remaining movement
facing
a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening
facing
Material used to cover a vertical surfaces
facing
Material hooped or placed on top of fabrics that have a definable nap or surface texture, such as corduroy and terry cloth, prior to embroidery The facing compacts the wale or nap and holds the stitches above it
facing
The most external portion of exterior siding
facing
A coating of a different material, masonry or brick, for architectural or protection purposes, e g stonework facing, brickwork facing (concrete dam) or an impervious coating on the upstream slope of a dam
facing
providing something with a surface of a different material
facing
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
facing
The finishing of any face of a wall with material different from that of which it is chiefly composed, or the coating or material so used
facing
a protective covering that protects the outside of a building
facing
A piece of fabric that is sewn to the collar, front opening, cuffs, or arms eye of a garment to create a finished look
facing
to strengthen it or to protect or adorn the exposed surface
facing
{s} pertaining to coating, covering (ornamental or protective); positioning to face something
facing
Mix Materials used for the portion of Cast Stone which is exposed to view after installed
face