feature

listen to the pronunciation of feature
İngilizce - Türkçe
özellik

Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir. - Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English.

O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı. - She was a girl with finely chiseled features.

{f} belirtmek
vasıf
makale
Dahil etmek, yer vermek

The CD will feature music from all over the world.

çehre
{i} yüz hattı
rol vermek
göze çarpan özelliği olmak
özellik,v.özellik taşı : n.özellik
-e ağırlık vermek
-in belirleyici
dili benzemek
(Ticaret) karakteristik
(Argo) düşünmek
(Bilgisayar) özel aksam
yüzün herhangi bir tarafı
ön plana çıkarmak

Dil ders kitapları sadece iyi insanları ön plana çıkarmaktadır. - Language textbooks often feature only good people.

rol almak
öznitelik
yer/yol almak
uzun film
yer/yol vermek
-in belirleyici/göze çarpan özelliği olmak
belirleyici nitelik
neyinse göze çarpan tarafı
(göze çarpan bir özellik olarak) içermek
-de önemli bir rolü olmak: "This film features Cahide Sonku. - Bu filmde Cahide Sonku'nun önemli bir rolü var."
asıl film
(bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: "Acorns feature heavily in the diet of sjuirrels. - Sincapların beslenmesinde meşe palamudu önemli bir yer tutar."
çoğul yüz, sima, çehre; yüz hatları
yüzdeki organlardan biri
uzun makale
{f} 1. -de önemli bir rolü
şekil
(Askeri) ŞEKİL, ÖZELLİK, HARİTA AYRINTILARI: Yeryüzünün engebelerini ve sularını belirtmek için kullanılan çizgilerde dahil olmak üzere haritanın basılı yüzünde gösterilen bütün cisimler
{i} sunuş
{f} başrolde oynatmak
be featured baş rolü oynamak
hal
asıl filim
{f} önem vermek
tebarüz ettirmek
{i} asıl şey
hususiyet
{i} yüzün bir bölümü
yüz uzuvlarından biri
sima

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

{f} karakterize etmek
baş rolde olmak
{f} yayınlamak
özellik taşı
içermek
ayırt edici özellik
yüz

Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer. - Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father.

O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip. - He has really soft facial features.

belirleyici özellik
(İnşaat) olgu
yer
nitelik
(Askeri) harita ayrıntıları
feature extraction
(Bilgisayar) öznitelik dönüştürme
feature extraction
öznitelik çıkarma
feature extraction
(Bilgisayar,Teknik) öznitelik bulma
feature extraction
öznitelik çıkarımı
feature film
(Televizyon) sinema filmi
feature film
(Sinema,Televizyon) uzun metrajlı film
feature line overlap
(Askeri) arazi şekline göre bindirme
feature space
(Bilgisayar,Teknik) öznitelik uzayı
feature vector
(Bilgisayar,Teknik) öznitelik vektörü
feature as the star
yıldız gibi parla
feature film
uzun film
feature in
özelliği
feature monument
göze çarpan anıt
feature-length
Uzun metrajlı
feature analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) özellik analizi
feature card
çip kartı
feature card
işlem kartı
feature code
Özellik Kodu
feature detectors
(Pisikoloji, Ruhbilim) özellik sezinleyiciler
feature extraction
oznitelik bulma
feature in
-de rol almak
feature in
-de önemli rolü olmak
feature in
-de yayımlanmak (magazin vb)
feature in
-de baş rol oynamak
feature in
konu olarak yayınlanmak
feature length
film süresi kadar
feature line overlap
(Askeri) ARAZİ ŞEKLİNE GÖRE BİNDİRME, ARAZİ ŞEKLİNE UYGUN BİNDİRME: Bir nehir, karayolu, demiryolu vesaire gibi bir arazi şekline uyularak birbiri üzerine bindirilmiş bir seri hava fotoğrafı
feature loss
(Dilbilim) özellik yitimi
feature loss
(Dilbilim) ayırıcı özellik yitimi
feature player
(Sinema) baş oyuncu
feature sizing units
(Bilgisayar) özellik boyutlandırma birimi
feature space
oznitelik uzayi
feature tracking
(Pisikoloji, Ruhbilim) özellik izleme
feature unavailable
(Bilgisayar) özellik kullanılamıyor
feature vector
oznitelik vektoru
featured
öne çıkan
featuring
(Muzik) eşlik eden
characteristic feature
karakteristik
distinctive (feature)
(Dilbilim) ayırıcı
features
yüz

O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip. - He has really soft facial features.

Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer. - Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father.

features
sima

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

features
çehre
source feature
(Dilbilim) ayırıcı özellik
unique feature
tek özellik
characteristic feature
karakteristik nitelik
distinctive feature
ayırıcı özellik
double feature
iki film birarada
expansion gate feature
genişletme geçiti aksamı
featured
{f} özellik taşı
featureless
hiçbir özelliği olmayan
psychological feature
psikolojik özellik
denotes a shared or common feature
Paylaşılan veya ortak özellik gösterir
distinctive feature
ayıran özellik
double feature
iki film birden
expansion gate feature
genişletme geçiti akşamı
featured
Özel, belli özellikleri olan
featured
Vasıflı
featured
özellikli
features
yüz hatları

Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer. - Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father.

O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip. - He has really soft facial features.

features
özellikler

Kate'in çok güzel özellikleri var. - Kate has very good features.

Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin? - Could you explain all the safety features to me once again?

featuring
(Argo) düet
geographical feature
Coğrafi özellik: Bir bölgenin kendine ait bitki örtüsü, iklim gibi özelliklerinden biri
main feature
ana özelliği
phonological feature
fonolojik özellik, sesbirincik
special feature
özellik
stealth feature
stealth özelliği
sub-feature
Alt özellik
water feature
su özelliği
binary feature
(Dilbilim) ikili özellik
characteristic, feature
özellik
distinguishing feature
alamet-i farika
distintive feature deletion
(Dilbilim) ayırıcı özellik yitimi
distintive feature loss
(Dilbilim) ayırıcı özellik yitimi
double feature
(isim) iki film birden
dysmorphic feature
(Pisikoloji, Ruhbilim) dismorfik özellik
essential feature
temel nitelik
expansion gate feature
Genişletme Geçidi Özelliği
favorable feature
olumlu özellik
featureless
niteliksiz
featureless
özelliksiz
featureless
{s} özelliği olmayan
features
(Nükleer Bilimler) özellik

O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı. - She was a girl with finely chiseled features.

Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin? - Could you explain all the safety features to me once again?

foundation feature data
(Askeri) kuruluş temel özellik verileri
heading select feature
(Askeri) yön seçme özelliği
heading select feature
(Askeri) YÖN SEÇME ÖZELLİĞİ: Bir uçağın otomatik olarak kontrol edilen yön veya yönlerini seçmeye veya önceden seçmeye imkan veren bir uçuş kontrol sistemi özelliği
identification, friend or foe/selective identification feature
(Askeri) dost/düşman tanıma / seçmeli tanıma özelliği
positive feature
olumlu özellik
prosodic feature
(Dilbilim) bürünsel özellik
sealift enhancement feature
(Askeri) deniz nakliyesini geliştirme özelliği
secondary feature
(Dilbilim) ikincil özellik
selective identification feature
(Askeri) SEÇİLEBİLİR TANITMA ÖZELLİĞİ: İçine monte edildiği uçağı otomatik olarak tanıtan hava puls-tipi trnasponderi- bunu kara, gemi güvertesi veya uçaktaki dost tanıtma tesislerine yapar
selective identification feature
(Askeri) seçici tanım özelliği
software feature
yazilim ozniteli¤i
special feature
özel aksam
stability augmentation feature
(Askeri) istikrar artırma özelliği
stability augmentation feature
(Askeri) İSTİKRAR ARTIRMA ÖZELLİĞİ: Bir uçuş kontrol sisteminde, uçağın kısa zamanlı istikrar özelliklerini otomatik olarak artıran alet
striking feature
göze çarpan özellik
structural feature
yapısal özellik
structural feature
yapısal şekil
true lagoon feature
tam lagün özelliği
İngilizce - İngilizce
An important or main item
To ascribe the greatest importance to something within a certain context
Any of the physical constituents of the face (eyes, nose, etc.)
A long, prominent, article or item in the media, or the department that creates them; frequently used technically to distinguish content from news
The cast or structure of anything, or of any part of a thing, as of a landscape, a picture, a treaty, or an essay; any marked peculiarity or characteristic; as, one of the features of the landscape
Characteristic forms or shapes of a part. For example, a hole, boss, slot, cut, chamfer, or fillet
A beneficial capability of a piece of software
To star, to contain
Something discerned from physical evidence that helps define, identify, characterize, and interpret an archeological site
One's structure or make-up; form, shape, bodily proportions

all the powres of nature, / Which she by art could vse vnto her will, / And to her seruice bind each liuing creature; / Through secret vnderstanding of their feature.

{f} characterize; depict, describe; star in a movie (or theatrical performance, etc.); present; display; have as a feature; emphasize, give prominence to; give special attention, display; imagine, create a mental image which does not literally exist (Slang)
{i} characteristic, prominent quality; distinctive facial structure or part, lineament; full-length film, feature film; attraction; regular column (in a newspaper); special or importan article (in a newspaper or magazine); attribute, advantage, positive quality of a program(Computers); function, capability (i.e. of a software program)
A feature of something is an interesting or important part or characteristic of it. Patriotic songs have long been a feature of Kuwaiti life The spacious gardens are a special feature of this property
{n} the cast of the face
{v} to be like
A geographical feature is something noticeable in a particular area of country, for example a hill, river, or valley
(n) A general term applied to physical portions of a part Features typically serve a function, either in the final application of the part or in the specification or manufacture of it Examples are a hole, slot, stud, or surface
A spatial element which represent a real-world entity by having specific characteristics Often used synonymously with the term object A generalized description of a point, line or polygon
One of the physical constituents of the face (eyes, nose, etc.; see features)
software abstraction of the mechanical concept of hole, rib, slot, pocket used to describe the model in a more functionnal way The feature representation help the user to define his part and helps the sofware designer because features are easier to parametrize than explicit interactions
The make, cast, or appearance of the human face, and especially of any single part of the face; a lineament
The solution to a consumer need or problem Features are the way benefits are provided to consumers The handle feature allows a laptop computer to be carried easily Usually any one of several different features may be chosen to meet a customer need For example, a carrying case with shoulder straps is another feature that allows a laptop computer to be carried easily
wear or display in an ostentatious or proud manner; "she was sporting a new hat"
the characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin; "an expression of pleasure crossed his features"; "his lineaments were very regular"
The face, the countenance
A set of positions that specifies the location and extent of an object or phenomenon
When something such as a film or exhibition features a particular person or thing, they are an important part of it. It's a great movie and it features a Spanish actor who is going to be a world star within a year This spectacular event, now in its 5th year, features a stunning catwalk show. = include
the principal (full-length) film in a program at a movie theater; "the feature tonight is `Casablanca'
a special or prominent article in a newspaper or magazine; "they ran a feature on retirement planning"
A longer, more probing article or story (as opposed to an "objective" news item or account) Magazines and newspapers may have a features department or desk
The make, form, or outward appearance of a person; the whole turn or style of the body; esp
In VisualAge for Java, one or more projects that relate to a particular sample or component Such projects are installed in the repository when you install the corresponding VisualAge for Java components Use the Add Feature menu to add them to the workspace See component
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
A digital representation of something in the real world For example, dots or points on a map layer may represent the location of schools, a line may represent a river, and a polygon may represent the outline of an area such as a county
Natural and man-made geographic features represented by points/symbols, lines, and areas on a map Object in a geographic or spatial database with a distinct set of characteristics A defined aspect of the earth's surface that is not further subdivided For example, a road segment, manhole, building, or area designated having the same soil type
the principal (full-length) film in a program at a movie theater; "the feature tonight is `Casablanca'"
pl
An entity in DLG-F composed of 0-D, 1-D, or 2-D spatial objects which represent a describable geographic phenomenon Features can be 'basic' wherein 1 or more spatial objects create a feature or 'compound' wherein one or more basic features compose a compound feature
A feature is a specifically defined function or service such as Call Forwarding, Abbreviated Dialing, Call Pick Up, etc Each telephone is programmed with a specific feature package
n 1 an aspect or attribute of Common Lisp, of the implementation, or of the environment 2 a symbol that names a feature_1 See section Features {"The : ansi-cl feature is present in all conforming implementations "}
A form; a shape
an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles the characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin; "an expression of pleasure crossed his features"; "his lineaments were very regular"
Any physical characteristic of a product
A set of points, lines, or polygons in a spatial database that represents a real-world entity The terms feature and object are often used synonymously
A feature or a feature film or movie is a full-length film about a fictional situation, as opposed to a short film or a documentary. the first feature-length cartoon, Snow White and the Seven Dwarfs
A geographic component of the earth's surface that has both spatial and attribute data associated with it (e g well, road, lake)
A feature is something that a human made in the past that has not been or cannot be moved Good examples of this would be a house floor or a hearth (fire pit) When archaeologists are excavating, they often come across features They draw them into their profile map and their unit plan so they can recreate what the area may have looked like
If someone or something features in something such as a show, exhibition, or magazine, they are an important part of it. Jon featured in one of the show's most thrilling episodes
A representation of a real-world object in a GIS The GIS stores its shape and location The basic features in GIS are points, lines and polygons
A specific physical area that can be defined by shape, make-up or appearance Examples include a particular woodland community or wetland area
a prominent aspect of something; "the map showed roads and other features"; "generosity is one of his best characteristics"
A feature is a special article in a newspaper or magazine, or a special programme on radio or television. a special feature on the fund-raising project
The solution to a consumer need or problem Features provide benefits to consumers The handle (feature) allows a laptop computer to be carried easily (benefit) Usually any one of several different features will be chosen to meet a customer need For example, a carrying case with shoulder straps is another feature that allows a laptop computer to be carried easily
Within a group of chain letters, a variation such that if any two letters in the group share this variation it can be deduced that either (1) they have a common ancestor that bore this variation, or (2) at least one of the appearances has resulted from a transfer Features are variations that can be used to diagnose lineage In cladistics, a character or character state
Your features are your eyes, nose, mouth, and other parts of your face. His features seemed to change Her features were strongly defined
A set of points, lines or polygons in a spatial database that represent a real-world entity The terms feature and object are often used synonymously
an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles
  -  Any part of the landscape, whether natural (such as a stream or ridge) or artificial (such as a road or power line)   In geographic context, features are any part of the landscape portrayed on a map, including nonvisible boundaries of legal entities, such as city limits and county lines
Any item about which you want position information Your data dictionary will describe the features you wish to collect A feature may be a single point, a line, or an area
good appearance
A model of a real world geographic entity A zero-, one-, or two-dimensional entity of uniform attribute scheme from an exhaustive attribute distribution across a plane, or a set of such entities sharing common attribute values Simple and complex are types of features
feature creep
The tendency of a design project or product cycle to accumulate more and more features or details, rather than to be completed and released at a more basic level

Our sales division promised our client a feature in our software that is currently not feasible for us to implement, which will certainly lead to feature creep.

feature film
Any film produced to be shown in cinemas before being released for home viewing
feature film
The main, full-length film in a cinema program that also included a short film and often a newsreel
feature pack
(Antika) In computing, a service pack or SP (in short SP) or a feature pack (FP) comprises a collection of updates, fixes, or enhancements to a software program delivered in the form of a single installable package
feature in
Be a feature of or take an important part in
feature-length
Of the length of a typical feature film or programme: "a feature-length documentary"
feature a performance
publicize a performance (play, concert, etc.)
feature article
{i} special or importan article (in a newspaper or magazine)
feature film
{i} full-length motion picture
feature film
the principal (full-length) film in a program at a movie theater; "the feature tonight is `Casablanca'"
feature film
a full-length film that has a story and is acted by professional actors, and which is usually shown in a cinema
feature in an event
play a major part in an event
feature space
an abstract space that is defined by spectral units (such as an amount of electromagnetic radiation)
feature space
Kenmerkruimte The mathematical space describing the radiation values (features) of pixels (e g , in the two-dimensional case the radiation values of two spectral bands can be plotted against one another)
feature story
{i} main article in a newspaper or magazine
albedo feature
On a Solar System body, a region with distinct brightness when seen using a telescope; often does not correspond any real geological formation
anti-feature
functionality that a the seller of a product (typ. technology) will charge users to not include

The printer's anti-features made it hardly worth using: the small $40 ink cartridges get blacklisted after first use to prevent refilling.

creature feature
A horror film in which one or more monsters plays a prominent role

Godzilla is one of the classic creature features.

double feature
Two feature-length motion pictures being shown back-to-back in a movie theatre, with the understanding both may be seen for the price of a single ticket
facial feature
A distinguishing element of a face, such as an eye, nose, or lips
featured
displayed with special treatment

This month's featured products are on the first page of the catalogue.

featured
Having features of a particular kind

the broad-featured son of a farmer.

distinctive feature
peculiarity: an odd or unusual characteristic
distinguishing feature
characteristic mark or property, differentiating attribute
dominant feature
{i} dominant characteristic, conspicuous feature
double feature
{i} two movies shown one after another
double feature
two instead of one
double feature
A movie program consisting of two full-length films
featured
Having features; formed into features
featured
made a feature or highlight; given prominence; "a featured actor"; "a featured item at the sale"
featured
past participle of feature
featured
having facial features as specified; usually used in combination; "a grim-featured man" made a feature or highlight; given prominence; "a featured actor"; "a featured item at the sale
featured
Shaped; fashioned
featured
{s} having features as specified; given prominence; made a highlight; given special attention
featured
having facial features as specified; usually used in combination; "a grim-featured man"
featured
made a feature or highlight; given prominence; "a featured actor"; "a featured item at the sale
featured
something to which that is displayed and given special treatment
featureless
without features
featureless
Having no distinct or distinctive features
featureless
lacking distinguishing characteristics or features; "the featureless landscape of the steppe
featureless
If you say that something is featureless, you mean that it has no interesting features or characteristics. Malone looked out at the grey-green featureless landscape. = nondescript. a featureless place has no interesting parts to notice
featureless
lacking distinguishing characteristics or features; "the featureless landscape of the steppe"
featureless
{s} lacking distinctive features, uninteresting, drab
features
The patterns generated during a photolithography process Typically, these are made from photoresist
features
A chosen distinction that one attends to while observing the model expressing the target capability Some of the features Neuro Linguistic Pogrammers traditionally attend to are eye accessing cues, changes in skin colour, muscle tone, voice tonality, and voice rhythm Through careful observation one may detect a new feature that operates in some sort of pattern Within the NLP community the term distinctions is used interchangably with features
features
Full Text
features
{i} parts of the face (i.e. the nose, mouth, etc.)
features
the most significant aspects of a text or of a writer's style; what it is that makes it different from other texts you have read; also, specific aspects of different genres
features
[n] remains of human-made structures (such as a wall, a hearth, a hole from a post, or a trash pit)
features
Evidence of human activities at a site which are visible as disturbances in the soil Some examples of such disturbances are: digging pits for storage, setting posts for houses in the form of post molds, or by constructing a hearth for cooking These disturbances are often distinguished by soil discolorations or non-natural formations of stone, shell, bone, soil, coals, wood, etc
features
Fully customized result output page Just create a normal web page and place +++ (three plus signs) at where you want the results to be printed Administrator can search, add, edit or delete May include an image (optional site logo) Data file can be converted from Microsoft Excel or Access file Data file can be downloaded and converted back to Excel or Access file Hold more than 10,000 records without heavily increase in search time High level of data file security
features
Over 200 line illustrations of useful Amazonian plants Concise discussion of the use of approximately 20% of the plants of Amazonian Peru An index equating most local, Spanish, and dialectic names with generic names An index indicating which genera are used for which diseases Concise discussion of local construction materials in Amazonia
features
Simple to install and use Excellent data compression Expandable with huge selection of dictionaries Ability for users to expand lexicons (not available in the first PocketPC version!) Competitive prices Horizontal / Vertical view modes Displays all entries for faster selection Free* program updates Free* lexicon updates Note: The downloadable trial version contains only 10% of the full lexical content!
features
Inherent benefits offered by a product
features
CoolType - Single & Double Page View - Advanced Navigation
features
A list of details regarding the software title, enumerated by bullet points These are listed right under the price/media/platform/availability information and give the customer a quick "snapshot" of what the product is about, before they read through the reviews
features
A set of points, lines or polygons in a spatial database that represent a real-world entity The terms feature and object are often used synonymously
features
plural of feature
features
Benefits Definitions Pricing Tour
features
Subcomponent marketing options of Products and Services
features
Features are molecular characteristics They can be based on atoms, other features, or contain other information
features
Each theme within ArcView GIS contains a set of spatially defined characters, shapes, or areas called features, each is defined by the attributes or charactersitics it represents A theme can display all features with a specific attribute or a feature selection within it
features
Evidence of human activities visible as disturbances in the soil Such disturbances are produced by digging pits for storage, setting posts for houses, or by constructing a hearth for cooking These disturbances are often distinguished by soil discolorations
features
The Award-Winning Original Version Has Been Improved!
features
Characteristics of a product or service
features
The separate functions of a satellite receiver that may make one satellite TV system more appropriate for your requirements over another It is important that satellite TV shoppers understand what the different features are and how they may be needed to create a perfect installation for the shoppers needs Many features are unknown to shoppers and often new satellite TV dish owners learn to late what they features they should have been looking for Here are is a list of the most common over looked features when purchasing satellite TV systems
features
The features available for designing a website are as vast and varied as your imagination At Infront Webworks, we can design anything from guest books and audio/video streaming to interactive tests, comparison calculators and automatic posting of press releases on your site
features
The facial features include the eyes, nose, mouth, ears We should also consider them to include bony shapes like the cheekbones, chin, and forehead/ eyebrow form
features
More than 120,000 complete definitions from biology, chemistry, physics, electronics, mechanical design, and computer science 120,000 word spell check medical abbreviations and etymologies Microsoft Word, Microsoft Works, and WordPerfect compatible Office 2000 compatible Windows 98, 95, 2000, ME, NT 4 0, and XP compatible Macintosh 0S 8 1 (and higher) compatible Built-in search engine Pop-up definition window Copy & Paste capability Wild card search makes it easy to find words whose exact spellings you are not sure of Search by class is supported: e g ligaments, glands, etc Fastest lookups of all electronic medical terminology dictionaries Computer network site licenses available Free technical support 90 day warranty Available in both CD-ROM and download formats
features
Unit Trusts - The Overview The Investment explained more features Guides Guide to Becoming a Successful Saver Information and tips to build that savings balance more guides Calculators Debt Reduction vs Savings Run it through your own numbers more calculators Resources Links to Share Information more links Legal Some suggested reading more resources Glossary The financial terms explained
geographic feature
A user-defined geographic phenomenon that can be modeled or represented using geographic data sets in ARC/INFO Examples of geographic features include streets, sewer lines, manhole covers, accidents, lot lines, and parcels
geographic feature
A discrete geographic phenomenon such as a lake, city or building ARC/INFO represents features in coverages with its vector data model Abstract entities such as item footprints are also geographic features
geographic feature
A user-defined geographic phenomenon that can be modeled or represented using geographic data sets in ArcInfo Examples of geographic features include streets, sewer lines, manhole covers, accidents, lot lines, and parcels
permanent feature
feature that is constant, permanent characteristic
psychological feature
a feature of the mental life of a living organism
safety feature
feature of an artifact that is added to insure a user's safety
special feature
special quality
strongest feature
most powerful quality, strongest characteristic
water feature
A water feature is something such as an artificial pond or waterfall, usually in a garden. a small pool, stream, or other structure that has water in it or running through it, built in a garden to make it more interesting and attractive
water feature
{i} fountain in a garden, pond in a garden
feature