diagram

listen to the pronunciation of diagram
İngilizce - Türkçe
{i} şema

Bu bölüm için teknik bir şemanız var mı? - Do you have a technical diagram for this portion?

O şemayı bana açıklar mısın ? - Would you explain that diagram to me?

grafik
çizem
çizenek
diyagram

Size bir diyagram çizmemi ister misiniz? - Would you like me to draw you a diagram?

O, teorisini diyagramlarla açıkladı. - He illustrated his theory with diagrams.

şekil
(Tıp) Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram
diyagram ile göstermek
çizim
{i} taslak
ayrıntıları olmayan
diyagram çizmek
diagrammatic diyagrama ait
diyagram halinde
{i} plan, şema
grafik resim
diyagramını çizmek
diagram design
(Bilgisayar) çizim tasarımı
diagram factor
diyagram etkeni
diagram gallery
(Bilgisayar) diyagram galerisi
diagram layout
(Bilgisayar) diyagram düzeni
diagram name
(Bilgisayar) çizim adı
diagram popup
(Bilgisayar) açılır diyagram
diagram popup
(Bilgisayar) açılan diyagram
diagram popup
(Bilgisayar) çizim açılışı
diagram title
(Bilgisayar) diyagram başlığı
diffusion diagram
difüzyon şeması
diffusion diagram
difüzyon diyagramı
ttt diagram
Zaman sıcaklık dönüşüm diyagramı
arrow diagram
(Bilgisayar) ok diyagramı
bode diagram
(Gıda) boda çizim
cluster diagram
(Bilgisayar) salkım şeması
convert diagram
(Bilgisayar) diyagramı dönüştür
coverage diagram
(Bilgisayar,Teknik) kaplam çizeneği
cycle diagram
(Bilgisayar) döngü diyagramı
functional diagram
(Bilgisayar) işlevsel şema
influence diagram
tesir diyagramı
influence diagram
etki diyagramı
influence diagram
etki çizgesi
logic diagram
(Bilgisayar) mantık şeması
logic diagram
(Bilgisayar) mantık çizeneği
loop diagram
ilmik diyagramı
phase diagram
(İnşaat) denge diyagramı
reverse diagram
(Bilgisayar) diyagramı ters çevir
scatter diagram
(İstatistik) dağılım grafiği
scatter diagram
(İstatistik,Teknik) saçılma çizeneği
site diagram
vaziyet krokisi
stiff spring diagram
sert yay diyagramı
timing diagram
zamanlama çizeneği
transition diagram
geçiş çizeneği
wiring diagram
kablo bağlantı çizeneği
azimuth diagram
azimut diyagramı
bar diagram
çubuk grafiği
capacitive diagram
kapasitif diyagram
causal loop diagram
nedensel döngü diyagramı
circle diagram
daire diyagramı
circuit diagram
devre şeması
colour diagram
renk diyagramı
colour magnitude diagram
renk parlaklık diyagramı
commutative diagram
değişmeli diyagram
constitutional diagram
yapısal diyagram
continuous cooling diagram
sürekli soğuma çizgesi
correlation diagram
korelasyon diyagramı
data flow diagram
veri akış diyagramı
diagrammatic
ayrıntıları olmayan
flow diagram
akış diagramı
flow diagram
akış diyagramı
iron carbon diagram
demir karbon diyagramı
iron chromium diagram
demir krom diyagramı
iron nickel diagram
demir nikel diyagramı
iron nitrogen diagram
demir azot diyagramı
iron tin diagram
demir kalay diyagramı
iron zinc diagram
demir çinko diyagramı
load impedance diagram
şarj empedans diyagramı
logic diagram
mantık diyagramı
logical diagram
mantıksal şema
phase diagram
faz diyagramı
scatter diagram
saçılım çiziti
scatter diagram
saçılım diyagramı
schematic diagram
şematik diyagram
tree diagram
ağaç şeması
venn diagram
venn şeması
Argand diagram
Argand diyagramı
bar diagram
çubuk grafiği, çubuk çizenek
box and whisker diagram
kutu ve bıyık diyagramı
box diagram
kutu şeklindeki diyagram
bubble diagram
kabarcık diyagramı
circular flow diagram
dairesel akış diyagramı
dot diagram
nokta diyagramı
entity relationship diagram
varlık ilişki diyagramı
entity-relationship diagram (10)
ilişkisel diyagramı (10)
equilibrium diagram
denge diyagramı, denge çizgesi
flow process diagram
akış süreci şeması
psychrometric diagram
Psikometrik diyagram iklimlendirme sistemlerinde yapılan ölçümlerin psikometrik diyagram yardımıyla seri olarak yapılabildiği ölçüm tablosudur. Bu tabloda ısıtma ve soğutma işlemlerine dair bütün hesaplamalar yapılabilir
roundhouse diagram
kavram çarkı diyagramı
run diagram
işlem diyagramı, uygulama çizenegi
schematic diagram
şematik diyagram, çizemsel çizenek
setup diagram
montaj şeması, kurgu çizenegi
stress diagram
gerilim diyagramı, gerilim çizgesi
valve diagram
valf diyagramı
veitch diagram
veitch diyagramı
water diagram
su tesisatı
work flow diagram
iş akış diyagramı
Bode diagram
Bode cizenegi
Nyquist diagram
Nyquist cizenegi
acf diagram
acf diyagramı
affinity diagram
(Ticaret) ilgi cetveli
affinity diagram
(Ticaret) bağıntı şeması
afm diagram
afm diyagramı
akf diagram
akf diyagramı
assault area diagram
(Askeri) HÜCUM SAHASI PLANI: Çıkarma harekatı için plaj isimlerini, bot seyir şeritlerini, taarruz çıkış hatlarının şeklini, programlanmış dalgaları, çıkarma gemileri bölgesini, nakliye gemileri demir yerlerini ve bot seyir şeritlerinin hemen yakınındaki ateş destek bölgelerini bir grafik halinde gösterme vasıtası
assault area diagram
(Askeri) hücum sahası planı
beach diagram
(Askeri) KIYI ÇIKARMA KROKİSİ: Muhtelif çıkarma timleri tarafından faydalanılacak çıkarma bölgelerini gösterir kroki. Bu çıkarma bölgeleri genel olarak, Kırmızı Kıyı, Sarı Kıyı, Mavi Kıyı vesaire gibi renklerle adlandırılır
beach diagram
(Askeri) kıyı çıkarma krokisi
bending moment diagram
eğilme momenti diyagramı
beta diagram
beta diyagramı
boat diagram
(Askeri) BOT YÜKLEME ŞEMASI: Amfibi harekatta, hücum dalgalarında bulunan insan ve malzemenin botlardaki yerlerini gösterir diyagram
boat diagram
(Askeri) bot yükleme şeması
boiling point diagram
kaynama noktası diyagramı
boundry diagram
işaret akış şeması
circle diagram
devre şeması
circuit diagram
(Nükleer Bilimler) devre diyagramı
circuit diagram
(Askeri) DEVRE ŞEMASI: Bir elektrik cihazı veya tesisatında, özellikle telli ve telsiz muhabere cihazlarında, çeşitli parçaları ve tel şebekesinin bağlantılarını gösteren grafik
circuit diagram
devre krokisi
circular flow diagram
(Ticaret) dairesel akım diyagramı
closed diagram
kapalı diyagram
clutter diagram
(Askeri) eko karışımı diyagramı
clutter diagram
(Askeri) EKO KARIŞIMI DİYAGRAMI; KLATTER DİYAGRAMI: Belirli bir radar mevkiinden değişik açıdaki yüksekliklerde, sabit eko karışımlarının göründüğü bölgeleri gösteren diyagram
clutter diagram
(Askeri) klatter diyagramı
combustion diagram
yanma diyagramı
compilation diagram
(Askeri) HARİTA KIYMETLENDİRME DİYAGRAMI: Derlenmiş olan harita veya krokiden gelen kaynak malzemenin ayrıntılarını veren bir diyagramdır. Güvenilir bilgiyi içermesi gerekli değildir. Ayrıca bakınız: "reliability diagram"
compression diagram
(Otomotiv) sıkıştırma diyagramı
concordia diagram
konkordiya diyagramı
constitutional diagram
yapısal çizge
coverage diagram
(Askeri) RADAR SAHASI ŞEMASI: Bknz. "horizontal coverage diagram" ve "vertical coverage diagram"
deployment diagram
(Askeri) YAYILMA DİYAGRAMI: Amfibi harekatın hücum safhasında bot grubunun randevu bölgesinden taarruz çıkış hattına gidiş düzenini ve çıkarma düzenine geçişini gösteren diyagram
deployment diagram
(Askeri) yayılma diyagramı
diagrammatic
{s} diyagramlı
diagrammatic
{s} şematik
diagrammatic
grafiksel
diagrammatically
grafiksel olarak
electrical diagram
(İnşaat) devre şeması
electrical diagram
(Elektrik, Elektronik,Teknik) elektrik diyagramı
entropic diagram
entropik diyagram
entropy diagram
entropi diyagramı
eutectic diagram
(Kimya) ötektik diyagram
eutectic diagram
(Kimya) ötektik çizge
expand diagram
(Bilgisayar) diyagramı genişlet
eye diagram
goz cizenegi
fence diagram
(Jeoloji) panel diyagram
fence diagram
(Jeoloji) fens diyagramı
fitting diagram
takılış şekli
flight diagram
(Askeri) UÇUŞ DİYAGRAMI: Bir uçak pilotuna yol gösteren seyir diyagramı
flight diagram
(Askeri) uçuş diyagramı
flinn diagram
flinn diyagramı
helicopter landing diagram
(Askeri) HELİKOPTER İNDİRME DİYAGRAMI: Helikopter iniş bölgesinin tali bir bölümü. Hücum helikopterlerinden tek bir kol veya dalga, yük ve kıtaları yüklemek veya boşaltmak için bu iniş sahasına iner
hertz's diagram
(Meteoroloji) hertz diyagramı
highway clearance diagram
yol gabarisi
highway clearence diagram
yol geçiş açıklığı
horizontal coverage diagram
(Askeri) YATAY RADAR SAHASI ŞEMASI: Civar arazi arızaları ve diğer eşya kapatma etkisinin, yatay radar taramada sebep olduğu tahditleri, polar koordinatlı kağıt üzerinde grafik olarak gösterme. Bak. "coverage diagram"
hypsometric diagram
(Askeri) GÖLGELİ DİYAGRAM: Belirli yükseklik seviyeleri için değişik gölge şekil ve dereceleriyle rölyefi gösteren küçük ölçekli diyagram
impedance plane diagram
(Nükleer Bilimler) empedans düzlemi diyagramı
inspection diagram
(Nükleer Bilimler) denetleme diagramı
landing diagram
(Askeri) ÇIKARMA DİYAGRAMI: Gemiden kıyıya intikal planını grafik halinde gösteren diyagram
location diagram
(Askeri) PAFTA ŞEMASI: Eldeki paftanın çevre ülkelere veya bu paftayı aynı ya da komşu harita dizilerine bağlayan diğer paftalara göre durumunu gösteren haritanın kenarında verilmiş şema. Bak. "map index"
location diagram
(Askeri) pafta şeması
logical diagram
(Bilgisayar,Teknik) mantıksal çizenek
logical diagram
mantıksal diyagram,mantıksal şema
marking diagram
markalama şeması
mass diagram
taşıma diyagramı
moment diagram
moment diyagramı
moment diagram
an diyagramı
mounting diagram
montaj şeması
penstock head diagram
cebri boru yük diyagramı
permeability diagram
permeabilite diyagramı
piping diagram
(İnşaat) borulama çizgesi
radial diagram
(Bilgisayar) radyal diyagram
range dispersion diagram
(Askeri) UZUNLUĞUNA DAĞILMA DİKDÖRTGENİ: Aynı esaslarla atılan ve uzunluğuna dağılma şeklindeki sekiz bölgeden herbirine düşecek atımların muhtemel yüzdesini gösteren diyagram
reliability diagram
(Askeri) güvenilirlik diyagramı
reliability diagram
(Askeri) GÜVENİLİRLİK DİYAGRAMI: Haritacılıkta, bir deniz veya kara haritasının derlendiği kaynak malzemenin tarih ve niteliğini gösteren diyagram. Ayrıca bakınız: "information box"
rose diagram
gül diyagramı
rotation diagram
(Fizik) döner kristal diyagramı
safety diagram
(Askeri) ATIŞ EMNİYET ŞEMASI: Emniyetle atış yapılabilecek sahayı gösteren grafik bir şekil; genellikle, bir tatbik krokisi
scatter diagram
serpme çizim
skeleton diagram
iskelet şeması
spider diagram
örümcek diyagram
stitch diagram
(Tekstil) dikiş görünümü
stowage diagram
(Askeri) YÜKLEME DİYAGRAMI: Her güverte ve platform için gemi yükleme planına dahil edilen ve bütün yüklerin gerçek yerlerini gösterir ölçekli şema. Şema; ayrıca aşağıdaki bilgilerden her yük sahası ve güverte istif sahasını ilgilendiren maddeleri de kapsar; Toplam boyut, depolamaya ve istiflemeye engel noktalar, güverte ambar ağzı boyutu, pruva kapağı veya kıç kapağı açıklıkları, asgari tepe boşluğu, balya kübik kapasitesi, fit kare olarak güverte sahası ve bum kapasitesi. Ayrıca bakınız: "loading plan" ve "stowage plan"
stress diagram
gerilme diyagramı
stress diagram
gerilim çizgesi
stress diagram
gerilim diyagramı
target diagram
(Bilgisayar) hedef diyagram
tidal current diagram
(Askeri) gel-git akıntı diyagramı
tie down diagram
(Askeri) BAĞLAMA ŞEMASI: Belirli bir araç tipi içindeki yükün bir kaleminin nasıl güvenli bir şekilde bağlanacağı veya emniyetli hale getirileceğini belirten çizim
timing diagram
zamanlama cizenegi
traffic diagram
(Askeri) TELEFON TRAFİK ŞEMASI: Telefon santralleri ile telefonlar arasında bulunan telefon hatlarının tam olarak miktarını gösteren şema
trajectory diagram
(Askeri) MERMİ YOLU ŞEKLİ
triangle stress diagram
üçgen gerilme diyagramı
truss diagram
kafes kiriş diyagramı
variation diagram
değişim diyagramı
vertical coverage diagram
(Askeri) DÜŞEY RADAR SAHASI ŞEMASI, DÜŞEY RADAR DİYAGRAMI: Frekans, anten boyutu ve diğer faktörlerle tespit edilmiş radar düşey tarama sahasının münasip ölçekli bir kağıt üzerinde grafik olarak gösterilmesi. Ayrıca bak "coverage diagram"
weak spring diagram
(Otomotiv) zayıf yay diyagramı
wiring diagram
bağlantı şeması
wiring diagram
şebeke şeması
wiring diagram
elektrik şebeke şeması
İngilizce - İngilizce
A plan, drawing, sketch or outline to show how something works, or show the relationships between the parts of a whole

Electrical diagrams show device interconnections.

To represent or indicate something using a diagram
A graph or chart
A graphic representation of an algebraic or geometric relationship
{n} a mathematical scheme, figure, plan
The alpha-numeric code which uniquely identifies a shore fishery plat or diagram
make a schematic or technical drawing of that shows how things work or how they are constructed
A diagram is a simple drawing which consists mainly of lines and is used, for example, to explain how a machine works. You can reduce long explanations to simple charts or diagrams. a simple drawing or plan that shows exactly where something is, what something looks like, or how something works diagram of (diagramma, from diagraphein ). diagrammed diagramming to show or represent something in a diagram. Feynman diagram Hertzsprung Russell diagram H R diagram
To put into the form of a diagram
An informal, graphical picture of some set of entities and some relations between them Contrast with model
a drawing intended to explain how something works; a drawing showing the relation between the parts
a chart showing position of the players and the cards they hold
A graphical depiction of all or part of a model
An alternative term for a crossword Grid
a drawing intended to explain how something works; a drawing showing the relation between the parts make a schematic or technical drawing of that shows how things work or how they are constructed
A document type, representing the appearance of an object or process, which conveys targeted information about its function or operation (See Pictures, Drawings)
A graphical presentation of a collection of model elements, most often rendered as a connected graph of arcs (relationships) and vertices (other model elements) The UML supports the following diagrams: class diagram, object diagram, use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram, activity diagram, component diagram, and deployment diagram
A plan, drawing, sketch or outline to show how something works, or show the relationships between the parts of a whole; electrical diagrams show device interconnections [see schematics]
A figure, usually a line drawing, that illustrates a geometrical theorem
A figure or drawing made to illustrate a statement, or facilitate a demonstration; a plan
Sometimes the surgeon will give the pathologist more information in a diagram or measurements Back
{i} drawing which accompanies an explanation; chart, plan
- A term used to describe a network's design
A pictorial representation of a method, with the bells written out as numbers and the blue and red lines usually drawn in
Any simple drawing made for mathematical or scientific purposes, or to assist a verbal explanation which refers to it; a mechanical drawing, as distinguished from an artistical one
For a question which specifies a diagram you should present a drawing, chart, plan, or graphic representation in your answer Generally you are expected to label the diagram and in some cases add a brief explanation or description
a graphical depiction of part of a model
{f} make a diagram
diagram chase
A proof in stages, each of which, in general, depends on the previous stages and can be visualized by means of a diagram of morphisms

To prove the five lemma, just use a diagram chase.

diagram chases
plural form of diagram chase
diagram chasing
Proof in stages, each of which, in general, depends on the previous stages and can be visualized by means of a diagram of morphisms

To prove the five lemma, just use diagram chasing.

ER diagram
An entity-relationship diagram; a specialized (usually dynamic) chart that illustrates the relationships between entities in a database, using a specific set of database-specific symbols
Feynman diagram
a pictorial representation of the interactions of subatomic particles, showing their paths in space and time as lines, and their interactions as points where lines meet
Hasse diagram
A diagram which represents a finite poset, in which nodes are elements of the poset and arrows represent the order relation between elements. Transitivity of the order relation is tacit, in other words, if x \le y and y \le z then no arrow is drawn from x to z, but if there is no distinct z between x and y (such that x \le z \le y ) then an arrow is draw from x to y
Hertzsprung-Russell diagram
: a plot of the absolute magnitude of stars versus their colour (or surface temperature); shows the main sequence of stars plus the white dwarfs and red giants
Ishikawa diagram
A diagram used in quality management to display a detailed list of causes and effects of a problem and thus to decipher the root cause of a problem

The Ishikawa diagram is used extensively in what is termed root cause analysis, meaning the development of hypotheses of why an event occurred.

Venn diagram
A diagram representing sets by circles or ellipses (and sometimes also the universal set as a rectangle enclosing all of these shapes) and indicating the relationships between the sets:
Voronoi diagram
A diagram that assigns a set of points in a plane into an equal number of cells, such that each point p is inside a cell consisting of all regions closer to p than to any other point
block diagram
A pictorial representation of a system or process in which subsystems or other components are represented by geometric shapes joined by lines or arrows
class diagram
A type of static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, and the relationships between the classes
data flow diagram
A type of flow chart; a description of data and the manual and machine processing performed on the data as it moves and changes from one stage to the next. It also includes the locations where the data are placed in permanent storage (disk, tape, etc.)
diagram.
diag
diagrammatic
Of or pertaining to a diagram or to diagrammatics

diagrammatic accuracy.

entity relationship diagram
Alternative spelling of entity-relationship diagram
entity-relationship diagram
A graphical representation of entities and their relationships to each other in a conceptual data model
fishbone diagram
Ishikawa diagram
flow diagram
flow chart
knot diagram
A representation in the plane of a knot, with no triple points
logic diagram
A flow chart of hardware circuits or program logic.Computer Desktop Encyclopedia: logic diagram
logic diagram
A diagram in the field of logic
logic diagram
Any non-spatial, abstract diagram
logic diagram
Any schematic display of the logical relationships of project activities.R. Max Wideman (2002). Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1
logic diagram
A graphical representation of a program using formal logic.WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University
pairwise linkage disequilibrium diagram
A triangular graphical representation of linkage disequilibrium in which different colours represent different magnitudes of linkage between pairs of loci
phase diagram
A graph, with axes representing temperature and pressure, showing the equilibrium conditions for a given substance to be a solid, liquid or gas
phase diagram
a similar diagram for a binary mixture of substances, with axes representing composition and temperature
wiring diagram
A schematic representation of the components of an electrical device showing how electrical wiring must be connected
Isothermal transformation diagram
Isothermal transformation diagrams (also known as time-temperature-transformation (TTT) diagrams) are plots of temperature versus time (usually on a logarithmic scale)
ttt diagram
Isothermal transformation diagrams (also known as time-temperature-transformation (TTT) diagrams) are plots of temperature versus time (usually on a logarithmic scale)
box and whisker diagram
In descriptive statistics, a boxplot (also known as a box-and-whisker diagram or box and whisker plot or plot or candlestick chart) is a convenient way of graphically depicting groups of numerical data through their five-number summaries (the smallest observation, lower quartile (Q1), median, upper quartile (Q3), and largest observation). A boxplot also indicates which observations, if any, might be considered outliers. The boxplot was invented in 1977 by the American statistician John Tukey
veitch diagram
The Karnaugh map, also known as a Veitch diagram (K-map or KV-map for short), is a tool to facilitate management of Boolean algebraic expressions. A Karnaugh map is unique in that only one variable changes value between squares, in other words, the rows and columns are ordered according to the principles of Gray code
Feynman diagram
Graphical method of representing the interactions of elementary particles. It was invented by Richard P. Feynman, who introduced the diagrams as an aid to calculating the processes that occur between electrons and photons. A Feynman diagram consists of two axes, one representing space, the other representing time. Electrons are represented as straight lines, while photons are shown as wavy lines. The interaction between particles appears as a junction of three lines, or a vertex. Feynman diagrams are now used to show all types of particle interactions
Hertzsprung-Russell diagram
or H-R diagram Graph in which the absolute magnitudes of stars are plotted against their colours (a measure of their temperatures). Of great importance to theories of stellar evolution, it evolved from charts begun independently in 1911 by the Danish astronomer Ejnar Hertzsprung (1873-1967) and the U.S. astronomer Henry Norris Russell (1877-1957). On the diagram, stars are ranked from bottom to top in order of increasing brightness and from right to left by increasing temperature. Stars tend to cluster in certain parts of the diagram, especially along a diagonal line, called the main sequence, which is the locus of hydrogen-burning stars of different masses
Ishikawa diagram
(Ticaret) A cause-and-effect diagram developed by Kaoru Ishikawa. Syn- fishbone diagram
Venn diagram
A diagram using circles to represent sets, with the position and overlap of the circles indicating the relationships between the sets. a picture showing the relationship between several things by using circles that partly cover each other (John Venn (1834-1923), British logician)
affinity diagram
(Ticaret) A process similar to brainstorming in which group participants silently write down ideas which are later gathered and organized into natural categories. Used in situations where the problem may be complex or uncertain and both independent and group participation is beneficial
block diagram
A diagram that represents how the components, represented by "blocks," are arranged and related reliability-wise in a larger system This is often but not necessarily the same as the way that the components are physically related
block diagram
A simple drawing, using rectangles and lines, that shows how sensors, computers, and actuators are interconnected
block diagram
(n) A relatively simple diagram that quickly identifies the relationships between systems, groups, people, or other physical or abstract entities (See also flow diagrams )
block diagram
n Method of representing people, places, things, or actions which take place within a process or system
block diagram
(블록선도)
block diagram
A circuit or system drawing concerned with major functions and interconnections between functions
block diagram
A diagram in which the major components of a piece of equipment or a system are represented by squares, rectangles, or other geometric figures, and the normal order of progression of a signal or current flow is represented by lines
block diagram
A three-dimensional illustration showing the surface features and the geological features under the ground
block diagram
  A diagram of a system, a computer, or a device in which the principal parts are represented by suitably annotated geometrical figures to show both the basic functions of the parts and their functional relationships
block diagram
In electronics, a block diagram provides a simple way of analysing how a system works Block diagrams don't show details of how components work, but simply show how information or signals should travel through the system They are usually drawn using rectangles and arrows
block diagram
a diagram that shows the operation, interrelationships, and interdependencies of components in a system Boxes, or blocks (hence the name), represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces There are two types of block diagrams: a functional block diagram, which shows a system’s subsystems and lower-level products, their interrelationships, and interfaces with other systems; and a reliability block diagram, which is similar to the functional block diagram except that it is modified to emphasize those aspects influencing reliability
block diagram
a diagram showing the interconnections between the components of system (especially an electronic system)
block diagram
A schematic representation of the optional paths a signal can take through a piece of electronic gear
block diagram
The block diagram is a simple pictorial representation of a system/sub-systems linked to illustrate the relationships between components/subsystems Click here for more information
block diagram
A diagram that shows the operation, interrelationships and interdependencies of components in a system Boxes, or blocks (hence the name), represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces There are two types of block diagrams: a functional block diagram, which shows a system's subsystems and lower level products and their interrelationships and which interfaces with other systems; and a reliability block diagram, which is similar to the functional block diagram except that it is modified to emphasize those aspects influencing reliability
block diagram
A relatively simple diagram that quickly identifies the relationships between systems, groups, people, or other physical or abstract entities (See also flow diagrams )
block diagram
A system diagram that shows all of the major parts and their interconnections
block diagram
perspective drawing portrayed in a three-dimensional manner; drawing which uses boxlike figures to represent an image
block diagram
Less structured visualization than a flow chart, this diagram shows the operation, interrelationships and interdependencies of components in a system Boxes or blocks represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces
bubble diagram
diagram that uses oval or circular forms to represent items or locations (used to roughly depict the layout of a space or system)
circuit diagram
{i} electrical diagram, illustrated representation of an electrical circuit
diagrammatic
Something that is in diagrammatic form is arranged or drawn as a diagram. This is the virus in very crude simple diagrammatic form
diagrammatic
In the form of a diagram
diagrammatic
Pertaining to, or of the nature of, a diagram; showing by diagram
diagrammatic
{s} of or pertaining to a diagram; of or pertaining to a drawing that accompanies an explanation; of or pertaining to a chart or plan
diagrammatic
shown or represented by diagrams
diagrammatically
with a diagram, through the use of a diagram
diagrammatically
In the manner of a diagram; a graphic representation used to show how something works
diagrammatically
in a diagrammatic manner; "the landscape unit drawn diagrammatically illustrates the gentle rolling relief, with a peat-filled basin
diagramming
a (visual) prewriting technique: using lines, boxes, arrows and circles to show relationships among ideas and details that occur to you; also called clustering or mapping
diagramming
providing a chart or outline of a system
diagrams
plural of diagram
diagrams
third-person singular of diagram
diagrams
Drawings that are used to show wiring, vacuum, or hydraulic systems
diagrams
Cast your mind back to the days when your science teacher would set you targets at the end of your homework asking you to do diagrams in pencil, use a ruler, use lots of space on the page, label it fully well, NOTHING'S CHANGED!!! It was good science then and it jolly well still is now! When the sketching of apparatus is required, attention needs to be paid to such factors as to whether the apparatus is safe (eg no bungs in the tops of condensers used for heating under reflux) (Think about why that is unsafe); the apparatus is credible (could someone use your diagram to model a real experiment and still make it work in the real world?); recognisable pieces of laboratory equipment are involved
electrical diagram
{i} circuit diagram, an illustrated representation of an electrical circuit
fishbone diagram
(Ticaret) A systematic analysis tool that organizes the effects of a problem and its possible causes, in a graphical display that often resembles the skeleton of a fish. Developed by Dr. Kaoru Ishikawa, it is sometimes referred to as an Ishikawa diagram
flow diagram
diagram which shows the flow (of supplies, information, etc.) in an operation
logic diagram
(Ticaret) A schematic representation of the elements in a defined system that defines their interrelationships and the rules for their interaction. Often used in electronic design and/or test systems
logic diagram
a graphical representation of a program using formal logic
network diagram
A graphical diagram with boxes connected by lines that shows the sequence of development activities and the interrelationship of each task with another Often used in conjunction with a Gantt chart
network diagram
Network Diagram (ND) is the topology of a network
network diagram
The depiction of a system in terms of individual points (which may represent a location, resource, status or task) and the links between them used to pass goods, services, data or other communications It helps model the relationships of the links and the timing and direction of the flows between them
network diagram
An illustration of cause-effect relationships between an action's impact and an effect (also see "Pathway Diagram")
network diagram
A graphic display of the activities to be performed to achieve the overall project work scope, showing their sequence and interdependencies Normal cost - The estimated cost of completing an activity under normal conditions, according to the plan Normal probability distribution - A bell-shaped distribution of values that is symmetrical around its mean value Normal time - The estimated length of time required to perform an activity under normal conditions, according to the plan O
scatter diagram
(Ticaret) A chart that plots the relationship of one numeric variable to another on a horizontal and vertical axis, and determines the degree of dependency or interdependency
schematic diagram
outline, chart, first draft which lacks detail
venn diagram
a diagram that uses circles to represent set theory; the position and overlap of the circles indicate the relations among the sets
wiring diagram
a schematic drawing of the wiring of an electrical system
x y diagram
graph that shows a linear equation
diagram