view

listen to the pronunciation of view
İngilizce - Türkçe
incelemek
manzara

Oda, güzel bir göl manzarasına hakim. - The room commands a fine view of the lake.

Onun bir tepenin üzerinde yer alan evinin güzel bir manzarası var. - Situated on a hill, his house commands a fine view.

{i} görünüm

Bu oda şehrin iyi bir görünümüne hakim. - This room commands a fine view of the city.

Burada hava güzel olursa, güzel bir görünüm elde edebilirsin. - Here, if the weather's good, you can get a lovely view.

kanı
{i} görüş alanı

Gemi yakında görüş alanına girdi. - The ship soon came into view.

Ölüm sadece bir ufuktur. Ve bir ufuk sadece görüş alanımızın sınırıdır. - Death is only a horizon. And a horizon is just the edge of our field of view.

görüş

Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı. - His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl.

Onların görüşleri arasında ince bir fark vardı. - There was a subtle difference between their views.

{i} görüntü

Ben Shinkansen'den görüntülenebilir manzarayı seviyorum. - I love the scenery viewable from the Shinkansen.

Tokyo'nun gece görüntüsü muhteşemdir. - The night view of Tokyo is wonderful.

bakış

Savaş Japonların nükleer silahlara bakış şeklini değiştirdi. - The war affected the way the Japanese view nuclear weapons.

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

vaziyet
(Kanun) yerinde denetleme
(Bilgisayar) göster

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Sana muhteşem bir manzara göstermek istiyorum. - I want to show you a spectacular view.

görüntülemek
nezaret
(Bilgisayar) görüntüle

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

Ben Shinkansen'den görüntülenebilir manzarayı seviyorum. - I love the scenery viewable from the Shinkansen.

(Bilgisayar) görünüm menüsü
dikkat çekici görünüş
düşünce

Bir avukat olma düşüncesiyle gece gündüz çalıştı. - He studied day and night with a view to becoming a lawyer.

Ben küçük esprileri seviyorum ve senin şeyler üzerinde düşünceni ve görüşlerini oldukça kıskanıyorum. - I love our little jokes and I'm quite jealous of your thinking and views on things.

maksat
yoklamak
kam
fikirsiz
(Kanun) mahallinde keşif
üzerinde düşünmek
değerlendirmek
görünüş
bakmak
{f} gör

Onları hayat görüşü acayip görünebilir. - Their view of life may appear strange.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

görmek

Bu cümleyi görmek için en az on sekiz yaşında olmalısın. - You must be at least eighteen to view this sentence.

muayene etmek
tetkik etmek
{i} görünüm, manzara: This house has a
{f} seyretmek
{i} bakış: point of view bakış açısı
{i} fikir

Konudaki fikirleri değişik. - Their views vary on the subject.

{i} panaroma
{i} amaç
{i} beklenti
{i} görüş, fikir, düşünce: exchange of views fikir alışverişi
{i} gösterme

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Sana muhteşem bir manzara göstermek istiyorum. - I want to show you a spectacular view.

{i} yayınlama
gözden geçirmek
niyet

O, dünyada bir yolculuk yapma niyetiyle parasını tasarruf ediyor. - She is saving her money with a view to taking a trip around the world.

İyi niyetli olarak görünmek istiyorum. - I would like to be viewed as well-intentioned.

(Bilgisayar) geçerli görünümü
görüşe
görünümünde
görüntüleme

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

point of view
bakış açısı

Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış. - Try to see the problem from her point of view.

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

view finder
vizör
view all
(Bilgisayar) tümünü göster
view chart
(Bilgisayar) grafik görüntüle
view chart
(Bilgisayar) çizelgeyi görüntüle
view chart
(Bilgisayar) grafiği göster
view code
(Bilgisayar) kod görüntüle
view data
(Bilgisayar) görünüm verisi
view draft
(Bilgisayar) taslak görüntüle
view files
(Bilgisayar) dosyaları göster
view files
(Bilgisayar) dosya görüntüle
view files
(Bilgisayar) dosyaları görüntüle
view forms
(Bilgisayar) form görüntüle
view get
(Bilgisayar) görünüm al
view grid
(Bilgisayar) kılavuz görüntüle
view host
(Bilgisayar) ana bilgisayarı göster
view hours
(Bilgisayar) saatleri görüntüle
view icons
(Bilgisayar) simge görüntüle
view labor
(Bilgisayar) emeği görüntüle
view list
(Bilgisayar) listeyi görüntüle
view list
(Bilgisayar) görünüm listesi
view lists
(Bilgisayar) listeleri görüntüle
view log
(Bilgisayar) günlüğü göster
view log
(Bilgisayar) günlüğü görüntüle
view map
(Bilgisayar) harita göster
view menu
(Bilgisayar,Teknik) sunuş menüsü
view menu
(Bilgisayar) görünüm menüsü
view mode
(Bilgisayar) mod görüntüle
view mode
(Bilgisayar) görüntüleme modu
view name
(Bilgisayar) görünüm adı
view of this
(Bilgisayar) listenin
view pages
(Bilgisayar) sayfaları izle
view show
(Bilgisayar) gösteriyi görüntüle
view show
(Bilgisayar) gösteri görüntüle
view show
(Bilgisayar) görünüm göster
view sql
(Bilgisayar) sql göster
view sql
(Bilgisayar) sql görüntüle
view type
(Bilgisayar) görünüm türü
view zoom
(Bilgisayar) görünüm yakınlaştır
view/edit
(Bilgisayar) görüntüle/düzenle
view angle
görüş acısı
view as
görünümü olarak
view data
verileri görüntüleyebilir
view details
görüntülemek detayları
view image
görünümü görüntü
view of life
hayata bakış
view shed
görüntülemek dökmek
view surface
görünümünde yüzey
view to
görüntülemek için
view with a jaundiced eye
öküz altında buzağı aramak
view angle
Görüntüleme açısı
view another
Diğerini Görüntüle
view in browser
(Bilgisayar) tarayıcıda görüntüle
view level
Görünüm düzeyi
view menu
Görüntüle menüsü
view of life
hayata bakış (açısı)
view room inspection
(Nükleer Bilimler) oda denetimi
visionary view
Yukarıdan görünüm
in view of
den dolayı
in view of something
Göz önüne alındığında
in view of
göz önüne alınacak olursa
in view of
-den dolayı, ... yüzünden, -i göz önünde tutarak
in view of
göz önüne alındığında
in view of the fact that
göz önünde bulundurarak
point of view
görüş açısı
3d view
(Bilgisayar) 3b görünüm
advanced view
(Bilgisayar) gelişmiş görünüm
advanced view
(Bilgisayar) gelişmiş görüntü
angle of view
(Askeri,Fotoğrafçılık) görüş açısı
apply view
(Bilgisayar) görünümü uygula
bottom view
(Askeri) uçağın alttan görünüşü
bottom view
alttan görünüş
center view
(Bilgisayar) görünümü ortala
come into view
meydana çıkmak
come into view
ortaya çıkmak
common view
ortak kanı
conversation view
(Bilgisayar) iletişim görünümü
create view
(Bilgisayar) görünüm oluştur
custom view
(Bilgisayar) özel görünüm
customize view
(Bilgisayar) görünümü özelleştir
data view
(Bilgisayar) veri görünümü
day view
(Bilgisayar) gün görünümü
default view
(Bilgisayar) varsayılan görünüm
design view
(Bilgisayar) tasarım görünümü
develop a point of view
bakış açısı geliştirmek
edit view
(Bilgisayar) düzenleme görünümü
edit view
(Bilgisayar) düzenleyici görünümü
edit view
(Bilgisayar) düzen görünümü
edit view
(Bilgisayar) görünümü düzenle
enter/view
(Bilgisayar) gir/görüntüle
exploded view
(Askeri) parça şeması
extended view
(Bilgisayar) genişletilmiş görünüm
external view
dış görünüş
file view
(Bilgisayar) dosya görünümü
folder view
(Bilgisayar) klasör görünümü
form view
(Bilgisayar) form görünümü
from my point of view
fikrimce
from the point of view
bakımından
from the point of view of
itibarı ile
from this point of view
bu bakımdan
general view
genel görünüm
general view
genel görünüş
having a fine view
manzaralı
in full view
aleni olarak
in full view
görünürde
in my view
fikrimce
in view
görünürde
in view
görünür
in view
ortada
in view of
yüzünden
in view of
eğer
in view of
göz önünde tutulursa
include in view
(Bilgisayar) görünüm kapsamı
keep in view
gözden kaybetmemek
keep in view
gözden uzak tutmamak
lake view
göl manzarası
live data view
(Bilgisayar) yayındaki veri görünümü
month view
(Bilgisayar) ay görünümü
new view
(Bilgisayar) yeni görünüm
outline view
(Bilgisayar) anahat görünümü
page view
(Bilgisayar) sayfa gösterimi
page view
(Bilgisayar) sayfa görünümü
point of view
noktainazar
print view
(Bilgisayar) yazdırma görünümü
quick view
(Bilgisayar) hızlı görünüm
rear view
arkadan görünüş
reduction of view
(Askeri) hedef küçültme
report view
(Bilgisayar) rapor görünümü
sea view
deniz manzaralı
side view
(Tıp) yandan görünüm
side view
yan görünüş
slide view
(Bilgisayar) slayt görünümü
take a dim view
(deyim) iyi gözle bakmamak
take a dim view of
doğru bulmamak
top view
kuşbakışı
viewed
incelenmiş
viewed
gözden geçirilmiş
viewing
(Kanun) keşif
viewing
görme
viewing
(Kanun) denetleme
viewing
(Kanun) yerinde inceleme
views
(Bilgisayar) görünümler
views
(Bilgisayar) görünümleri
wide field of view
geniş görüş alanı
wide view mirror
geniş görüş aynası
angle of field of view
görüş alan açısı
bird's eye view
kuşbakışı görünüm
bird's-eye view
kuşbakışı görünüm
come into view
görüş alanına gir
from this point of view
buradan hareketle
front view
önden görünüş
in view of
-den dolayı
on view
sergilenmekte
point of view
bakım
point of view
görüş

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

rear view mirror
dikiz aynası
side view
yandan görünüş
take a dim view of
küçük görmek
top view
üstten görünüş
viewing
{f} gör

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

viewing
{i} görüş
with a view to
amacıyla

O tıp okumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. - She went to the United States with a view to study medicine.

İyi bir koltuk almak amacıyla tiyatroya oldukça erken gittim. - I went to the theater quite early with a view to getting a good seat.

a view
Bir görünüm
point view
nokta görünümü
resource-based view
kaynak tabanlı bir görünümünü
viewed
gösterdi
viewing
görerek
views
bakıldı
viewing
görü
İngilizce - İngilizce
A virtual or logical table composed of the result set of a query in relational databases
A picture

There was a view of the accident site on the front page.

A wake
To show

To view the desktop, click the small desktop icon on the bottom of your screen.

An intention or prospect

I gave you the money with the view that you would invest it wisely.

The range of vision

If there are any rabbits in this park, they keep carefully out of our view.

Something to look at, such as a scenery

My flat has a view of a junkyard.

The act of seeing or looking at something

He changed seat to get a complete view of the stage.

The part of a computer program which is visible to the user, the part the user interacts with; a user interface to the underlying logic of the program
A mental image

I need more information to get a better view of the situation.

To look at

He viewed the painting and praised the artist for his masterpiece.

Try to look at it from Tom's point of view. - Try to look at it from Tom's point of view.

A way of understanding something, an opinion, a theory

Your view on evolution is based on religion, not on scientific findings.

A point of view

From my view that is a stupid proposition.

{v} to see, perceive, look, survey, examin
{n} a sight, prospect, survey, display, design
If you view a television programme, video, or film, you watch it. We have viewed the video recording of the incident `Elizabeth R', a TV portrait of the Queen, had record viewing figures
look at carefully; study mentally; "view a problem
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept; "he painted scenes from everyday life"; "figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment"
The act of seeing or beholding; sight; look; survey; examination by the eye; inspection
You use in view of when you are taking into consideration facts that have just been mentioned or are just about to be mentioned. In view of the fact that Hobson was not a trained economist his achievements were remarkable
If you view something in a particular way, you think of it in that way. First-generation Americans view the United States as a land of golden opportunity Abigail's mother Linda views her daughter's talent with a mixture of pride and worry We would view favourably any sensible suggestion for maintaining the business. = regard
A particular way of arranging the icons in a My Computer or Explorer window
Your views on something are the beliefs or opinions that you have about it, for example whether you think it is good, bad, right, or wrong. Washington and Moscow are believed to have similar views on Kashmir My own view is absolutely clear. What I did was right You should also make your views known to your local MP
the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a better view of it"; "his survey of the battlefield was limited" outward appearance; "they look the same in outward view" the visual percept of a region; "the most desirable feature of the park are the beautiful views" purpose; the phrase `with a view to' means `with the intention of' or `for the purpose of'; "he took the computer with a view to pawning it" the range of the eye; "they were soon out of view" look at carefully; study mentally; "view a problem
View refers to the way in which a piece of text or graphics is displayed on a computer screen. To see the current document in full-page view, click the Page Zoom Full button
If you take a dim view or a poor view of someone or something, you disapprove of them or have a low opinion of them. They took a dim view of local trade unionists
A perspective on some information A view can affect the extent of the information displayed, its format, modes used to operate on it, its display location and so forth
A pseudo table that is really just a query Used to filter data to see it in a specific manner
Appearance; show; aspect
A Nautilus component that enables you to display a folder in a particular way For example, Nautilus contains an icon view which enables you to display the contents of a folder as icons Nautilus also contains a list view which enables you to display the contents of a folder as a list
A representation of a CORBA object in an WebLogic Enterprise domain that resides in another object system, such as ActiveX
Mental survey; intellectual perception or examination; as, a just view of the arguments or facts in a case
{f} see; observe; regard
Major viewsheds of WNF Viewsheds are corridors along designated highways consisting of the visible foreground & middleground areas as seen or potentially seen from these highways
(1) Microsoft Access provides several ways to look at objects such as tables, queries, and forms Tables may be viewed as the data it contains (datasheet view) or as the structure that defines the table (design view) A query may be looked as the data produced from running the query (datasheet view), the QBE structure that defines the query (design view), or the SQL command created by Access when the query is designed/updated (SQL view) (2) A view may be created for a user - it is a way of displaying the data in the database A view might show a portion of one table, or combine parts or all of several tables depending on the user's needs
A well-defined representation of user data, many applications are designed around a set of fundamental data views, these may be implemented in a layer above the engine but below the UI
1 A subset of a database 2 A virtual table in the relational data model in which data from real tables are combined so that users can work with just one (virtual) table instead of several complete tables 3 A view is not the data itself but a way of formatting the database to extract certain data without physically altering it (See relation, table) W Return to top
The method by which the data is presented for review by the user, usually on the computer display Views can be created from subsets of columns from one or more tables by implementing the SQL CREATE VIEW instruction
  In satellite communications, the quality or degree of visibility of a satellite to a ground station; i e , the degree to which the satellite is sufficiently above the horizon and clear of obstructions so that it is within a clear line of sight by an Earth terminal (188)  Note:  A pair of satellite Earth terminals has a satellite in mutual view when both have unobstructed line-of-sight contact with the satellite simultaneously
A view is a specific map image that is displayed on the main section of the screen A zoomed view is a map image that has greater detail than the statewide map image
the range of interest or activity that can be anticipated; "It is beyond the horizon of present knowledge"
If you have something in view, you are aware of it and your actions are aimed towards it. They have very clear career aims in view Ackroyd worked out this whole plot with one objective in view. = in mind
1 A way of displaying data (e g , as numbers, bars in a bar graph, etc ) 2 A Lisp object that represents a view
You use in my view when you want to indicate that you are stating a personal opinion, which other people might not agree with. In my view things won't change
A viewable object
Visibility Intensive Experiment in the West, a project of the US EPA, with cooperation of the National Park Service, to measure visibility at many stations throughout the western United States to document current visibility and examine trends
the visual percept of a region; "the most desirable feature of the park are the beautiful views"
Power of seeing, either physically or mentally; reach or range of sight; extent of prospect
a message expressing a belief about something; the expression of a belief that is held with confidence but not substantiated by positive knowledge or proof; "his opinions appeared frequently on the editorial page"
That which is seen or beheld; sight presented to the natural or intellectual eye; scene; prospect; as, the view from a window
If something such as a work of art is on view, it is shown in public for people to look at. A significant exhibition of contemporary sculpture will be on view at the Portland Gallery
To survey or examine mentally; to consider; as, to view the subject in all its aspects
A view is an interactive map that lets you display, explore, query and analyze geographic data in ArcView A view defines the geographic data that will be used and how it will be displayed; it doesn't contain the geographic data but references and reflects the current status of the source data
the range of the eye; "they were soon out of view"
A presentation view displays information in a predefined structure The actions in portal_types for instance are views
the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a better view of it"; "his survey of the battlefield was limited"
{i} vista, scenery, sight; opinion, outlook; gaze, look; field of vision; in Computers display of a certain point of view of a three-dimensional image in CAD/CAM programs (Computers)
in addition to the many conventional uses of this term, a Montage view refers to the state or configuration of a Montage Desktop window This includes the Desktop window's sizing and placement, the layout and settings of the Montage Shortcuts, viewers, and other forms contained in that window, and the state of associated external applications launched through that montage The view is what you see, a representation of which is stored in a Montage metafile
If you take the long view, you consider what is likely to happen in the future over a long period, rather than thinking only about things that are going to happen soon. Some investors are taking the long view
If you have a view of something, you can see it. He stood up to get a better view of the blackboard
The screen that the user is looking at Views may be restricted by certain criteria - a view may be customized by the user or it may be determined by the login parameters Certain programs may provide specific views for students that are different from those for instructors
That which is looked towards, or kept in sight, as object, aim, intention, purpose, design; as, he did it with a view of escaping
Authoring tools may render the same content in a variety of ways; each rendering is called a "view " Some authoring tools will have several different types of view, and some allow views of several documents at once For instance, one view may show raw markup, a second may show a structured tree, a third may show markup with rendered objects while a final view shows an example of how the document may appear if it were to be rendered by a particular browser A typical way to distinguish views in a graphic environment is to place each in a separate window
If you do something with a view to doing something else, you do it because you hope it will result in that other thing being done. He has called a meeting of all parties tomorrow, with a view to forming a national reconciliation government
look at carefully; study mentally; "view a problem"
To see; to behold; especially, to look at with attention, or for the purpose of examining; to examine with the eye; to inspect; to explore
outward appearance; "they look the same in outward view"
a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty; "my opinion differs from yours"; "what are your thoughts on Haiti?"
a way of regarding situations or topics etc ; "consider what follows from the positivist view"
view camera
A type of camera with a flexible bellows forming a light-tight seal between two adjustable standards, one of which holds a lens, and the other a viewfinder or a photographic film holder
view cameras
plural form of view camera
view as
keep in mind or convey as a conviction or view; "take for granted"; "view as important"; "hold these truths to be self-evident"; "I hold him personally responsible"
view angle
the angle included by a photographic lens
view finder
optical device that helps a user to find the target of interest
view finder
small telescope, small magnifying eyepiece
view vision
area that one can see from a specific standpoint
view with a friendly eye
look at in a open and non-threatening manner
view with a jaundiced eye
be jealous, be envious
bird's-eye view
The view from directly or high above
clear view screen
a circular disc of plate glass, set into the screen of a ship's bridge and spun at high speed by an electric motor in heavy rain or snow; it offers a clear view forward
exploded view
a view in a drawing showing how parts in an assembly fit together

An exploded view will show the assembly details well.

field of view
The angular extent of what can be seen, either with the eye or with an optical instrument or camera
in view of
considering
out of view
hidden, not visible
pay-per-view
A system of viewing individual television programmes for an additional charge over and above that for the standard service; normally used on cable and satellite systems
point of view
An attitude, opinion, or set of beliefs

His point of view is that there is only one true religion.

point of view
A position from which something is seen; outlook; standpoint

From an economist's point of view, business is all about money.

point of view
The perspective from which a narrative is related

The storyline in the film The Usual Suspects is presented from the point of view of an unreliable narrator.

points of view
plural form of point of view
rear-view mirror
a mirror in a vehicle that allows the driver to see the traffic behind
rear-view mirrors
plural form of rear-view mirror
take a dim view of
To dislike; to regard with skepticism, disbelief, disfavor, etc

Philip takes a dim view of people calling him Flip.

viewable
Able to be seen; visible
viewable
Able to be viewed
viewable
Able to be rendered correctly by a particular browser
viewing
An instance of viewing something

The agent took them to the property for a viewing.

viewing
A wake
viewing
Present participle of view
with a view to
With an intention to

We read the contract with a view to how it could be made to look to voters.

worm's-eye view
A view of an object from below, from the ground
in view of something
Because of a particular thing, or considering a particular fact
viewing
{n} the act of beholding or surveying
plain view
A location or field of perception in which something is plainly apparent
viewable
A window is viewable if it and all of its ancestors are mapped This does not imply that any portion of the window is actually visible Graphics requests can be performed on a window when it is not viewable, but output will not be retained unless the server is maintaining backing store
viewable
A window is viewable if it and all of its ancestors are mapping This does not imply that any portion of the window is actually visible Graphics requests can be performed on a window when it is not viewable, but output will not be retained unless the server is maintaining backing store
viewable
{s} visible, able to be seen; worthy of being watched
viewable
A window is ``viewable'' if it and all of its ancestors are mapped This does not imply that any portion of the window is actually visible Graphics requests can be performed on a window when it is not viewable, but output will not be retained unless the server is maintaining backing store
viewable
capable of being viewed
viewing
Rights: Rights users can assign to view Entries and Tasks in their Agenda
viewing
{i} observing, seeing
viewing
a vigil held over a corpse the night before burial; "there's no weeping at an Irish wake"
viewing
the act of reading or taking an online learning program on a computer
viewing
> Scheduled exhibitions of property held in advance of the auction Pre-auction viewings are open to the public and may be attended at no charge Also called previews or exhibitions
viewing
the display of a motion picture
viewing
Visual attention to what is taking place on the screen (Comstock & Paik, 1991, p 22)
views
(Administrator's Guide for Windows; search in this book) [definition #2] (Advanced Security Administrator's Guide; search in this book) [definition #3] (Security and Network Integration Guide for Windows; search in this book)
views
This section is an alphabetical reference to the Spatial Data Option data dictionary views accessible to all users
views
Cisco EMF uses Views to model hierarchical relationships between objects (physical and logical) Objects are named by Views Objects can exist in multiple views simultaneously (by reference)
views
Definition Top
views
plural of view
views
third person singular of view
view