beklenti

listen to the pronunciation of beklenti
Türkçe - İngilizce
expectation

We have no expectations of victory. - Bizim zafer beklentilerimiz yok.

Did that hotel meet your expectations? - Otel beklentilerini karşıladı mı?

prospect

That's a frightening prospect. - Bu korkutucu bir beklenti.

The prospects for Japan's future look dismal. - Japonya'nın gelecek için beklentileri kasvetli görünüyor.

expectancy

People's life expectancy grows every year. - İnsanların yaşam beklentisi, her yıl büyüyor.

As recent research shows, the life expectancy in Japan is consistently increasing. - Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki yaşam beklentisi sürekli olarak artıyor.

(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation

There's a lot of anticipation. - Pek çok beklenti var.

Fear is pain arising from the anticipation of evil. - Korku, kötülük beklentisinden kaynaklanan acıdır.

(Politika, Siyaset) prediction
contemplation
(Politika, Siyaset) forecast

I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job. - Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim.

look-out
(Matematik) expected value
lookout
jam tomorrow
expectance
hope

I hope we can live up to your expectations. - Umarım beklentilerinize göre yaşayabiliriz.

expectation, something expected
view
promise
beklenti özne
(Dilbilim) prolepsis
beklenti içinde olmak
anticipate
beklenti sahibi olmak
anticipate
beklenti içinde olmak
hope
beklenti içinde olmak
expect
beklenti kuramı
(Dilbilim) expectancy theory
beklenti teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) expectancy theory
beklenti hatası
(Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation error
beklenti içinde
be in expectation
beklenti içinde
be expectant
beklenti içinde olarak
expectantly
beklenti yöntemi
(Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation method
beklenti-değer teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) expectancy value theory
beklentiler
expectations
toplumsal beklenti
social expectation
Türkçe - Türkçe
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüşü
beklenti