maksat

listen to the pronunciation of maksat
Türkçe - İngilizce
{i} intent

His intentions were unclear. - Onun maksatları belirsizdi.

Tom's intentions were quite clear. - Tom'un maksatları oldukça açıktı.

purpose
{i} intention

His intentions were unclear. - Onun maksatları belirsizdi.

Tom's intentions were quite clear. - Tom'un maksatları oldukça açıktı.

(Hukuk) objective
aim
the meaning of: Yemekten maksat beslenmektir. Food means nourishment
intention, intent, aim, object, purpose
intention, purpose, aim, object
view
target
drift
counsel
animus
maksat gütmek
to have a hidden aim, cherish a secret intention
belli maksat
specific aim
karşıt maksat
cross purpose
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) gaye, ana fikir
Maksadım evrakı geriye almaktı."- R. N. Güntekin
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
İstenilen şey, amaç, gaye, erek: "Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım
erek
maksat