görünüş

listen to the pronunciation of görünüş
Türkçe - İngilizce
aspect
look

You shouldn't judge others on how they look. - Diğerlerini görünüşleriyle yargılamamalısın.

Tom cares a lot about the way he looks. - Tom görünüş biçimini çok önemsiyor.

appearance

Naoto takes after his father in appearance. - Naoto görünüş olarak babasına benziyor.

Don't judge people by appearance. - İnsanları görünüşle yargılama.

sight

She stood astonished at the sight. - Görünüşte şaşırmış gibi duruyordu.

The sight of the money tempted him into stealing. - Paranın görünüşü onu çalmaya teşvik etti.

spectacle
appearance, aspect, look; looks
appearance, sight, spectacle, semblance; external view; aspect
appearances, outward looks, façade
view
semblance
outlook

The Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook. - Japonya görünüşte içe dönük ve yetersiz uluslararası yapıya sahip olduğundan dolayı sık sık eleştirilmektedir.

view, sight
gram. aspect (of a verb)
mien
face

She always has a serious look on her face. - Onun yüzünde her zaman ciddi bir görünüş var.

On the face of it, nothing could be more reasonable. - Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı.

epiphany
arch. elevation
facet
image
elevation
(Dilbilim) profiling
façade
figure
looks

She is sensitive about her looks. - Görünüşü hakkında duyarlıdır.

You shouldn't judge a person by his looks. - Bir kişiyi görünüşüyle yargılamamalısın.

surface

This problem seems to be easy on the surface, but it's really difficult. - Bu sorun görünüşte kolay gibi görünüyor ama o gerçekten zor.

He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator. - Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var.

form
show
presence
vision
prospect
coloring
phase
exterior
occurrence
countenance
visage
dış görünüş
appearance

Don't judge a person by his appearance. - İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın.

Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance. - Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler.

görünüş oranı
aspect ratio
güzel görünüş
glory
görün
appear

She failed to appear. - Görünen o ki kız başarısız oldu.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

perspektif görünüş
perspective view
görün
seem

It seems to me that you are wrong. - Bana öyle görünüyor ki sen hatalısın.

Your suggestion seems reasonable. - Önerin mantıklı görünüyor.

görün
{f} seeming

The world is a place of seemingly infinite complexity. - Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer.

Seemingly impossible things sometimes happen. - Görünüşte imkansız şeyler bazen olur.

görün
seem to be

Tom and Mary seem to be in some kind of trouble. - Tom ve Mary'nin bir çeşit sorunları var gibi görünüyor.

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

görün
{f} emerging
aldatıcı görünüş
illusion
aynadaki görünüş
mirror image
dış görünüş
disguise
dış görünüş
exterior, façade
dış görünüş
facade
dış görünüş
shape
dış görünüş
fashion
dış görünüş
semblance
dış görünüş
the outer man
dış görünüş
superficies
dış görünüş
rind
dış görünüş
externals
dış görünüş
varnish
dış görünüş
shell
dış görünüş
guise
dış görünüş
color
dış görünüş
colour [Brit.]
dış görünüş
get up
dış görünüş
surface

He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator. - Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var.

endişeli görünüş
hunted look
engin görünüş
panoramic
ettirgen görünüş
(Dilbilim) causative aspect
görün
loom
havadan görünüş
aerial view
huzursuz görünüş
hunted look
kalıtımla oluşan dış görünüş
phenotype
kesit görünüş
sectional view
kesit görünüş
cutaway view
kuşbakışı görünüş
bird's eye view
kısmi görünüş
partial view
makul görünüş
specious
modern görünüş
(Bilgisayar) modern cool
plan görünüş
plan view
yan görünüş
side elevation
yandan görünüş
side view
yandan görünüş
profile
yanıltıcı görünüş
coloring
yanıltıcı görünüş
colouring [Brit.]
önden görünüş
front elevation
önden görünüş
front view
üstten görünüş
top view
üç boyutlu görünüş
stereoscopy
Türkçe - Türkçe
Bulunulan bir yerden görülebilen alan, manzara
Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
Bulunulan bir yerden görülebilen alan, manzara: "Van gölünün görünüşü eşsizdi."- N. Cumalı
Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan gramer kategorisi
Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi
manzara
çehre
durum vaziyeti
görünüm
görünüş