rush

listen to the pronunciation of rush
İngilizce - Türkçe
{f} acele etmek

Ben acele etmek için herhangi bir neden görmüyorum. - I don't see any reason for rushing.

Ben hiçbir şeye acele etmek istemedim. - I didn't want to rush into anything.

acele ettirmek

Seni acele ettirmek istemiyorum ama bir sonraki otobüsü yakalamaya çalışalım. - I don't want to rush you, but let's try to catch the next bus.

telaş etmek
koşturmak
{i} acele

Acele etmeye gerek yok. - There's no need to rush.

Daha dikkatli ol.Her şeye acele etmek işlerini berbat edecektir. - Be more careful. Rushing through things is going to ruin your work.

{i} telaş

Tom genellikle telaş içerisinde yemek yer. - Tom usually eats in a rush.

{f} sıkıştırmak
{i} koşma
{i} kızarıklık
{i} koşuşturma

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

Sabah koşuşturmacası şimdi zirvede. - The morning rush is at its peak now.

{f} şiddetli esmek
{i} acele etme

Acele etmeyin, zamanımız var. - We have time, there's no rush.

Evlenmek için acele etmeyin. - Don't rush into marriage.

{i} akın
{i} toplanma
{i} kızartı
{i} hasırotu
saldırış
furya
üstüne çullanmak
akın yapmak
koşuşturmak
alacalı
saldırı
seğirtmek
istek
aşıkmak
hamle
rağbet
atılmak
{f} acele et

Evlenmek için acele etmeyin. - Don't rush into marriage.

Daha dikkatli ol.Her şeye acele etmek işlerini berbat edecektir. - Be more careful. Rushing through things is going to ruin your work.

itip
aceleyle/baştansavma yapmak
sıkboğaz etmek
talep
tullanmak
aceleye getirmek

Biz bunu aceleye getirmek istemiyoruz. - We don't want to rush it.

üşüşme
saldırmak
kakma
koşmak
saz
{i} sıçrama
(Tıp) Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket
{i} hücum

Herkes bana doğru hücum etti. - Everybody rushed towards me.

Altına hücûm burada başladı. - The gold rush began here.

{f} düşünmeden girişmek
{f} üstüne atılmak
{f} çabucak halletmek
{i} önemsiz şey
{i} atılma
{f} acele ile göndermek
{f} aceleyle yapmak
{f} kazıklamak [brit.]
{f} hızlı akmak
{f} hücum etmek
{i} saldırma
Amerikan futbolunda topu koltuğuna alıp koşmak
{f} asılmak [amer.]
{i} kur
düşüncesizce hamle yapmak
{f} hızla akmak
{i} fasa fiso
{f} kur yapmak [amer.]
(Askeri) HÜCUM: Tesirli tüfek ateşi altında düşmana doğru ilerlerken, piyadelerin çabuk ve kısa koşusu
{f} yetiştirmek

Onu hastaneye yetiştirmek zorundayız. O fena halde yaralı. - We have to rush him to the hospital. He's badly injured.

hız
asılmak
kur yapmak
kofa
kazıklamak
aceleleştirmek
rush hour
(iş gününde) trafiğin en yoğun olduğu zaman
rush hour
yoğun saat

Yoğun saatlerde okula gitmek yorucu ve tatsızdır. - Going to school during the rush hour is tiring and unpleasant.

Neredeyse yoğun saatler. - It's almost rush hour.

rush hour
kalabalık saat
rush hour
işe gidiş-geliş saatleri
rush hour
kalabalık zamanı
rush into
aceleye getirmek
rush about
koşuşmak
rush candle
saz mumu
rush forward
ileri atılmak
rush from pillar to post
(deyim) mekik dokumak
rush hours
acele veya sıkışık zaman
rush into
akın etmek
rush mat
hasır
rush out
fırlamak
rush somebody
sıkboğaz etmek
rush somebody off one's feet
sıkboğaz etmek
rush somebody off one's feet
acele ettirmek
rush hour
işe gidiş-geliş sögenleri
rush order
acele sipariş
rush around
acele etrafında
rush away
acele uzakta
rush down
aşağı acele
rush forth
acele ileri
rush forward
atılma
rush headlong
acele paldır küldür
rush hour
İş giriş ve çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush hour
İş gününün başlangıç saati ve iş çıkışı saati gibi trafik ve insan kalabalığının yoğun olduğu zaman dilşmi
rush hour
iş çıkışı

İş çıkışındaki yoğun trafiğe yakalanmak korkunçtur. - It's horrible to get caught in rush hour traffic.

rush hour
İş çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush hour traffic
trafiğin en yoğun olduğu akşam yada sabah trafiği
rush mat
acele mat
rush off
Acele ile ayrılmak, acele ile uzaklaşmak
rush on
acele üstünde
rush on certain death
Bazı ölüm acele
rush over
hızlı bir şekilde
rush print
deneme kopyası, deneme eslemi
rush sb off his feet
sıkıştırmak, iki ayağını bir pabuca sokmak
rush through
acele ile
rush to conclusions
(deyim) İhtimalleri dikkate almadan kanıda bulunmak
rush upon
saldırmak
rush a bill through
bir kanun tasarısını acele ile meclisten geçirmek
rush about
koşuşturmak
rush bed
sazlık
rush bottomed
hasır oturaklı (sandalye)
rush hour
iş çıkış saati

İş çıkış saatinden kaçınmak istiyorum. - I want to avoid rush hour.

rush hour traffic
iş trafiği
rush in
paldır küldür karar vermek
rush in
(Fiili Deyim ) hızla girmek , içeri dalmak
rush in
dalmak
rush in
acele ile girmek
rush in
aniden gelmek
rush in
aceleye getirmek
rush into
birden girmek
rush into
düşünmeden girişmek
rush into
dalmak
rush into
(deyim) rush into sth. acele karar vermek. rush someone into sth. birini sıkboğaz edip birşey yaptırmak
rush into
paldır küldür karar vermek
rush into
acele ile girişmek
rush into extremes
aşırıya kaçmak
rush into one's mind
aklına gelivermek
rush into one's mind
birden aklına gelmek
rush job
acele iş
rush job
aceleye getirilmiş iş
rush out of the room
odadan fırlayıp çıkmak
rush print
(Sinema) deneme kopyası
rush print
(Sinema) deneme eşlemi
rush smb. off one's feet
sıkboğaz etmek
rush smb. off one's feet
iki ayağını bir pabuca sokmak
rush smb. off one's feet
acele ettirmek
rush smb. to the hospital
hastaneye yetiştirmek
rush up
körüklemek
rush up prices
fiyatları körüklemek
rush hour
kalabalık

Otobüsler özellikle işe gidiş geliş saatlerinde kalabalıktır. - The busses are especially crowded during rush hour.

rush hour
yoğun

Yoğun trafikteki zincirleme bir kazaydı. - There was a chain-reaction crash during rush hour.

Neredeyse yoğun saatler. - It's almost rush hour.

paper rush
papirüs
rushed
acele etmek
sugar rush
çok şeker yedikten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar

şeker bayramında çok şeker yedikten sonra tüm gün karnım ağrıdı. I spent the day after Halloween in a sugar high.

gold rush
altına hücum

Altına hücûm burada başladı. - The gold rush began here.

in a mad rush
çılgın gibi
rushed
{f} acele et

Acele etmene rağmen, sen hazır değilsin. - Although you rushed, you're not ready.

Sami, Leyla'yı okuldan almak için acele etti. - Sami rushed to pick up Layla from school.

rushes
günlük çekim
with a rush
birdenbire
adrenaline rush
adrenalin deşarjı
be in a rush
bir hamlenin içinde olma
bum-rush
serseri-rush
feel the rush
arzu etmek, çok istemek
fools rush in
aptallar acele
get a rush
heyecan duymak
give s.o. the bum´s rush
ıng., k. dili birini yaka paça çıkarmak; birini âdeta kapı dışarı etmek
give so. the bum's rush
vermek çok. serseri's acele
hard rush
sert acele
head rush
kafa acele
in a rush
Telaş içinde, aceleyle
in a rush of words
Alelacele

"You're here about your nigger?" he said in a rush of words.

in all this rush
bütün bu koşuşturmanın arasında
lunch rush
Büyük kentlerde iş merkezlerinin bulunduğu yerlerde öğle yemeği molası sırasında yaşanan koşuşturmaca
not a rush
değil acele
rushed
acele edilmiş
rushy
Sazlığı
down rush
(Askeri) geri dönüş akımı
not worth a rush
beş para etmez
rushes
hamleler/talep
rushy
hasırotlu
with a rush
acele ile
with a rush
paldır küldür
with a rush
çabucak
with a rush
alelacele
İngilizce - İngilizce
An English occupational surname for someone who made things from rushes
To cause to move or act with unusual haste

Don't rush your client or he may withdraw.

To run directly at another player in order to block or disrupt play
To hurry; to perform a task with great haste

rush one's dinner.

A sudden attack; an onslaught
To transport or carry quickly

The shuttle rushes passengers from the station to the airport.

The act of running at another player to block or disrupt play

a rush on the quaterback.

Performed with, or requiring urgency or great haste, or done under pressure

rush job.

A surge

A rush of business can be difficult to handle effectively for its unexpected volume.

A sudden, brief exhilaration, for instance the pleasurable sensation produced by a stimulant

The rollercoaster gave me a rush.

General haste

Many errors were made in the rush to finish.

A regulated period of recruitment in fraternities and sororities

rush week.

A rapid, noisy flow

a rush of footsteps.

To swiftly attach to without warning
A dialect of the language PL/1
A sudden forward motion
The stem of such plants used in making baskets, mats, the seats of chairs, etc
To dribble rapidly
To make a swift or sudden attack
Any of several stiff aquatic or marsh plants of the genus Juncus having hollow or pithy stems and small flowers
To flow rapidly or noisily
{v} to pass or move with violence
{n} a violent course, plant, worthless thing
(American football) an attempt to advance the ball by running into the line; "the linebackers were ready to stop a rush"
1) Any of a large number of reed-like aquatic and semi-aquatic perennial herbs of the genus Juncus, such as the Common Rush (Juncus effusus) 2) Lakes which take their name from this common plant (Rush, Rush, Little Rush)
A rusher; as, the center rush, whose place is in the center of the rush line; the end rush
A period of time when students participate in parties and activities to get to know the members of Greek organizations on campus Greek organizations hold rush to meet possible new members See Greek Organizations
If you rush something or someone, you move quickly and forcefully at them, often in order to attack them. They rushed the entrance and forced their way in Tom came rushing at him from another direction
To recite (a lesson) or pass (an examination) without an error
(American football) an attempt to advance the ball by running into the line; "the linebackers were ready to stop a rush" a sudden burst of activity; "come back after the rush" a sudden forceful flow physician and Revolutionary American leader; signer of the Declaration of Independence (1745-1813) grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's late!" attack suddenly step on it; "He rushed down the hall to receive his guests"; "The cars raced down the street" run with the ball, in football
If you rush somewhere, you go there quickly. A schoolgirl rushed into a burning flat to save a man's life I've got to rush. Got a meeting in a few minutes Shop staff rushed to get help
A member of the plant FAMILY Juncaceae
If you rush into something or are rushed into it, you do it without thinking about it for long enough. He will not rush into any decisions They had rushed in without adequate appreciation of the task Ministers won't be rushed into a response Don't rush him or he'll become confused. + rushed rushed At no time did I feel rushed or under pressure
Rush is the time when undergraduates may become acquainted with and may be selected for membership to a sorority or fraternity Second semester freshmen may participate provided that they have at least a 2 0 G P A and have completed at least 12 credit hours at the University of Delaware
a program (and period of time) of membership recruitment by Greek organizations
A rush is an extremely good time condensed into a few minutes
To move at a desired objective (typically an enemy's PowerCell or RepairPad) very quickly, concentrating only upon the objective and ignoring all other threats See Rushing
cause to move fast or to rush or race; "The psychologist raced the rats through a long maze"
To run from the scrimmage line with the ball
a sudden forceful flow
To move forward with impetuosity, violence, and tumultuous rapidity or haste; as, armies rush to battle; waters rush down a precipice
Not worth a rush Worthless The allusion is to the practice of strewing floors with rushes before carpets were invented Distinguished guests had clean fresh rushes, but those of inferior grade had either the rushes which had been already used by their superiors, or none at all The more modern expression is “Not worth a straw ” “Strangers have green rushes, when daily guests are not worth a rush ”- Lilly: Sappho and Phaon Friar Rush Will-o'-the-Wisp; a strolling demon, who once on a time got admittance into a monastery as a scullion, and played the monks divers pranks (See Friar's Lanthorn )
the activities organized by social groups to acquaint students with their organization
a sudden burst of activity; "come back after the rush"
done under pressure; "a rush job"
A period of time, generally early in the semester, where undergraduates interested in a Fraternity are able to meet with the members, learn more about the organization, and receive an invitation to join a Greek organization (a bid)
If there is a rush for something, many people suddenly try to get it or do it. Record stores are expecting a huge rush for the single
A perfect recitation
A rush is a situation in which you need to go somewhere or do something very quickly. The men left in a rush It was all rather a rush
A name given to many aquatic or marsh-growing endogenous plants with soft, slender stems, as the species of Juncus and Scirpus
the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his haste to leave he forgot his book"
attack suddenly
A player who wins a large number of pots in a short period of time is said to be on a rush Some players feel superstitiously that a rush is an independent entity, and will "play their rush" or "bet their rush" after winning a few pots - play looser and more aggressively, or just be certain to play out each hand until the rush ends Sometimes this isn't such a bad idea if the other players at the table are superstitious as well and will fold I was down about $500 after two hours of bad beats, but then I went on a monster rush and made it all back in three hands
Great activity with pressure; as, a rush of business
physician and Revolutionary American leader; signer of the Declaration of Independence (1745-1813)
trying to tackle or hurry a quarterback before he can throw a pass
A moving forward with rapidity and force or eagerness; a violent motion or course; as, a rush of troops; a rush of winds; a rush of water
not accepting reservations
{i} speed, haste; sudden increase in activity or speed; any species of marsh grass from the genus Juncus
To move the ball by running instead of passing
run with the ball, in football
grass-like plant that forms dense clumps, mostly in wet areas Needle-like stems are cylindrical or flattened, hollow and green
The period of time for membership recruitment by Greek organizations An opportunity for non-Greek students to learn about individual organizations and their membership
{f} hurry, make haste; act or move quickly; cause to hurry
If you rush someone or something to a place, you take them there quickly. We got an ambulance and rushed her to hospital We'll rush it round today if possible
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
If you rush something, you do it in a hurry, often too quickly and without much care. You can't rush a search Instead of rushing at life, I wanted something more meaningful. + rushed rushed The report had all the hallmarks of a rushed job
If air or liquid rushes somewhere, it flows there suddenly and quickly. Water rushes out of huge tunnels Rush is also a noun. A rush of air on my face woke me
grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems
a sudden forceful flow physician and Revolutionary American leader; signer of the Declaration of Independence (1745-1813) grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!"
rush hour
The times of the day when traffic jams are commonplace, due mainly to people commuting to or from work

It takes 30 minutes to drive there, but maybe 2 hours during the rush hour.

rush-hour
Of or pertaining to the rush hour

The rush-hour trains are normally extremely busy.

rush hour
the times at the beginning and end of the working day when many people are traveling to or from work
rush hour
The rush hour is one of the periods of the day when most people are travelling to or from work. During the evening rush hour it was often solid with vehicles Try to avoid rush-hour traffic. the time of day when the roads, buses, trains etc are most full, because people are travelling to or from work
rush hours
peak hours (periods of the greatest burden upon the channels of transportation: usually right before 8 AM and towards 5 PM)
rush out
If a document or product is rushed out, it is produced very quickly. A statement was rushed out Studios are rushing out monster movies to take advantage of our new-found enthusiasm for dinosaurs
rush out
jump out from a hiding place and surprise (someone); "The attackers leapt out from the bushes"
rush hour
A rush hour or peak hour is a part of the day during which traffic congestion on roads and crowding on public transport is at its highest. Normally, this happens twice a day—once in the morning and once in the evening, the times during when the most people commute. The term is very broad but often refers to specifically private automobile transportation traffic, even when there is a large volume of cars on a road but not a large number of people, or if the volume is normal but there is some disruption of speed
rush to conclusions
(deyim) Judge or decide something without having all the facts; to reach unwarranted conclusions

Please find out all the facts so you won't rush to conclusions.

rush aster
a variety of aster
rush away
depart in a hurry
rush grass
grass having wiry stems and sheathed panicles
rush hour
{i} period in the morning and evening of the greatest burden upon the channels of transportation
rush off
depart in a hurry
rush rose
woody yellow-flowered perennial of southeastern United States
rush through
If you rush something through, you deal with it quickly so that it is ready in a shorter time than usual. The government rushed through legislation aimed at Mafia leaders They rushed the burial through so no evidence would show up
rush through legislation
pass laws quickly due to time constraints
rush to a conclusion
come to a quick decision
rush to pass through a bill
hurry and pass a legislative proposal
rush(a)
done under pressure; "a rush job
Oklahoma land rush
The chaotic period following the opening of Indian territory to settlement in 1889 as the US state of Oklahoma

The Oklahoma land rush was a pivotal event in the history of the American West.

adrenalin rush
Variant of adrenaline rush
adrenaline rush
An event or activity which causes such
adrenaline rush
A surge of strength and energy brought on by a dangerous situation, by, or as if by, adrenaline
bum rush
Storming into an establishment
bum's rush
Forcible ejection from an establishment, as of a bum (hobo)
bum-rush
To force one's way into; to crash
club-rush
Any of several rushlike plants, of the genus Scirpus and others, including the reed mace and bulrush
fools rush in where angels fear to tread
A person who does not plan ahead and think matters through becomes involved in risky or unfavorable situations which prudent people avoid
gold rush
Any period of feverish migration into an area in which gold has been discovered
rushed
Very busy

I was so rushed today, I didn't have time to eat lunch.

rushed
Simple past tense and past participle of rush
rusher
The fast defensive position whose objective is to sack the offensive team's quarterback
rusher
A person who rushes
rushes
plural form of rush
rushing
Present participle of rush
scouring rush
Any of certain horsetails, especially rough horsetail (Equisetum hyemale), formerly used for scouring and polishing
rushed
{s} hurried, performed quickly, done hastily
sugar rush
twitchiness, spasms, and hyper excitability after consuming large amounts of sugar
rushy
{a} abounding with or made of rushes
a rush of blood to the head
A sudden attack of wild irrationality
get a rush
become excited or intoxicated
A rush
reak
A rush
seave
Benjamin Rush
born Jan. 4, 1746, Byberry, near Philadelphia, Pa. died April 19, 1813, Philadelphia, Pa., U.S. U.S. physician and political leader. He attended the College of New Jersey at Princeton. As a doctor, he was a dogmatic theorist who proposed that all diseases are fevers caused by overstimulation of blood vessels, with a simple remedy bloodletting and purges. He advocated humane treatment for insane patients; his idea that insanity often had physical causes marked a significant advance. He wrote the first chemistry textbook and the first psychiatry treatise in the U.S. An early and active American patriot and a member of the Continental Congress, Rush drafted a resolution urging independence and signed the Declaration of Independence
California Gold Rush
mass migration of people to California in search of gold (began in 1948)
Klondike Gold Rush
mass migration of people to northwestern Canada in search of gold which started in 1897
Klondike gold rush
Canadian gold rush of the late 1890s. Gold was discovered on Aug. 17, 1896, near the confluence of the Klondike and Yukon rivers in western Yukon Territory. The news spread quickly, and by late 1898 more than 30,000 prospectors had arrived. Annual production peaked at $22 million worth of gold in 1900, and soon prospectors began moving on to Alaska. By the time mining ended in 1966, the area had yielded $250 million in gold
Richard Rush
born Aug. 29, 1780, Philadelphia, Pa., U.S. died July 30, 1859, Philadelphia U.S. diplomat. The son of Benjamin Rush, he served as U.S. attorney general (1814-17) and secretary of the treasury (1825-29). As acting secretary of state (1817), he negotiated the Rush-Bagot Agreement with Britain, which limited naval forces on the Great Lakes after the War of 1812. As U.S. minister to Britain (1817-25), he negotiated an agreement fixing the border between Canada and the U.S. at the 49th parallel. In conferences on Latin America, he helped formulate the Monroe Doctrine. In 1836, as the U.S. agent in London, he received the bequest by which James Smithson founded the Smithsonian Institution; Rush considered his role in founding the museum his most important public service
bum-rush
{f} crash, force one's way into; break through the gates at a concert with a large crowd of people (Slang)
creeping spike rush
cylindrical-stemmed sedge
fools rush in
unwise people are often reckless and imprudent
fools rush in where angels fear to tread
unwise people are often reckless and imprudent
gold rush
a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money); "the demand for testing has created a boom for those unregulated laboratories where boxes of specimen jars are processed lik an assembly line"
gold rush
a large migration of people to a newly discovered gold field
gold rush
large-scale immigration of people to a region where gold has been discovered
gold rush
A gold rush is a situation when a lot of people suddenly go to a place where gold has been discovered. a situation when a lot of people hurry to a place where gold has just been discovered. Rapid influx of fortune seekers to the site of newly discovered gold deposits. The first major gold strike occurred in California in 1848, when John Marshall, a carpenter building a sawmill for John Sutter, found gold. Within a year about 80,000 "forty-niners" had flocked to the California gold fields, and 250,000 had arrived by 1853. Some mining camps grew into permanent settlements, and the demand for food, housing, and supplies propelled the new state's economy. As gold became more difficult to extract, companies and mechanical mining methods replaced individuals. Smaller gold rushes occurred in Colorado (1859, 1892), Nevada (1859), Idaho (1861), Montana (1863), South Dakota (1876), Arizona (1877), and Alaska (1898) and resulted in settlement of many areas; where gold veins proved small, the settlements became ghost towns. Major gold rushes also occurred in Australia (1851), South Africa (1886), and Canada (1896). See also Klondike gold rush
hard rush
tall rush of temperate regions
jointed rush
rush of Australia
needle spike rush
fine-leaved aquatic spike rush; popular as aerator for aquariums
pass rush
An attempt by the defensive linemen to tackle the quarterback or prevent a pass.pass rusher n
rushed
past of rush
rushed
Abounding or covered with rushes
rushed
done under pressure; "a rush job"
rusher
One who rushes
rusher
The fast defensive position whose objective is to sack the offensive teams quarterback
rusher
a person who rushes; someone in a hurry; someone who acts precipitously someone who migrates as part of a rush to a new gold field or a new territory (football) a ball carrier who tries to gain ground by running with the ball
rusher
{i} person or thing that rushes; one who hurries, oe who makes haste
rusher
One who strewed rushes on the floor at dances
rushes
The unedited film or video screened by the crew for performance, exposure etc Also known as dailies When viewing rushes make notes on focus, performance, audio etc [Top of Page]
rushes
*****
rushes
plural of rush
rushes
Rough, unedited prints of a commercial to be used for editing purposes Also referred to as dallies
rushes
Unedited footage; film material as recorded to tape etc
rushing
(American football) an attempt to advance the ball by running into the line; "the linebackers were ready to stop a rush"
rushing
the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his haste to leave he forgot his book"
rushingly
In a rushing manner
rushingly
hastily, hurriedly, quickly
rushy
Abounding in rushes
rushy
Made of rushes
rushy
abounding in rushes; "a rushy marsh
rushy
abounding in rushes; "a rushy marsh"
rushy
Having the characteristics of a rush; rushlike
rushy
covered in tall marsh grasses
rushy
Abounding with rushes
salt rush
rush of the Pacific coast of North America
scouring rush
evergreen erect horsetail with rough-edged stems; formerly used for scouring utensils
slender rush
tufted wiry rush of wide distribution
spike rush
a sedge of the genus Eleocharis
toad rush
low-growing annual rush of damp low-lying ground; nearly cosmopolitan
what's the rush?
why must it be done immediately, why is it so urgent
rush