agresif

listen to the pronunciation of agresif
Türkçe - İngilizce
aggressive

Tom is very aggressive, isn't he? - Tom çok agresif, değil mi?

Tom is quite aggressive, isn't he? - Tom oldukça agresif, değil mi?

highhanded
tyson
(Kimya) aggresive
thrusting
agresif alıcı
aggressive buyer
agresif asit
(Kimya) aggressive acid
agresif bir halde
belligerently
agresif davranış
assertive behavior
agresif kimse
thruster
agresif kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) somatotonia
agresif olmak
be aggressive
agresif pazarlama
(Ticaret) aggressive marketing
agresif satış
(Ticaret) hard sell
Türkçe - Türkçe
Hırçın
Saldırgan

Tom çok saldırgan, öyle değil mi? - Tom çok agresif, değil mi?

agresif