ürkmek

listen to the pronunciation of ürkmek
Türkçe - İngilizce
wince
boggle
get a fright
start
to take fright, be seized with fright
blench
to start; (for an animal) to shy
to start with fear; to be frightened, to be scared (of), to scare; (at) to shy
dread
jump
have a fright
lose one's nerve
scare
quail
balk at
startle
be appalled
shy
take fright
(for a fruit tree) not to bear fruit
be scared of
shy at
frightened
scared
shied
scared of
flinch
fear
ürk
{f} shy

Tom was really shy and nervous. - Tom gerçekten utangaç ve ürkekti.

Tom's squirrel is not shy at all. He even stole nuts from right under my nose! - Tom'un sincabı hiç ürkek değil. Hatta o burnumun dibinden fındık çaldı.

ürkme
shrink
ürk
{f} wince
ürk
{f} quail
ürk
flinch
ürkme
wince
ürk
funk
ürkme
recoil
ürkme
fright
ürkme
start
ürkme
scare
Türkçe - Türkçe
benirlemek
Şaşkınlık ve korku duymak
Bir şeyden korkup birden sıçramak, tevahhuş etmek
Meyve vermemek
Çekinmek
(Osmanlı Dönemi) ÜBUD
tevahhuş etmek
(Osmanlı Dönemi) İSTİŞ'AR
ÜRK
(Osmanlı Dönemi) Mekân, mevki
Ürkme
(Osmanlı Dönemi) REM
ürkme
Ürkmek durumu, tevahhuş
ürkmek