smooth

listen to the pronunciation of smooth
İngilizce - Türkçe
düzlemek
düzgün

Düzgün bir yolda sürmek güzel. - It's nice to drive on a smooth road.

Onun kraliyet ailesinin saflarına düzgün girişi bu korkuların giderilmesine yardımcı olacaktır. - Her smooth entry into the ranks of the royal family will help to dispel these fears.

düz

Mary saçını düzeltti. - Mary smoothed her hair.

Her şey düzgünce giderse günde iki ya da üç parça yapabilirim. - If all goes smoothly, I can make two or three pieces a day.

{s} pürüzsüz

Bu yumuşak ve pürüzsüzdür. - This feels soft and smooth.

Bir bebeğin poposu kadar pürüzsüz. - It's as smooth as a baby's bottom.

{f} düzleştirmek
{s} akıcı
{s} şık
{f} sakinleşmek
müstevi
topaksız
acı olmayan (içki)
kekre olmayan (içki)
düz bir hale getirmek
cerbezeli
düzelmek
yalçın
sistirelemek
çalkantısız (deniz)
yalız
tadı hoş olan
düzlük
mülayim
buruşukluklarını gidermek
hoş fakat aldatıcı
sarsıntısız
düzeltmek
aşırı kibar
yumuşak

Tom yumuşak bir konuşmacıdır. - Tom is a smooth talker.

İpek yumuşak ve pürüzsüzdür. - Silk is soft and smooth.

kolaylaştırmak
{f} düzle
(tat) hoş
hoş
{s} mükemmel

Onun cildi mükemmel bir şekilde yumuşak. - Her skin is perfectly smooth.

Teleskobun aynasının mükemmel biçimde pürüzsüz olması gerek. - The telescope's mirror needs to be perfectly smooth.

{s} tatlı
(Tıp) düz yapmak, düzleştirmek
{f} süt liman olmak
düzeltme
tatlılaştırmak yatıştırmak
{f} düzelt: adj.düzgün
{s} huzur veren
düzleştirme
{f} sakinleştirmek
{s} pürüzsüz, düzgün, düz, yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan: smooth road düzgün yol. smooth skin pürüzsüz cilt
kolaylaşmak
{f} düzle: adj.pürüzsüz
{s} kolay

Onun yumuşak konuşmasıyla kolaylıkla içeri alındım. - I was easily taken in by his smooth talk.

Bu fermuar kolayca kapanmıyor. - This zipper doesn't zip smoothly.

{s} içinde katı parçalar
düz şey veyasmooth away kurtulmak smooth down yatıştırmak
{f} yumuşatmak

Ayaklarımın arkasını yumuşatmak için ponza taşı ile ovarım. - I rub with pumice, in order to smooth the back of my feet.

{s} sakin

Deniz sakin ve yumuşak görünüyor. - The sea looks calm and smooth.

(Tıp) a.1. Düz, düzgün, düz yüzeye sahip
{s} sinekkaydı
(Tıp) Yatıştırmak sakinleştirmek, teskin etmek
tesviye etmek
sorunsuz

Peki, bu sorunsuzca gitti. - Well, that went smoothly.

O çok sorunsuzca gitti. - It went very smoothly.

(Hukuk) problemsiz
(Hukuk) rahat
smooth out
düzlemek
smooth leather
Düz deri
smooth out
düzeltmek
smooth arc
(Matematik) pürüzsüz yay
smooth bend
düz boru dirseği
smooth blasting
(Madencilik) düzgün patlatma
smooth blasting
(Madencilik) kontrollü patlatma
smooth bore
(Avcılık) düz tüfek namlusu
smooth boundary
cilalı cidar
smooth curve
pürüzsüz eğri
smooth end
(Bilgisayar) düzgün bitiş
smooth hammerhead
(Denizbilim) çekiç balığı
smooth hole
(Madencilik) düzgün delik
smooth laminar flow
(Askeri) düz laminer akım
smooth operator
(deyim) çıkarcı
smooth over
yumuşatmak
smooth over the cracks
(deyim) kusurları gizlemek
smooth over the cracks
(deyim) sümenaltı etmek
smooth over the cracks
(deyim) hataları örtmek
smooth panel
pürüzsüz levha
smooth pile
sürtünmesiz kazık
smooth pile
düz yüzeyli kazık
smooth pile
pürüzsüz kazık
smooth plywood
düz kontrplak
smooth point
(Bilgisayar) düzgün nokta
smooth screen
(Bilgisayar) düz ekran
smooth shading
(Bilgisayar) yumuşak gölgelendirme
smooth shading
(Bilgisayar) yumuşak gölgeleme
smooth shifting
(Otomotiv) yumuşak vites değişimi
smooth something over
(deyim) tatlıya bağlamak
smooth start
(Bilgisayar) düzgün başlangıç
smooth talking
düzgün konuşma
smooth the way for somebody
kıyak geçmek
smooth things over between
barıştırmak
smooth transition
(Askeri) rahat geçiş
smooth turbulent flow
(Askeri) düzgün türbülans akımı
smooth away
kurtulmak (üzüntüden)
smooth file
düz eğe
smooth file
yassı eğe
smooth muscle
düz kas
smooth operator
nabza göre şerbet veren kişi
smooth out
kolaylaştır
smooth over
yumuşat
smooth shaven
düzgün traşlı
smooth spoken
düzgün konuşan
smooth the way for someone
işini kolaylaştırmak
smooth-faced
ikiyüzlü
smooth-faced
sakalsız
smooth and hairless
pürüzsüz ve tüysüz
smooth away
kurtulmak
smooth down one´s hair
saçlarını yatırmak
smooth endoplasmic reticulum
(Biyoloji) Granülsüz endoplazmik retikulum
smooth green snake
düz yeşil yılan
smooth landing
yumuşak iniş
smooth operator
egoist
smooth out
kolaylastir
smooth plane
pürüzsüz uçak
smooth ride
(deyim) Kolaylık, zor olmayan iş
smooth running
koşma pürüzsüz
smooth sailing
düz yelken
smooth shaven
düzgün trasli
smooth sumac
düz sumak
smooth the way for s.o
k. dili birinin işini kolaylaştırmak
smooth things over between
(people) k. dili -in aralarını bulmak/düzeltmek; -i barıştırmak
smooth tongue
tatlı dil
smooth tongued
yumuşak dilli
smooth, flatten
Dümdüz pürüzsüz
smooth, fluent
Akıcı pürüzsüz
smooth, iron out
Düz gidermeleri
smooth, make smooth
Düz pürüzsüz hale
smooth, massage, knead
Masaj, yoğurmak pürüzsüz
smooth, mellow
Mellow pürüzsüz
smooth, oily
Yağlı pürüzsüz
smooth, polish
Lehçe pürüzsüz
smooth, polished
Parlak pürüzsüz
smooth, suave
Hoş pürüzsüz
smooth, viscosity dominated flow
pürüzsüz, viskozite akım hakim
smooth-running
düzgün çalışan
smoothed, made smooth
Düzeltilmiş düzgün yapılmış
smooth (down) one's skirt
eteğini düzeltmek
smooth away
-i gidermek
smooth away
(Fiili Deyim ) (güçlük vs. yi) ortadan kaldırmak
smooth away
düzeltmek
smooth curve
puruzsuz e¤ri
smooth down
düzeltmek
smooth down
düzelmek
smooth down
yatıştırmak
smooth down one's hair
saçlarını yatırmak. smooth the way for s.o. k.dili. birinin işini kolaylaştırmak
smooth down one's hair
saçlarını yatırmak
smooth driving
(Otomotiv) yumuşak sürüş
smooth faced
cildi pürüzsüz
smooth faced
güler yüzlü
smooth faced
sakalsız
smooth faced
iki yüzlü
smooth file
ince eğe
smooth functioning
aksamadan çalışma
smooth muscle
(Diş Hekimliği) iğ şeklinde, çizgisiz kas; istemsiz kasların çoğu bu türdür
smooth operator
(deyim) egoist, çıkarcı insan
smooth out
pürüzsüzleştirmek
smooth out
kırışıklıkları gidermek
smooth out
gidermek
smooth over
tatlıya bağlamak
smooth over
düzeltmek
smooth over
düzlemek
smooth over
pürüzlerini yok etmek
smooth passage
(deyim) kolay zaman ,devre
smooth shaven
tıraşlı
smooth shaven
düzgün tıraşlı
smooth shaven
sinekkaydı traşlı
smooth sledding
kolayca halletme
smooth sledding
zorlanmama
smooth spoken
tatlı dilli
smooth surface
pürüzsüz yüzey
smooth surface
düz zemin
smooth surface
cilalı satıh
smooth the way
engelleri kaldırmak
smooth tongued
nabza göre şerbet veren
smooth tongued
tatlı dilli
smooth tongued
iki yüzlü
smooth traffic
duzgun trafik
smooth turbot
çivisiz kalkan
smooth#over
yumusat
smoothly
düzgünce

Açılış konuşması düzgünce gitti. - The opening statement went smoothly.

Bunun düzgünce gideceğini düşünüyorum. - I think that will go smoothly.

smoother
{f} daha yumuşak
smoothly
kolayca

Bu fermuar kolayca kapanmıyor. - This zipper doesn't zip smoothly.

smoothly
yumuşacık bir şekilde
unbroken
{s} aralıksız
smoothing
(Meteoroloji,Pisikoloji, Ruhbilim) düzleştirme
smoothing
(Tekstil) polisaj
smoothing
(Ticaret) pürüzlerini giderme
smoothing
yumuşatmak
smoothing
(Ticaret) düzgünleştirme
smoothing
düzletme
smoothly
güzel bir şekilde
smoothly
tıkır tıkır
smoothly
çok düzenli
smoothly
problem çıkarmadan
smoothly
saat gibi
unbroken
kesiksiz
unbroken
alıştırılmamış (at)
smoothed
{f} yumuşat
smoothest
en yumuşak
smoothing
{f} düzle
smoothing
{i} düzleme
smoothly
yumuşakça
unbroken
bitev
smoothed
yumuşatılmış
smoother
yumuşak
smoothing
yumuşatarak
smoother
zımpara makinesi
smoothing
{i} yumuşatma
smoothing
{f} yu
smoothing
Düzgünleştirmek
smoothing
{f} düzle: prep.düzleyerek
smoothly
sarsıntısızca
smoothly
pürüzsüzce
smoothly
z. problem çıkarmadan, güzel bir şekilde: You handled that very smoothly. Onu çok güzel bir şekilde idare ettin
smoothly
yumusakça
smoothness
{i} tatlılık
smoothness
{i} akıcılık
smoothness
{i} düzgünlük
smoothness
{i} pürüzsüzlük
İngilizce - İngilizce
natural; unconstrained
Not grainy; having an even texture
To capture important patterns in the data, while leaving out noise
suave; sophisticated
unbroken
Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
bland; glib
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain
Having a texture that lacks friction. Not rough
Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
Lacking marked aspiration
To make smooth
A smoothing action
placid, calm
A domestic animal having a smooth coat
Smoothly
The analysis obtained through a smoothing procedure
Lacking projections or indentations; not serrated
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents

We hope for a smooth transition to the new system.

Something which is smooth or easy
{v} to make even or easy, calm, flatter
{a} even on the surface, soft, flattering
To ease; to regulate
You use smooth to describe something that is going well and is free of problems or trouble. Political hopes for a swift and smooth transition to democracy have been dashed + smoothly smooth·ly So far, talks at GM have gone smoothly
Gently flowing; moving equably; not ruffled or obstructed; as, a smooth stream
the act of smoothing; "he gave his hair a quick smooth"
A balanced beer, with no flavors pronounced over any others, that gives a mouth feel devoid of any sharpness or roughness
The tactile sensation for a wine's lack of astringency
(of surfaces) make shine; "shine the silver, please"; "polish my shoes"
The act of making smooth; a stroke which smooths
of the margin of a leaf shape; not broken up into teeth
To give a smooth or calm appearance to
{f} make smooth, make even, remove irregularities or roughness; remove difficulties; soothe, calm; refine; become smooth
not marked with wrinkles; "unwrinkled cheeks"
lacking obstructions or difficulties; "the bill's path through the legislature was smooth and orderly"
If you describe a drink such as wine, whisky, or coffee as smooth, you mean that it is not bitter and is pleasant to drink. This makes the whiskeys much smoother. rough, harsh
without chinks or crannies
A moderately low level of oily material suspended in the coffee beverage Result of fats in the beans present in perceptible amounts
Flowing or uttered without check, obstruction, or hesitation; not harsh; voluble; even; fluent
{s} level, even, not rough, flat; free from obstacles, unhindered; calm, serene, tranquil; polished, suave; free from lumps, having an even texture; mellow; glib, ingratiating
Evenly spread or arranged; sleek; as, smooth hair
free from obstructions; "smooth the way towards peace negociations"
To free from obstruction; to make easy
A smooth surface has no roughness, lumps, or holes. a rich cream that keeps skin soft and smooth. a smooth surface such as glass The flagstones beneath their feet were worn smooth by centuries of use. rough
Having an even surface, or a surface so even that no roughness or points can be perceived by the touch; not rough; as, smooth glass; smooth porcelain
{i} act of smoothing; part or place that is free from irregularities and roughness
To free from harshness; to make flowing
having a surface free from roughness or bumps or ridges or irregularities; "smooth skin"; "a smooth tabletop"; "smooth fabric"; "a smooth road"; "water as smooth as a mirror"
make smooth or smoother, as if by rubbing; "smooth the surface of the wood"
Not rough (compare glabrous)
Sound reproduction having no irritating qualities; free from HF peaks, easy and relaxing to listen to Effortless Not necessarily a positive system attribute if accompanied by a slow, uninvolving character
Causing no resistance to a body sliding along its surface; frictionless
the act of smoothing; "he gave his hair a quick smooth" make smooth or smoother, as if by rubbing; "smooth the surface of the wood" free from obstructions; "smooth the way towards peace negociations" lacking obstructions or difficulties; "the bill's path through the legislature was smooth and orderly" having a surface free from roughness or bumps or ridges or irregularities; "smooth skin"; "a smooth tabletop"; "smooth fabric"; "a smooth road"; "water as smooth as a mirror" of the margin of a leaf shape; not broken up into teeth
smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication; "he was too politic to quarrel with so important a personage"; "the hostess averted a confrontation between two guests with a diplomatic change of subject"; "the manager pacified the customer with a smooth apology for the error"; "affable, suave, moderate men smugly convinced of their respectability" - Ezra Pound
Quality of a wine rich in dry extract, glycerine and in pectic substances
To flatter; to use blandishment
To palliate; to gloze; as, to smooth over a fault
1 Infinitely differentiable; possessing infinitely many derivatives For example, sin(x) is a smooth function, while |x|^3 is not More complicated mathematical objects such as manifolds are called smooth if they are defined or described by smooth functions 2 Continuously differentiable; possessing a continuous tangent or derivative
That which is smooth; the smooth part of anything
A smooth line or movement has no sudden breaks or changes in direction or speed. This exercise is done in one smooth motion. + smoothly smooth·ly Make sure that you execute all movements smoothly and without jerking
To make smooth; to make even on the surface by any means; as, to smooth a board with a plane; to smooth cloth with an iron
Having derivatives of all finite orders at all points within the functions domain
If you describe a man as smooth, you mean that he is extremely smart, confident, and polite, often in a way that you find rather unpleasant. Twelve extremely good-looking, smooth young men have been picked as finalists
A smooth liquid or mixture has been mixed well so that it has no lumps. Continue whisking until the mixture looks smooth and creamy lumpy
A smooth ride, flight, or sea crossing is very comfortable because there are no unpleasant movements. The active suspension system gives the car a very smooth ride. bumpy, rough
An agreeable and harmonious flavour showing balance on the palate Opposite of astringent or rough
smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a ballerina"; "liquid prose"
To make smooth. (also "smoothe")"
without breaks between notes; smooth and connected; "a legato passage"
Bland; mild; smoothing; fattering
smooth as a baby's bottom
Extremely smooth
smooth call
To call a raise, as opposed to folding or reraising, often to disguise the strength of one's hand
smooth fox terrier
A breed of fox terrier having a smooth, flat, but hard and dense coat
smooth fox terriers
plural form of smooth fox terrier
smooth muscle
Involuntary muscle which is found within the intestines, throat, uterus, and blood vessel walls
smooth operator
A person who accomplishes tasks with efficiency and grace, especially one with verbal skills who is persuasive in interpersonal relationships, negotiation, etc

Alexander lit up Connecticut for 34 points in a Big East quarterfinal win last week. He is a smooth operator who can score in a variety of ways.

smooth operator
A skillful, manipulative person, con artist, or clever scoundrel

He plays the hospital administrator, a fast-talking smooth operator who cons patients and doctors alike.

smooth operators
plural form of smooth operator
smooth sailing
Used to describe an activity that is not encountering any problems

We had some problems at the very beginning, but it's been smooth sailing since the second week or so.

smooth snake
A nonvenomous snake, Coronella austriaca, native to Eurasia
smooth snakes
plural form of smooth snake
smooth-leaved
Having smooth leaves; used mainly in the names of various plants
smooth endoplasmic reticulum
(Biyoloji) (A part of) endoplasmic reticulum that is tubular in form (rather than sheet-like) and lacks ribosomes. Its functions include lipid synthesis, carbohydrate metabolism, calcium concentration, drug detoxification, and attachment of receptors on cell membrane proteins
smooth muscle
(Anatomi) Muscle tissue that contracts without conscious control, having the form of thin layers or sheets made up of spindle-shaped, unstriated cells with single nuclei and found in the walls of the internal organs, such as the stomach, intestine, bladder, and blood vessels, excluding the heart
smooth talking
(adjective) (informal) persuasive
smooth-textured
Having a smooth, fine-grained structure, fine-textured
smooth alder
common shrub of the eastern United States with smooth bark
smooth as marble
extremely smooth, not at all rough or coarse
smooth aster
a variety of aster
smooth collie
A collie similar to the rough collie but having a short dense flat coat
smooth crabgrass
a weed
smooth darling pea
erect or trailing perennial of eastern Australia having axillary racemes of blue to purple or red flowers
smooth difficulties away
solve problems, make problems disappear
smooth dogfish
Any of several dogfishes lacking a spine in front of the dorsal fin, especially a species (Mustelus canis) found abundantly on the American Atlantic coast and often used in classrooms for dissection and study
smooth down
calm down, make relaxed
smooth fox terrier
A small fox terrier of a breed developed in England, having a smooth white coat with patches of black or tan
smooth hammerhead
fished for the hides and vitamin-rich liver
smooth hound
Any dogfish of the genus Mustelus, especially a smooth dogfish (M. mustelus) of southern Europe, found occasionally in American Atlantic waters
smooth lip fern
southeastern United States to northern Mexico and Jamaica
smooth muscle
Usually the middle layer of an artery, which contains elastic and performs automatic tasks, such as tightening blood vessels
smooth muscle
a muscle that contracts without conscious control and found in walls of internal organs such as stomach and intestine and bladder and blood vessels (excluding the heart)
smooth muscle
muscle tissue that does not appear striated under the microscope; has the form of thin layers or sheets
smooth muscle
muscle that performs automatic tasks, such as constricting blood vessels
smooth muscle
Sometimes called involuntary muscle A type of muscle found many places in the body, including the walls of the airways (It is called smooth muscle simply because of how it looks under a microscope, to distinguish it from striated muscle, which is what makes up the heart as well as voluntary (skeletal) muscle )
smooth muscle
Involuntary muscle tissue in the walls of viscera and blood vessels
smooth muscle
muscle tissue that does not appear striated under the microscope; has the form of thin layers or sheets a muscle that contracts without conscious control and found in walls of internal organs such as stomach and intestine and bladder and blood vessels (excluding the heart)
smooth muscle cell
cells of the smooth muscles
smooth off
plane, remove roughness
smooth one's brow
calm down, make relaxed
smooth one's rumpled feathers
calm down, make relaxed
smooth out
If you smooth out a problem or difficulty, you solve it, especially by talking to the people concerned. Baker was smoothing out differences with European allies It's O.K. I smoothed things out
smooth out
free from obstructions; "smooth the way towards peace negociations"
smooth out differences
settle disagreements
smooth over
If you smooth over a problem or difficulty, you make it less serious and easier to deal with, especially by talking to the people concerned. an attempt to smooth over the violent splits that have occurred The Chancellor is trying to smooth things over
smooth plane
a small plane for finish work
smooth rumpled feathers
recover, get over an insult
smooth softshell
river turtle of Mississippi basin; prefers running water
smooth sumac
common nonpoisonous shrub of eastern North America with waxy compound leaves and green paniculate flowers followed by red berries
smooth water runs deep
people who think deeply are persons of little words
smooth winterberry holly
a holly shrub
smooth woodsia
rock-inhabiting fern of Arctic and subarctic Europe to eastern Asia
smooth-faced
having a sleek face; friendly; two-faced
smooth-haired fox terrier
a fox terrier with smooth hair
smooth-shaven
has gone through a clean shave
smooth-talking
A smooth-talking man talks very confidently in a way that is likely to persuade people, but may not be sincere or honest. the smooth-talking conman who has wrecked their lives. = silver-tongued. a smooth-talking person is good at persuading people and saying nice things, but you do not trust them
smooth-tongued
speaks in a slick manner, is toady to others
smoother
Comparative form of smooth: more smooth
smoother
A device used to smooth something
smoothly
{a} evenly, calmly, gently, easily
smoothness
{n} evenness, mildness, gentleness, softness
Smoothly
smooth
smooth muscle
smooth muscle fibres are long, spindle-shaped cells that contain a single nucleus and lack striations They are usually grouped together in flat sheets forming a muscular portion of a wall around a lumen They are fouind in hte walls of respiratory passages The contraction of smooth muscle is under autonomic (involuntary) control
smooth over
treat hurriedly or avoid dealing with properly
smooth over
slide; settle difficulties
smoothed
{s} made smooth; made even, having all projections or roughness removed; calmed, soothed
smoothed
made smooth by ironing
smoothed
past of smooth
smoother
comparative of smooth
smoother
comparative of smooth with an even surface (without points, lumps or rough patches) (opposite: rough)
smoother
a power tool used for sanding wood; a loop of sandpaper is moved at high speed by an electric motor
smoother
{i} one who smooths; tool which removes roughness
smoother
One who, or that which, smooths
smoother
Tool of bone for smoothing some other object
smoother
- either a wooden paddle for smoothing the sides of wet, freshly turned pottery, or the person who smooths out turning marks with a wet cloth
smoothest
Superlative of smooth
smoothing
the action of correcting the geometry of edges
smoothing
A "rounding-off" of a curve, removing minor peaks and valleys, to create a more readable curve, using a method that is equivalent to warbling the input signal
smoothing
Also known as antialiasing, this is the electronic process of eliminating or reducing jaggies in an image
smoothing
present participle of smooth
smoothing
Enhances the appearance of incoming faxes by making the lines smooth and takes no additional time
smoothing
An edge that has been worn smooth and rounded from use in scraping or drilling
smoothing
Font smoothing is Microsoft's term for *grey-scale or *anti-aliased type
smoothing
Averaging pixels with their neighbors It reduces contrast and simulates an out-of-focus image
smoothing
An editing tool which averages pixels with their neighbors to reduces contrast and simulate an out-of-focus image
smoothing
The adjustment or manipulation of a data set to fit a model or curve, as in the use of the alpha factor in exponential smoothing
smoothing
A set of procedures for removing short-range erratic variation from lines, surfaces, or data series
smoothing
Smooth, v
smoothing
Techniques/procedures for removing small erratic changes from data This is usually applied to line and surface data In mapping applications this is often used to create a better visual product -- may be referred to as smoothed data
smoothing
The adjusting of a bitmap image by rounding the jagged edges to give them a more uniform look
smoothly
with no problems or difficulties; "put the plans into effect quickly and smoothly"
smoothly
with no problems or difficulties; "put the plans into effect quickly and smoothly" in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said smoothly, `we will continue the conversation'
smoothly
In a smooth manner
smoothly
in a smooth manner, gently; without roughness or projections, evenly; without obstructions, without problems or difficulty; calmly; suavely
smoothly
in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said smoothly, `we will continue the conversation'
smoothly
in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said smoothly, `we will continue the conversation'"
smoothly
with great ease and success; "in spite of some mishaps, everything went swimmingly"
smoothness
the quality of being free from errors or interruptions
smoothness
The relative flatness of the tape backing
smoothness
{i} state or quality of being smooth; evenness; quality of being unobstructed; calmness; quality of being polished or suave
smoothness
Moving students through a lesson with few interruptions
smoothness
The surface uniformity of paper Sheets that are flat and even provide better ink dot formation and sharper images
smoothness
Flatness of a sheet of paper, which affects the resolution of the printed image
smoothness
That quality of paper defined by its levelness which allows for pressure consistency in printing, assuring uniformity of print
smoothness
– This measures a paper’s evenness and flatness
smoothness
The even and consistent continuity of a paper surface
smoothness
The property of a paperboard surface related to its degree of uniform evenness (See Roughness)
smoothness
The condition of being smooth
smoothness
the surface characteristic relating to the flatness of a sheet, which affects ink receptivity
smoothness
a texture without roughness; smooth to the touch
smoothness
The surface quality of a sheet of paper, related to the flatness of the sheet Mills classify the smoothness of uncoated papers as follows (from roughest to smoothest): mimeo, vellum, antique, eggshell, wove, satin, and luster Coated papers are classified by gloss
smoothness
A teacher’s ability to avoid problems that will interrupt the flow of a lesson
smoothness
Quality or state of being smooth
smoothness
pleasant touch of a coated surface felt by passing the back of the hand on it
smoothness
relative term designating flatness of a surface
smoothness
a surface characteristic relating to the flatness of a sheet which affects ink receptivity - generally, the smoother the sheet, the sharper the image - (the Sheffield rating classifies a paper's smoothness)
smoothness
The flatness of a sheet of paper, which generally determines the crispness of the image printed on it to top
smoothness
the quality of being free from errors or interruptions a texture without roughness; smooth to the touch
smooths
plural of smooth
smooths
third-person singular of smooth
Türkçe - İngilizce

smooth teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

smoothly
su gibi
smooth