temiz kalpli

listen to the pronunciation of temiz kalpli
Türkçe - İngilizce
simple-minded
simple minded
pure minded
harmless
simple-hearted
simple
ingenuous

Mary is an ingenuous student. - Mary temiz kalpli bir öğrencidir.

innocent
truehearted
simple hearted
{s} homespun
singlehearted
temizkalpli
clean hearted
Türkçe - Türkçe
oğuz
temiz kalpli