arzulamak

listen to the pronunciation of arzulamak
Türkçe - İngilizce
desire
aspire
push for
wish
hanker for
wish for
crave
hanker after
lust
to wish (for), want; to long (for), desire
will
to desire, to wish, to long (for), to hanker, to lust after/for
have a yen for
lust after
long for
want
hanker
lust for
would
thirst for
thirst after
desiderate
arzulama
yearning
arzula
{f} lust
arzula
desire

She is the woman of my desires. - O arzularımın kadını.

Heaven gives life to people and causes them to have all kinds of desires. - Allah insanlara hayat verir ve onların her türlü arzularına sahip olmalarına sebep olur.

arzulama
sneaky
Türkçe - Türkçe
İstek duymak, özlemek, istemek
İstek duymak, özlemek, istemek: "Bir muhalefet partisinin kurulmasını da bu gösteriş için arzulamıştı."- H. Taner
arzulama
Arzulamak işi
arzulamak