practice

listen to the pronunciation of practice
İngilizce - Türkçe
{f} pratik yapmak

Seninle pratik yapmak istiyorum. - I want to practice with you.

İngilizceyi pratik yapmak için her fırsatı kullandı. - He used every chance to practice English.

{f} alıştırma yapmak
{f} yapmak

İngilizceyi pratik yapmak için her fırsatı kullandı. - He used every chance to practice English.

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

{f} etmek
{i} pratik

Tom her gün fagot çalarak pratik yapar. - Tom practices playing the bassoon every day.

Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var. - In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

{i} uygulama

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

O, evde her gün uygulama yaptı. - He practiced every day at home.

{i} alıştırma

İkinci bir dil öğrenmek birçok alıştırma gerektirir. - Learning a second language requires a lot of practice.

Alıştırma mükemmel yapar. - Practice makes perfect.

idman

Tom takım idmanını izledi. - Tom watched the team practice.

{i} egzersiz

Egzersiz yapamayacağım. - I won't be able to practice.

{f} çalışmak

Ben her gün piyano çalışmak zorundayım. - I have to practice the piano every day.

{i} tatbikat
(Ticaret) mesleğin yapılması
kılgı
teamül
antrenman

Antrenman yapamayacağım. - I won't be able to practice.

Onları yenmek için, çok sıkı antrenman yaparız. - In order to beat them, we practice very hard.

(Kanun) teammül
talimli
avukatlık
el alışkanlığı
{f} uygula

O, evde her gün uygulama yaptı. - He practiced every day at home.

Bilime gelince, uygulama teoriden daha önemlidir. - When it comes to science, practice is more important than theory.

görüş

Bando uygulamasında görüşürüz. - See you at band practice.

Uygulamadan sonra görüşürüz. - I'll see you after practice.

{i} deneme
alışık
avukata gelen müvekkiller
(Kanun) tatbik etmek
idman yapmak
{f} (bir maharet, yetenek v.b.'ni geliştirmek için) çalışmak, pratik yapmak, egzersiz yapmak: You must practice the piano every day for one
antrenman yapmak
(Tıp) praktis
uzmanlık
hastalar (hekime gelen)
hekimlik uygulaması
{i} usul
alışkanlık
eylem
bkz.practise
doktorluk/avukatlık
antreman

Tom, çocuklarını futbol antremanına götürdü. - Tom drove his children to soccer practice.

{f} dolap çevirmek
(Tıp) Tecrübe, görüş, anlayış
Eg- zersiz veya idman yaparak ilerleme kaydedilir
{i} antrenman, idman; egzersiz, çalışma: soccer practice futbol antrenmanı
{i} teknik
{f} pratik yap

Andy çok sıkı pratik yapmış olmalı. - Andy must have practiced very hard.

Tom Mary'ye tubasını başka bir yerde pratik yapmasını söyledi. - Tom told Mary to practice her tuba somewhere else.

desise
{f} gerçekleştirmek
{i} tiy
{f} deneyim kazanmak
{f} uygulmak
practise tatbikat
{i} ısınma
{f} entrika çevirmek
{i} eğitim
(Tıp) Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması
{i} hile
{f} adet edinmek
{f} alışkanlık haline getirmek
itiyat
oyun

Tom uygulama sırasında sol dizini incitti, bu yüzden John oyunu yerinde oynamak zorunda kaldı. - Tom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place.

{i} çalışma

Haftada kaç kez futbol takımı çalışma yapar? - How many times a week does the soccer team practice?

Çoğu sporlarda en sıkı çalışma yapan takım genellikle eve ekmek parasını getirir. - In most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon.

{i} yöntem

Bir öğretmen aramalısın ve sizin için en iyi olan ruhsal uygulama yöntemini öğrenmelisin. - You should seek a teacher and learn the method of spiritual practice that is best for you.

(Hukuk) adet

Taşrada eski âdetler, kolay kolay kaybolmadı. - Old practices died hard in the country.

(Tiyatro) prova
(Ticaret) meslek icrası
deneyim
doktorluk

Babam doktorluk uygulaması yapmaktadır. - My father practices medicine.

-lik yapmak
uygulamak
hasta muayenesi
egzersiz yapmak
practise
etmek
practise
{f} alıştırma yapmak
practise
pratik yapmak

İngilizcemi pratik yapmak istiyorum. - I want to practise my English.

O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor - He usually wants to practise his English on me.

practise
yapmak

İngilizcemi pratik yapmak istiyorum. - I want to practise my English.

O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor - He usually wants to practise his English on me.

practise
uygulamak
practice bomb
(Askeri) eğitim bombası
practice makes perfect
yapa yapa öğrenilir
practice mine
(Askeri) eğitim mayını
practice of law
avukatlık
practice range
(Askeri) atış yeri
practice of law
kanun uygulaması
Practice makes perfect
Meşk kemale erdirir
Practice what you preach!
Verdiğin nasihatı kendin uygula!
practice anal sex upon
Uygulamada anal seks üzerine
practice double dealing
Pratikte çift uğraşan
practice economy
tasarruf yapmak
practice in shooting at targets
hedeflere ateş pratik
practice of
uygulama
practice of medicine
tıp uygulaması
practice of not eating meat or fish
et ya da balık yemek değil uygulama
practice range for firing guns
ateş topları için uygulama aralığı
practice shamanism
pratik şamanizm
Practice what you
Verdiğin nasihatı kendin uygula!
practice a deceit
hile yapmak
practice ammunition
(Askeri) EĞİTİM ATIŞ CEPHESİ; DERS ATIŞ MÜHİMMATI: Hedefli atış eğitiminde kullanılan cephane; sevk barutu bulunan fakat, ya tesirsiz bir parlama hakkını ya da gözetleme paralama hakkı vazifesi görerek alçak infilak maddesi paralama hakkını ihtiva eden cephane
practice ammunition
(Askeri) eğitim atış cephanesi
practice bomb
(Askeri) DERS ATIŞI UÇAK BOMBASI: İçinde ya kumdan tesirsiz bir imla hakkı veya başka bir madde ya da, gözetleme imla hakkı olarak, alçak süratli bir infilak maddesi bulunan uçak bombası
practice dangerous to crypto security
(Askeri) KRİPTO EMNİYETİ İÇİN TEHLİKELİ TATBİKAT: Kripto güvenliğinde, ilgili makamlara bildirilmesi gereken bir güvenliği ihlal hareketi. Böyle bir durum; aynı Kripto sistemini ilgilendiren diğer yanlış uygulamalarla birlikte, kripto sisteminin güvenliği üzerinde önemli derecede kötü bir etki yaratabilir
practice drill
uygulama alıştırması
practice economy
tasarruf yapmak. Practice makes perfect. Meşk kemale erdirir
practice effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) pratik yapma etkisi
practice effect
(Dilbilim) uygulama etkisi
practice fire
(Askeri) tatbikat atışı
practice fire
(Askeri) talim atışı
practice fire
(Askeri) ATIŞ TATBİKATI: Hakiki cephane ile yapılan hedefli atış eğitimi. Buna (practice shooting) de denir
practice firing
(Askeri) ALIŞTIRMA ATEŞİ: Kayıtları tutulmayan hedefli atış eğitimi. ABD Ordusu'nda bu atışlar eri, ders atışlarından önce atışa alıştırmak için yapılır. Buna bazen (preliminary firing) de denir
practice firing
(Askeri) atış eğitimi
practice firing
(Askeri) alıştırma ateşi
practice grenade
(Askeri) EĞİTİM EL BOMBASI: İçinde herhangi bir kimya veya infilak maddesi bulunmayan taklit el bombası. Buna bazen (training grenade) de denir
practice guidelines
mesleki rehberler
practice limit
(Pisikoloji, Ruhbilim) pratik yapma limiti
practice makes perfect
pratik mükemmelleştirir
practice march
(Askeri) eğitim yürüyüşü
practice march
(Askeri) EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ: Eğitim maksadıyla yapılan yürüyüş
practice mine
(Askeri) EĞİTİM MAYINI: 1. Kara mayın harbinde, standart mayının aynı biçim ve ağırlıktaki örneği. Bu mayın ani bir duman veya infilakı taklit eden bir ses çıkaracak şekilde imal edilmiştir. Bak. "mine". 2. Deniz mayın harbinde, hazırlama uygulaması ve eğitim için uygun olan, tesirsiz maddelerle doldurulmuş fakat tam olarak monte edilmiş bir mayın. Bak. "drill mine"
practice on
yararlanmak
practice on
alışkanlık haline getirmek
practice range
(Askeri) ATIŞ YERİ: Bak. "range" ve "target range"
practice round
(Askeri) ders atış mermisi
practice round
(Askeri) eğitim atış mermisi
practice round
(Askeri) EĞİTİM ATIŞ MERMİSİ; DERS ATIŞ MERMİSİ: Bak. "practice ammunition"
practice shooting
(Askeri) ATIŞ TATBİKATI: Bak. "practice fire"
practice upon
alışkanlık haline getirmek
practice upon
yararlanmak
private practice
(Tıp) serbest hekimlik
license to practice medicine
Doktorluk yapma ruhsatı
community of practice
uygulayıcı topluluk
community of practice
uğraş topluluğu
curb fraudulent practice
(Politika, Siyaset) engelleyici hileli uygulama
firing practice
(Askeri) atış tatbikatı
get out of practice
hamlaşmak
poor practice
yetersiz deneyim
poor practice
zayıf deneyim
practiced
deneyimli
practicing
pratik yapma
practise
idman
practise
(Kanun) teamül
practise
idman yapmak
practising
icra eden
put into practice
pratiğe aktarmak
put into practice
pratiğe dönüştürmek
put into practice
pratiğe geçirmek
put into practice
hayata geçirmek
to be out of practice
paslanmak
out of practice
körelmiş
out of practice
pratiğini yitirmiş
practiced
{f} pratik yap

Her gün pratik yaptım. - I practiced every day.

Tom onu çok pratik yapmış olmalı. - Tom must've practiced that a lot.

practise
{i} pratik

Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı. - Tom practised his speech in front of the mirror.

O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor - He usually wants to practise his English on me.

practise
{f} pratik yap

Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı. - Tom practised his speech in front of the mirror.

İngilizcemi pratik yapmak istiyorum. - I want to practise my English.

practise
çalışmak
practise
antrenman yapmak
practise
bkz.practice
practise
denemek
practised
becerikli
practised
{f} pratik yap

Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı. - Tom practised his speech in front of the mirror.

sharp practice
hileli iş
sharp practice
dalavere
software configuration management practice
yazılım konfigürasyon yönetim çalışması
software engineering practice
yazılım mühendisliği çalışması
software management practice
yazılım yönetim çalışması
specification practice
tanımlama çalışması
be out of practice
dışarı pratik olmak
commercial practice
ticari teamül
common practice
Genel uygulama
customary practice
Teamül
dental practice
diş uygulama
done for practice
pratik için hazır
established practice
Teamül
everyday practice
günlük pratikte
experience, knack, practice
deneyim, beceri, uygulama
general practice
Genel uygulama
good practice
iyi uygulama
hands-on practice
Aktif katılımlı uygulama
in the practice
pratikte
make a practice of doing s.t
bir şeyi âdet edinmek
make it a practice
Bir şeyi âdet edinmek
make something a practice
Bir şeyi âdet edinmek
medical practice
tıbbi uygulama
out of practice
Ustalığını kaybetmiş, yeteneği körelmiş, pratiğini kaybetmiş
pilot practice
pilot uygulama
practic
Pratik
practiced
uygulanan
practices
teamül
practicing
temre
practicing
temr
practicing
temrin
practise
pratik yap(mak)
practised
uygulanan

Yüzme suda uygulanan bir spordur. - Swimming is a sport that is practised in water.

public practice
serbest meslek

Requiring public practice employers to include CPD programs... / Serbest meslek erbabı işverenlerin Sürekli Mesleki Gelişim Programlarına yer vermelerini zorunlu tutmak.

public practice
Serbest muhasebeci
public practice accounting
Serbest muhasebecilik
put a plan into practice
Bir planı uygulamaya koymak
put into practice
Uygulamaya koymak, uygulamak, gerçekleştirmek
reduce a rule to practice
Kural uygulamaya azaltmak
religious practice
İbadet
target practice
aşk. atış talimi
unlawful practice
yasadışı, gayri meşru uygulamalar
usual practice
Genel uygulama, âdet
usual practice
Âdet üzerine her zaman yapılan şey
be in practice
formda olmak
choir practice
koro provası
combat firing practice
(Askeri) Muharebe atış egitimi
combat firing practice
(Askeri) muharebe atış tatbikatı
distributed practice
(Pisikoloji, Ruhbilim) aralıklı çalışma
in practice
gerçekte
justification of practice
(Nükleer Bilimler) uygulamanın gerekliliği
make a practice of
bir şeyi âdet edinmek
miniature range practice
(Askeri) MİNYATÜR ATIŞ TATBİKATI: Minyatür atış yeri üzerinde yapılan atış tatbikatı
practiced
hünerli/deneyimli
practiced
çalış/uygula
practise
{f} dolap çevirmek
practise
{f} gerçekleştirmek
practise
deneyim kazanmak
practise
i., İng., bak. practice 1
practise
adet edinmek
practise
{f} entrika çevirmek
practise
alışkanlık haline getirmek
practise
f., İng., bak. practice 2
practised
{s} deneyimli
practised
{s} çalışarak geliştirilmiş
İngilizce - İngilizce
A customary action, habit, or behavior; a manner or routine

It is good practice to check each door and window before leaving.

To pursue (a career, especially law, fine art or medicine)

She practiced law for forty years before retiring.

The observance of religious duties which a church requires of its members
Alternative spelling of practise
To repeat an activity in this way

If you want to speak French well, you need to practice.

Repetition of an activity to improve skill

He will need lots of practice with those lines before he performs them.

Actual operation or experiment, in contrast to theory

That may work in theory, but will it work in practice?.

To perform or observe in a habitual fashion

They gather to practice religion every Saturday.

To repeat (an activity) as a way of improving one's skill in that activity

You should practice playing piano every day.

The ongoing pursuit of a craft or profession, particularly in medicine or the fine arts

She ran a thriving medical practice.

To conspire
{v} to do, perform, use, exercise, try
{n} habitual use, custom, exercise, a rule
Part of a process that is performed locally in "riff’s" of activities; Several practices may contribute to a process Rehearsal of a process, gaining experience in performing a process by doing it
a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern"
Don't worry about it -- musicians never do it anyway
If something such as a procedure is normal practice or standard practice, it is the usual thing that is done in a particular situation. It is normal practice not to reveal details of a patient's condition The transcript is full of codewords, which is standard practice in any army
knowledge of how something is usually done; "it is not the local practice to wear shorts to dinner"
The term may be used in one way to refer to one's continued zazen (i e , one's "practice") or understood in a broader sense to include any and all aspects of one's life as practice
A easy and concise method of applying the rules of arithmetic to questions which occur in trade and business
To exercise one's self in, for instruction or improvement, or to acquire discipline or dexterity; as, to practice gunnery; to practice music
the exercise of a profession; "the practice of the law"; "I took over his practice when he retired"
that of medicine or of law
as, to practice law or medicine
To do or perform frequently, customarily, or habitually; to make a practice of; as, to practice gaming
To learn by practice; to form a habit
Application of science to the wants of men; the exercise of any profession; professional business; as, the practice of medicine or law; a large or lucrative practice
Skillful or artful management; dexterity in contrivance or the use of means; art; stratagem; artifice; plot; usually in a bad sense
engage in a rehearsal (of)
The periods on Friday and Saturday mornings at a Grand Prix meeting when the drivers are out on the track working on the set-up of their cars for the qualifying that follows
To put into practice; to carry out; to act upon; to commit; to execute; to do
Practice means doing something regularly in order to be able to do it better. A practice is one of these periods of doing something. She was taking all three of her daughters to basketball practice every day The defending world racing champion recorded the fastest time in a final practice today
The usual, traditional, or commonly recommended way of doing things
A view of work that focuses on the tasks workers do, and the understanding needed to do the tasks Whereas traditional perspectives on work assume that workers create error, a practice perspective assumes that workers solve problems The development of new computational tools offers the possibility to change work practice by creating a new distribution of labor between workers, their tools, and their information resources
If you are out of practice at doing something, you have not had much experience of it recently, although you used to do it a lot or be quite good at it. `How's your German?' --- `Not bad, but I'm out of practice.'
– An activity that is actually routinely performed, regardless of whether it is required in POLICY or specified in PROCEDURE
What happens in practice is what actually happens, in contrast to what is supposed to happen. the difference between foreign policy as presented to the public and foreign policy in actual practice In practice, workers do not work to satisfy their needs
The manner of doing something The doing of something as an application of knowledge
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law
To do or perform actions repeatedly or a habit Our process is a practice more so than a "strategy" which is a plan of action You may plan this process but we suggest that you take more of a "just do it" approach
a set of tasks within which the good is used
translating an idea into action; "a hard theory to put into practice"; "differences between theory and praxis of communism"
Frequently repeated or customary action; habitual performance; a succession of acts of a similar kind; usage; habit; custom; as, the practice of rising early; the practice of making regular entries of accounts; the practice of daily exercise
Practice makes permanent Only improvement leads to perfection
Systematic exercise for instruction or discipline; as, the troops are called out for practice; she neglected practice in music
{f} exercise, train, drill; repeat an activity several times in order to improve performance; observe, follow the customs (of religion, etc.); specialize in a profession, engage in a profession (medicine, law, etc.)
Customary or constant use; state of being used
systematic training by multiple repetitions; "practice makes perfect"
An unstructured field activity similar to a hound/owner picnic with a short lure course of limited turns for retraining, starting new puppies and conditioning summer couch-potato hounds
The work done by doctors and lawyers is referred to as the practice of medicine and (Hukuk) People's religious activities are referred to as the practice of a religion. the practice of internal medicine I eventually realized I had to change my attitude toward medical practice
a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern" translating an idea into action; "a hard theory to put into practice"; "differences between theory and praxis of communism" the exercise of a profession; "the practice of the law"; "I took over his practice when he retired" knowledge of how something is usually done; "it is not the local practice to wear shorts to dinner" avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance" carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law
You can refer to something that people do regularly as a practice. Some firms have cut workers' pay below the level set in their contract, a practice that is illegal in Germany Gordon Brown has demanded a public inquiry into bank practices
to exercise or perform repeatedly in order to acquire or polish a skill
To exercise, or follow, as a profession, trade, art, etc
by way of experiment; to exercise or pursue an employment or profession, esp
to do something over and over again in order to become skilled at it
The most important ingredient to be a successfull racer The more practice the better Without enough practice, no races wins It's that simple
To try artifices or stratagems
Actual performance; application of knowledge; opposed to theory
The method of performance established between parties by their actions or conduct
To make use of; to employ
{i} customary action, habit; drill, repetition of an activity for the sake of improving performance, training exercise
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law"
The form, manner, and order of conducting and carrying on suits and prosecutions through their various stages, according to the principles of law and the rules laid down by the courts
learn by repetition; "We drilled French verbs every day"; "Pianists practice scales"
To apply theoretical science or knowledge, esp
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
To teach or accustom by practice; to train
A doctor's or lawyer's practice is his or her business, often shared with other doctors or lawyers. The new doctor's practice was miles away from where I lived see also practise
Skill or dexterity acquired by use; expertness
practice makes perfect
If you practice something enough, you will eventually master it
practice what one preaches
To act in harmony with one's teachings and advice

You should practice what you preach.

practice manager
A practice manager is a management professional in a field such as medicine, dentistry or law who coordinates all functions of a private practice. According to the Bureau of Labor Statistics (Reference 1), a large medical practice includes doctors who work closely with a full-time manager to develop business plans and to run business operations
practice ground
area used for practice and training (Sports)
practice law
work as a lawyer
practice makes perfect
doing something over and over makes a person better at it
practice of using force
habit of applying force, custom of acting forcefully
practice range
a place for practicing golf shots
practice what one preaches
follow one's own advice
best practice
A well defined procedure that is known to produce near-optimum results
code of practice
a set of guidelines and regulations to be followed by members of some profession, trade, occupation, organization etc.; does not normally have the force or law
general practice
The conduct of a profession, especially medicine or law, as a general practitioner, without a specialty
in practice
really, in effect. Not hypothetically

The new tax should have helped the farming community. But in practice farmers generally appear to be worse off than before.

out of practice
Diminished in proficiency, especially in exercising a skill, due to disuse or a lack of recent experience

I don't think I can play a tune on the piano anymore; I'm completely out of practice.

practic
A person concerned with action or practice, as opposed to one concerned with theory
practic
Cunning, crafty

she vsed hath the practicke paine / Of this false footman .

practiced
skillful, proficient, knowledgeable or expert as a result of practice
practiced
Simple past tense and past participle of practice
practicing
Participating in the rituals and mores of a religion
practicing
Actively engaged in a profession

My uncle is a practicing dentist.

practise
To pursue (a career, especially law, fine art or medicine)

She practised law for forty years before retiring.

practise
Alternative spelling of practice (verb)
practise
To repeat an activity in this way

If you want to speak French well, you need to practise.

practise
To repeat (an activity) as a way of improving one's skill in that activity

You should practise playing piano every day.

put in practice
Alternative form of put into practice
put into practice
To take a theory and make it a practical reality

But there remain two problems to resolve before the plan can be put into practice.

sharp practice
Commercial activity that is possibly dishonest while not actually being illegal

If this is not actually illegal, it certainly appears to be a sharp practice.

practise
{f} be involved in a rehearsal, rehearse, practice, repeat an activity several times in order to improve performance; learn by repetition
practic
{a} relating to performance
practicer
{n} one who practices
best practice
A description of the best way of performing a particular activity, especially in business, that can be used by other people or companies as a set of rules to follow. "We are currently developing a number of best practices to enhance network security."
code of practice
A set of standards agreed on by a group of people who do a particular job
make a practice of
To make a habit of; do regularly

Make a practice of being on time for work.

make something a practice
To make a habit of; do regularly.*
out of practice
Impaired in skill by neglect(synonym) out of practice(p), rusty
public practice
Public practice refers to members who offer accounting services to businesses and the public
best practice
Programs or services that research or expert opinions have shown to be effective
best practice
Used to refer to preferred techniques of working in the Evolution Hosting environment or to refer to techniques explicitly outlined by Sun Microsystems® and the J2EE Specification See Also J2EE
best practice
refers to the cooperative way in which enterprises and their employees work together continuously to strive to be the best possible in all key business processes The benefits can be seen in improvements in timeliness, cost, quality and customer service
best practice
Strategies, activities, or approaches which have been shown through research and evaluation to be effective (Ref 8)
best practice
Learning how the best businesses in your field do those things which help them operate more effectively and efficiently, so becoming more profitable and competitive
best practice
For any business process, there is a set of practices that have been established that result in the lowest cost for that process As technology improves so do the business practices that utilize those improvements Since technology is constantly evolving, there should be a periodic review of best practices and their application to your business processes Back to Index
best practice
Superior performance within a function independent of industry, leadership, management, or operational methods or approaches that lead to exceptional performance; best practice is a relative term and usually indicates innovative or interesting business practices which have been identified as contributing to improved performance at leading companies
best practice
Methods that are considered "state of the art" by the most respected in an industry Successful companies use different methods than unsuccessful companies
binding practice
established custom which dictates behavior
code of practice
An agreement that certain professions can sign up to in which they agree to act or serve in a certain way and which therefore protects the consumer in areas (such as estate agency) which are not regulated by an institution
code of practice
the way to carry something through, e g Code of Practice on the implementation of the Special Needs requirements of the Education Act, 1996, Code of Practice for Health and Safety
code of practice
A code of practice developed and issued by the MARIA Administration Manager pursuant to the MARIA Third Schedule
code of practice
A group of principles and procedures individual employees of an organisation are expected to follow  This will cover such issues as client confidentiality, fairness and courtesy towards customers
computer-aided practice and diagnosing
training and diagnosis with the aid of a computer
family practice
medical practice that provides health care regardless of age or sex while placing emphasis on the family unit
football practice
training session during which players practice playing American football; training session during which players practice playing soccer
general practice
medical practice which treats general medical problems in patients of all ages
group practice
a group of several doctors who all work in the same building
group practice
(medicine) the practice of medicine by a group of physicians who share their premises and other resources
in practice
in practical applications; "will this work in practice?"
in practice
in actuality
in practice
in practical applications; "will this work in practice?
labor practice
work force management (within a company)
legal practice
business of a lawyer, advocacy
medical practice
the practice of medicine
out of practice(p)
impaired in skill by neglect
practic
Artful; deceitful; skillful
practic
Practical
practiced
{s} experienced, seasoned, veteran; skilled, trained, prepared
practiced
Simple past and past participle of practice
practiced
having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer"; "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect was achieved by skillful retouching"
practiced
skillful after much practice
practiced
Experienced; expert; skilled; as, a practiced marksman
practiced
Used habitually; learned by practice
practicer
One who uses art or stratagem
practicer
One who practices, or puts in practice; one who customarily performs certain acts
practicer
{i} one who rehearses; one who works in a particular profession (practicer of law, medicine, etc.)
practicer
One who exercises a profession; a practitioner
practices
fish cultural activities related to design, management, and operation of pond culture systems
practices
Plural of practice
practices
Methods, measures, or practices to prevent or reduce water pollution and to protect other environmental values
practicing
{s} fulfilling, performing, carrying out; attempting
practicing
actively engaged in a career or way of life; "a practicing physician"; "a practicing Catholic
practicing
present participle of practice
practicing
actively engaged in a career or way of life; "a practicing physician"; "a practicing Catholic"
practicing
{i} dealing with, being involved in; fulfilling, performing, carrying out
practise
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law"
practise
prac·tise practises practising practised in AM, use practice1. If you practise something, you keep doing it regularly in order to be able to do it better. Lauren practises the piano every day When she wanted to get something right, she would practise and practise and practise. see also practised
practise
If something cruel is regularly done to people, you can say that it is practised on them. There are consistent reports of electrical torture being practised on inmates
practise
alternative spelling of practice
practise
To perform or observe in a habitual fashion
practise
engage in a rehearsal (of)
practise
To repeat (an activity) as a way of improving ones skill in that activity
practise
When people practise something such as a custom, craft, or religion, they take part in the activities associated with it. countries which practise multi-party politics Acupuncture was practised in China as long ago as the third millennium BC + practising prac·tis·ing The church has broken the agreement, by insisting all employees must be practising Christians
practise
learn by repetition; "We drilled French verbs every day"; "Pianists practice scales"
practise
to practise what you preach: see preach
practise
Someone who practises medicine or law works as a doctor or a lawyer. In Belgium only qualified doctors may practise alternative medicine He was born in Hong Kong where he subsequently practised as a lawyer until his retirement The ways in which solicitors practise are varied An art historian and collector, he was also a practising architect
practise
To conspire
practised
prac·tised in AM, use practiced Someone who is practised at doing something is good at it because they have had experience and have developed their skill at it. a practised and experienced surgeon
practised
skillful after much practice
practised
Past tense and past participle of to practise
practises
third-person singular of practise
practising
present participle of practice
put into practice
carry out, realize, do
sharp practice
dubious business, questionable business
sharp practice
disapproval You can use sharp practice to refer to an action or a way of behaving, especially in business or professional matters, that you think is clever but dishonest. He accused some solicitors of sharp practice
target practice
practice in shooting at targets
unlawful practice
behavior that is against the law
practice