dry

listen to the pronunciation of dry
İngilizce - Türkçe
{f} kurulamak

Saçımı kurulamak, makyaj yapmak ve giyinmek zorundayım. - I have to dry my hair, put on makeup and get dressed.

Tom köpeği kurulamak için eski havluları kullanırdı. - Tom used old towels to dry the dog.

kurutmak

Dün gece kurutmak için çamaşırı dışarı astım ve sabaha kadar kaya gibi donmuştu. - I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.

Kurutmak için giysilerini dışarıya as! - Hang your clothes out to dry!

kurumak

Kurumak, çimento için biraz zaman alacaktır. - It'll take a while for the cement to dry.

kuru

Bu giysiler nihayet kuru. - These clothes are finally dry.

Tom köpeği kurulamak için eski havluları kullanırdı. - Tom used old towels to dry the dog.

basit
sek (içki)
kavurmak
tatsız (söz, konuşma vb)
süt vermeyen
kakırdamak
katı
mecazi
yavan

Onun mizah duygusu çok yavan. - His humor is very dry.

Bu çok yavan bir açıklama. - That's a very dry explanation.

{f} kurut

Tişörtünü kurutacağım. - I will dry your T-shirt.

Niçin saçını kurutuyorsun? - Why are you drying your hair?

kupkuru
sevimsiz
susuz

Tom susuz kırmızı şarap içmeyi tercih eder. - Tom prefers to drink dry red wine.

Adam kurak bir ülkede susuzluktan öldü. - The man died of thirst in a dry country.

(içki) sek
susamış
kurumuş

Aslında bir pınar vardı, ama kurumuştu. - There was a spring indeed, but it was dry.

sade ve eğlendirici
{s} susatıcı
{s} içki karşıtı
suyu çekilmiş
{s} kör (kuyu)
(Tıp) Su ihtiva etmeyen, kuru
{s} sek

Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı. - They were drinking dry white wine.

içki yasağı uygulanan dryasdust
sek pirinç ve makarna gibi kuru sıkıcı
{s} kart

O konuşmaya başladığında sesi öncekinden daha az karttı. - When she began to speak, her voice was less dry than it had been.

sütü kesilmiş
{s} sert

Ne içmek isterdiniz? Sert bir martini. - What would you like to drink? A dry martini.

tatsız

Çok pişmiş balık kuru ve tatsız olabilir. - Overcooked fish can be dry and tasteless.

Balık fazla pişirilirse kuru ve tatsız olabilir. - Fish can be dry and tasteless if it's overcooked.

süt vermez
{f} sütten kesilmek
(Tekstil) 1. kuru 2. kurutmak; kurumak
{s} sıkıcı

Onun çok sıkıcı bir mizah duygusu var. - He has a very dry sense of humor.

Ders kuru boya izlemek kadar sıkıcıydı. - The lecture was as boring as watching paint dry.

{s} kurak

Burada hava kurak mevsim. - It's the dry season here.

Adam kurak bir ülkede susuzluktan öldü. - The man died of thirst in a dry country.

kuraklık

Aylarca süren kuraklıktan sonra dün yağmur yağdı. - It rained yesterday after it had been dry for many months.

Uzun süren bir kuraklıktan sonra dün yağmur yağdı. - It rained yesterday after it had been dry for a long time.

yağmursuz
keskin
{f} sütü kesilmek
sütü kesilmiş (inek)
kuruye
kuruk
dryness
kuruluk
dry up
kesilmek
dry up
kurumak
dry up
çekilmek
dry bean
(Gıda) kuru fasulye
dry bulb
kuru termometre
dry construction
(İnşaat) kuru inşaat
dry dock
(Askeri) kızak
dry flat
(Tekstil) sererek kurutma
dry heat
kuru sıcaklık
dry milk
(Gıda) süttozu
dry mix
(Askeri,Teknik) kuru karışım
dry suit
(Askeri) su geçirmez elbise
dry up
tüketmek
dry up
tükenmek
dry up
körelmek
dry weight
(Askeri,Otomotiv) boş ağırlık
dry wood
(Marangozluk) kuru kereste
dry wood
(Marangozluk) kurutulmuş kereste
dry accumulator
kuru akü
dry adiabatic lapse rate
kuru adiyabatik düşme oranı
dry adiabatic rate
kuru adiyabatik oranı
dry air
kuru hava
dry air filter
kuru hava filtresi
dry air pump
kuru hava pompası
dry behind the ears
acemi çaylak
dry beriberi
kuru beriberi
dry blasting
kuru püskürtme
dry bulb thermometer
kuru termometre
dry cell
kuru pil
dry cleaner's
kuru temizleme dükkanı
dry cleaner's
kuru temizleme dükkânı
dry cleaning
kuru temizleme

Lütfen kuru temizlemeden elbiselerimi alıver. - Please pick up my dry cleaning.

Kuru temizleme mi yoksa normal yıkama mı istiyorsun? - Do you want dry cleaning or regular wash?

dry cleaning detergent
kuru temizleme deterjanı
dry compass
kuru pusula
dry copper
rafine bakır
dry cough
kuru öksürük
dry cow
sütü kesilmiş inek
dry crushing
kuru kırma
dry disk clutch
kuru diskli kavrama
dry distillation
kuru damıtma
dry dock
kuru havuz
dry dock
gemi kızağı
dry dock
sabit havuz
dry dock
kızağa çekmek
dry dock
havuzlamak
dry dock caisson
kuru havuz kapağı
dry electrolytic capacitor
kuru elektrolitik kondansatör
dry enough
yeterince kuru
dry farming
kuru ziraat
dry farming
kurutarım
dry farming
kuru tarım
dry filter
kuru filtre
dry flashover voltage
kuru kıvılcım gerilimi
dry fodder
kuru yem
dry fog
kuru sis
dry friction
kuru sürtünme
dry galvanizing
kuru galvanizleme
dry gas
kuru gaz
dry goods
mensucat
dry goods
manifatura
dry haze
kuru pus
dry hydrogen
kuru hidrojen
dry ice
kuru buz

Tom bir bardak suya bir parça kuru buz koydu. - Tom put a piece of dry ice into a cup of water.

dry ice
donmuş karbondioksit
dry joint
kuru ek
dry kiln
kurutma fırını
dry land
kurak bölge
dry land cultivation
kuru bölge tarımı
dry land farming
kuru tarım
dry masonry
harçsız duvar örme
dry matter
kuru madde
dry measure
kuru ölçek
dry measure
hacim ölçü birimleri
dry measure
kuru maddeler hacim ölçeği
dry mortar
kuru harç
dry nurse
emzirmeyen dadı
dry nurse
dadı
dry out
alkolizmden kurtarmak
dry out
alkolizmden kurtulmak
dry pasture
kıraç mera
dry point
asitsiz kullanılan hakkak kalemi
dry press
kuru kalıplama
dry pressed brick
kuru sıkıştırılmış tuğla
dry process
kuru işleme
dry processing
kuru işleme
dry rale
kuru ral
dry rectifier
kuru redresör
dry rectifier
kuru doğrultmaç
dry rot
kerestenin içindeki toz gibi çürüklük
dry rot
ahlaki çöküntü
dry rot
kuru çürüklük
dry run
deneme koşusu
dry sand
kuru kum
dry steam
kuru buhar
dry stone
kuru taş
dry thermometer
kuru termometre
dry tumbling
kuru fıçılama
dry up
çenesini tutmak
dry up
bulaşıkları kurulamak
dry up
susmak
dry up
iyice kurut
dry valley
kuru vadi
dry wall
harçsız taş duvar
dry weight
kuru ağırlık
dry well
kuru kuyu
dry year
kurak yıl
dry-as-dust
sıkıcı
dry-clean
kuru temizleme yapmak
dry-eyed
göz yaşı dökmeyen
dry-eyed
ağlamayan
dry-press
kuru kalıplama
dry ass
(Argo) (Benzetme) Çok zayıf, sıska: "The girl iş pretty but dry ass."
dry battery
kuru pil
dry bulb temperature
(Bilim, İlim) kuru termometre sıcaklığı.havanın, bulunduğu yerdeki, klasik (adı) termometre ile ölçülen sıcaklığı
dry clean
Kuru temizleme usulleri ile temizlemek
dry clean
kuru temizleme

Tom eve giderken kuru temizlemeyi aldı. - Tom picked up the dry cleaning on his way home.

Lütfen kuru temizlemeden elbiselerimi alıver. - Please pick up my dry cleaning.

dry cleaners
kuru temizleyiciler
dry clutch
kuru kavrama, debriyaj
dry cooler
Kuru soğutucu
dry drawing
kuru çekme
dry drilling
(Jeoloji) kuru sondaj
dry eye
kuru göz
dry eye syndrome
(Tıp, İlaç) Göz kuruluğu
dry food
kuru gıda
dry heaves
Sürekli istem dışı öğürme
dry hump
Elbiseleri çıkartmadan ve genellikle birbirine sürtünme ile gerçekleşen ve boşalmayla sonlanan cinsel ilişki
dry legumes
Kuru bakliyat
dry milk
(Gıda) Sütün tam olarak veya yağı alındıktan sonra bir vakum odasına sprey halde püskürtülerek geçen sıcak havayla kurultulmuş hali
dry milk
(Gıda) Suyu alınmış süt
dry off
off kuru
dry out
kupkuru olmak
dry out
alkolizmden kurtarmak, içkiyi bıraktırmak
dry out
kupkuru etmek
dry salter
kuru Şalter
dry sex
kuru seks
dry spell
Kuru ve sıcak hava süreci
dry spell
Kuraklık, kuraklık dönemi
dry sump
kuru karter
dry wall
kuru duvar
dry wash
kuru yıkama
dry washing
yıkama, kuru
dry work
sıkıcı iş
dry-erase board
Üzerine keçeli tür kalemle yazılan yazıların kolayca silinebildiği beyaz yazı tahtası
dry-hump
Elbiseleri çıkartmadan ve genellikle birbirine sürtünme ile gerçekleşen ve boşalmayla sonlanan cinsel ilişki
dr
doktor
dried
{f} kurut

Favori kurutulmuş meyven nedir? - What's your favorite kind of dried fruit?

Kuru üzüm kurutulmuş üzümdür. - Raisins are dried grapes.

dried
kurutulmuş

Kurutulmuş tuzlanmış sığır etin var mı? - Do you have dried salted beef?

Favori kurutulmuş meyven nedir? - What's your favorite kind of dried fruit?

dried
kurulanmak
drier
sikatif
drier
kurutma maddesi
drier
kurutucu madde
drily
istek
dry skin
kuru cilt
dry up
iyice kurutmak
dryer
(Matbaacılık, Basımcılık) kurutma silindiri
dryer
daha kuru
dryer
kuru

Eskiden bu gömlek sana çok yakışırdı ama sanırım kurutma makinesinde çekmiş. - That shirt used to look really nice on you, but I think it shrank in the dryer.

Birisi saç kurutma makinemi çaldı. - Somebody has stolen my hair dryer.

drying
kurutucu

Tom iltihaplı yarasına bir kurutucu ajan uyguladı. - Tom applied a drying agent to his weeping wound.

dryly
kuru bir şekilde
dryly
kuru kuru
dryness
nemsizlik
drier
bkz.dryer
dryest
en kuru
drying
{f} kurut

Tom iltihaplı yarasına bir kurutucu ajan uyguladı. - Tom applied a drying agent to his weeping wound.

Niçin saçını kurutuyorsun? - Why are you drying your hair?

dryness
kuru oluş
Dries
kurur
a dry
kuru bir
dried
kurudu
dry run
TAKLİT ATış EÐİTİMİ: Herhangi bir taklit atış eğitimi
dry run
Deneme çalıştırması
dry wine
sek şarap
dryer
kurutucu

Kurutucuyu çalıştırmadan önce lif filtresini temizlediğinden emin ol. Aksi takdirde bir yangını başlatabilirsin. - Be sure to clean the lint filter before you run the dryer. Otherwise, you might start a fire.

Tom ıslak elbiselerini kurutucu içine itti. - Tom shoved his wet clothes into the dryer.

drying
kurutarak
drying
kurutulma
Türkçe - Türkçe
Velut ve cin ile yapılan likör
İngilizce - İngilizce
Free from liquid or moisture

Cover the chicken as it bakes or it'll get too dry.

To remove moisture from

Devin dried her eyes with a handkerchief.

Not working with chemical or biological matter, but, rather, doing computations
Lacking sugar or low in sugar; not sweet

I like to take a dry sherry before lunch on Sundays.

Free of water in any state; anhydrous

Dry alcohol is 200 proof.

To lose moisture

The clothes dried on the line.

Subtly humorous, yet without mirth
Maintaining temperance; void or abstinent from alcoholic beverages

It was a dry house.

{v} to free from moisture, drain, wipe
{a} having no moisture, thirsty, flat, droll
Without a sweet taste But in Champagne it means sweet
opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state
life"- John Mason Brown (of wines) not sweet because of decomposition of sugar during fermentation; "a dry white burgundy"
A sound without added reverb or other effects
also steam; fencing without electric scoring aids
Opposite of sweet; somewhat subjective in that tasters may perceive sweetness to varying degree
having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off the facts in a dry mechanical manner"
lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting"; "a dry reading of the lines"; "a dry critique"
high and dry: see high home and dry: see home. adj. dry lake dry cleaning dry ice dry rot Dry Tortugas National Park
If someone has dry eyes, there are no tears in their eyes; often used with negatives or in contexts where you are expressing surprise that they are not crying. There were few dry eyes in the house when I finished moist
disapproval If you say that someone is sucking something dry or milking it dry, you are criticizing them for taking all the good things from it until there is nothing left. He's just milking the company dry
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages
If you say that your skin or hair is dry, you mean that it is less oily than, or not as soft as, normal. Nothing looks worse than dry, cracked lips greasy + dryness dry·ness Dryness of the skin can also be caused by living in centrally heated homes and offices
A dry place or climate is one that gets very little rainfall. a hot, dry climate where the sun is shining all the time. = arid wet + dryness dry·ness He was advised to spend time in the warmth and dryness of Italy
Of persons: Thirsty; needing drink
Not sweet, no taste of sugar
without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose"
Free of water under dry weather flow conditions
Of the eyes: Not shedding tears
Dry sherry or wine does not have a sweet taste. a glass of chilled, dry white wine. sweet
"Don't Repeat Yourself" From ThePragmaticProgrammer, a more general version of once and only once See TheDryPrinciple
If a country, state, or city is dry, it has laws or rules which forbid anyone to drink, sell, or buy alcoholic drink. Gujurat has been a totally dry state for the past thirty years. = teetotal
Descriptive of a match that has no electrical judging apparatus
a dry wine is a wine with little sugar, anyway less than 49 g per litre As far as champagne wines are concerned, it is on the contrary a slightly sweet wine
used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry weight"
Destitute of that which interests or amuses; barren; unembellished; jejune; plain
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair"
Free from moisture; having little humidity or none; arid; not wet or moist; deficient in the natural or normal supply of moisture, as rain or fluid of any kind; said especially: (a) Of the weather: Free from rain or mist
If a river, lake, or well is dry, it is empty of water, usually because of hot weather and lack of rain
humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit"
not shedding tears; "dry sobs"; "with dry eyes"
Exhibiting a sharp, frigid preciseness of execution, or the want of a delicate contour in form, and of easy transition in coloring
suffering from fluid deprivation; "his mouth was dry"
Also steam; fencing without electric judging aids
To become dry
opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state"
Of certain morbid conditions, in which there is entire or comparative absence of moisture; as, dry gangrene; dry catarrh
If your mouth or throat is dry, it has little or no saliva in it, and so feels very unpleasant, perhaps because you are tense or ill. His mouth was dry, he needed a drink + dryness dry·ness Symptoms included frequent dryness in the mouth
A signal to which an effect has not been added
practicing complete abstinence from alcoholic beverages; "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be teetotal"
To make dry. (e.g., your eyes)
lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair" become dry or drier; "The laundry dries in the sun" practicing complete abstinence from alcoholic beverages; "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be teetotal" lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting"; "a dry reading of the lines"; "a dry critique" having a large proportion of strong liquor; "a very dry martini is almost straight gin" without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose" humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit" suffering from fluid deprivation; "his mouth was dry" (of food) eaten without a spread or sauce or other garnish; "dry toast"; "dry meat" having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off the facts in a dry mechanical manner" unproductive especially of the expected results; "a dry run"; "a mind dry of new ideas" used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry weight" lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to
remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair"
approval Dry humour is very amusing, but in a subtle and clever way. Fulton has retained his dry humour + drily dri·ly `That is surprising.' --- `Hardly,' I said drily. + dryness dry·ness Her writing has a wry dryness
Wines are usually noted as dry, or sweet, with varieties in between Dryness is a function of the residual sugar in the finished wine - the drier the wine, the less sugar it contains Most table wines are dry A French Chablis is less dry than most California Chardonnays, but both are considered to be dry (Tasting term)
Wine made deliberately to possess little or no sweetness Usually contains less than 0 5% residual sugar
fencing without electric scoring aids
Dry bread or toast is plain and not covered with butter or jam. For breakfast, they had dry bread and tea
To make dry; to free from water, or from moisture of any kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to dry one's tears; the wind dries the earth; to dry a wet cloth; to dry hay
Of vegetable matter: Free from juices or sap; not succulent; not green; as, dry wood or hay
free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet; "dry land"; "dry clothes"; "a dry climate"; "dry splintery boards"; "a dry river bed"; "the paint is dry"
If an oil well is dry, it is no longer producing any oil
Characterized by a quality somewhat severe, grave, or hard; hence, sharp; keen; shrewd; quaint; as, a dry tone or manner; dry wit
Basically - the opposite of sweet
It is said of a wine without sugar or with sugar in such a small volume that it's not detectable to the taste
(of food) eaten without a spread or sauce or other garnish; "dry toast"; "dry meat"
Description of a wine made deliberately to possess little or no sweetness Commonly defined as containing less than about 0 5% residual sugar
become dry or drier; "The laundry dries in the sun"
Opposite of sweet In a dry beer, bitterness predominates over sweetness
dry as a dead dingo's donger
Very thirsty
dry as a dead dingo's donger
Very dry, extremely dry
dry behind the ears
Seasoned or experienced; mature, especially with respect to judgment

That wearing of blinders by our intelligence agents was recently revealed by The Washington Post's columnist and editor Jim Hoagland, who is dry behind the ears, to say the least.

dry bulb temperature
Temperature of the free air as measured with a dry thermometer on a sling psychrometer over a grassy surface at a height of approximately 6 feet (1.8 meters)
dry cell
Any electrochemical cell whose electrolyte is a solid or stiff paste
dry cell battery
an electric battery employing a zinc-carbon dry cell
dry clean
To clean clothes or other fabrics through a process that uses solvents and specialized equipment instead of using water
dry cleaned
Simple past tense and past participle of dry clean
dry cleaner
A business establishment that engages in the dry cleaning of clothes and other fabrics
dry cleaner
A person whose business is the dry cleaning of clothes and other fabrics
dry cleaners
plural form of dry cleaner
dry cleaning
The process of cleaning clothes and other fabrics without using water, instead using solvents and specialized equipment
dry cleaning
Present participle of dry clean
dry cleans
Third-person singular simple present indicative form of dry clean
dry closet
A toilet, containing no water, in which earth or ashes were added to the excrement after each use; the contents being regularly collected; an earth closet
dry drunk
A person with the disease of alcoholism that is not drinking alcohol, but has relapsed mentally and emotionally
dry drunks
plural form of dry drunk
dry eye
keratoconjunctivitis sicca, an eye disease caused by decreased tear production
dry eye
An eye which is not crying, i.e. someone emotionally unmoved

There wasn't a dry eye in the audience after her heart-wrenching performance.

dry film thickness
The thickness, expressed in mils, of an applied and cured coating or mastic
dry fire
To discharge a weapon without ammunition in the chamber

Rob finished cleaning his empty gun then pointed it at an imaginary target and dry fired.

dry fired
Simple past tense and past participle of dry fire
dry fires
Third-person singular simple present indicative form of dry fire
dry firing
Present participle of dry fire
dry flies
plural form of dry fly
dry fly
A fly used in fly fishing, designed to float in or on the surface of the water
dry goods
Any product for sale that does not require special storage treatment, but especially textiles
dry hire
Using video broadcast equipment without an editor
dry humor
Humor that is presented with no change of expression; deadpan
dry humour
Alternative spelling of dry humor
dry ice
Carbon dioxide frozen in the solid state, used especially as a cooling agent and for the production of fog-like special effects. It sublimes at -78.5°C (-109.3°F) at normal atmospheric pressure
dry martini
A cocktail made from gin or vodka mixed with a splash of vermouth
dry martinis
plural form of dry martini
dry measure
A unit of capacity used in measuring dry commodities (e.g. grain or fruit)

The peck and the bushel are commonly used imperial dry measures.

dry measures
plural form of dry measure
dry mouth
xerostomia
dry one's eyes
To cease crying

So Dorothy dried her eyes and said, I suppose we must try it; but I am sure I do not want to kill anybody, even to see Aunt Em again..

dry out
To have excess water evaporate or be otherwise removed

Your trousers need to dry out before you put them on.

dry out
To sober up; to cease to be drunk
dry point
an acid-free etching created by direct incision into a metal or clear acrylic plate with an etching scribe
dry powder
A powder found in a fire extinguisher that is expelled to smother the fire
dry powder inhaler
A device with a canister holding a medicine in a dry powder form, ready to be sucked/sprayed out as aerosols, with the purpose to be inhaled by a patient into the lungs. The device is commonly used for the treatment of asthma and other type of respiratory diseases
dry reach
A dry or no longer active branch or reach (i.e. segment) of a river
dry riser
A main vertical pipe, usually kept empty, intended to distribute water to multiple levels of a building in the event of a fire
dry risers
plural form of dry riser
dry rot
The crumbly, friable decayed portions of wooden members of buildings, especially at or below grade, usually caused by a fungal infection
dry rot
Metaphorically, a progressive malaise of decay, corruption, or datedness
dry run
A practice; a rehearsal

They did a dry run of the demonstration before showing it to the CEO.

dry runs
plural form of dry run
dry season
Any season in which little rain falls; used especially in the tropics where it alternates with the rainy season
dry seasons
plural form of dry season
dry socket
An inflammation, usually acutely painful, of the alveolar bone following extraction of a tooth

The severe pain of a dry socket after tooth extraction can be relieved by injections of vitamin B1 (thiamine hydrochloride) Dr. Joseph P. Osterloh, of San Francisco, reports.

dry spell
a period or time where there is little activity, productivity, low income etc

The first type is of course the dry spell when you can't think of any ideas. The second type is when kids just have a dry spell in writing.

dry spell
a drawn-out period where the weather has been dry, for an abnormally long time- shorter and not as severe as a drought

The only place unaffected by the persistent dry spell was the city of Milwaukee,.

dry spells
plural form of dry spell
dry steering
The act of turning the wheels of a car that is not moving
dry sump
A type of engine sump where oil that flows down from the crankshaft etc is sucked up into an external reservoir (as opposed to a wet sump where it simply pools in a pan at the bottom of the engine)
dry up
To deprive someone of (something vital)

The bankruptcy rumor dried up his sales.

dry up
To stop talking, to forget what one was going to say

This surprised me so much that I dried up for a moment.

dry up
To cease to exist; to disappear

When our money dried up, we had to get proper jobs.

dry up
To become dry; to lose water

I'll go shopping when it dries up.

dry up
To manually dry dishes

I'll dry up if you wash up.

dry up
To cause to become dry
dry-clean
Alternative spelling of dry clean
dry-cleaned
Alternative spelling of dry cleaned. Simple past tense and past participle of dry-clean
dry-cleaner
Alternative spelling of dry cleaner
dry-cleaning
Alternative spelling of dry cleaning
dry-cleaning
Alternative spelling of dry cleaning. Present participle of dry-clean
dry-cleans
Alternative spelling of dry cleans. Third-person singular simple present indicative form of dry-clean
dry-closet
Attributive form of dry closet, noun

a dry-closet stench.

dry-eyed
Not having shed tears. Sometimes implies "not made sad (by something)"
dry-fire
Alternative form of dry fire
dry-heave
To attempt to vomit with the ejection of only gas
dry-heave
an attempt to vomit that ejects only gas
dry-hump
To simulate sexual intercourse without the genitalia directly touching, i.e. while wearing clothes, or by rubbing the genitals against something else
dry-nurse
A nurse who takes care of a baby, but does not breastfeed

The family found a dry-nurse to take care of the infant.

dry-run
Alternative spelling of dry run
dry-shod
without wetting's one's shoes or feet
dry-stone
Constructed by laying carefully selected stones on top of each other, and bedding them down with no mortar
dry-tool
sexual intercourse in absence of lubricant
dry-tool
climbing bare rock using ice-climbing equipment
dry eye
A condition associated with inadequate tear production and marked by redness, itching, and burning of the eye ¯ called also dry eye syndrome
dry eye syndrome
(Tıp, İlaç) Keratoconjunctivitis sicca (KCS), also called keratitis sicca, sicca syndrome, xerophthalmia, dry eye syndrome (DES), or simply dry eyes, is an eye disease caused by decreased tear production or increased tear film evaporation commonly found in humans and some animals. Keratoconjunctivitis sicca is Latin and its literal translation is "dryness of the cornea and conjunctiva". It may be helpful to know that "sicca" is part of the English word "desiccate."
dry heaves
Repeated involuntary retching unaccompanied by vomit
dry milk
(Gıda) Dehydrated milk(synonym) powdered milk, dried milk, milk powder
dry sex
Dry sex is a sexual practice of minimizing vaginal secretions by using intravaginal desiccants, by wiping out the vagina, or by other methods before and during sexual intercourse, thus making the woman's vagina dry and tight. The practice is supposed to generate extra sensation for the man during intercourse but may be painful or uncomfortable for the woman. The practice is common in Sub-Saharan Africa and is of concern as it increases the chances of transmitting sexually transmitted diseases (STDs) including AIDS, due to vaginal tearing
dry socket
(Diş) In dentistry, a dry socket is a layman's term for alveolar osteitis. The alveolus is the part of the jawbone that supports the teeth, and osteitis means simply “bone inflammation”. Alveolar osteitis refers to inflammation of the alveolar bone following extraction of the tooth
dry-hump
Also know as dry sex. It's the act of having intercourse with ones clothing on
Dr
debitor
Dr
Drive :
Dr
Debere (latin for debit)
Dr
Doctor, a title used before a doctor's name or surname (Dr. Jane Doe, Dr. Doe)
dried
Simple past tense and past participle of dry
drier
Any substance that accelerates drying
drier
Comparative form of dry: more dry
drier
Catalyst used to promote the drying of paints and varnishes by oxidative crosslinking
dryer
An electric hair dryer
dryer
Any other device, household or industrial, designed to remove water, or humidity
dryer
An household appliance that removes the water from clothing by accelerating evaporation, usually though heat and a tumbling motion
dryer
Alternative spelling of drier
dryness
a lack of moisture
drier
{n} what sucks up moisture
drier
{a} more dry
dryer
{n} what dries or sucks up moisture
drying
{a} siccative
dryly
{a} coldly, severely, barrenly, slily
dryness
{n} a want of moisture, sap or affection
dry hump
Also know as dry sex. It's the act of having intercourse with ones clothing on
Dr
Dr is used as a written abbreviation for Drive when it is part of a street name. 6 Queen's Dr
Dr
Dr is a written abbreviation for Doctor. Dr John Hardy of St Mary's Medical School in London
Dr
Dr Drs in AM, use Dr
Drying
desiccation
dr
A charge to your account that increases the amount owing on your account
dr
decision range
dr
A report compiled by a police department naming the suspect(s), victim(s) and details of a criminal offense If the suspect is a juvenile, the DR is attached to a Juvenile Complaint and sent to the Juvenile Court for action
dr
door
dr
Refers to a file that is considered a dropper This program drops the virus or worm onto the victim's computer
dr
Department of Rehabilitation POS: Purchase of Service
dr
An acronym for debt ratio
dr
The use of alternative network circuits to re-establish communications channels in the event that the primary channels are disconnected or malfunctioning Methods and procedures for returning a data center to full operation after a catastrophic interruption (e g , including recovery of lost data)
dr
The practice of estimating position by advancing a known position for courses and distances run The effects of wind and current are not considered in determining a position by dead reckoning See Estimated Position (EP)
dr
Dead Reckoning or Descent Rate
dr
Development Release
dr
Drive
dr
Ded (deduced) reckoning
dr
Disaster Recovery
dr
Disaster Relief
dr
Deposit Reserve
dr
Digital radio
dr
daytime respiration
dr
Dining room
dr
disciplinary report
dr
Deer Resistant
dri
Dietary Reference Intakes: A joint collaboration with Canada and the US, DRIs are revised recommendations for vitamins and minerals from the Institute of Medicine, an arm of the National Academy of Sciences, which will gradually replace the Recommended Dietary Allowances or RDA guidelines DRIs are being developed for vitamins and minerals that currently have no RDAs
dri
Direct Rendering Infrastructure One of the problems with Direct Rendering is that other applications (say the X11 server, or other OpenGL clients) might want to talk to the hardware at the same time In addition there can be problems with security, multiple users, and several other things caused by the complexity of UNIX An intricate software design called the Direct Rendering Infrastructure coordinates everything and prevents problems The DRI used on Linux was designed and implemented by Precision Insight (who were recently bought by VA Linux) The DRI only works on XFree86 4 0 or later
dri
Defense Reform Initiative
dri
dietary reference intake Refers to a set of at least four nutrient-based reference values (RDA, AI, UL, EAR), each with a specific use in defining recommended dietary intake levels for individual nutrients in the U S The DRIs are determined by expert panels appointed by the Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine
dri
Large Tibetan ox - the dri is the female of the yak
dri
Direct-Reading Instruments
dried
not still wet; "the ink has dried"; "a face marked with dried tears"
dried
of Dry
dried
Dried food or milk has had all the water removed from it so that it will last for a long time. an infusion which may be prepared from the fresh plant or the dried herb see also dry. Past tense and past participle of dry. dried substances, such as food or flowers, have had the water removed
dried
preserved by removing natural moisture; "dried beef"; "dried fruit"; "dehydrated eggs"; "shredded and desiccated coconut meat"
dried
not still wet; "the ink has dried"; "a face marked with dried tears
dried
Also adj
dried
without water or moisture
dried
{s} having moisture removed, not wet
dried
as, dried apples
dried
preserved by removing natural moisture; "dried beef"; "dried fruit"; "dehydrated eggs"; "shredded and desiccated coconut meat" not still wet; "the ink has dried"; "a face marked with dried tears
dried
desiccated
Türkçe - İngilizce
sec
Dr
(abbr. for Doktor) Dr. (Doctor)
dry