pratik yapmak

listen to the pronunciation of pratik yapmak
Türkçe - İngilizce
{f} practice

Tom showed up late to practice yesterday. - Tom dün pratik yapmak için geç geldi.

He used every chance to practice English. - İngilizceyi pratik yapmak için her fırsatı kullandı.

practise

He usually wants to practise his English on me. - O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor

I want to practise my English. - İngilizcemi pratik yapmak istiyorum.

dust off
to practice

He used every chance to practice English. - İngilizceyi pratik yapmak için her fırsatı kullandı.

Tom showed up late to practice yesterday. - Tom dün pratik yapmak için geç geldi.

to practise, to practice
pratik yapma
practicing
pratik yap
{f} practised

Tom practised his speech in front of the mirror. - Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı.

pratik yap
{f} practise

I want to practise my English. - İngilizcemi pratik yapmak istiyorum.

Tom practised his speech in front of the mirror. - Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı.

pratik yap
{f} practiced

Tom must've practiced that a lot. - Tom onu çok pratik yapmış olmalı.

Andy must have practiced very hard. - Andy çok sıkı pratik yapmış olmalı.

pratik yap
{f} practice

Do you practice any sport? - Herhangi bir sporu pratik yapıyor musun?

Tom practices playing the bassoon every day. - Tom her gün fagot çalarak pratik yapar.

pratik yapmak