custom

listen to the pronunciation of custom
İngilizce - Türkçe
gelenek

Yurt dışında eğitim görerek, öğrenciler diğer görgü ve gelenekler ile temas kurabilirler. - By studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.

Bu tür gelenek Asya ülkelerine özgüdür. - I think this kind of custom is unique to Asian countries.

{i} görenek

Görenek nesilden nesile devredildi. - The custom was handed down from generation to generation.

Alman gelenek ve görenekleri hakkında benden daha çok biliyorsun. - You know more than I do about German customs and traditions.

adet

O zamanlar âdet olduğu üzere, yalınayaktı. - Her feet were bare, as was the custom in those days.

Tüm insanlar arkadaş olabilir, dilleri ve adetleri farklı olsa bile. - All people can become friends, even if their languages and customs are different.

(Hukuk) örf
{i} alışkanlık

Hiç böyle garip bir alışkanlık duydunuz mu? - Did you ever hear of such a strange custom?

özel İsteğe uyarlanmış / özel
gümrük

Bir gümrük beyanı gereklidir. - A customs declaration is required.

Gümrük memurları bütün gemiyi araştırdılar. - The customs officials searched the whole ship.

{s} sipariş üzerine yapılmış

Hiç sipariş üzerine yapılmış bir şey yedin mi? - Have you ever had anything custom made?

{i} örf ve adetler hukuku
{i} töre

Onlar bizim törelerimize henüz alışkın değil. - They are not used to our customs yet.

(Bilgisayar) özel ayarlar
alışkı

Onlar bizim törelerimize henüz alışkın değil. - They are not used to our customs yet.

(Bilgisayar) özel isteğe uyarlanmış
(Bilgisayar) isteğe uyarlanmış
(Ticaret) örf ve adet hukuku
müşteri

Bugün bir müşteri bekliyorum. - I'm expecting a customer today.

Bugün az müşteri var. - There are few customers today.

huy
davranış biçimi
{i} müşterisi olma
{i} alışkanlık, itiyat
{i} (bir müşterinin yaptığı) alışveriş
{s} ısmarlama

Kablolar ısmarlamaydı. - The cables were custom-made.

gelenekler

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

Yıl sonu hediyeleri gönderme Japonya'ya özgü geleneklerden biridir. - Sending year-end gifts is one of the customs peculiar to Japan.

{i} alışveriş
ısmarlama yapılmış
destek/alışkanlık/gel
ısmarlama üzerine çalışan customs union gümrük anlaşması
gümrük resmi
{i} gelenek, âdet
adap
özellikleri siz belirlersiniz
(Hukuk) teamül
anane
special
(Hukuk) yapılageliş
customs
gümrük

Bir gümrük görevlisi, bavulumu açmamı istedi. - A customs official asked me to open my suitcase.

Gümrük memurları bütün gemiyi araştırdılar. - The customs officials searched the whole ship.

customer
{i} müşteri

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

Müşterimiz yoktu, bu yüzden mağazayı erken kapattık. - We had no customers, so we shut the shop early.

custom access rights
(Bilgisayar) özel erişim hakları
custom action
(Bilgisayar) özel bir eylem
custom actions
(Bilgisayar) özel eylemler
custom autofilter
(Bilgisayar) özel otomatik süzme
custom background
(Bilgisayar) özel artalan
custom banner
(Bilgisayar) özel büyük başlık
custom button
(Bilgisayar) genel düğme
custom button
(Bilgisayar) özel düğme
custom clearance
(Ticaret) gümrükten çekme
custom color
(Bilgisayar) özel renk
custom configuration
(Bilgisayar) özel yapılandırma
custom controls
(Bilgisayar) özel denetimler
custom controls library
(Bilgisayar) özel denetimler kitaplığı
custom decleration
(Ticaret) gümrük bildirimi
custom default
(Bilgisayar) özel varsayılan
custom design
(Bilgisayar) özel tasarım
custom desktop icons
(Bilgisayar) özel masaüstü simgeleri
custom dial dll
(Bilgisayar) özel dll çevir
custom dot matrix
(Bilgisayar) özel nokta vuruşlu
custom drop cap
(Bilgisayar) özel büyük harf
custom envelope
(Bilgisayar) özel zarf
custom error
(Bilgisayar) özel hata
custom errors
(Bilgisayar) özel hatalar
custom field
(Bilgisayar) özel alan
custom folders
(Bilgisayar) özel klasörler
custom font size
(Bilgisayar) özel yazıtipi boyutu
custom footer
(Bilgisayar) özel altbilgi
custom forms
(Bilgisayar) özel formlar
custom group
(Bilgisayar) özel grup
custom header
(Bilgisayar) özel üstbilgi
custom house fine
(Kanun) gümrük cezası
custom insert
(Bilgisayar) özel ekle
custom installation
(Bilgisayar) özel kurulum
custom installation
(Bilgisayar) özel yükleme
custom joystick
(Bilgisayar) özel oyun çubuğu
custom label
(Bilgisayar) özel etiket
custom laser
(Bilgisayar) özel lazer
custom level
(Bilgisayar) özel düzey
custom link
(Bilgisayar) özel bağlantı
custom link bar
(Bilgisayar) özel bağlantı çubuğu
custom links
(Bilgisayar) özel köprüler
custom list
(Bilgisayar) özel liste
custom lists
(Bilgisayar) özel listeler
custom logo
(Bilgisayar) özel logo
custom logo
(Bilgisayar) özel amblem
custom mark
(Bilgisayar) özel işaret
custom mark
(Bilgisayar) özel im
custom max
(Bilgisayar) özel en büyük
custom min
(Bilgisayar) özel en küçük
custom name
(Bilgisayar) özel ad
custom network neighborhood
(Bilgisayar) özel ağ komşuları
custom order
(Bilgisayar) özel sıra
custom page
(Bilgisayar) özel sayfa
custom pages
(Bilgisayar) özel sayfalar
custom paper
(Bilgisayar) özel kağıt
custom paper dialog box
(Bilgisayar) özel kağıt iletişim kutusu
custom picture
(Bilgisayar) özel resim
custom pin map
(Bilgisayar) özel dağılım haritası
custom popup
(Bilgisayar) özel açılan menü
custom programs folder
(Bilgisayar) özel programlar klasörü
custom query
(Bilgisayar) özel sorgu
custom repeat
(Bilgisayar) yinele özel
custom response
(Bilgisayar) özel yanıt
custom rotate
(Bilgisayar) özel döndürme
custom schedule
(Bilgisayar) özel zamanlama
custom search
(Bilgisayar) özel arama
custom setting
(Bilgisayar) özel ayar
custom setup
(Bilgisayar) özel kur
custom setup
(Bilgisayar) özel kurulum
custom shape
(Bilgisayar) özel şekil
custom shapes
(Bilgisayar) özel şekiller
custom shell
(Bilgisayar) özel kabuk
custom show
(Bilgisayar) özel gösteri
custom shows
(Bilgisayar) özel gösteriler
custom size
(Bilgisayar) özel boyut
custom sort order
(Bilgisayar) özel sıralama sırası
custom start menu
(Bilgisayar) özel başlat menüsü
custom startup folder
(Bilgisayar) özel başlatma klasörü
custom style
(Bilgisayar) özel stil
custom tabs
(Bilgisayar) özel sekmeler
custom tariff
(Ticaret) gümrük tarifesi
custom text
(Bilgisayar) özel metin
custom texture
(Bilgisayar) özel doku
custom theme
(Bilgisayar) özel tema
custom title
(Bilgisayar) özel başlık
custom toolbars
(Bilgisayar) özel araç çubukları
custom type
(Bilgisayar) özel tür
custom types
(Bilgisayar) özel türler
custom undo
(Bilgisayar) geri al özel
custom union
(Ticaret) gümrük birliği
custom union
(Ticaret) gümrük anlaşması
custom view
(Bilgisayar) özel görünüm
custom width
(Bilgisayar) özel genişlik
custom zoom
(Bilgisayar) özel büyüklük
custom zoom
(Bilgisayar) özel yakınlaştırma
custom made
ısmarlama
custom clearance
Gümrük muayene belgesi, gümrük müsaadesi
custom clearances
gümrükleme
custom declaration
gümrük bildirimi
custom designed
Özel tasarlanmış
custom having legal authority
özel olan yasal yetki
custom house
özel ev
custom invoice
Gümrük faturası
custom of
gümrük
custom of trade
ticari teamül
custom office
özel ofis
custom offices
özel ofisler
custom unions
özel birlikler
custom- designed
özel tasarım
custom-built
sipariş üzerine yapılmış
custom-engineered
özel üretilmiş ürünler
custom built
{s} sipariş üzerine yapılmış
custom built
{s} isteğe göre yapılmış
custom chart type
(Bilgisayar) özel çizge türü
custom chart type
Özel Grafik Türü
custom colors
Özel Renkler
custom dialog boxes
özel iletişim kutuları
custom dictionary
Özel Sözlük
custom game controller
Özel Oyun Denetleyicisi
custom icons
özel simgeler
custom made
sipariş üzerine yapılmış

Hiç sipariş üzerine yapılmış bir şey yedin mi? - Have you ever had anything custom made?

custom made suit
özel dikim bir takım
custom options
Özel Seçenekler
custom preview area
Özel Ön İzleme Alanı
custom return address
özel dönüş adresi
custom scale factors
Özel Ölçek Etkenleri
custom scan resolution
Özel Tarama Çözünürlüğü
custom schedule
Özel Zaman Çizelgesi
custom, private, special
özel
customer
alıcı
customs
gelenekler/gümrük
customs
{i} adetler

Tüm insanlar arkadaş olabilir, dilleri ve adetleri farklı olsa bile. - All people can become friends, even if their languages and customs are different.

Dünün ahlak bozuklukları yarının adetleridir. - Yesterday's vices are tomorrow's customs.

customer
{i} tip
customer
{i} herif
customers
(Ticaret) hizmetten yararlananlar
customers
(Ticaret) müşteri kitlesi
customs
{i} töreler

Onlar bizim törelerimize henüz alışkın değil. - They are not used to our customs yet.

customs
{i} gümrük dairesi
create custom
(Bilgisayar) özel oluştur
custom duty
(Ticaret) gümrük vergisi
custom house
(Kanun,Ticaret) gümrük dairesi
customers
(Ticaret) müşteri

Köpeklere gelince, müşteriler onları bu mağazaya getiremiyebilirler. - As for dogs, customers may not bring them into this store.

Bugün az müşteri var. - There are few customers today.

customers
(Ticaret) alıcı
customs
gelenek
customs
gümrük vergisi
customs
gelenek görenek
define custom colors
(Bilgisayar) özel renk tanımla
other/custom
(Bilgisayar) diğer/özel
customs
{i} gelenekler

Birçok eski gelenekler yavaş yavaş ortadan kayboluyorlar. - Many old customs are gradually dying out.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

commercial custom
ticari teamül
common custom
yaygın gelenek
customer
müşterik
customs
{i} gümrük resmi
extinct custom
soyu tükenmiş özel
federal custom administration
federal özel idaresi
grow into a custom
içine büyümeye özel bir
an unbroken custom
öteden beri süregelen gelenek
commercial custom
ticari örf ve adet
customer
dili çetin kimse
customer
a tough customer
customer
(Nükleer Bilimler) müşteri,satın alan
customer
geçinilmesi zor adam
general custom
genel adetler
general custom
genel örf ve adet kuralı
i would like a custom made suit
özel dikim bir takım rica ediyorum
local custom
mahalli gelenek
regional commercial custom
(Ticaret) bölgesel ticari adet
zoom custom
(Bilgisayar) özel büyütme
zoom custom
(Bilgisayar) özel yakınlaştır
İngilizce - İngilizce
Frequent repetition of the same act; way of acting common to many; ordinary manner; habitual practice; usage; method of doing or living

A custom More honored in the breach than the observance. Shakespeare.

Long-established practice, considered as unwritten law, and resting for authority on long consent; usage. See Usage, and Prescription
To supply with customers
The customary toll, tax, or tribute
To make familiar; to accustom
Familiar acquaintance; familiarity
Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a shop, manufactory, etc., for making purchases or giving orders; business support
made in a different way from usual, specially to fit one's needs

My feet are as big as powerboats, so I need custom shoes.

To have a custom

On a bridge he custometh to fight. Edmund Spenser.

To pay the customs of
{n} a habit, fashion, practice, usage, use, way, duties on imports and exports
accepted or habitual practice habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years" a specific practice of long standing
fabricated-Refers to an orthotic made from basic materials on an individual basis by using actual measurements or positive molds of the patient
{s} made to individual order
Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a shop, manufactory, etc
habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years"
Supplied by your application, not by QuickDraw 3D
Familiar aquaintance; familiarity
Contains definitions for devices such as parallel ports and any definitions that you create yourself
Long-established practice, considered as unwritten law, and resting for authority on long consent; usage
A traditional Aboriginal practice
{i} habit; tradition; convention
money collected under a tariff
An item that is specially made to a clients specifications, regarding finish, size, color or function Custom items typically have a longer lead time and are usually not returnable
A term used to content created by yourself or third parties for use in Trainz 7 (Page 2)
usual practice or habit; tradition
accepted or habitual practice habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years"
See Usage, and Prescription
commonly done practice
If the Telco indicates that their switch-type is Custom, then configure the switchtype on the router as basic-5ess (for BRI with 5ess switch), primary-5ess (for PRI with 5ess), basic-dms (for BRI with DMS switch), or primary-dms (for PRI with DMS)
for making purchases or giving orders; business support
Products and services created for specific orders or events that require nonstandard material, engineering or process resources and may incur extra cost
A custom is an activity, a way of behaving, or an event which is usual or traditional in a particular society or in particular circumstances. The custom of lighting the Olympic flame goes back centuries Chung has tried to adapt to local customs
made according to the specifications of an individual
Duties or tolls imposed by law on commodities, imported or exported
made in a different way from usual, specially to fit ones needs
a specific practice of long standing
Many hobbyists and artists enjoy custom painting their original finish models to make them unique Some may reposition body parts, such as a leg or the tilt of the head, and even add hair mane and tails
Walls designed specifically for one project and using parts and details specially made for this purpose
habitual practice, as in: In the United States, business people have the custom of shaking hands when they meet
A generally accepted practice or behaviour developed over time
A generally accepted practice or behaviour developed over time customary law Rules of conduct developed over time and enforceable in court debit Any transaction which sends money out of the country (e g payments for the import of goods) deep ecology A form of environmentalism holding that nature and the natural order should be valued over individual human happiness deficit Occurs when the value of a state's imports is more than the value of its exports delegate A representative role in which the individual subordinates his/her views to those of their constituents
If it is your custom to do something, you usually do it in particular circumstances. It was his custom to approach every problem cautiously
accepted or habitual practice
Single Copy Campaign • Exciting Possibilities Fuel Repeat Interest This Concept increases circulation by providing incentives using FSI's Readers find these inserts randomly during the week and are drawn back continually through the tremendous incentive of daily give-aways plus the chance of winning exceptional grand prizes menu | portfolio
established practice; habit; tradition
If a shop has your custom, you regularly buy things there. You have the right to withhold your custom if you so wish see also customs. custom products or services are specially designed and made for a particular person. In law, long-established practice common to many or to a particular place or institution and generally recognized as having the force of (Hukuk) In England during the Anglo-Saxon period, local customs formed most laws affecting family rights, ownership and inheritance, contracts, and violence between individuals. The Norman conquerors granted the validity of customary law, adapting it to their feudal system. In the 13th and 14th centuries, English law was given statutory authority under the crown, making the "customs of the realm" England's common (Hukuk) See also culture; folklore; myth; taboo
principle source of international law; general practices which are accepted as legally binding rules of conduct for civilized nations
accustom
custom house
An official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit
custom houses
plural form of custom house
custom-built
Built according to the specifications of a particular individual
custom-made
Made according to the specifications of a particular individual
custom built
{s} made and built according to the requirements of an individual order
custom made
Apparel made to order for the individual customer, cut and fitted to individual measurements as opposed to apparel, which is mass-produced
custom made
Applicable to application programs, ie, a program that is produced because no packaged software is available to suit the requirements of the task or user 1 1, p6
custom made
made to order, according to the customer's specifications
custom made
Garments made for an individual customer following an original design, adjusted to the customer's measurements by several personal fittings
custom-
custom-made/custom-built/custom-designed etc made, built etc for a particular person
custom-built
If something is custom-built, it is built according to someone's special requirements. The machine was custom-built by Steve Roberts. a custom-built kitchen. = custom-made
custom-built
built for a particular individual
custom-house
building located at a seaport where incoming ships pay customs tax on imported goods
custom-made
If something is custom-made, it is made according to someone's special requirements. Furniture can also be custom-made to suit your own requirements. a custom-made suit
custom-made
made according to the specifications of an individual
custom-make
make to specifications; "I had this desk custom-made for me
custom-make
make to specifications; "I had this desk custom-made for me"
customer
a patron; one who purchases or receives a product or service from a business or merchant, or plans to

Every person who passes by is a potential customer.

customer
A person of a particular kind, as in cool customer, tough customer, ugly customer
customs
plural form of custom

The Ancient Egyptian culture had many distinctive and interesting beliefs and customs.

customer
{n} one who buys any thing
constitutional custom
custom based on a constitution
customer
A peculiar person; in an indefinite sense; as, a queer customer; an ugly customer
customer
A customer is the recipient of a product or service (such as information or data) from the organization
customer
One who collect customs; a toll gatherer
customer
Anyone for whom an organization provides goods or services Can be internal or external The customer judges quality Any individual, group, or organization that has expectations regarding the physical attributes of an output made by a process, or the interaction through which the output was delivered One who receives the output of a process Informal An individual with whom one must deal: a tough customer Anyone who is impacted by the product, service, or process Customers may be internal (the person or organization that receives or is impacted by another person's or group's output within an organization), or external (a person or organization that receives or is impacted by a product or service, or process output, but is not part of the organization producing it)
customer
The customer of a state agency who receives a particular product or service
customer
Both consumer and corporate Individual or company that purchases or uses the goods or services of another individual or company
customer
One who regularly or repeatedly makes purchases of a trader; a purchaser; a buyer
customer
Primarily a marketing term, the customer (sometimes buyer) is usually an organization who has set up an agreement to have product X produced The customer is viewed as having the most power in deciding what needs and wants are to be met in the development of product X, although they do not usually specify user tasks It is very important to remember customer expectations throughout the design process The term customer can sometimes refer to the end product users
customer
An internal or external person, department or organization that purchases or receives goods and services Identifying the true customer and the product or service attributes that will satisfy them is a key task in defining value added and non-value added activities
customer
A customer is a person who purchases or rents real estate, but is NOT represented in the transaction A customer is traditionally a buyer who is buying a product or service from a salesperson You would expect the salesperson to provide honest information, but you would not expect the salesperson to represent you or to negotiate the best price in the purchase for you A Realtor is obligated by law to treat customers honestly and fairly A Realtor can provide valuable market information and services to assist buyers (as customers) during the decision-making process, but is not allowed by law or ethics to provide the customer with the same level of help that they expected to give a client A customer can also be the seller of an unlisted property that is being sold to a buyer represented by a buyer’s agent
customer
{i} client, buyer; person one must deal with (Slang)
customer
Anyone potentially having an interest in the products and services provided through the employment and training system -- especially those who want or need follow-up information Includes but is not limited to participants, partner agencies, and stakeholders (See also Participant, Partner Agency and Stakeholder )
customer
External entity that Customer Agreement is made with and who pays the bills For most of us, the Customer is the NASA Program (such as IT or HPCC) we are funded by
customer
Any person who purchases goods/services, including business-to-business clients
customer
A lewd woman
customer
A person or organization who receives a product, service or information, but is not part of the organization supplying it (also called a patient in the health care sector and a student in the education sector)
customer
In an XP team, the customer is the person who makes the business decisions This may be a real customer or someone who represents the users of a system such as a business analyst or a product manager
customer
The person or persons that the software ultimately must please in order to be considered a success For information systems, often the customer is an in-house end user For shrink-wrap software, the customer is a person or organization that buys the software For custom software, the customer is the organization that contracts with the software development organization in order to develop a system
customer
someone who pays for goods or services
customer
The person(s) next in line who receives your output Whether the customers are internal or external to your organization, they use this output as an input to their work process(es) Almost anyone you interact with is a customer
customer
The person or group who is receiving a service, or who is considered the recipient or beneficiary of a given result or output There are several different types of USAID customers
customer
A customer is any individual or group needing the services of another individual or group in a transaction relationship Both sides of a transaction relationship can be, and often are, one another's customers simultaneously For a service organization, such as a government agency or a library, the customer is the reason for the existence of the organization and the focus of its work
customer
You can use customer in expressions such as a cool customer or a tough customer to indicate what someone's behaviour or character is like. two pretty awkward customers
customer
A person with whom a business house has dealings; as, the customers of a bank
customer
Recipient of a service; usually the Customer management has responsibility for the cost of the service, either directly through charging or indirectly in terms of demonstrable business need
customer
Groups or individuals who have a business relationship with the organization -- those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities which interact with an organization to produce products and services
customer
Anyone who receives or consumes goods or services This includes internal customers who consume or receive goods and services produced within the organization
customer
One that purchases a commodity or service Many organizations are changing their focus towards the customer and attempting to best meet and satisfy their needs
customer
An individual person or organization that purchases (orders, requests, or may be billed for) service A customer may be related to an entity that pays for products For example, a subsidiary company may have its own customer identification even though the parent company pays all charges A billable customer may be someone that merely accepts an operator service call or a casual customer that dials a CIC code (like 10555) without presubscribing A service provider or an agent may act as (or on behalf of) a customer (Contrast with End User)
customer
The body to which the IPT is answerable for meeting agreed cost, performance and time targets within agreed and approved resources In the early stages, and for capability and upgrades, the principal customer is the Equipment Capability Customer; in the in-service stages, for availability, sustainability, upkeep and update, it is the Second Customer
customer
Groups or individuals who have a business relationship with the organization--those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities that interact with an organization to produce products and services [GAO]
customer
Organizations, either operational or support, who receive support goods or services from another activity The customer is the originator of requirements, and hence, external to the organization that actually provides the support
customer
A customer is someone who buys goods or services, especially from a shop. Our customers have very tight budgets. the quality of customer service
customer
(Ticaret) An internal or external person, department or organization that purchases or receives goods and services. Identifying the true customer and the product or service attributes that will satisfy them is a key task in defining value added and non-value added activities
customer
groups or individuals who have a business relationship with the organization; those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities that interact with an organization to produce products and services
customers
The direct and indirect people involved in influencing the purchase of a product These include the direct purchasers and the users of the product as well as consultants and down-stream users
customers
public, cooperators, employees and management of the REE agencies who receive or are affected by administrative and financial management services
customers
Customers are the groups and individuals who use our services For Central Administrators they may include, but are not limited to, schools, teachers, principals, and citizens For schools they may include, but are not limited to, teachers, students, parents, and community members
customers
Individuals or groups who purchase, are provided with, or use, your products and services
customers
You are a customer if you buy something from someone It may be goods (clothes, CD's) or services (going swimming, having a meal in a restaurant)
customers
Can include both internal and external customers
customers
Users and suppliers of systems and end-items
customers
plural of customer
customers
Industrial, agricultural, large retail, commercial and residential
customers
The people or organizations who pay for our products and services to satisfy their needs
customers
Publication subscribers, nonprofit donors and product buyers
customers
Adult learners and others-employers, community organizations, legislators, and other key system stakeholders-who benefit directly from a system that prepares adult learners to meet the four purposes of EFF (Stein, 1997, p 29 )
customers
In the private sector, those who pay for products or services In government, customers consist of (a) the taxpayers; (b) the recipients of the agency's or unit's products and services; (c) the sponsors of the agency There may be several more categories of 'customers'; they should be carefully identified for maximum strategic benefit
customers
Users and suppliers of system end items
customers
Customer ID CompanyName Phone 12 ABC Corporation 123-4567 49 XYZ, Inc 765-4321
customers
– Any person who brings dollars or other valued resources into the organization Customers include prospective students, current students, donors, and alumni
customers
Direct recipients of your products or services
customs
The autorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports The term also applies to the procedures involved in such collection
customs
1 A government agency which monitors the flow of goods, commodities, and substances into and from its territory and levies fees, fines, and other charges according to posted regulations 2 The inspection area maintained by such an agency at an airport or other port of entry
customs
Government officials responsible for regulating goods, services and supplies into a country
customs
The department of the Civil Service that deals with the levying of duties and taxes on imported goods from foreign countries and the control over the export and import of goods e g allowed quota, prohibited goods
customs
Religious practices, dogmas, beliefs, traditions, festivals and fasts, and artifacts such as altars, rosaries, icons, and torah ornaments
customs
Customs duties are taxes that people pay for importing and exporting goods. see also custom
customs
The government authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports The term also applies to the procedures involved in such a collection
customs
A country's governmental agency authorized to collect tariffs or duties on imported and, less commonly, exported goods
customs
The authorities designated to collect duties and oversee the the regulatory compliance of imports and exports
customs
Customs is the official organization responsible for collecting taxes on goods coming into a country and preventing illegal goods from being brought in. components similar to those seized by British customs. customs officers
customs
money collected under a tariff
customs
The government authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports » Back to top of screen
customs
The authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports The term also applies to the procedures involved in such collection
customs
The duties or taxes imposed on imported or exported goods
customs
Classification: The particular category in a tariff nomenclature in which a product is classified for tariff purposes Or it can be the procedure for determining the appropriate tariff category in a country's nomenclature system used for the classification, coding and description of internationally traded goods Most important trading nations-except for the U S , Russia and Canada-classify goods according to the Customs Cooperation Council Nomenclature (CCCN), formerly known as the Brussels Tariff Nomenclature (BTN)
customs
authorities that collect duties levied by a country on imports and exports
customs
Handed down from generation to generation, customs refers to basic actions such as the ceremonies held and the roles played by the sexes
customs
A law enforcement officer which deals with duties on imported or exported good
customs
The government department or agency that is authorised to collect the taxes imposed on imported goods
customs
The plural of "custom"
customs
habitual practices of a people; traditional practices passed from one generation to the next
customs
n [government department which charges tax on goods coming into the country] bea
customs
The authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports
customs
The Government agency designated to collect duties levied by regulate + enforce import lax The term also applies to the procedures involved in such collection
customs
The authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports (also applying to the procedures involved in such collection)
customs
Religious practices, dogmas, beliefs, traditions, festivals and fasts, and artefacts such as altars, rosaries, icons, torah ornaments, and much more
customs
{i} duties, taxes; official procedure of inspecting merchandise and interrogating people coming into a country; location or place where this is carried out
customs
The authorities designated to collect duties on imports and exports that are levied by a country (also applying to the procedures involved in such collection) They are responsible for ensuring that no illegal importation takes place
customs
EU Customs Quantity of spirits and tobacco permitted to each crew member results from the following formula: Spirits allowed= Nº of crew members x days of navigation x 0 1 / 12 Tobacco allowed = Nº of crew members x days of navigation x 12 / 500
customs
Customs is the place where people arriving from a foreign country have to declare goods that they bring with them. He walked through customs
customs
The designated government authority that regulates the flow of goods to/from a country and collects duties levied by a country on imports and exports The term also applies to the procedures involved in such collection
customs
The agency or procedure for collecting duties imposed by a country on imports or exports
customs
In general, "Customs" is the government department that controls the flow of goods across a country's borders   In the U S , Customs is a branch of the Department of the Interior
local custom
custom that is unique to a particular area
traditional custom
custom which was accepted from generation to generation and thus is still kept
custom