uygula

listen to the pronunciation of uygula
Türkçe - İngilizce
{f} implement

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

The merger was implemented on a 50-50 ratio. - Birleşme %50-%50 oranla uygulandı.

(Bilgisayar) apply onto
{f} practice

I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult. - Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak.

Put your plan into practice as soon as possible. - Planınızı mümkün olduğu kadar kısa sürede uygulamaya koyun.

apply

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

This rule doesn't apply to first-year students. - Bu kural birinci sınıf öğrencilerine uygulanmaz.

{f} applied

This rule cannot be applied in every case. - Bu kural her durumda uygulanamaz.

This rule can't be applied to every situation. - Bu kural her durumda uygulanamaz.

{f} implementing
apply to

This rule doesn't apply to first-year students. - Bu kural birinci sınıf öğrencilerine uygulanmaz.

The law doesn't apply to this case. - Yasa bu durumda uygulanmaz.

uygulamak
{f} apply

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

uygulamak
{f} implement

Although the decision to implement this plan has already been made, the finer points still need to be planned out. - Bu planı uygulamak için karar verilmesine rağmen, ince noktaların hâlâ planlanmaya ihtiyacı var.

It's a plan to implement. - Bu uygulamak için bir plan.

uygulamak
carry out

One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan. - Şu anda yapmak zorunda olduğun en önemli şey planı uygulamaktır.

Soldiers must carry out their orders. - Askerler onların emirlerini uygulamak zorundadır.

uygulamak
{f} perform
uygulamak
practise
uygulamak
{f} exert
uygulamak
{f} administer
uygulamak
introduce
uygulamak
dispense
uygulamak
{f} deploy
düzeltme uygula
(Bilgisayar) apply patch
stil uygula
(Bilgisayar) apply style
uygulamak
transfer into practice
uygulamak
designate
uygulamak
execute
uygulamak
operate in practice
uygulamak
conform
uygulamak
put to use
uygulamak
(deyim) carry into execution
uygulamak
put on
uygulamak
turn
uygulamak
(deyim) carry into action
uygulamak
(deyim) carry into practice
uygulamak
put into effect
uygulamak
(deyim) bring to bear
uygulamak
to superimpose (one thing) on (another)
uygulamak
(Kanun) carry into effect
uygulamak
practice
uygulamak
impose
uygulamak
realize
uygulamak
enforce

The laws were very difficult to enforce. - Yasaları uygulamak çok zordu.

uygulamak
applicate
uygulamak
{f} complete
boyutu yeniden uygula
(Bilgisayar) redo size
rapor uygula
(Bilgisayar) apply report
sebebi uygula
(Bilgisayar) apply cause
sorgu uygula
(Bilgisayar) apply query
uygulamak
to carry out, apply, put (a plan, a law) into practice
uygulamak
(Hukuk) to implement, to enforce, to apply
uygulamak
fulfil
uygulamak
exercise
uygulamak
fulfill
uygulamak
impart
uygulamak
to apply, to carry out, to put into practice, to enforce, to execute, to realize, to practise, to practice
uygulamak
put into practice
uygulamak
effect
Türkçe - Türkçe

uygula teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Uygulamak
tatbik etmek
uygulamak
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek
uygulamak
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: "Bu yeni yaşam üslubunu şimdiden uygulamak için somut eylemlere geçiyorlar."- H. Taner. Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek
uygulamak
Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek
uygula