tatbikat

listen to the pronunciation of tatbikat
Türkçe - İngilizce
drill

Schoolchildren in New Zealand regularly undertake earthquake drills. - Yeni Zelanda okul çocukları düzenli olarak deprem tatbikatlarını taahhüt ederler.

We had a fire drill yesterday. - Dün bir yangın tatbikatı yaptık.

practice
operation
application " uygulama; manoeuvres, military exercises" manevra
(Askeriye) maneuvers, exercises
application; practice
sham battle
(Askeri) exercise
(Kanun) enforcement
demonstration
(Askeri) action drill
simulated military operation
praxis
(Kanun) implementation
tatbikat başlangıcı
(Askeri) start of exercise
tatbikat cephanesi
decoy
tatbikat günü
field day
tatbikat icra eden subay
(Askeri) officer conducting the exercise
tatbikat maddesi
(Askeri) exercise item
tatbikat planı
(Askeri) exercise plan
tatbikat sonu
(Askeri) exercise termination
fiili tatbikat
(Askeri) live exercise
fiili tatbikat
(Askeri) active exercise
Genelkurmay Başkanı tarafından masrafı karşılanan tatbikat programı
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff -sponsored exercise program
bilgisayar destekli tatbikat
(Askeri) computer-assisted exercise
gerilme tatbikat hızı
rate of stress application
koordine edilmiş tatbikat
(Askeri) coordinated exercise
lojistik tatbikat
(Askeri) logistics exercise
muhtemel durum ve tatbikat planı
(Askeri) contingency and exercise plan
müşterek muhtelit değişim eğitimi; eğitim amaçlı müşterek muhtelit tatbikat
(Askeri) joint combined exchange training; joint combined exercise for training
müşterek tatbikat elkitabı
(Askeri) joint exercise manual
müşterek tatbikat kontrol grubu
(Askeri) joint exercise control group
müşterek tatbikat yönetim paketi
(Askeri) joint exercise management package
sentetik tatbikat
(Askeri) synthetic exercise
silâhsız tatbikat
dry run
önemli askeri tatbikat brifingi
(Askeri) significant military exercise brief
ülke geliştirme birleşik tatbikat programı
(Askeri) developing country combined exercise program
Türkçe - Türkçe
Uygulama
Manevra
tatbikat