per-

listen to the pronunciation of per-
İngilizce - Türkçe
tamamen
çok
<span class="word-self">perspan>-diem
başı diem
<span class="word-self">perspan>
{e} başına, her bir ... için: two per person kişi başına iki tane
<span class="word-self">Perspan> cent mille
Yüz binde bir
cost <span class="word-self">perspan> action
(Bilim, İlim) İşlem başına maliyet
gdp <span class="word-self">perspan> capita
(Bilim, İlim) Kişi başına düşen milli gelir
<span class="word-self">perspan> capita gdp
(Bilim, İlim) Kişi başına düşen milli gelir
<span class="word-self">perspan> mil
Binde bir
<span class="word-self">perspan> mill
Binde bir
<span class="word-self">perspan> mille
Binde bir
<span class="word-self">perspan> thousand
Binde bir
<span class="word-self">PERspan>
(Askeri) personel (personnel)
<span class="word-self">perspan>
her

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır. - Although each person follows a different path, our destinations are the same.

<span class="word-self">perspan> se
(sey') kendi başına, aslında, haddi zatında
as <span class="word-self">perspan>
itibarı ile
as <span class="word-self">perspan>
uyarınca
as <span class="word-self">perspan>
e nazaran
as <span class="word-self">perspan> article 1
uyarınca
bits <span class="word-self">perspan> character
ikil
bits <span class="word-self">perspan> character
karakter başına ikil
bits <span class="word-self">perspan> second
saniye
bits <span class="word-self">perspan> second
(Bilgisayar) saniyede bit sayısı
bits <span class="word-self">perspan> second
saniye başına ikil
bits <span class="word-self">perspan> second
ikil / saniye
bits <span class="word-self">perspan> second
ikil
consumption <span class="word-self">perspan> hour
(Otomotiv) bir saatteki yakıt tüketimi
cycles <span class="word-self">perspan> second
saniyedeki devir sayısı
dot <span class="word-self">perspan> inches
inç başına nokta sayısı
dots <span class="word-self">perspan> inch
dpi
dots <span class="word-self">perspan> inch
(Bilgisayar) inç başına nokta
lines <span class="word-self">perspan> inch
(Bilgisayar) inç
lines <span class="word-self">perspan> inch
(Bilgisayar) satır
lines <span class="word-self">perspan> inch
satır / inç
miles <span class="word-self">perspan> hour
(Askeri) saatte mil
offset <span class="word-self">perspan> job
(Bilgisayar) iş başına ofset
offset <span class="word-self">perspan> set
(Bilgisayar) küme başına ofset
once <span class="word-self">perspan> hour
saatte bir kez
once <span class="word-self">perspan> several passing days
birkaç günde bir
parts <span class="word-self">perspan> million
(Askeri) milyonda parça
parts <span class="word-self">perspan> million
(Çevre) milyonda bir
<span class="word-self">perspan>
her bir ... için
<span class="word-self">perspan>
(Havacılık) her bir için
<span class="word-self">perspan>
(Kimya,Tıp) per
<span class="word-self">perspan>
beher
<span class="word-self">perspan>
-de
<span class="word-self">perspan>
-e göre
<span class="word-self">perspan>
(Havacılık) e göre
<span class="word-self">perspan>
-da
<span class="word-self">perspan> annum
(Latin) senevi
<span class="word-self">perspan> capita
(Ticaret) adam başına
<span class="word-self">perspan> centage
yüzde
<span class="word-self">perspan> day
günlük

Günlük en az sekiz saat uyumam gerektiğini biliyorum ama genellikle daha az uyuyorum. - I know that I should sleep for at least eight hours per day, however usually I sleep less.

<span class="word-self">perspan> day
gün başına
<span class="word-self">perspan> diem
(Ticaret) günlük olarak
<span class="word-self">perspan> diem
(Latin) gün başına
<span class="word-self">perspan> hour
saatte

Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar. - The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.

Tren saatte 500 mil gidiyordu. - The train was going 500 miles per hour.

<span class="word-self">perspan> line
(Bilgisayar) her satır
<span class="word-self">perspan> mensem
(Ticaret) aylık
<span class="word-self">perspan> month
aylık

Aylık kira ne kadardır? - How much is the rent per month?

Onun maaşı aylık 250,000 yendir. - His salary is 250,000 yen per month.

<span class="word-self">perspan> os
(Tıp) ağızdan
<span class="word-self">perspan> page
(Bilgisayar) her sayfa
<span class="word-self">perspan> pro
(Ticaret) vekaleten imzaya yetkili
<span class="word-self">perspan> procuration
namına
<span class="word-self">perspan> se
kendi başına
<span class="word-self">perspan> se
(Latin) başlı başına
<span class="word-self">perspan> se
(Latin) müstakil olarak
<span class="word-self">perspan> se
haddi zatında
<span class="word-self">perspan> second
(Bilgisayar) saniyede

Işık hızı saniyede yaklaşık 186.000 mildir. - The velocity of light is about 186,000 miles per second.

Biz zaman içinde seyahat edebiliriz. Ve biz bunu bir saniyede bir saniyelik inanılmaz bir hızla yapabiliriz. - We can travel through time. And we do it with an incredible rate of one second per second.

<span class="word-self">perspan> user
(Bilgisayar) kullanıcı başına
pounds <span class="word-self">perspan> square inch
basınç birimi
revolution <span class="word-self">perspan> minute
dakikada devir sayısı
revolution <span class="word-self">perspan> minute
(Gıda,Otomotiv) devir/dakika
revolution <span class="word-self">perspan> minute
dakikadaki devir sayısı
revolution <span class="word-self">perspan> minute
dakikada devir adedi
bits <span class="word-self">perspan> character
bit/karakter
bits <span class="word-self">perspan> inch
bit/inç
bits <span class="word-self">perspan> second
bit/saniye
byte <span class="word-self">perspan> second
bayt/saniye
coal consumption <span class="word-self">perspan> kwh
kwh başına kömür tüketimi
cycles <span class="word-self">perspan> second
saniyedeki dönüş sayısı
dots <span class="word-self">perspan> inch
inç başına nokta sayısı
frames <span class="word-self">perspan> second
saniyedeki kare sayısı
frames <span class="word-self">perspan> second
saniyede resim sayısı
lines <span class="word-self">perspan> frame
resim başına satır
lines <span class="word-self">perspan> minute
dakikadaki satır sayısı
miles <span class="word-self">perspan> hour
mil/saat
million instruction <span class="word-self">perspan> second
saniyede milyon komut
<span class="word-self">perspan>
vasıtasıyla
<span class="word-self">perspan>
her biri için
<span class="word-self">perspan>
başına

Bu ülkede aile başına düşen çocuk sayısı 2'den 1,5'a düştü. - In this country the average number of children per family fell from 2 to 1.5.

Bu tur kişi başına ne kadar? - How much is this tour per person?

<span class="word-self">perspan>
eliyle
<span class="word-self">perspan>
tarafından

Tom, olaylara daima olumsuz tarafından bakan çok kötümser bir insan. - Tom's a very pessimistic person and always sees the negative side of any situation.

Shiritori oyunu senden önceki kişi tarafından konuşulan kelimenin son sesinin alınmasıyla ve sonra bir sonraki kişinin o sesle başlayan bir kelime aramasıyla oynanır. - The game of shiritori is played by taking the final sound of the word spoken by the person before you, and then the next person looks for a word that begins with that sound.

<span class="word-self">perspan> annum
senelik
<span class="word-self">perspan> annum
yıllık
<span class="word-self">perspan> annum
yılda
<span class="word-self">perspan> anum
per anum
<span class="word-self">perspan> capita
kişi başına (düşen)
<span class="word-self">perspan> capita consumption
kişi başına tüketim
<span class="word-self">perspan> capita income
kişi başına gelir
<span class="word-self">perspan> capita quota
kişi başına düşen pay
<span class="word-self">perspan> cent
yüzde

Yalnız iki karar verdiğinden dolayı yılda sadece bir hata yapan insan zamanla ilgili yüzde elli hatalıdır. - The man who makes but one mistake a year because he makes but two decisions is wrong fifty per cent of the time.

Britanyalı kadınların yüzde elli ikisi çikolatayı sekse tercih ediyor. - Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex.

<span class="word-self">perspan> centile
persantil
<span class="word-self">perspan> chance
şayet
<span class="word-self">perspan> contra
(edat) diğer taraftan
<span class="word-self">perspan> diem
gündelik
<span class="word-self">perspan> diem
günlük
<span class="word-self">perspan> head
kişi başı
<span class="word-self">perspan> head
adam başı
<span class="word-self">perspan> hour
her sögen
<span class="word-self">perspan> incuriam
ihmalkârlık yüzünden
<span class="word-self">perspan> mensem
ayda
<span class="word-self">perspan> mille
binde
<span class="word-self">perspan> oral
peroral
<span class="word-self">perspan> os
peroral
<span class="word-self">perspan> post
postayla
<span class="word-self">perspan> procuration
vekâleten
<span class="word-self">perspan> quod
bununla
<span class="word-self">perspan> rectum
rektal
<span class="word-self">perspan> se
kendiliğinden
tracks <span class="word-self">perspan> inch
inç başına iz
wages <span class="word-self">perspan> hour
sögen vergini
words <span class="word-self">perspan> minute
dakikadaki sözcük
cost <span class="word-self">perspan> click
(Bilgisayar) Tıklama Bazında Maaliyet (reklam modeli)
cpc , cost <span class="word-self">perspan> click
tıklama başı tbm, maliyet
one hundred <span class="word-self">perspan> cent
(deyim) entirely
<span class="word-self">perspan>
içinden

Mary mükemmel şekilde manikürlü tırnaklarını saçının içinden geçirdi. - Mary ran her perfectly manicured nails through her hair.

<span class="word-self">perspan>
{e} aracılığı ile
<span class="word-self">perspan>
{e} gereğince
<span class="word-self">perspan>
dışarı

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

Sen dışarıdayken Sato isimli biri seni ziyarete geldi. - A person named Sato came to visit while you were out.

<span class="word-self">perspan>
tamamen

Tom tamamen iyi bir şekilde anlayabiliyor. - Tom can understand perfectly well.

Ben tamamen normalim. - I'm perfectly normal.

<span class="word-self">perspan>
(Tıp) Vasıtası (yolu) ile
<span class="word-self">perspan>
{e} göre

Her insanın yapacak bir görevi vardır. - Each person has a duty to do.

Benim kişisel bakış açıma göre onun fikri doğrudur. - From my personal point of view, his opinion is right.

<span class="word-self">perspan>
çok

Kollarımızdaki pazularımızdan çok daha fazlasına sahibiz,Per. - We've got a lot more than just biceps in our arms, Per.

Sizin başarınız daha çok sizin yöneticinizin ve bürodaki diğer insanların sizi nasıl algıladığına bağlıdır. - Your success depends a lot on how your manager and other people in the office perceive you.

<span class="word-self">perspan>
{e} nazaran
<span class="word-self">perspan>
aracılığıvasıtasıyla
İngilizce - İngilizce
In verbs: denoting the sense "through", as in perforate
Denoting the sense "by" or "per", as in perchance or perhaps
Forming nouns and adjectives denoting the maximum proportion of one element in a compound, as in peroxide.Or A prefix added to the name of an element in a polyatomic ion denote the number of that element (usually four)
In verbs: denoting the sense "to destruction", as in pervert
In adjectives and adverbs: denoting the sense "extremely", as in perfervid
In verbs: denoting the sense "thoroughly", as in perfect
for one -- " buy some grapes at $1 89 per kilogram " (218)
Incident or Retainer
nIII: permission (categorical); permitted, allowed
Packed Encoding Rules
Post Execution Reporting System - American Stock Exchange equities trading system
— the genetic abbreviation for the gene named period, which was the first clock gene to be discovered
In equity research, the price-earnings ratio is calculated from the current market price divided by the (estimated) profit per share The PER is a measure for assessing the past and future earning power of a 'public limited company' and is used to compare different companies
[Latin for]
for
Public Expenditure Review
A-<span class="word-self">perspan>-se
A person or thing that is preeminent, or which has unusual merit

O fair Creseide, the flower and A-per-se Of Troy and Greece. — Chaucer.

<span class="word-self">PERspan>
protein efficiency ratio
as <span class="word-self">perspan>
Consistent, or in accordance, with
as <span class="word-self">perspan> usual
As usual

They’d send the paramilitary police for this one and I’m sure Bridget would have a plan B as per usual.

characters <span class="word-self">perspan> inch
A unit of measurement of the amount of characters per inch ("linear packing density") when storing data on certain types of magnetic media or tape, used to measure storage density that recoding medium possesses
characters <span class="word-self">perspan> inch
A unit of measurement of the number of typographic characters that fit on a one inch line of printed type. This unit is mainly used to specify font sizes that have the same width for each character (monospaced), however it may also be used to give an average for fonts with characters of varying widths

Please use a type that is 10 characters per inch.

cost <span class="word-self">perspan> available seat mile
The unit operating cost of a carrier, also known as unit cost. The cost, expressed in cents to operate each seat mile offered. Determined by dividing operating costs by ASM (available seat miles)
cycle <span class="word-self">perspan> second
a hertz
dots <span class="word-self">perspan> inch
The measure of a number of pixels per inch used in a graphic or supported by a digital display device, used to specify type or image resolution

My printer prints at 300 dots per inch.

frames <span class="word-self">perspan> second
The number of times an imaging device produces unique consecutive images (frames) in one second. Abbreviation: FPS

The graphics are really choppy, I'm only getting 12 frames per second.

pay-<span class="word-self">perspan>-view
A system of viewing individual television programmes for an additional charge over and above that for the standard service; normally used on cable and satellite systems
<span class="word-self">perspan>
used in expressing ratios of units

beats per minute.

<span class="word-self">perspan>
in accordance with

I parked my car at the curb per your request.

<span class="word-self">perspan>
via (the), by (the), through (the)

The medication is to be administered per orum.

<span class="word-self">perspan>
for each

Admission is £10 per person.

<span class="word-self">perspan> accidens
By chance; by reason of an accidental, incidental or non-essential circumstance; contingently; indirectly
<span class="word-self">perspan> alia
By others; through others. Said about a proposition held to be true because it follows from other true propositions. Compare per se

If humans are mortal, and Socrates is a human, then per alia Socrates is mortal.

<span class="word-self">perspan> annum
annually
<span class="word-self">perspan> annum
in, or for each year
<span class="word-self">perspan> anum
via the anus
<span class="word-self">perspan> capita
equally among all individuals
<span class="word-self">perspan> capita
shared equally among all individuals
<span class="word-self">perspan> capita
per person
<span class="word-self">perspan> cent.
per centum ("by the hundred")
<span class="word-self">perspan> contra
in contrast, on the contrary
<span class="word-self">perspan> curiam
an opinion delivered by an entire court rather than a single judge
<span class="word-self">perspan> diem
a daily stipend
<span class="word-self">perspan> diem
a daily allowable limit for expendables
<span class="word-self">perspan> impossibile
As is impossible

If, per impossibile, large economic inequalities did not threaten political, legal, and social equality, they would be much less objectionable.

<span class="word-self">perspan> mille
A part or other object per thousand

Three per mille.

<span class="word-self">perspan> nasum
via the nose
<span class="word-self">perspan> nocte
At night
<span class="word-self">perspan> orem
Alternative form of per os. via the mouth; orally
<span class="word-self">perspan> orum
Alternative form of per orem. per os; via the mouth; orally
<span class="word-self">perspan> pro
per procurationem; by the agency of (used when signing a letter in place of someone else)
<span class="word-self">perspan> procurationem
by the agency of, especially when signing a letter in place of someone else
<span class="word-self">perspan> procurationem
on behalf of (someone who does not sign themselves)
<span class="word-self">perspan> se
By itself; without consideration of extraneous factors

The law makes drunk driving illegal per se.

<span class="word-self">perspan> se
As such; as one would expect from the name

Well, that's not correct per se, but the situation is something like that.

<span class="word-self">perspan> se
As a matter of law
<span class="word-self">perspan> stirpes
A method of distributing an estate to the descendants of a deceased legatee in which the estate is divided equally among the branches of a family, without regard to differing numbers of people in different branches
pro <span class="word-self">perspan>
short form of in propria persona
<span class="word-self">Perspan> cent mille
One one-thousandth of a percent, milli-percent
<span class="word-self">perspan> mill
Per thousand
cost <span class="word-self">perspan> action
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
cost <span class="word-self">perspan> conversion
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
pay <span class="word-self">perspan> action
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
<span class="word-self">perspan> capita gdp
(Bilim, İlim) A measure of the total output of a country that takes the gross domestic product (GDP) and divides it by the number of people in the country
unit <span class="word-self">perspan> capita loading
Population equivalent or unit per capita loading, (PE), in waste-water treatment is the number expressing the ratio of the sum of the pollution load produced during 24 hours by industrial facilities and services to the individual pollution load in household sewage produced by one person in the same time
Revolutions <span class="word-self">perspan> minute
Revolutions per minute (abbreviated rpm, RPM, r/min, or r·min−1) is a measure of the frequency of a rotation. It annotates the number of full rotations completed in one minute around a fixed axis. It is used as a measure of rotational speed of a mechanical component
cost <span class="word-self">perspan> click
(Bilgisayar) (Pay Per Click) PPC is an advertising model used on search engines, advertising networks, and content websites/blogs, where advertisers only pay when a user actually clicks on an ad to visit the advertiser's website. Advertisers bid on keywords they believe their target market would type in the search bar when they are looking for a product or service. When a user types a keyword query matching the advertiser's keyword list, or views a page with relevant content, the advertiser's ad may be shown. These ads are called a "Sponsored link" or "sponsored ads" and appear next to, and sometimes, above the natural or organic results on search engine results pages, or anywhere a webmaster/blogger chooses on a content page
<span class="word-self">Perspan>
funeral
<span class="word-self">perspan>
Packed Encoding Rules
<span class="word-self">perspan>
Public Expenditure Review
<span class="word-self">perspan>
Post Execution Reporting System - American Stock Exchange equities trading system
<span class="word-self">perspan>
You use per to express rates and ratios. For example, if something costs £50 per year, you must pay £50 each year for it. If a vehicle is travelling at 40 miles per hour, it travels 40 miles each hour. Social Security refused to pay her more than £17 per week Buses and trains use much less fuel per person than cars. per head: see head
<span class="word-self">perspan>
Through; by means of; through the agency of; by; for; for each; as, per annum; per capita, by heads, or according to individuals; per curiam, by the court; per se, by itself, of itself
<span class="word-self">perspan>
Per is also sometimes used with English words
<span class="word-self">perspan>
In equity research, the price-earnings ratio is calculated from the current market price divided by the (estimated) profit per share The PER is a measure for assessing the past and future earning power of a 'public limited company' and is used to compare different companies
<span class="word-self">perspan>
A prefix used to signify through, throughout, by, for, or as an intensive as perhaps, by hap or chance; perennial, that lasts throughout the year; perforce, through or by force; perfoliate, perforate; perspicuous, evident throughout or very evident; perplex, literally, to entangle very much
<span class="word-self">perspan>
[Latin for]
<span class="word-self">perspan>
If something happens as per a particular plan or suggestion, it happens in the way planned or suggested. When they reach here they complain that they are not being paid as per the agreement
<span class="word-self">perspan>
for one -- " buy some grapes at $1 89 per kilogram " (218)
<span class="word-self">perspan>
for

You're the very person I've been looking for. - You are the very person I have been looking for.

The teacher said: What is necessary for success, above all, is perseverance. - The teacher said: Above all, what is necessary for success is perseverance.

<span class="word-self">perspan>
Originally, denoting that the element to the name of which it is prefixed in the respective compounds exercised its highest valence; now, only that the element has a higher valence than in other similar compounds; thus, barium peroxide is the highest oxide of barium; while nitrogen and manganese peroxides, so-called, are not the highest oxides of those elements
<span class="word-self">perspan>
— the genetic abbreviation for the gene named period, which was the first clock gene to be discovered
<span class="word-self">perspan>
via (the), by (the), through (the) (followed by Latin name for an orifice)
<span class="word-self">perspan>
Incident or Retainer
<span class="word-self">perspan>
{e} for each; by means of, via; through
<span class="word-self">perspan>
nIII: permission (categorical); permitted, allowed
Türkçe - İngilizce

per- teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bits <span class="word-self">perspan> second
(Bilgisayar) bps
<span class="word-self">perspan>
(Bilgisayar) ths
<span class="word-self">perspan>
(Kimya,Tıp) per
<span class="word-self">perspan>
(Bilgisayar) thur

This camera is the one that Tom bought last Thursday. - Bu, Tom'un geçen Perşembe aldığı kameradır.

I'll do my best, but I'll not be able to finish it before Thursday at best. - Ben elimden geleni yapacağım, ama en iyi ihtimalle Perşembeden önce onu bitirebilmem mümkün olmaz.

<span class="word-self">perspan>
(Bilgisayar) thu

I'll do my best, but I'll not be able to finish it before Thursday at best. - Ben elimden geleni yapacağım, ama en iyi ihtimalle Perşembeden önce onu bitirebilmem mümkün olmaz.

This camera is the one that Tom bought last Thursday. - Bu, Tom'un geçen Perşembe aldığı kameradır.

<span class="word-self">perspan> os
(Tıp) per os
per-

  Telaffuz

  Etimoloji

  (prefix.) From Latin per-

  Videolar

  ... So on average, we have about 50 stress responses per day. ...
  ... HUGO BARRA: And revenue per user, which is a pretty ...

  Günün kelimesi

  etiolate