günlük

listen to the pronunciation of günlük
Türkçe - İngilizce
diary

Tom keeps a diary in French. - Tom Fransızca bir günlük tutuyor.

I am keeping a diary every day. - Her gün bir günlük tutuyorum.

daily

Are you satisfied with your daily life? - Günlük yaşantından memnun musun?

Tell me about your daily life. - Bana günlük yaşantından bahset.

journal

Are you keeping a journal? - Bir günlük tutuyor musun?

My dad keeps a journal every day. - Babam her gün bir günlük tutar.

diurnal
casually
journal , log , daily (adj.)
frankincense, gumthus, olibanum
of every day
quotidian
daybook
incense (obtained from the storax tree)
everyday

At the very least, I'd like to be able to have everyday conversations. - En azından günlük konuşmalar yapabilmeyi istiyorum.

TV plays an important part in everyday life. - TV günlük yaşamda önemli bir rol oynar.

day to day
per diem
incense, frankincense
workaday
fresh
frankincense
memo book
memoirs
lasting days
(Bilgisayar) logging
per day

I know that I should sleep for at least eight hours per day, however usually I sleep less. - Günlük en az sekiz saat uyumam gerektiğini biliyorum ama genellikle daha az uyuyorum.

day-to-day

I am tired of the day-to-day routine of life. - Hayatın günlük rutininden usandım.

casual
log

Mike made a rude table from the logs. - Mike günlüklerinden kaba bir tablo yaptı.

day book
olibanum
mundane
storax
incense
circadian
daytoday
hackneyed
günlük konuşma dilinde
colloquial
günlük gazete
daily newspaper
günlük gazete
daily

The daily newspaper brings the world's problems to the breakfast table. - Günlük gazete dünya'nın sorunlarını kahvaltı masasına getirir.

He has already read the daily newspaper. - O zaten günlük gazeteyi okudu.

günlük (giysi)
casual
günlük ev işi
chore
günlük özet
(Bilgisayar) daily summary
günlük
daily work
günlük yaşam
Daily life
günlük yaşamda
in daily life
günlük ağacı
1. storax tree. 2. frankincense tree
günlük egzersizlerini yapmak
do one's daily dozen
günlük elbiseler
casual clothes
günlük giderler
current expenses
günlük güneşlik
bathed in sunlight
günlük güneşlik
sunny (weather/place)
günlük ilgi ve dikkat
ordinary care
günlük istihbarat özeti
(Askeri) daily intelligence summary
günlük istihbarat özeti; istihbarat bilgi sistemi; Savunma Bakanlığı Soruşturma
(Askeri) daily intelligence summary; defense information system; Defense Investigative Service; distributed interactive simulation
günlük kur
current exchange
günlük kur
per diem rate
günlük kur
current rate of exchange
günlük olaylar
current events
günlük plan; boşaltma limanı; algılama olasılığı
(Askeri) plan of the day; port of debarkation; probability of detection
günlük tutan kimse
diarist
günlük tutan kimse
diary keeper
günlük tutmak
diarize
günlük tutmak
to keep a journal
günlük tutmak
keep a diary
günlük yardım
daily
günlük ücret
(Ticaret) earning full time
günlük ücret
daily wages
günlük ücret
per diem
günlük ücretiniz ne kadar
What is the charge per day
günlük üretim
daily output
günlük ürün
(Ticaret) daily product
onbeş günlük
fortnightly
yarım günlük
part time
makul günlük giriş
(Çevre) acceptable daily intake
sevgili günlük
dear diary
sevgili günlük
dear dairy
günlük test
daytime testing
bir günlük yol
A day's journey
günlük
day job
bir günlük ömrü olan böcek
Ephemera
dalış kıyafetinin günlük kirası ne kadar
How much does it cost to rent a wet suit per day
diyet günlük no
(Bilgisayar) diet log id
kirli sakal (bir günlük)
five o'clock shadow
kışdönümündeki on dört günlük durgun havalı süre
halcyon days
tam günlük
all time
yarım günlük
half time
yarım günlük tatil
half-holiday
yortu sonrası sekiz günlük dönem
octave
özet günlük
(Bilgisayar) summary log
üç günlük seyisliği var, kırk yıllık at boku eşeler
(Konuşma Dili) He's only been here a short while, yet he's already poking his nose into matters that are over his head
üçer günlük dört mevsim orucu
ember days
günlük