vasıtasıyla

listen to the pronunciation of vasıtasıyla
Türkçe - İngilizce
whereby
through the agency of
by means of

We express our thoughts by means of language. - Dil vasıtasıyla düşüncelerimizi ifade ederiz.

A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work. - Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir.

by
by the agency of
through the medium of
by dint of
by means of, through
per
through

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

Tom booked a reservation at the restaurant through OpenTable. - Tom OpenTable vasıtasıyla restoranda bir rezervasyon yaptırdı.

by the medium of
cum
care of

Please send my mail to me in care of my father's office in Tokyo. - Lütfen e-postamı babamın Tokyo'daki ofisi vasıtasıyla bana gönder.

at the hands of
by the virtue of
with

He is doing it with my help. - O, onu benim yardımım vasıtasıyla yapıyor.

Tom can get in touch with Mary by email. - Tom, Mary ile e-posta vasıtasıyla bağlantı kurabilir.

by virtue of
dint
onun vasıtasıyla
wherewith
onun vasıtasıyla
whereby
bilgisayar vasıtasıyla
via computer
bilgisayar vasıtasıyla
through computer
cilt vasıtasıyla alına doz
(Çevre) dermally absorbed dose
muhbirler ve ajanlar vasıtasıyla sızma
(Hukuk) infiltration by agents and informers
sifon vasıtasıyla boşaltma
siphonage
Türkçe - Türkçe
Vasıta olarak, yoluyla, aracılığıyla
vasıtasıyla