grey

listen to the pronunciation of grey
İngilizce - Türkçe
ağartmak
ağarmak
gri

Gri adam kapıda göründü. - The grey man appeared in the doorway.

Genç olmasına rağmen gri sakalı var. - Although he's young, he has a grey beard.

{s} kır
(Sanat) çal
hareketsiz
bembeyaz
kır saçlı
(saç) kır
(saç) kırlaşmak
sönük
külrengi
ağarmış
sıkıcı
(yüz) soluk
{s} boz
{s} kırlaşmış
{s} kapalı
{f} beyazlamak
sıkıntılı/kır saçlı/gri
{s} sıkıntılı
s., i., bak. gray
kırlaş/kırlaştır
{i} kurşuni renk
{f} kırlaşmak
gri renk

Senin kedilerinin hepsi gri renkli. - All of your cats are grey.

kırlaştırmak
gray
{f} ağarmak
gray
ağartmak
gray
{i} gri

Babamın başı grileşti. - My father's head has turned gray.

Babamın saçı grileşti. - Father's hair has turned gray.

gray
{s} boz

Bozkurt, beni yeme, senin için bir şarkı söylerim. - Don't eat me, gray wolf, I'll sing a song for you.

Grey-backed Tailorbird
(Ticaret) Boz sırtlı terzikuşu
grey literature
Ticari olarak resmen yayınlanmamış rapor veya bilgi
grey crow
kuzgun
grey area
boz alan
grey heron
gri balıkçıl
grey hypocolius
tırtılyiyen
grey literature
gri yayınlar
grey mullet
(Gıda) kefal balığı
grey mullet
paçoz
grey mullet
(Gıda) kefal topbaş
grey mullet
has kefal
grey mullet
(Gıda) kefal has
grey partridge
(Hayvan Bilim, Zooloji) çil keklik
grey propaganda
(Askeri) bulanık propaganda
grey scale
(Bilgisayar) gri ton
grey triggerfish
(Denizbilim) balıstes caprıscus
grey triggerfish
(Denizbilim) çütre balığı
grey wagtail
dağ kuyruksallayanı
grey whale
(Hayvan Bilim, Zooloji) gri balina
grey wolf
(Hayvan Bilim, Zooloji) gri kurt
grey wolves
(Politika, Siyaset) ülkü ocakları
grey wolves
(Politika, Siyaset) ülkü ocağı
grey wrasse
(Denizbilim) çırçır balığı
grey cloth
ham ürün
grey cotton
ham pamuk
grey cotton cloth
amerikanbezi
grey fox
gri tilki
grey goods
ham tekstil ürünleri
grey goosefoot
gri kaz ayağı
grey matter
gri madde
grey mouse ear
gri fare kulağı
grey mullet
kefal
grey scale
gri ölçek
grey body
gri cisim
grey cotton
ham pamuk(haşıllı)
grey fabric
(Tekstil) Ham kumaş
grey heron
(Kuşbilim) Gri Balıkçıl (Ardea cinerea)
grey iron
yumuşak dökme demir
grey market
(Ekonomi) Paralel ithalat pazarı
grey market
(Pazarlama) Gri piyasa, gri borsa: Bir kişi ya da şirketin bir malın üreticisiyle bağlantısız olarak, bir mali bir ülkede ucuza alıp başka ülkede pahalıya satması olayı.Karaborsa ile benzerlikler göstermesine rağmen her zaman yasadışı değildir. Ülkeler arası serbest ticaret anlaşmaları var ama ürünlerin farklı ülkelerdeki fiyatları farklıysa yasal bir gri piyasanın yolu açılmış olur
grey market
(Pazarlama) Gri piyasa, marka hakkı sahibi veya onun izniyle bir başkası tarafından, ülke dışında piyasaya sunulan ve üçüncü kişiler tarafından ülkeye ithal edilen markalı özgün malların, daha önce marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından, ülke içinde piyasaya sunulan markalı mallardan farklı olması durumunda söz konusu olur. Örneğin, Türkiye´ deki X markasının sahibi bu marka altında Türkiye´ de üretip piyasaya sunduğu bilgisayarlarda Türkçe karakter seti, aynı marka altında Almanya´ da piyasaya sunduğu bilgisayarlarda Almanca karakter seti kullanmışsa bu iki bilgisayarın aynı mal olduğu söylenemez. Marka sahibinin Almanya’da piyasaya sunduğu bilgisayarın Türkiye´ ye ithali gri piyasaya yol açacaktır
grey out
gri dışarı
grey periodical
gri periyodik
grey pound
gri pound
grey vote
Kararsız oy
grey wolf
Bozkurt
grey area
gri alan
grey area
işsizliğin yoğun olduğu bölge
grey cast sewage pipe
kırdöküm pis su borusu
grey cataract
(Denizbilim) gri katarakt
grey cloth
(Teknik,Tekstil) ham mamul
grey cotton
(Tekstil) hain pamuk
grey cotton cloth
(Tekstil) amerikan bezi
grey crow
gri karga
grey gurnard
(Denizbilim) benekli kırlangıç
grey gurnard
(Denizbilim) benekli kırlangıç balığı
grey gurnard
(Gıda) kırlangıç balığı benekli
grey haired
ihtiyar
grey haired
kır saçlı
grey hamster
(Hayvan Bilim, Zooloji) cüce avurtlak
grey hamster
(Hayvan Bilim, Zooloji) gri hamster
grey hamster
(Hayvan Bilim, Zooloji) cüce dağ sıçanı
grey headed
kır saçlı
grey headed man
yaşlı adam
grey hen
çil keklik
grey market
(Ticaret) gri borsa
grey marl
(Tekstil) gri melanj
grey marl
(Tekstil) gri pekmez toprağı rengi
grey matter
akıl
grey matter
beyin
grey matter
(Anatomi) bozmadde
grey matter
zekâ
grey matter
beynin merkezi deki gri madde
grey out
(Havacılık) flu görüş
grey parrot
jako
grey phalarope
kızıl denizdüdükçünü
grey plover
gümüş yağmurcun
grey propaganda
(Askeri) Gri propaganda
grey propaganda
(Askeri) BULANIK PROPAGANDA: Özellikle herhangi bir kaynak tanımlamayan propaganda. Ayrıca bakınız: "propaganda"
grey reef shark
(Hayvan Bilim, Zooloji) gri resif köpekbalığı
grey sacle
(Tekstil) gri skala
grey squirrel
gri sincap
grey substance
(Tıp) gri madde
grey texture
(Bilgisayar) gri doku
gray
{s} sıkıntılı
gray
beyazlamış
common grey
adi balıkçıl
dull grey
kurşuni
golden grey mullet
(Denizbilim) singil
gray
gray
gray
silik
thick liped grey mullet
(Gıda) kefal topbaş
to turn grey
saçına ak düşmek
bragg grey relation
bragg grey bağıntısı
gray
(Aİ) bkz.grey
gray
silikleştirmek
mercerization in grey
ham ürün merserizasyonu
tattletale grey
kirli beyaz
charcoal grey
kömür gri
earl grey tea
Earl Grey çayı
gray
griye
gray
griden
gray
grisi
greyed
silik
greyer
grayer
having a grey colour, as the ash of an ember
Gri bir renk olan bir kör ve kül olarak
steel grey
çelik gri
bragg grey relation
bragg-grey bağıntısı
dapple grey
alaca kır renkli
dapple grey horse
alaca kır at
dark grey
kurşuni
go grey
ağarmak
golden grey mullet
altınbaş kefal
goose grey
(Botanik, Bitkibilim) beşparmakotu
goose grey
(Botanik, Bitkibilim) kaz otu
gray
s., i. gri
gray
{f} kırlaşmak
gray
(isim) gri
gray
(Nükleer Bilimler) (reactor technology) gri
gray
{s} kırlaşmış
gray
{s} kır

Tom kırmızı kravatla gri bir takım elbise giyiyordu. - Tom was wearing a gray suit with a red tie.

Tom gri bir takım elbise giyiyordu ve kırmızı bir kravat takıyordu. - Tom was wearing a gray suit and a red tie.

gray
{s} kapalı
gray
(to) silikleştirmek
gray
{s} külrengi
gray
(Nükleer Bilimler) (Gy) gray
gray
beyazlaşmak
greying
{s} beyazlayan
greying
ağaran
greyly
sıkıntılı bir halde
lesser grey shrike
(Hayvan Bilim, Zooloji) kara alınlı boğan
lesser grey shrike
kara alınlı örümekkuşu
light grey
(Tekstil) açık gri
pearl grey
gümüşi
silver grey
gümüşrengi
slate grey
barut rengi
slate grey
kurşun mavisi
smoke grey
dumanrengi
turn grey
kırlaşmak
width in grey
(Teknik,Tekstil) brüt en
width in grey
(Teknik,Tekstil) ham en
İngilizce - İngilizce
A surname, alternative spelling of Gray
An achromatic colour intermediate between black and white

grey colour:.

an extraterrestrial creature with greyish skin, bulbous black eyes, and an enlarged head
Having a grey colour, as the ash of an ember
Having an indistinct or disputed quality
To become grey or cause to become grey

My hair is beginning to grey.

dreary, gloomy
{a} hoary, white mixed with black
an English surname, alternative spelling of Gray
Grey is the colour of ashes or of clouds on a rainy day. a grey suit
You use grey to describe the colour of people's hair when it changes from its original colour, usually as they get old. my grey hair Eddie was going grey
{s} of the color grey; having grey hair; dark or gloomy; dull, uninteresting; indeterminate, unclear (also gray)
used to signify the Confederate forces in the Civil War (who wore gray uniforms); "a stalwart gray figure"
If the weather is grey, there are many clouds in the sky and the light is dull. It was a grey, wet April Sunday. + greyness grey·ness winter's greyness
Journalists sometimes use grey to describe things concerning old people. There was further evidence of grey consumer power last week, when Ford revealed a car designed with elderly people in mind. British politician who as prime minister (1830-1834) implemented parliamentary and social reforms, notably the abolition of slavery throughout the British Empire. Queen of England for nine days (1553). Proclaimed queen on the death of Edward VI (July 10, 1553), she was imprisoned after her short reign, replaced by the popular Mary Tudor, later Mary I, and subsequently beheaded for treason. American writer of Western adventure novels, including Riders of the Purple Sage (1912). Variant of gray. gray the colour of dark clouds, neither black nor white. De Grey River Grey Charles Grey 2nd Earl Grey Lady Jane Grey Sir Edward 3rd Baronet Grey Zane Pearl Grey
{f} make grey; turn grey (mainly referring to hair)
Englishman who as Prime minister implemented social reforms including the abolition of slavery throughout the British Empire (1764-1845)
showing characteristics of age, especially having gray or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head"
an achromatic color of any lightness between the extremes of black and white; "gray flannel suit"; "hair just turning gray"
any organization or party whose uniforms or badges are gray; "the Confederate army was a vast gray"
grey greyer greyest in AM, use gray
make gray; "The painter decided to grey the sky"
See Gray (the correct orthography)
intermediate in character or position; "a gray area between clearly legal and strictly illegal"
darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "a gray rainy afternoon"; "gray clouds"; "the sky was leaden and thick"
Queen of England for nine days in 1553; she was quickly replaced by Mary Tudor and beheaded for treason (1537-1554)
Sector B5's industrial and storage area The Alien Sector is also situated there There are several rumours around concerning mysterious occurrences on Grey Sector, parts of which has been dubbed by the personnel as 'The B5 Triangle'
gray clothing; "he was dressed in gray"
{i} achromatic color between black and white (also gray)
If you describe a situation as grey, you mean that it is dull, unpleasant, or difficult. Brazilians look gloomily forward to a New Year that even the president admits will be grey and cheerless. = bleak + greyness grey·ness In this new world of greyness there is an attempt to remove all risks
the image of an extraterrestrial creature with gray skin, bulbous black eyes, and an enlarged head
Englishman who as Prime minister implemented social reforms including the abolition of slavery throughout the British Empire (1764-1845) Queen of England for nine days in 1553; she was quickly replaced by Mary Tudor and beheaded for treason (1537-1554) United States writer of western adventure novels (1875-1939)
turn gray; "Her hair began to gray"
United States writer of western adventure novels (1875-1939)
adj kelabu
disapproval If you describe someone or something as grey, you think that they are boring and unattractive, and very similar to other things or other people. little grey men in suits. + greyness grey·ness Journalists are frustrated by his apparent greyness
a neutral achromatic color midway between white and black
gris
gray

It's a legal gray area. - It's a legal grey area.

Grey-winged Trumpeter
a member of a small family of birds, the Psophiidae, which occur only in the Amazon basin in tropical South America, Psophia crepitans
grey alder
A tree in the genus Alnus; Alnus incana
grey area
An area intermediate between two mutually exclusive states or categories where the border between the two is fuzzy
grey area
A topic that is not clearly one thing or the other
grey areas
plural form of grey area
grey crow
A hooded crow, Corvus cornix
grey crows
plural form of grey crow
grey ghost
A parking inspector, ie. person issuing tickets fining vehicles parked illegally or for too long

1998: Grey ghosts turn a blind eye — Sydney Morning Herald headline 18 July 1998.

grey ghost
The fish Albula neoguinaico, also called a bonefish. (Reference: Australian Fish and How to Catch Them, Richard Allan, Landsdowne Publishing, 1990, ISBN 1-86302-674-6.)
grey ghosts
plural form of grey ghost
grey goo
a hypothetical end of the world event involving nanotechnology in which out of control self-replicating nanobots consume all life on Earth
grey hat
Alternative spelling of gray hat
grey hats
plural form of grey hat
grey heron
the Old World wading bird (Ardea cinerea) of the heron family
grey jay
Alternative spelling of gray jay
grey market
The trading of shares before they are listed on the stock exchange
grey market
The buying and selling of goods through distribution channels other than those authorized or intended by the manufacturer or producer
grey markets
plural form of grey market
grey matter
Brains, i.e., a person's ability to think

We can succeed if we all use our grey matter.

grey matter
A collection of cell bodies and (usually) dendritic connections
grey mullet
Any of various edible fish, of the family Mugilidae, found worldwide in coastal waters and rivers
grey mullets
plural form of grey mullet
grey noise
A signal or process with a frequency spectrum such that the spectral energy density is such that the listener perceives that it is equally loud at all frequencies
grey nomad
Retired person travelling continually, such as on a cruise or in a caravan or motorhome
grey nomads
plural form of grey nomad
grey partridge
A prey bird in pheasant family, Perdix perdix
grey red-backed vole
A species of vole, Myodes rufocanus, former genus names Chletrionomys and Evotomys
grey seal
A seal species (Halichoerus grypus)
grey seals
plural form of grey seal
grey tinamou
A tinamou, Tinamus tao
grey tinamous
plural form of grey tinamou
grey wolf
A large grey wolf, Canis lupus, once found throughout forested areas of northern Europe, Asia and America; it shares a common ancestry with the domestic dog
grey wolves
plural form of grey wolf
grey-collar
Alternative spelling of gray-collar
grey-haired
having grey hair, usually implying old
grey-heron
Attributive form of grey heron, noun
grey-legged tinamou
A tinamou, Crypturellus duidae
grey-legged tinamous
plural form of grey-legged tinamou
grey-necked wood rail
A bird from the family Rallidae
grey-necked wood rails
plural form of grey-necked wood rail
grey-throated rail
a bird from the family Rallidae
grey-throated rails
plural form of grey-throated rail
grey-wolf
Attributive form of grey wolf, noun

It had a grey-wolf look.

grey literature
Informally published written material (such as reports) that may be difficult to trace via conventional channels such as published journals and monographs because it is not published commercially or is not widely accessible
Grey's Anatomy
Grey’s Anatomy is an American primetime medical drama
grey heron
The Grey Heron, Ardea cinerea is a wading bird of the heron family Ardeidae, native throughout temperate Europe and Asia and also parts of Africa. It is resident in the milder south and west, but many birds retreat in winter from the ice in colder regions
grey market
A market employing irregular but not illegal methods especially a market that legally circumvents authorized channels of distribution to sell goods at prices lower than those intended by the manufacturer
grey market
(Ekonomi) A grey market or gray market also known as parallel market is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. The term gray economy, however, refers to workers being paid under the table, without paying income taxes or contributing to such public services as Social Security and Medicare. It is sometimes referred to as the underground economy or "hidden economy."
Grey Cup
a prize given to the best Canadian football team each year
Grey Friar
Franciscan Friar
Grey Monk
monk belonging to a Benedictine order
grey area
vague realm or area, ambiguous field; area that is forbidden to cross; dangerous area
grey area
grey area grey areas in AM, use gray area If you refer to something as a grey area, you mean that it is unclear, for example because nobody is sure how to deal with it or who is responsible for it, or it falls between two separate categories of things. At the moment, the law on compensation is very much a grey area. that gray area between blue-collar laborers and white-collar professionals
grey flag
banner that is colored grey
grey hair
hair turned grey or white with age
grey market
grey mar·ket grey markets in AM, use gray market1. Grey market goods are bought unofficially and then sold to customers at lower prices than usual. Grey-market perfumes and toiletries are now commonly sold by mail
grey market
The market in a new issue prior to formal offering
grey market
Grey market shares are sold to investors before they have been officially issued. At one point last week shares in the grey market touched 230p
grey market
Trading in a bond prior to the formal issue of the bond Trading is completed on an 'if as and when issued' basis Settlement takes place when the bond is finally issued
grey matter
greyish nervous tissue containing cell bodies as well as fibers; forms the cerebral cortex consisting of unmyelinated neurons
grey matter
grey mat·ter in AM, use gray matter You can refer to your intelligence or your brains as grey matter. an unsolved mathematical equation which has caused his grey matter to work overtime. your intelligence, or your brain
grey matter
{i} neural tissue of the brain and spinal cord containing both nerve fibers and nerve cell bodies
grey pound
the money that older people have available to spend, especially after their children have grown up and left home
grey scale
Color scheme with a gradation of grey tones, ranging from black to white
grey scale
Set of tones displayed in steps from minimum to maximum density
grey scale
A calibrated sequence of grey tones ranging from black to white
grey scale
Various shades of grey
grey scale
The tonal range from a very light grey (1% dot) up to solid black (100% dot) in increments of 1% When an image has "shading" or "screening" it is referred to as a grey scale image
grey scale
A number of greys ranging from black to white An eight bit greyscale image could have 254 greys between black and white
grey scale
range of luminance values from white to black
grey water
waste water, not including sewage, from residential, commercial and industrial use, discharged through sinks and drains; in the case of boats, directly discharged to surface waters
grey water
Wastewater other than sewage, such as sink, shower, or washing machine drainage
grey water
Wastewater other than sewage, such as sink drainage or washing machine discharge See black water
grey water
Used water from baths, showers, sinks/basins & roofs that can be recycled
grey water
Domestic wastewater other than that containing human excrete such as sink drainage, washing machine discharge, or bath water
grey water
Water which has been used for domestic purposes not including sewage
grey water
Domestic wastewater from sources other than toilets - for example, water from washing machines and dishwashers
grey-haired
having hair which has turned grey or white with age
grey-headed
grey-haired, having hair which has turned white or grey with age
great grey shrike
a species of bird
Earl Grey
A blend of black tea flavoured with oil from the rind of the bergamot orange
Gray
A surname; originally a nickname for someone with a gray beard or hair
all cats are grey at night
Variant of all cats are grey in the dark
battleship grey
A medium grey colour tinged with blue, like that of a battleship

battleship grey colour:.

battleship grey
Of a medium grey colour tinged with blue, like that of a battleship
cool grey
A light grey colour

cool grey colour:.

cool grey
Of a light grey colour
dove grey
Of a medium grey colour with a slight tint of pink or blue, like that of a dove
dove grey
A medium grey colour with a slight tint of pink or blue, like that of a dove

dove grey colour:.

eastern grey kangaroo
A species of kangaroo, with a distinctive soft grey coat, scientific name Macropus giganteus
gray
grey; an achromatic colour

gray colour:.

gray
an extraterrestrial creature with gray skin, bulbous black eyes, and an enlarged head
gray
To become gray or cause to become gray

My hair is beginning to gray.

gray
A penny with a tail on both sides, used for cheating. (Reference: Sidney J. Baker, The Australian Language, second edition, 1966, chapter XI section 3, page 243.)
gray
In the International System of Units, the derived unit of absorbed dose of radiation (radiation absorbed by a patient); one joule of energy absorbed per kilogram of the patient's mass. Symbol: Gy
gunmetal-grey
A dark gray color with a tint of blue

gunmetal-grey colour:.

gunmetal-grey
Of a dark gray color with a tint of blue
pearl grey
Of a pale grey colour, tinted with blue, like that of some pearls
pearl grey
A pale grey colour, tinted with blue, like that of some pearls

pearl grey colour:.

silver-grey
A shiny pale grey colour

silver-grey colour:.

silver-grey
Of a shiny pale grey colour
western grey kangaroo
A species of kangaroo, scientific name Macropus fuliginosis, the largest in the Macropus genus, found in southern Australia
gray
{a} hoary, white mixed with black
common grey mullet
(Hayvan Bilim, Zooloji) The flathead mullet, Mugil cephalus, is a mullet of the genus Mugil, found in coastal tropical and subtropical waters worldwide. Its length is typically 12 to 30 inches (30 to 75 centimeters). This species occurs worldwide, attested to by other common names for this fish
Blue and the Grey
{i} both Union army (who wore blue uniforms) and Confederate army (who wore grey uniforms) in the Civil War
Charles Grey 2nd Earl Grey
born March 13, 1764, Falloden, Northumberland, Eng. died July 17, 1845, Howick, Northumberland British politician, leader of the Whig Party, and prime minister (1830-34). Grey entered Parliament in 1786 and soon became prominent among the aristocratic Whigs, led by Charles James Fox, in opposition to William Pitt's conservative government. In 1806 Grey became first lord of the Admiralty in Lord Grenville's government, and, when Fox died the same year, Grey became foreign secretary and leader of the Foxite Whigs. In 1807 the dismissal of the ministry and the loss of his seat for Northumberland because of his Catholic sympathies left Grey with a distaste for office. From 1815 to 1830 he was more patron than leader of the divided Whig opposition. In 1830 he became prime minister with popular backing for parliamentary reform. After considerable debate and conflict, he won adoption of the Reform Bill of 1832
De Grey River
River, northwestern Western Australia. It rises as the Oakover River in the Robertson Range and flows north. Midway in its course, it turns northwest to join the Nullagine River and becomes the De Grey, continuing 118 mi (190 km) to the Indian Ocean. In 1888 the rich Pilbara goldfield attracted many settlers to the river's valley. The river supports pastureland for the grazing of sheep and cattle
Earl Grey
a type of tea with a special taste and smell which come from an oil which is added to it
Earl Grey tea
{i} blend of black Chinese tea and Darjeeling tea
Gray
liard
Gray
an English surname; a nickname for someone with a gray beard or hair
Lady Jane Grey
a woman who was queen of England for 9 days in 1553, before she was put in prison by Mary I, and later killed (1537-54). born October 1537, Bradgate, Leicestershire, Eng. died Feb. 12, 1554, London Titular queen of England for nine days in 1553. The great-granddaughter of Henry VII, she was married in May 1553 to the son of the duke of Northumberland. Northumberland persuaded the dying Edward VI to set aside his half sisters as successors in favour of the Protestant Lady Jane. She was proclaimed queen on July 10, despite popular support for Edward's half sister Mary Tudor (see Mary I). Mary was proclaimed queen on July 19 after Lady Jane gladly relinquished the crown. Committed to the Tower of London, Lady Jane and her husband were sentenced to death in 1554. The sentence was initially suspended, but her father's participation in Wyat's rebellion sealed her fate, and she was beheaded
Sir Edward 3rd Baronet Grey
born April 25, 1862, London, Eng. died Sept. 7, 1933, Fallodon, near Embleton, Northumberland British statesman. A relative of Earl Grey, he entered Parliament as a Liberal (1885) and became foreign secretary in 1905. During the Moroccan crises (1905, 1911), he supported France against Germany, but with equivocations that caused diplomatic confusion. After the assassination of Francis Ferdinand (1914), Grey proposed that Austria-Hungary obtain satisfaction from Serbia by occupying Belgrade. When all peace moves failed, he maneuvered a divided British cabinet into World War I, about which he commented, "The lamps are going out all over Europe; we shall not see them lit again in our lifetime." He was responsible for the secret Treaty of London (1915)
Zane Grey
orig. Pearl Grey born Jan. 31, 1872, Zanesville, Ohio, U.S. died Oct. 23, 1939, Altadena, Calif. U.S. novelist. He began his career as a dentist. He first visited the American West in 1906, setting his first novel, The Heritage of the Desert (1910), there. His second novel, Riders of the Purple Sage (1912), was also set in the West and became the most popular of all his books; it helped launch a new literary genre, the western. Grey subsequently wrote more than 80 westerns, including Code of the West (1934). He remains one of the best-selling authors of all time
battleship grey
a medium grey colour grey
charcoal grey
a very dark gray color
dapple-grey
a horse that is grey with spots of darker grey (Perhaps from apple-gray (because of the shape of the spots))
earl grey
Black tea that is scented with the essential oil of bergamot, a citrus
earl grey
A black China tea scented with oil of bergamot
earl grey
A black China tea treated with the oil of bergamot which gives the tea a scented aroma and taste It was said to have been blended for and named after the 2nd Earl Grey when he was prime minister of Britain by a Chinese mandarin after the success of a British diplomatic mission to China
earl grey
Any Black Tea blend flavored with Bergamot Oil
earl grey tea
Blend of Asian teas, flavored with oil of bergamot
earl grey tea
– Unfermented, dried tea, more commonly found in China and Japan
earl grey tea
A tea blend from Indian and Sri Lankan teas, named after the former Prime Minister Grey of England
gray
component replacement (GCR) A method for systematically replacing coloured inks by black ink in areas where dots of all three coloured inks are interspersed It begins by eliminating equal amounts of each ink The colour that remains is lighter, because the combination that was eliminated would have contributed a neutral gray The same neutral darkening can then be restored using black ink as a replacement GCR saves ink and can improve the quality of an image
gray
see grey. American botanist who greatly enlarged and improved the description of North American flora and was the chief American advocate of Charles Darwin's theories. American explorer who twice circumnavigated the globe (1787-1790 and 1790-1793) and discovered Grays Harbor and the Columbia River (1792). British poet considered a forerunner of English romanticism. His most famous work is Elegy Written in a Country Churchyard (1751). The SI unit for the energy absorbed from ionizing radiation, equal to one joule per kilogram. the usual American spelling of grey. gray fox Gray Asa Gray Thomas Otis Harrison Gray Anne Gray Harvey
gray
any organization or party whose uniforms or badges are gray; "the Confederate army was a vast gray"
gray
showing characteristics of age, especially having gray or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head"
gray
horse of a light grey or whitish color
gray
American navigator who twice circumnavigated the globe and who discovered the Columbia River (1755-1806)
gray
horse of a light grey or whitish color gray clothing; "he was dressed in gray" a neutral achromatic color midway between white and black any organization or party whose uniforms or badges are gray; "the Confederate army was a vast gray" United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888) American navigator who twice circumnavigated the globe and who discovered the Columbia River (1755-1806) English poet best known for his elegy written in a country church-yard (1716-1771) turn gray; "Her hair began to gray" make gray; "The painter decided to grey the sky" an achromatic color of any lightness between the extremes of black and white; "gray flannel suit"; "hair just turning gray" intermediate in character or position; "a gray area between clearly legal and strictly illegal" used to signify the Confederate forces in the Civil War (who wore gray uniforms); "a stalwart gray figure" showing characteristics of age, especially having gray or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head
gray
the image of an extraterrestrial creature with gray skin, bulbous black eyes, and an enlarged head
gray
This is the SI unit for absorbed dose of ionizing radiation 1Gy = 1 J/kg
gray
Ames
gray
used to signify the Confederate forces in the Civil War (who wore gray uniforms); "a stalwart gray figure"
gray
Gray-haired; gray-headed; of a gray color; hoary
gray
The SI unit of absorbed dose; 1 gray = 100 rads
gray
In the International System of Units, the derived unit of absorbed dose of radiation (radiation absorbed by a patient); one joule of energy absorbed per kilogram of the patients mass. Symbol: Gy
gray
(Gy) The SI unit for rads 1 Gy equals 100 rads
gray
a neutral achromatic color midway between white and black any organization or party whose uniforms or badges are gray; "the Confederate army was a vast gray"
gray
Old; mature; as, gray experience
gray
gris
gray
showing characteristics of age, especially having gray or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head
gray
The SI unit of absorbed radiation dose, one joule per kilogram of tissue
gray
darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "a gray rainy afternoon"; "gray clouds"; "the sky was leaden and thick"
gray
gray clothing; "he was dressed in gray"
gray
{f} make gray; turn gray (mainly referring to hair)
gray
A penny with a tail on both sides, used for cheating
gray
Unit of absorbed dose due to any type of radiation An exposure to 1 gray results from radiation depositing one joule per kilogram of animal tissue or any other material
gray
United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888) American navigator who twice circumnavigated the globe and who discovered the Columbia River (1755-1806) English poet best known for his elegy written in a country church-yard (1716-1771) turn gray; "Her hair began to gray"
gray
{s} of the color gray; having gray hair; dark or gloomy; dull, uninteresting; indeterminate, unclear (also grey)
gray
Unit that measures the radiation dose (Gy) International health and safety authorities have endorsed the safety of irradiation for all foods up to a dose level of 10,000 Gy (10 kGy) One gray equals one joule of energy absorbed per kilogram of food being irradiated
gray
The unit of measurement of absorbed dose It is the amount of radiation which deposits one joule of energy in one kilogram of material Replaces the rad : 1 Gy = 100 rad
gray
The gray (Gy) is the unit of absorbed dose
gray
An animal or thing of gray color, as a horse, a badger, or a kind of salmon
gray
A gray color; any mixture of white and black; also, a neutral or whitish tint
gray
turn gray; "Her hair began to gray"
gray
a neutral achromatic color midway between white and black
gray
A measure of absorbed radiation dose One Gray equals 100 rads, in the older terminology
gray
an achromatic color of any lightness between the extremes of black and white; "gray flannel suit"; "hair just turning gray"
gray
Is the unit used to describe the dose of radiation given
gray
United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888)
gray
– Gray scale images retain as much of the original information from the indices as possible The original index values are scaled from 0 to 200, 100 being an NDIV value of 0, with each increase or decrease of 1 indicating an increase or decrease of 01 in the original NDVI index These data should be used when doing analysis of change over time back to index
gray
The modern unit of radiation dosage Doses used in treatment for early breast cancer range from 45 and 65 Gray See also rad
gray
make gray; "The painter decided to grey the sky"
gray
{i} achromatic color between black and white (also grey)
gray
The SI unit for absorbed dose equal to an energy absorbed of one joule/kilogram in the stated medium
gray
The new international system (SI) unit of absorbed radiation dose expressed in terms of energy per unit mass of tissue 1 gray = 1 Joule/kilogram and also equals 100 rad
gray
White mixed with black, as the color of pepper and salt, or of ashes, or of hair whitened by age; sometimes, a dark mixed color; as, the soft gray eye of a dove
gray
horse of a light grey or whitish color gray clothing; "he was dressed in gray"
gray
Delenglish | adronato
gray
intermediate in character or position; "a gray area between clearly legal and strictly illegal"
gray
English poet best known for his elegy written in a country church-yard (1716-1771)
greyed
past of grey
greyer
comparative of grey
greying
grey·ing in AM, use graying If someone has greying hair, there is a lot of grey hair mixed with the person's natural colour. He was a smallish, greying man, with a wrinkly face. the situation in which the average age of a population increases, so that there are more old people than there were in the past
greying
{s} becoming grey, going grey (mainly about the hair)
greying
present participle of grey
greyly
drably, dingily, dully, with a greyish hue
greys
plural of grey
iron-grey
iron-gray iron-grey hair is dark grey
Türkçe - İngilizce

grey teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

grey sendromu
(Tıp) gray syndrome
gray
gray
grey

  Türkçe nasıl söylenir

  grey

  Telaffuz

  /ˈgrā/ /ˈɡreɪ/

  Etimoloji

  () Old English grǣġ, from Proto-Germanic *grēwjaz (compare Dutch graw, German grau, Old Norse grár), from Pre-Germanic *ĝrēu̯o, from Proto-Indo-European *ĝher- 'to shine, glow' (compare Latin rāvus 'grey', Old Church Slavonic zirjǫ 'to see, glance', Russian zreti 'to see', Lithuanian žeriù 'to shine').

  Zamanlar

  greying, greyed

  Ortak Eşdizimliler

  grey out

  Günün kelimesi

  devious