hi̇zmet

listen to the pronunciation of hi̇zmet
Türkçe - İngilizce

hi̇zmet teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hizmet
service

In Japan it is not customary to tip for good service. - Japonya'da iyi hizmet için bahşiş vermek geleneksel değildir.

In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector. - Amerika Birleşik Devletlerinde, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 20 milyon yeni iş yaratılmıştır, onların çoğu hizmet sektöründedir.

hizmet etmek
serve

Sometimes we have to serve our husbands like slaves. - Bazen köle gibi erkeğimize hizmet etmek zorundayız.

My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve. - Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

hizmet
employment
hizmet
waiting

We're waiting to be served. - Biz hizmet edilmeyi bekliyoruz.

Is anybody waiting on you? - Size hizmet eden biri var mı?

hizmet
post

Is there postal service on Sunday? - Pazar günü posta hizmeti var mı?

The postal service in this country isn't fast. - Bu ülkede posta hizmeti hızlı değildir.

hizmet
station

Why on earth did you take him to the station? - Hangi akla hizmet onu istasyona götürdün?

hizmet
labour-intensive
hizmet
attendance
hizmet
labor-intensive
hizmet
(Kanun) employment contract
hizmet
yoke
hizmet
servicing
hizmet
(Kanun) servitude
hizmet
(Ticaret) services

The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows. - Fabrika işçilerinin aileleri okul, hastane ve mağazalara ihtiyaç duyar; böylece bu hizmetleri sağlayacak daha fazla insan yaşamak için bu bölgeye gelir ve de bir şehir oluşur.

The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows. - Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir.

hizmet
ministry
hizmet
labour [Brit.]
hizmet
care, maintenance
hizmet
labor
hizmet
ministration
hizmet
duty

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

hizmet
service, employ; duty, function; care, attention
hizmet
labor intensive
hizmet
function
hizmet vermek
serve

The recipe serves six people. - Yemek tarifi altı kişiye hizmet vermektedir.

This serves to show how honest she is. - Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir.

hizmet karşılığı kazanılan şey
reward
hizmet etmek
wait
hizmet karşılığı ödeme
remuneration
hizmet prog
(Bilgisayar) utility
hizmet etmek
attend
hizmet adı
(Bilgisayar) service name
hizmet akdi
(Kanun) contract of service
hizmet akdi
(Kanun) employment contract
hizmet akdi
(Kanun) labour contract
hizmet akdi
(Kanun) service agreement
hizmet akdi
contract of employment
hizmet alımı
(Ticaret) service procurement
hizmet aracı
(Askeri) service vehicle
hizmet ağı
(Ticaret) service network
hizmet bedeli
(Bilgisayar) service charge
hizmet binası
service building
hizmet birimi
(Bilgisayar) server
hizmet biti
(Bilgisayar) overhead bit
hizmet bölüğü
(Askeri) service company
hizmet durumu
(Bilgisayar) service status
hizmet düzeyi
(Bilgisayar) service level
hizmet dışı
out of use
hizmet dışı
unserviceable
hizmet eden
serving

The waitress serving us at the diner was exhausted and stressed. - Bize lokantada hizmet eden garson bitkin ve stresli idi.

hizmet ederek
serving
hizmet ekle
(Bilgisayar) add services
hizmet etme
attendance
hizmet etme
serving
hizmet etmek
service
hizmet grubu
(Askeri,Bilgisayar) service group
hizmet görmek
work
hizmet hattı
service line
hizmet isteği
(Bilgisayar) service request
hizmet içi
(Ticaret) in-service
hizmet işleri
(Bilgisayar) housekeeping operation
hizmet işleri
(Bilgisayar) overhead operation
hizmet rozeti
(Askeri) service clasp
hizmet stoku
(Askeri) service stock
hizmet sunan
supplier
hizmet sunmak
serve
hizmet sunucu
service provider
hizmet süresi
(Askeri) in service life
hizmet süresi
(Askeri) life span
hizmet süresi
period of service
hizmet sınıfı
service class
hizmet sınıfı
(Askeri) class of service
hizmet tarihi
(Bilgisayar) service date
hizmet tarihi
(Bilgisayar) date of service
hizmet tavanı
(Meteoroloji) service ceiling
hizmet tipi
(Askeri) service type
hizmet türü
(Bilgisayar) service type
hizmet uzmanı
(Askeri) service specialist
hizmet ver
service
hizmet veren
panderer
hizmet vermek
give service
hizmet zamanı
(Bilgisayar) attended time
hizmet ödülü
service award
hizmet ömrü
(Askeri,Ticaret) service life
hizmet öncesi
pre-service
hizmet şeridi
(Askeri) service bar
hizmet şeridi
(Askeri) service ribbon
hizmet içi eğitim sertifikası
In-service training certificate
hizmet sağlamak
Provide service
Hizmet Harekatları Temsilciler Grubu
(Askeri) Service Operations Deputies
hizmet adresi
(Bilgisayar) service address
hizmet akdi
labor contract
hizmet alanı
catchment
hizmet alanı
service area
hizmet alanında yapılan ticaret
(Hukuk) trade in services
hizmet almak
get service
hizmet bakımı
(Askeri) operational maintenance
hizmet birliği
mil . service unit
hizmet boyutu
(Bilgisayar) service size
hizmet bölüğü
mil . service company
hizmet dışı
out of commission
hizmet dışı
out of order

The machine is out of order. - Makine hizmet dışıdır.

This elevator is out of order. - Bu asansör hizmet dışıdır.

hizmet dışı
out of service

Tatoeba was out of service. - Tateba hizmet dışıydı.

This train is out of service and everyone must detrain now. - Bu tren hizmet dışı ve şimdi herkes inmeli.

hizmet dışı analog test
(Askeri) out-of-service analog test
hizmet dışı bırakmak
disable
hizmet dışı bırakmak
demobilize
hizmet dışı kalmış
disabled
hizmet eden
subservient
hizmet eri/neferi
mil . orderly
hizmet etme
subservience
hizmet etmek
administer
hizmet etmek
render service to
hizmet etmek
subserve
hizmet etmek
tend
hizmet etmek
wait upon
hizmet etmek
to serve, to attend
hizmet etmek
wait on
hizmet etmek
to serve

I will be very glad to be able to serve you. - Size hizmet etmekten çok memnun olacağım.

He did not want to serve another term. - Bir dönem daha hizmet etmek istemiyordu.

hizmet filosu
(Askeri) service squadron
hizmet görmek
1. to work. 2. to work as a civil servant. 3. to be served by (someone)
hizmet götürmek
take services
hizmet götürmek
bring service to
hizmet hareketleri
mil . service operations
hizmet hesabı
service account
hizmet içi
in service
hizmet içi eğitim
inservice training
hizmet içi eğitim
in service training
hizmet kabulü
service acceptance
hizmet karşılığı ödenen ücret
honorarium
hizmet kaydı bilgi yönetim sistemi
(Askeri) registrant information management system
hizmet kepi
(Askeri) overseas cap
hizmet kepi
(Askeri) field cap
hizmet kurumu
service society
hizmet kusuru
service failure
hizmet kusuru
service defect
hizmet madalyası
mil . service medal
hizmet mayını
(Askeri) service mine
hizmet mesajı haberleşme göstergesi
(Askeri) service message routing indicator
hizmet olayı
(Bilgisayar) service event
hizmet ortamı
(Askeri) service environment
hizmet personeli
(Hukuk) members of the service staff, personnel of service
hizmet programı
service program
hizmet raporu
(Bilgisayar) services report
hizmet saati
(Bilgisayar) time of service
hizmet sayısı
(Bilgisayar) service count
hizmet sağlama özgürlüğü
(Hukuk) freedom to provide services
hizmet sağlayıcı ortamı; muharebe destek teçhizatı
(Askeri) client server environment; combat support equipment
hizmet sektörü
service industry
hizmet sorunu
(Bilgisayar) service problem
hizmet sözleşmesi
(Hukuk) contracts of service
hizmet süresi
tenure of office
hizmet talebi
(Askeri) request for service
hizmet unsuru
(Askeri) service element
hizmet url'si
(Bilgisayar) service url
hizmet vagonu
work train
hizmet vermek
hop
hizmet vermek
service
hizmet vermek
to serve
hizmet vermek
render service to
hizmet yeri
attendants compartment
hizmet yordamı
service routine
hizmet yürütmek
operate service
hizmet yürütmek
run service
hizmet zamanı
attended time, uptime
hizmet zammı
(Askeri) longevity pay
hizmet zammı
(Askeri) length of service increase
hizmet şeridi
mil . service stripe
bir başkasıyla aynı amaca hizmet eden kişi
(Hukuk) counterpart
genel hizmet
(Bilgisayar) generic service
halka hizmet
public service
hizmet
attention
internet hizmet sağlayıcı
(Bilgisayar) internet service provider
kaliteli hizmet sunmak
give quality service
mecburi hizmet
conscription
profesyonel hizmet
(Turizm) professional service
sosyal hizmet
welfare service
sıhhiye hizmet brövesi
(Askeri) medical badge
taşraya yönelik hizmet
(Ticaret) field service
toplumsal hizmet
social service
verilen hizmet
service provided
yedekleme hizmet programı
(Bilgisayar) backup utility
yerel hizmet
(Bilgisayar) local service
hizmet
line

After some freight cars were derailed, services were suspended on the Chuo Line. - Bazı yük vagonları raydan çıktıktan sonra, hizmetler Chuo Hattı üzerinde askıya alındı.

hizmet
serve

Tom served two terms in Congress. - Tom Kongrede iki dönem hizmet etti.

My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve. - Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

amacına hizmet etmek
serve a purpose of
hizmet
at service
hizmetler
services

The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows. - Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir.

Postal services are a government monopoly. - Posta hizmetleri devlet tekelindedir.

müşteri hizmet servisi
customer service
piyasaya sunulan mal ya da hizmet
to market goods or services offered
Birleşik Devletler Kodu; enrevsel hizmet sözleşmesi
(Askeri) United States Code; universal service contract
Deniz seferi birliği (meu) hizmet destek grubu
(Askeri) Marine expeditionary unit (MEU) service support group
Hangi akla hizmet ediyor
Why on earth is he/she doing such a silly thing?
Müşterek Birlik Değerli Hizmet Ödülü
(Askeri) Joint Meritorious Unit Award
Müşterek karargah Bakanı memorandumu; Hizmet yöneticisi; karargah memorandumu; s
(Askeri) Secretary, Joint Staff, memorandum; Service manager; staff memorandum; system manager
Müşterekterek Karargah Bilgi Hizmet Merkezi
(Askeri) Joint Staff Information Service Center
acil durum hizmet takımı; acil durum destek takımı (FEMA); yol destek takımı
(Askeri) emergency service team; emergency support team (FEMA); en route support team
acil hizmet çağrısı
emergency services call
ana hizmet bölümleri
(Hukuk) principal service unit
aralıklı hizmet
intermittent duty
ateş destek subayı; uçuş emniyet subayı; yabancı hizmet subayı
(Askeri) fire support officer; flight safety officer; foreign service officer
avukatların hizmet edinim serbestisi
(Hukuk) freedom to provide services of lawyers
aynı gemide hizmet eden
shipmate
ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; Dışişleri Bakanlığı; disk
(Askeri) date of separation; days of supply; denial of service; Department of State; disk operating system
ağır hizmet
heavy duty
bir hizmet sürecinin tümünün tek bir müessese tarafınca üstlenilmesi
(Hukuk) one stop shop
birinci sınıf hizmet
first-class service
bronz hizmet yıldızı rozeti
(Askeri) service star
büyük öğrenciye hizmet eden alt sınıf öğrencisi
fag
cari hizmet maliyeti
(Ticaret) current service cost
davasına hizmet etmek
to serve the cause of
deniz aşırı akaryakıt boşaltma sistemi (OPDS) genel hizmet botu
(Askeri) offshore petroleum discharge system (OPDS) utility boat
diplomatik hizmet
diplomatic service
evrensel hizmet
(Hukuk) universal service
evrensel hizmet direktifi
universal service directive
genel hizmet (mesaj)
(Askeri) general service (message)
genel hizmet bölümü
(Ticaret) general service department
genel hizmet işçisi
general duties man
genel hizmet kepçesi
bucket for general purpose
genel hizmet subayı
(Askeri) general services officer
genel hizmet uçağı
(Havacılık) general service plane
genel hizmet çıkarma aracı; fırlatma korrelasyon birliği
(Askeri) landing craft, utility; launch correlation unit
genel hizmet; genel destek; yer hızı; grup ayıracı
(Askeri) general service; general support; ground speed; group separator
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bir insan, hayvan veya nebatın muhtaç olduğu işler ve takayyüdat
(Osmanlı Dönemi) Birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfaatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet
hizmet
Görev, iş
hizmet
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
hizmet
Bakım, özen, ihtimam
hizmet
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma: "Vatan, evladının hizmetini bekliyor."- Ö. Seyfettin
hizmet akdi
İş sözleşmesi, iş akdi
hizmet eri
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
hizmet etmek
Birinin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak
hizmet etmek
İş görmek, çalışmak
hizmet içi eğitim
Çalışanlara meslekî bilgi ve becerilerini geliştimeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim
Hizmet
(Osmanlı Dönemi) KATV
geri hizmet
Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek ve silâh sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, lojistik
geri hizmet
askerlik - Ordunun türlü itiyaçları ile ilgili işlerin bütünü
Hizmet
(Osmanlı Dönemi) HAFFANE
fiili hizmet
Memur, işçi gibi çalışanların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunda tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süre
fiili hizmet zammı
Yıpranma payı
geri hizmet
Ordunun türlü itiyaçları ile ilgili işlerin bütünü
itibari hizmet zammı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan görevlilerin fiilî hizmet sürelerine eklenen süre
lojistik hizmet
Askerlik mesleğinin savaşta veya harekâtta çok yönlü görevlerini yerine getirme
mecburi hizmet
Burs karşılığında belli bir süre, bursu veren kuruluşun hizmetinde çalışma
muvazzaf hizmet
Askerlik çağına girince erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi
hi̇zmet