servicing

listen to the pronunciation of servicing
İngilizce - Türkçe
doldurma
bakım
hizmet
(Askeri) HİZMETE HAZIRLAMA, GENEL BAKIM: Motorlu araçların gerekli şekilde çalışmalarını temin için yapılan temizleme, yağlama, akaryakıt, yağ, soğutucu maddelerin ikmali ve lastiklere hava verilmesinden ibaret işler. Bak. "common servicing", "cross servicing", "interservice support" ve "joint servicing"
(Askeri) genel bakım
(Askeri) hizmete hazırlama
service
hizmet

Banka hizmetleri gittikçe daha pahalı oluyor. - Bank services are getting more and more expensive.

Japonya'da iyi hizmet için bahşiş vermek geleneksel değildir. - In Japan it is not customary to tip for good service.

service
servis

Biz her zaman servis kalitesinde iyileştirmeyi amaçlıyoruz. - We are always aiming at improving the quality of service.

Facebook ve Twitter arasındaki fark, Twitter'ın bir mikroblog servisi olmasıdır. - Difference between Facebook and Twitter is, Twitter is a microblogging service.

servicing charges
(Ticaret) servis ücretleri
servicing check
(Askeri) HİZMETE HAZIRLAMA MUAYENESİ: Bir ana parça veya sistemin düzgün şekilde işlemesini veya düzgün birleştirilmesini ya da kilitlenmesini sağlamak. (İmkan varsa, belirli bir şekil ve ölçüye göre bir zaman, basınç, ısı, boyut veya diğer miktar ölçüsü karşılaştırması yapmak)
servicing check
(Askeri) hizmete hazırlama muayenesi
servicing instruction
(Askeri) hizmete hazırlama talimatı
servicing instruction
(Askeri) HİZMETE HAZIRLAMA TALİMATI: İngiliz Hava Kuvvetlerindeki anlamıyla, bir uçak veya uçak teçhizatındaki bozukluğu gidermek veya önlemek için yayınlanmış bir talimat. Bu maksatla, yapılacak işlem acil veya önemli olabilir. Bir arıza ilk bakışta göze çarpmayabilir ve bir arızanın ortaya çıkması ihtimalini önlemek birkaç muayeneye ihtiyaç gösterebilir
servicing rights
(Ticaret) hizmet sunma hakları
servicing the debt
(Ticaret) borç yönetme
Service
(Askeri) Kuvvet Komutanlığı
service
(Biyoloji) v.hizmet ver: n.hizmet
service
set
service
bakımını yapmak
service
yardım hattı hizmeti
service
(Otomotiv) yıkama ve yağlama
service
bakım yapmak
service
(Ticaret) dokunulamayan
service
hizmet etmek
service
kullanma süresi
service
bildirme
service
bakim yapmak
service
işgörü
service
merasim
service
hizmet ver
service
kara
service
(Gıda) sofra takımı
service
idare
service
hava

Hava hizmeti şiddetli hava uyarısı yayınladı. - The weather service has issued a severe weather warning.

Pilotlar telsizle havaalanı hizmetleri ile iletişim kurar. - Pilots communicate with airport services by radio.

service
işletme
service
vazife
service
bakımını sağlamak
service
tapınma
service
(konakçı/vb.'de) servis
service
onarmak
service
yardım

Oda servisi. Size yardımcı olabilir miyim? - Room service. May I help you?

Size nasıl yardımcı olabilirim? - In what way may I be of service to you?

service
ayin
service
bakmak
service
görev

Askerlik görevimi Ankara'da yaptım. - I had my military service in Ankara.

Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi. - Sami finished his two years of military service.

service
tören
service
huk.tebliğ
service
yarar
service
{f} servis ver
debt servicing
borç servisi
factory servicing
fabrika hizmet
service
hizmet ver(mek)
service
servisi
aircraft servicing
(Askeri) uçağı hizmete hazırlama
aircraft servicing
(Askeri) TAYYAREYİ HİZMETE HAZIRLAMA: Tayyarelerin; akaryakıt, yağ ve tazyikli gaz nevinden sarf edilebilen malzemesini evvelce tespit edilmiş seviye, basınç, miktar ve ağırlıklarda tamamlama
aircraft servicing connector
(Askeri) UÇAK SERVİS BAĞLANTISI: Uçağa ve/veya yerdeki teçhizata monte edilmiş ikmal ve/veya hizmetin yürütülmesini sağlayan bir düzenek
aircraft transient servicing
(Askeri) GEÇİCİ UÇAK HİZMETLERİ: Uçağın tahsis edildiği teşkilattan başka bir teşkilat tarafından uçağa sağlanan ve karşılığında para istenebilen hizmetler. Ayrıca bakınız: "aircraft cross-servicing"
common servicing
(Askeri) ADİ HİZMET: Bir kuvvet komutanlığı tarafından bir başka kuvvet komutanlığını desteklemek maksadıyla yapılan fakat desteği gören Kuvvet Komutanlığı tarafından bir ödeme yapılmasına ihtiyaç göstermeyen hizmet. Ayrıca bakınız: "servicing"
cost of servicing the debt
borç ödeme maliyeti
cross servicing
(Askeri) (NATO) KARŞILIKLI HİZMET: Bir kuvvet veya milli unsur tarafından diğer bir kuvvet veya milli unsur için yapılan ve bu nedenle bedeli istenebilen bir hizmet
joint servicing
(Askeri) MÜŞTEREK HİZMET: İki veya daha fazla kuvveti desteklemek amacıyla personeli ortaklaşa sağlanmış ve finanse edilmiş bir teşkilat tarafından yapılan hizmet. Bak. "interservicing support" ve "servicing". JOINT STAFF (AMERİKA SAVUNMA KURULU) (AMERİKAN SAVUNMA (BAKANLIĞI): MÜŞTEREK KARARGAH: Aynı ülkenin iki veya daha çok kuvvet komutanlığı mensuplarından teşkil edilmiş karargah heyeti. JOINT STAFF (AMERİKA SAVUNMA KURULU) (AMERİKAN SAVUNMA (BAKANLIĞI): MÜŞTEREK KARARGAH: Birleştirilmiş ya da özel olarak belirlenmiş bir komuta görevinin veya bir müşterek görev kuvvetinin başındaki komutanın emrindeki ve bu kuvveti oluşturan Kuvvet Komutanlıklarının mensuplarını da içine alan karargah. Bu kuvvet mensupları, komutanın kuvveti oluşturan unsurların taktiklerini, tekniklerini, ihtiyaçlarını ve sınırlamalarını anlayabileceği bir şekilde tayin edilmelidir. Karargahtaki kadrolar, Kuvvetlerin bu kuvvet içindeki temsil ve etkisi genel olarak kuvvetin kuruluşunu yansıtacak şekilde paylaştırılmalıdır. JOINT STAFF (AMERİKA SAVUNMA KURULU) (AMERİKAN SAVUNMA (BAKANLIĞI): MÜŞTEREK KURMAY BAŞKANLARI KARARGAHI: Değişik 1947 tarihli Milli Güvenlik Kanununa göre kurulmuş Müşterek Kurmay Başkanları Karargahı. Ayrıca bakınız: "organization of the joint chiefs of staff; staff"
periodic servicing
(Askeri) (AIRCRAFT) PERİYODİK BAKIM; DÖNEMLİ BAKIM (HAVA ARACI): Bak. "periodic inspection"
periodic servicing
(Askeri) periyodik bakım
periodic servicing
(Askeri) dönemli bakım
service
(Askeri) HİZMET: Başlıca görevi muharebeye katılmaktan ziyade diğer teşkillere muharebe dışı destek sağlamak olan bir Kara Ordusu sınıfına veya teşkiline ait veya bununla ilgili
service
servis atışı
service
tamirhane
service
yardım etmek
service
fayda
service
{i} uşaklık
service
bildiri

Nasıl hizmet edebileceğimizi bize bildirin. - Let us know how we can be of service.

Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek. - Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible.

service
{i} işleme
service
üvez ağacı
service
servis takımı
service
{f} çiftleştirmek (kısrak)
service
dinsel tören
service
hizmet vermek
service
{f} tamir etmek
service
{i} destek birliği
service
{i} üvez
service
ibadet
service
hizmetçili
service
bakım

Bugün arabamı bakım yaptırmaya götürdüm. - I took my car to have it serviced today.

Arabanın bakıma ihtiyacı var. - The car needs a service.

service
{i} kayaarmudu
service
dini tören
service
{f} hizmet et

Biz birine hizmet etmeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz. - We reserve the right to refuse service to anyone.

service
{i} hizmetçilik
service
(sıfat) hizmet
service
{i} askerlik

Askerlik görevimi Ankara'da yaptım. - I had my military service in Ankara.

Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi. - Sami finished his two years of military service.

service
çiftleşmek
service
{i} kulluk
service
{i}

Bir işe yarayabilir miyim? - May I be of further service?

Amerika Birleşik Devletlerinde, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 20 milyon yeni iş yaratılmıştır, onların çoğu hizmet sektöründedir. - In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.

service
{i} spor servis
service
teçhizatını tamamlamak
service
{f} müşteriye bakmak
service
{f} (erkek hayvan) -e aşmak, (dişisiyle) çiftleşmek
service
{i} faaliyet
service
memuriyet
service
{i} tebliğ
service
servis/hizmet
İngilizce - İngilizce
All the steps and operations a lender performs to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like
Administering loans between the time of disbursement and the time the loan is fully paid off This includes collecting monthly payments from the borrower, maintaining records of loan progress, assuring payments of taxes and insurance, and pursuing delinquent accounts
Servicing lenders: collect mortgage payments and then disperse principal, interest, and in most cases, taxes and insurance The mortgage company you make your payments to is the Servicing Lender
The collection of the monthly payment from the borrower by the lender
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees
The act of billing, collecting payment, filing reports, managing impound accounts and handling defaults on a mortgage
The day-to-day process to bill, apply payments, and otherwise take care of consumers' loans When loans are securitized, the company maintains the servicing activities of the loans and earns a servicing fee
The procedures related to the collection of home loan payments and the management of escrow accounts
The steps and operations a lender performs to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like
An overall term for the services the lender provides in handling your mortgage This includes collecting your payments, and paying taxes and insurance if you have funds in an escrow account Top
The duties of the mortgage lender as a loan correspondent as specified in the servicing agreement for which a fee is received The collection for an investor of payments, interest, principal and trust items such as hazard insurance and taxes, on a note by the borrower in accordance with the terms of the note Servicing also consists of operational procedures covering accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, and delinquency loan follow-up and loan analysis
when a machine or vehicle is examined and things are done to keep it working well
The act of collecting periodic payments toward a debt
present participle of service
Collection and aggregation of principal, interest and escrow payments on mortgage loans and mortgage securities, as well as certain operational procedures such as accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, delinquency loan follow-up, and loan analysis The party providing servicing, the servicer, receives a servicing fee
>> The operations a lender or servicer performs post-origination to manage a loan, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and so on
The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, interest, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
The collection of mortgage payments from borrowers and related responsibilities of a loan servicer
The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
The collection of mortgage payments from borrowers and related responsibilities (such as handling escrows for property tax and insurance, foreclosing on defaulted loans, and remitting payments to investors)
All the management and operational procedures that your mortgage company does for you for the life of the mortgage, including: collecting your mortgage payments, making sure that your taxes and insurance charges are paid promptly, and sending you an annual report on your mortgage and your escrow accounts (see Escrow Account)
The collection of payments of interest and principal, and trust fund items such as fire insurance, taxes, etc , on a note by the borrower in accordance with the terms of the note Servicing by the lender also consists of operational procedures covering accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, and delinquent loan follow-up and loan analysis
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees"
- The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, interest, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
All the steps and operations a lender perform to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like SETTLEMENT/SETTLEMENT COSTS - See closing/closing costs SHARED APPRECIATION MORTGAGE (SAM) - A mortgage in which a borrower receives a below-market interest rate in return for which a lender (or another investor such as a family member or other partner) receives a portion of the future appreciation in the value of the property May also apply to mortgages where the borrower shares the monthly principal and interest payments with another party in exchange for a part of the appreciation SURVEY - A measurement of land, prepared by a registers land surveyor, showing the location of the land with reference to known points, its dimensions, and the location and dimensions of any building
The policing and record-keeping functions performed by mortgage lenders The servicer of a loan sends payments notices, keeps track of the principal balance, ensures that property taxes and mortgage insurance are paid, remits payments to mortgage investors, etc For these considerations, the servicer is paid a servicing fee
The management of a loan, including collecting all payments and disbursing funds for the payment of the real estate taxes and homeowner's insurance The servicing company may or may not be the original lender that closed the mortgage loan
service
To perform maintenance

He is going to service the car.

service
A religious rite or ritual

The funeral service was touching.

service
An event in which an entity takes the responsibility that something desirable happens on the behalf of another entity
service
A function that is provided by one program or machine for another
service
To perform a sexual act

He was going to service her.

service
The state of being subordinate to or employed by an individual or group

This machine provides the name service for the LAN.

service
To serve

They service the customer base.

service
any work done for the benefit of another
service
{n} a menial office, command, duty, office of devotion, benefit, use, order of dishes
service
The deed of one who serves; labor performed for another; duty done or required; office
service
Service is the work done by people or equipment in the army, navy, or air force, for example during a war. The regiment was recruited from the Highlands specifically for service in India
service
work performed for the benefit of others Numerous services are involved in the operation of open data systems, including: data collection, conversion, and storage; communication services; archive services such as catalog queries and data distribution; and control authority services such as registration and distribution of DDRs [620 0-B-1] [610 0-G-5] (typo, parenthesis included around DDRs)
service
Service is used to describe the parts of a building or structure that are used by the staff who clean, repair, or look after it, and are not usually used by the public. He wheeled the trolley down the corridor and disappeared with it into the service lift
service
employment in or work for another; "he retired after 30 years of service"
service
For meaning 14., services is both the singular and the plural form
service
A request from a client to a server A service is performed on an object Services perform a complex sequence of changes in the devices in the network and the NSS's database
service
(sports) a stroke that puts the ball in play; "his powerful serves won the game"
service
The performance of those procedures or adjustments described in the manufacturer's service instruction which may affect any aspect of the performance of the laser or laser system These are usually performed by qualified technical personnel provided by the manufacturer or other service companies Compare maintenance and operation
service
1 The installation, maintenance, or repairs provided or completed by a dealer, manufacturer, owner, or contractor 2 The performance of labor for the benefit of another
service
Sending by first class mail or personal delivery a copy of documents filed in a case to all parties in the case See Definition of "Certificate of Service " See Rule 7
service
If you have a vehicle or machine serviced, you arrange for someone to examine, adjust, and clean it so that it will keep working efficiently and safely. I had had my car serviced at the local garage Make sure that all gas fires and central heating boilers are serviced annually. Service is also a noun. The car needs a service The company sends a service engineer to fix the disk drive before it fails
service
The shot that starts a rally The server must toss the ball up at least 16 centimeters (6 inches) and strike it as it's falling, so that it touches first in the server's court and then in the receiver's court, without touching the net When struck, the ball must be above the level of the playing surface and behind the server's end line See also let
service
In tennis, badminton, and some other sports, when it is your service, it is your turn to serve. She conceded just three points on her service during the first set
service
You can sometimes refer to an organization or private company as a particular service when it provides something for the public or acts on behalf of the government. the BBC World Service. Careers Advisory Services
service
Any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything
service
A single activity, generally running from 30-60 minutes in length, provided by an artist or artist ensemble Services may be workshops, teacher or staff inservice activities, school assemblies, mini-performances/readings, speaking engagements or lecture/demonstrations Artists should not be scheduled for more than four services per day; and should be scheduled for less services on a travel/performance/exhibit/ reading day Services often involved set-up time
service
mate with; "male animals serve the females for breeding purposes"
service
A service is an I/O Kit entity, based on a subclass of IOService, that has been published with the registerService method and provides certain capabilities to other I/O Kit objects In the I/O Kit’s layered architecture, each layer is a client of the layer below it and a provider of services to the layer above it
service
Doing something for someone else without thought of reward or payment
service
If a country or organization services its debts, it pays the interest on them. Almost a quarter of the country's export earnings go to service a foreign debt of $29 billion
service
a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it"
service
A name given to several trees and shrubs of the genus Pyrus, as Pyrus domestica and P
service
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table a company or agency that performs a public service; subject to government regulation Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958) make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced"
service
periodic maintenance on a car or machine; "it was time for an overhaul on the tractor"
service
A service is a religious ceremony that takes place in a church. After the hour-long service, his body was taken to a cemetery in the south of the city
service
an act of help or assistance; "he did them a service"
service
The Services are the army, the navy, and the air force. In June 1945, Britain still had forty-five per cent of its workforce in the Services and munitions industries
service
(law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him
service
If a piece of equipment or type of vehicle is in service, it is being used or is able to be used. If it is out of service, it is not being used, usually because it is not working properly. Cuts in funding have meant that equipment has been kept in service long after it should have been replaced
service
{i} act of providing; act of offering; work, labor; function, role; set of dishes; religious ceremony; offer, presentation; help, aid; act of putting a ball into play (Sports); military, armed forces
service
An action or activity done for others for a usually for a fee
service
Work performed by an individual or organization that benefits or provides advantage to a customer Simply, service is generally "how the customer expects to receive quality " [also see Quality]
service
Useful office; advantage conferred; that which promotes interest or happiness; benefit; avail
service
The military
service
make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced"
service
Faculty contributions to college or university activities, schools, communities, and professional associations in ways that are consistent with the institution and unit's mission
service
If someone or something services an organization, a project, or a group of people, they provide it with the things that it needs in order to function properly or effectively. Fossil fuels such as coal, oil and gas will service our needs for some considerable time to come. see also active service, Civil Service, community service, emergency services, in-service, National Health Service, national service, public service, room service
service
{f} provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use
service
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service"
service
formulae You can use `at your service' after your name as a formal way of introducing yourself to someone and saying that you are willing to help them in any way you can. She bowed dramatically. `Anastasia Krupnik, at your service,' she said
service
Services are activities such as tourism, banking, and selling things which are part of a country's economy, but are not concerned with producing or manufacturing goods. Mining rose by 9.1%, manufacturing by 9.4% and services by 4.3%
service
Giving court papers to the other party by hand delivering, sending them by certified mail or notifying the other party of the dissolution case through publication of a notice in a newspaper
service
The act of serving; the occupation of a servant; the performance of labor for the benefit of another, or at another's command; attendance of an inferior, hired helper, slave, etc
service
That is a set of abilities, provided by "Zenon N S P" company basing on Agreement and Price-list Deductions from Account are performed according to Agreement terms, mostly periodically
service
the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service"
service
Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958)
service
If you refer to someone's service or services to a particular organization or activity, you mean that they have done a lot of work for it or spent a lot of their time on it. You've given a lifetime of service to athletics the two policemen, who have a total of 31 years' service between them
service
A set of dishes or utensils
service
The serving, or delivery, of a summons or writ
service
To be at the service of a person or organization means to be available to help or be used by that person or organization. The intellectual and moral potential of the world's culture must be put at the service of politics
service
the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena"
service
a company or agency that performs a public service; subject to government regulation
service
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table
service
If someone or something is of service to you, they help you or are useful to you. That is, after all, the primary reason we live -- to be of service to others. Public Broadcasting Service civil service domestic service foreign service diplomatic service Internal Revenue Service Internet service provider National Health Service wire service news service Pendleton Civil Service Act service industry Service Robert William
service
or mailbox - the service you are requesting from the address
service
(law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service"
service
Action or work that is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed
service
torminalis of Europe, the various species of mountain ash or rowan tree, and the American shad bush (see Shad bush, under Shad)
service
See Serve, v
service
Your services are the things that you do or the skills that you use in your job, which other people find useful and are usually willing to pay you for. I have obtained the services of a top photographer to take our pictures
service
The act of initially starting, or serving, the ball in play in tennis, volleyball, and other games
service
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses"
service
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees"
service
The act of serving the ball
service
{s} useful; used to present food or drink; providing assistance; repairing, performing maintenance tasks; pertaining to the armed forces
service
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
service
The conductors and equipment for delivery of electric energy from our distribution (supply system) to the wiring system of the premises served
service
A bus or train service is a route or regular journey that is part of a transport system. A bus service operates between Bolton and Salford
service
Any device on a network that can be connected to and accessed, such as a printer, modem, or a remote computer Network users can generally see the services available on the network because the nodes that provide these services "advertise" them to the world In the case of LAT, each service node sends out occasional network messages called multicasts describing what services it is providing and which users are connected to them
service
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service" the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena" work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services" (law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service" the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service" an act of help or assistance; "he did them a service" tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table a company or agency that performs a public service; subject to government regulation Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958) make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced" be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
service
The act of bringing to notice, either actually or constructively, in such manner as is prescribed by law; as, the service of a subpœna or an attachment
service
A services is a place beside a motorway where you can buy petrol and other things, or have a meal. They had to pull up, possibly go to a motorway services or somewhere like that = service station
service
Profession of respect; acknowledgment of duty owed
service
Hence, a musical composition for use in churches
service
They have clusters of small, edible, applelike berries
service
The act and manner of bringing food to the persons who eat it; order of dishes at table; also, a set or number of vessels ordinarily used at table; as, the service was tardy and awkward; a service of plate or glass
service
­ Merchants selling services like plumbing or auto repair in a face-to-face environment, who normally use conventional terminals and may key or swipe trans-actions
service
that which is provided by the Government or its agents
service
The level or standard of service provided by an organization or company is the amount or quality of the work it can do for you. Taking risks is the only way employees can provide effective and efficient customer service
service
A service is something that the public needs, such as transport, communications facilities, hospitals, or energy supplies, which is provided in a planned and organized way by the government or an official body. Britain still boasts the cheapest postal service We have started a campaign for better nursery and school services The authorities have said they will attempt to maintain essential services
service
Act of serving or covering
service
Office of devotion; official religious duty performed; religious rites appropriate to any event or ceremonial; as, a burial service
service
1) An application routine available for request by a client in the system 2) A module of application code that carries out a service request
service
A service is a contractually defined behavior that can be implemented and provided by a component for use by any component, solely based on the contract Sometimes the word "contract" and "interface" are used interchangeably That is because services are defined through interfaces In the Openwings tutorial, in the introduction, we discuss a formal definition of a service noting that services are things that are published and discovered The principles involved in designing services are addressed in the Design Topics tutorial trail
service
work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services"
service
The delivery of official documents by a process server which is noted on a return of service Service can be waived by executing a waiver of service
service
A dinner service or a tea service is a complete set of plates, cups, saucers, and other pieces of china. a 60-piece dinner service
service
When you receive service in a restaurant, hotel, or shop, an employee asks you what you want or gives you what you have ordered. A five-course meal including coffee, service and VAT is £30
service
a force that is a branch of the armed forces
service
(or service provider) An organization that provides access to part of the Internet You have to arrange for an account with a service to connect your computer to the Internet
service
The delivery of a legal document, such as a complaint, summons, or subpoena, notifying a person of a lawsuit or other legal action taken against him or her Service, which constitutes formal legal notice, must be made by an officially authorized person in accordance with the formal requirements of the applicable laws
service
on a superior, employer, master, or the like; also, spiritual obedience and love
service
Duty performed in, or appropriate to, any office or charge; official function; hence, specifically, military or naval duty; performance of the duties of a soldier
service
as spun yarn, small lines, etc
service
The materials used for serving a rope, etc
service
If you do someone a service, you do something that helps or benefits them. You are doing me a great service, and I'm very grateful to you
service
Medical care and items such as medical diagnosis and treatment, drugs and biologicals, supplies, appliances, and equipment, medical social services, and use of hospital RPCH or SNF facilities (42 CFR 400 202)
service
If an organization or company provides a particular service, they can do a particular job or a type of work for you. The kitchen maintains a twenty-four hour service and can be contacted via Reception The larger firm was capable of providing a better range of services
service
WANDER™ helps improve supplier relationships and service quality The improved supply chain reduces the chances of operations being cancelled owing to a lack of appropriate equipment and eliminates time spent on chasing stock
service
svc
servicing

  Heceleme

  ser·vic·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  sırvîsîng

  Telaffuz

  /ˈsərvəsəɴɢ/ /ˈsɜrvɪsɪŋ/

  Videolar

  ... And then also servicing the space station. ...

  Günün kelimesi

  abut