in case of

listen to the pronunciation of in case of
İngilizce - Türkçe
durumunda

Yangın durumunda, çanı çal. - In case of fire, ring the bell.

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

halinde

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

Yağmur halinde atletik toplantı iptal edilecektir. - In case of rain, the athletic meeting will be called off.

olması halinde

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

Yangın olması halinde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

vukuu halinde
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

(Konuşma Dili) koşulunda
-dığı takdirde
olduğu taktirde
olursa

Sorun olursa, lütfen beni arayın. - In case of trouble, please call me.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

durumunda. durum anında. or: in case of emergency break the windows: Acil durumda camları kırınız
anında
olduğu takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

halinde: In case of fire press this button. Yangın anında bu düğmeye basın. in case of emergency acil durumda
in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
eğer diye
in case
ihtimaline karşı

Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var. - In case the shipment is delayed, we have special delay insurance.

Onlar yollarını kaybetme ihtimaline karşı yanlarında bir harita taşıdılar. - They carried a map with them in case they should lose their way.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in case
takdirde

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case
ise
in case
diye

Beni aramak istersin diye telefonumu bırakacağım. - I'll leave my number in case you want to call me.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

in case
-sı durumunda
in case
durumunda

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

Bir deprem durumunda, gazı kapatın. - In case of an earthquake, turn off the gas.

in case
şayet
in case
-sı halinde
in the case of
(Konuşma Dili) halinde
in the case of
(Konuşma Dili) olayında
in the case of
durumundaki gibi
in case
olur diye, ...-ir diye
in case
dolayısıyla
in case
takdirde: - İ can work late in case it's necessary.Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in the case of
durumunda
in case
vuku halinde
İngilizce - İngilizce

in case of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in case
by chance that, if
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in the case of
in the matter of, concerning, regarding
in case of

  Türkçe nasıl söylenir

  în keys ıv

  Telaffuz

  /ən ˈkās əv/ /ɪn ˈkeɪs əv/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... ln the case of the Middle East, wheat and barley. ...
  ... celebrity, and Bollywood in the case of India-- or in the ...

  Günün kelimesi

  ghost word