worn

listen to the pronunciation of worn
İngilizce - Türkçe
{s} eskimiş
yıpranmış

Onun paltosu yıpranmış. - His overcoat is worn out.

Ayakkabılar yıpranmış. - The shoes are worn out.

aşınmış

Deri ceketin dirsekleri aşınmış. - The leather jacket has worn out at the elbows.

Deri ceket dirsekten aşınmış. - The leather jacket has worn out at the elbow.

{f} giy

Bir ay boyunca aynı şapkayı giydi. - She has worn the same hat for a month.

Tom daha kalın bir palto giymesi gerektiğini hemen fark etti. - Tom realized right away that he should have worn a heavier coat.

yalama olmak
giyilmiş
yalama
{s} bayat (espri)
f., bak. wear. s
yorgun, yorulmuş
{s} bitap
{s} bitkin

Tom bütün gün çalıştı ve tamamen bitkin düştü. - Tom worked all day and was completely worn out.

Bütün gün çalıştıktan sonra bitkin olmalısın. - You must be worn out after working all day.

{s} çok giyilmiş
wear aç/yıprat/taşı/giy
{s} köhne
{s} yorgun

O, eve vardığında yorgundu. - He was worn out when he got home.

Onu yıpranmış eski ve yorgun buldum. - I found him worn out, old, and tired.

silik
worn out
bitap
worn out
bitkin

Tom bütün gün çalıştı ve tamamen bitkin düştü. - Tom worked all day and was completely worn out.

Tom tamamen bitkindi. - Tom was all worn out.

wear
giysi

Tom ne giyerse giysin, her zaman muhteşem görünür. - No matter what Tom wears, he always looks great.

O, güzel giysiler giyer. - She wears beautiful clothes.

wear
giyinme

Mary Cadılar bayramı için seksi bir kostüm giymek istemiyordu bu yüzden Amish bir kadın gibi giyinmeye karar verdi. - Mary didn't want to wear a sexy costume for Halloween so she decided to dress like an Amish woman.

Doktor Tom'a üç hafta boyunca ortopedik alçı giyinmek zorunda olduğunu söyledi. - The doctor told Tom that he had to wear a cast for three weeks.

wear
giymek

Okulda, okul üniforması giymek zorundayız. - We have to wear school uniforms at school.

Tom paltosunu çıkardı çünkü onu giymek için çok sıcaktı. - Tom took off his coat because it was getting too hot to wear it.

wear
takmak

O yaz sıcağı sırasında bir kravat takmaktan nefret eder. - He hates wearing a tie during the summer heat.

Tom saat takmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like to wear a watch.

wear
eskime
worn away
aşınmak
worn out
aşınmak
worn out
haşat
worn out
dökük
worn to a frazzle
çok yorgun
worn a seat belt
emniyet kemeri bağla
worn away
aşındır
worn down
aşındır
worn off
zamanla yok ol
worn out
kullanarak eskit
worn well
iyi dayan
worn down
asindir
worn esp
yıpranmış esp
worn on
takılan
worn out clothes
kıyafetler eskimiş
worn out type
tıp yıpranmış
worn-
aşınmış-
worn ball joints greatly
aşınmış-bozulmuş rotil
worn brake linings
aşınmış fren balatası
worn coin
(Ticaret) aşınmış madeni para
worn king pin bearings
aks başı rulmanı
worn off
zamanla yok olan
worn out
işi bitmiş
worn out
yorgun

Onu yıpranmış eski ve yorgun buldum. - I found him worn out, old, and tired.

O, eve vardığında yorgundu. - He was worn out when he got home.

worn out
eskimiş
worn out
yıpranmış

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

Benim ayakkabılar yıpranmış. - My shoes are worn out.

worn out
eski püskü
worn out
bayat (espri)
worn screw
yalama vida
worn screw
boşa denen vida
worn screw
yalama olmuş vida
worn to a frazzle
yorgun
worn to a frazzle
bitkin
worn#away
asindir
worn#down
asindir
wear
{i} kullanma

Onlara güneş kremi kullanmalarını söyledim. - I told them to wear sunblock.

Mary ucuz parfüm kullanmaz. - Mary doesn't wear cheap perfume.

wear
aşınmak
wear
{f} giymek: wear a dress elbise giymek. He isn't wearing any socks. Ayağında çorap yok
wear
{i} dayanma
be worn
hali olmamak
to be worn out
aşınmak
wear
(Askeri) bocalamak
wear
(Askeri) boca alabanda edip dönmek
wear
üzerinde olmak
wear
yemek

Kadının soracak iki önemli sorusu var: Ne giyiyorum ve ne yemek yapıyorum? - The woman has two important questions to ask: What am I wearing? and what am I cooking?

Uyuşma geçene kadar yemek yeme. - Don't eat till the numbness wears off.

wear
(Askeri) orsa alabanda tramola
wear
-i olmak
wear
eskitmek
wear
giyim

Senin giyimin ne öyle? - What's that your wearing?

wear
taşımak (silah)
wear
eskitme
worn out
bitik
worn out
kırık dökük
wear
aşınma

Garanti normal aşınma ve yıpranmayı içermemektedir. - The warranty doesn't cover normal wear and tear.

Bu malzeme asla aşınmaz. - This material never wears out.

be worn to a shadow
kan ter içinde kalmak
wear
yıpranma

Garanti normal aşınma ve yıpranmayı içermemektedir. - The warranty doesn't cover normal wear and tear.

wear
giyme

Klas ve farklı olmak için Hawaii tişörtümü ve yeşil şortumu giymeyi tercih ettim, ama çabucak beyaz gömlek ve siyah pantolona alıştım. - I preferred wearing my Hawaiian T-shirt and green shorts to be cool and different, but I quickly got used to the white shirt and black slacks.

Okul kuralları öğrencilerin okul üniformaları giymelerini gerektiriyor. - The school rules require students to wear school uniforms.

wear
elbise

Partide, herkes güzel elbiseler giyiyordu. - At the party, everyone was wearing beautiful clothes.

Hiromi yeni bir elbise giyiyor. - Hiromi is wearing a new dress.

wear
giyim eşyası
wear
dayanıklılık
wear
takınmak
wear
{f} giy

Giydiğin ayakkabılar oldukça pahalı görünüyorlar. - The shoes you are wearing look rather expensive.

O kendini daha uzun göstermek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. - She wears high heels to make herself look taller.

wear
kullanılma
well worn
iyi giyilmiş
wear
boca etmek
wear
aşındırmak
be worn to a skeleton
iskelet için giyilir
be worn to the bone
ayaklarına kara sular inmek
handkerchief worn around the neck
mendilini boynuna takılan
heel is worn down
topuk aşağı giyilen
one worn on a shoe
tek bir ayakkabı üzerinde taşınırken
ragged, tattered, torn, worn
Yırtık pırtık, yırtık, yıpranmış yırtık pırtık
ragged, tattered, worn
Yırtık, yıpranmış yırtık pırtık
to be worn
giyilmelidir
veil worn by muslim women
Müslüman kadınlar tarafından giyilen peçe
wave worn
dalgalarla aşınmış
wear
asın
wear
giyer
wind-worn
rüzgardan aşınmış
age worn
eli ayağı tutmayan
wear
çok kullanıldığı belli
wear
the worse for wear eskimiş
wear
aşın,v.giy: n.giysi
wear
{f} taşımak

Tom'un cüzdanı taşımak için biraz daha kötüydü. Mary yeni bir tane alması gerektiğini söyledi. - Tom's wallet was a bit the worse for wear, and Mary said he should get a new one.

wear
(Askeri) AŞINMA: Yapılan atışların sonucu olarak bir silahın namlu içi ölçülerinde meydana gelen değişiklik
wear
eskime/yıpranma/giyinme
wear
{f} yıpranmamak
wear
wear aç/yıprat/taşı/giy
wear
{f} dayanmak
wear
{f} solmak
wear
{f} soldurmak
wear
{f} (wore, worn)
wear
{f} volta vurmak
wear
wear and tear normal halde aşınıp eskime
wear
{f} yıpratmak
wear
{f} (gözlük, kolye, küpe v.b.'ni)
weather worn
yanık (cilt)
weather worn
sertleşmiş
weather worn
fırtına yemiş
weather worn
kötü havadan etkilenmiş
well worn
basmakalıp
well worn
eskimiş
well worn
klişeleşmiş
well worn
paralanmış
İngilizce - İngilizce
{a} pass. of to wear
Worn is used to describe something that is damaged or thin because it is old and has been used a lot. Worn rugs increase the danger of tripping
affected by wear; damaged by long use; "worn threads on the screw"; "a worn suit"; "the worn pockets on the jacket
If someone looks worn, they look tired and old. She was looking very haggard and worn. see also well-worn. the past participle of wear
showing the wearing effects of overwork or care or suffering; "looking careworn as she bent over her mending"; "her face was drawn and haggard from sleeplessness"; "that raddled but still noble face"; "shocked to see the worn look of his handsome young face"- Charles Dickens
affected by wear; damaged by long use; "worn threads on the screw"; "a worn suit"; "the worn pockets on the jacket"
{s} frayed, ragged, used, deteriorated; tired, exhausted (Slang)
Worn is the past participle of wear
of Wear
worn off
Past participle of wear off
worn out
Exhausted or fatigued from exertion

That game was fun, but now I'm all worn out.

worn out
Past participle of wear out

He has worn out his shoes.

worn out
Damaged and useless due to hard or continued use

That old tractor is worn out.

worn the pants
Past participle of wear the pants. alternative form of wear the trousers
worn the trousers
Past participle of wear the trousers
worn thin
Past participle of wear thin
worn't
Alternative spelling of weren't

There worn't nothin' in it but a spinnin' wheel and a stool.

worn-out
Exhausted or fatigued from exertion

The worn-out soccer players lined up to congratulate the other team.

worn-out
Damaged due to hard or continued use or exposure until no longer useful or effective

You can barely read the worn-out logo on those Sketchers.

worn out
Someone who is worn out is extremely tired after hard work or a difficult or unpleasant experience. Before the race, he is fine. But afterwards he is worn out. = exhausted
worn out
{s} tattered, frayed, worn thin; exhausted, used up
worn out
Something that is worn out is so old, damaged, or thin from use that it cannot be used any more. the car's worn out tyres. faded bits of worn-out clothing
worn out
drained of energy or effectiveness; extremely tired; completely exhausted; "the day's shopping left her exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt completely washed-out"; "only worn-out horses and cattle"; "you look worn out"
worn out clothes
rags, old clothes, tattered garments
worn spot
a spot that has been worn away by abrasion or erosion
worn to a shadow
exhausted, beat, spent, worn out
worn-out
worn until no longer useful; "battered trumpets and raddled radios"; "worn-out shoes with flapping soles"
worn-out
drained of energy or effectiveness; extremely tired; completely exhausted; "the day's shopping left her exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt completely washed-out"; "only worn-out horses and cattle"; "you look worn out"
wear
Damage to the appearance and/or strength of an item caused by use over time
wear
Clothing (such as footwear)
wear
To bring (a sailing vessel) onto the other tack by bringing the wind around the stern (as opposed to tacking when the wind is brought around the bow); to come round on another tack by turning away from the wind
wear
To eat away at, erode, diminish, or consume gradually; to cause a gradual deterioration in; to produce (some change) through attrition, exposure, or constant use

Exile had worn the man to a shadow.

wear
(in the phrase "wearing on (someone)") To cause annoyance, irritation, fatigue, or weariness near the point of an exhaustion of patience

Her high pitched voice is really wearing on me lately.

wear
fashion
wear
To last or remain durable under hard use or over time; to retain usefulness, value, or desirable qualities under any continued strain or long period of time; sometimes said of a person, regarding the quality of being easy or difficult to tolerate

It's hard to get to know him, but he wears well.

wear
To have or carry on one's person habitually, consistently; or, to maintain in a particular fashion or manner

She wears her hair in braids.

wear
To carry or have equipped on or about one's body, as an item of clothing, equipment, decoration, etc

He was wearing his lunch after tripping and falling into the buffet.

wear
To bear or display in one's aspect or appearance

He walked out of the courtroom wearing an air of satisfaction.

wear
To exhaust, fatigue, expend, or weary

Our physical advantage allowed us to wear the other team out and win.

wear
To pass slowly, gradually or tediously

As the years wore on, we seemed to have less and less in common.

wear
To undergo gradual deterioration; become impaired; be reduced or consumed gradually due to any continued process, activity, or use

The tiles were wearing thin due to years of children's feet.

well-worn
trite or hackneyed; repeated too often
well-worn
showing signs of wear because of extensive use
wear
the act of having on your person as a covering or adornment; "she bought it for everyday wear"
wear
To endure or suffer use; to last under employment; to bear the consequences of use, as waste, consumption, or attrition; as, a coat wears well or ill; - - hence, sometimes applied to character, qualifications, etc
wear
{i} clothing of a particular kind (i.e. sportswear, eveningwear); erosion, corrosion; effect of using, gradual impairment and wasting from use; resistance against wearing out
wear
{n} the act of wearing, a great dam of water
wear
{v} to waste, have or put on, carry, hold out, bring to
Wear
A river in the county of Tyne and Wear in north east England. The city of Sunderland is found upon its banks
Worn out
shot
Worn out
detrite
becoming worn
turning ragged or faded from use or age
time-worn
Something that is time-worn is old or has been used a lot over a long period of time. Even in the dim light the equipment looked old and time-worn
travel-worn
tired by travel
war-worn
tired of war, battered by war
wear
the act of having on your person as a covering or adornment; "she bought it for everyday wear" impairment resulting from long use; "the tires showed uneven wear" have or show an appearance of; "wear one's hair in a certain way" have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar" put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He got into his jeans" be dressed in; "She was wearing yellow that day" deteriorate through use or stress; "The constant friction wore out the cloth" last and be usable; "This dress wore well for almost ten years" have in one's aspect; wear an expression of one's attitude or personality; "He always wears a smile
wear
a covering designed to be worn on a person's body
wear
To suffer due to use or activity
wear
have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
wear
You use wear to refer to clothes that are suitable for a certain time or place. For example, evening wear is clothes suitable for the evening. The shop stocks an extensive range of beach wear
wear
Mechanical alteration of the magnetic stripe and of the read/encode head resulting from the motion of the head along the stripe
wear
The progressive loss of substance from the operating surface of a body occurring as a result of relative motion at the surface Wear is usually detrimental, but in mild form may be beneficial, e g during running-in
wear
llevar
wear
exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike"
wear
If you wear a particular expression, that expression is on your face and shows the emotions that you are feeling. When we drove through the gates, she wore a look of amazement
wear
A dam in a river to stop and raise the water, for the purpose of conducting it to a mill, forming a fish pond, or the like
wear
have or show an appearance of; "wear one's hair in a certain way"
wear
A subtractive process in corollary to a tool's mass
wear
You can use wear to talk about how well something lasts over a period of time. For example, if something wears well, it still seems quite new or useful after a long time or a lot of use. Ten years on, the original concept was wearing well
wear
Same as Weir
wear
To bring a vessel sailing close-hauled to another tack by putting the helm up and turning her head away from the wind The opposite of tack
wear
put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He got into his jeans"
wear
have (clothes) on
wear
To have equipped on ones person, like an item of clothing
wear
If your patience or temper is wearing thin, you are becoming annoyed and are likely to get angry soon. Her husband was sympathetic at first but his patience soon wore thin
wear
To impair, waste, or diminish, by continual attrition, scraping, percussion, on the like; to consume gradually; to cause to lower or disappear; to spend
wear
1 To turn away from the wind; 2 To jibe
wear
A long notch with a horizontal edge, as in the top of a vertical plate or plank, through which water flows, used in measuring the quantity of flowing water
wear
last and be usable; "This dress wore well for almost ten years"
wear
have in one's aspect; wear an expression of one's attitude or personality; "He always wears a smile
wear
clothes, as in: She was prepared for the weather in her stylish red rainwear
wear
To be wasted, consumed, or diminished, by being used; to suffer injury, loss, or extinction by use or time; to decay, or be spent, gradually
wear
the nautical manouevre of bringing a sailing vessel on to another tack by bringing the wind around the stern
wear
the attrition or rubbing away of the surface of a material as a result of mechanical action
wear
to have appendant to one's body; to have on; as, to wear a coat; to wear a shackle
wear
deteriorate through use or stress; "The constant friction wore out the cloth"
wear
To bring a sailing ship onto the other tack by bringing the wind around the stern (as opposed to tacking when the wind is brought around the bow). (See gybe, or jibe)
wear
Deterioration caused from use A diminishing from the accumulation of abrasion, gouging, scratching, and scuffing of the thickness of the flooring
wear
To cause or make by friction or wasting; as, to wear a channel; to wear a hole
wear
If you say that someone is the worse for wear, you mean that they are tired, ill, or in a bad state because they have been very active, been through a difficult experience, or been drinking alcohol. He arrived on January 9, disheveled and much the worse for wear
wear
The result of wearing or use; consumption, diminution, or impairment due to use, friction, or the like; as, the wear of this coat has been good
wear
Wear is the damage or change that is caused by something being used a lot or for a long time. a large, well-upholstered armchair which showed signs of wear
wear
To use up by carrying or having upon one's self; hence, to consume by use; to waste; to use up; as, to wear clothes rapidly
wear
To have or exhibit an appearance of, as an aspect or manner; to bear; as, she wears a smile on her countenance
wear
To exhaust or expend
wear
go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely"
wear
If you say that something is wearing thin, you mean that people do not find it funny or interesting any more and are becoming annoyed with it, because they have seen or heard it so many times. Some of Wilson's eccentricities are beginning to wear thin
wear
The act of wearing, or the state of being worn; consumption by use; diminution by friction; as, the wear of a garment
wear
If you wear your hair or beard in a particular way, you have it cut or styled in that way. She wore her hair in a long braid He wore a full moustache
wear
as, a man wears well as an acquaintance
wear
have in one's aspect; wear an expression of one's attitude or personality; "He always wears a smile"
wear
If one person in a couple, especially the woman, wears the pants, or in British English wears the trousers, they are the one who makes all the decisions. She may give the impression that she wears the trousers but it's Tim who makes the final decisions
wear
A fence of stakes, brushwood, or the like, set in a stream, tideway, or inlet of the sea, for taking fish
wear
To form or shape by, or as by, attrition
wear
To cause to go about, as a vessel, by putting the helm up, instead of alee as in tacking, so that the vessel's bow is turned away from, and her stern is presented to, the wind, and, as she turns still farther, her sails fill on the other side; to veer
wear
Metal lost during handling and contact with other objects
wear
be dressed in; "She was wearing yellow that day"
wear
When you wear something such as clothes, shoes, or jewellery, you have them on your body or on part of your body. He was wearing a brown uniform I sometimes wear contact lenses She can't make her mind up what to wear
wear
be dressed, be wearing, change, dress, dress oneself, get changed, get dressed, get undressed, put on, take off, undress
wear
The thing worn; style of dress; the fashion
wear
impairment resulting from long use; "the tires showed uneven wear"
wear
To carry or bear upon the person; to bear upon one's self, as an article of clothing, decoration, warfare, bondage, etc
wear
If something wears, it becomes thinner or weaker because it is constantly being used over a long period of time. The stone steps, dating back to 1855, are beginning to wear Your horse needs new shoes if the shoe has worn thin or smooth
wear
Wear is the amount or type of use that something has over a period of time. You'll get more wear out of a hat if you choose one in a neutral colour = use
wear
The undesired deterioration of a component by the removal of material from its surface
wear
{f} be dressed in (clothes, shoes, jewelry, glasses, etc.); lose quality gradually; be used up; end; be preserved, remain intact
weather worn
showing signs of wear and tear as a result of weathering (such as rust, fading, etc.)
well-worn
A well-worn expression, remark, or idea has been used so often that it no longer seems to have much meaning or to be interesting. To use a well-worn cliche, it is packed with information. = hackneyed
well-worn
A well-worn object or piece of clothing has been worn or used so frequently that it looks rather old and untidy. well-worn brown shoes
well-worn
repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic sermons"; "his remarks were trite and commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'"
well-worn
showing signs of much wear or use
well-worn
banal; frayed
worn out
outworn
Türkçe - İngilizce

worn teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hurdası çıkmış worn-out
(thing)
ziynet altını gold coin worn as
a piece of jewelry
worn