falling

listen to the pronunciation of falling
İngilizce - Türkçe
(Dilbilim) alçalan
düşme

Onun düşmesini engellemek için onu tutmak zorunda kaldım. - I had to grab her to keep her from falling.

Buz üzerinde düşmek incitir. - Falling on ice hurts.

{f} düş

Neredeyse platformdan düşüyordu. - She came close to falling off the platform.

Tom merdivenlerden düşerek boynunu kırdı. - Tom broke his neck falling down a flight of stairs.

düşen

Tom düşen kar tanelerine baktı. - Tom looked at the snowflakes falling.

Düşen uçak parçalarından ölme olasılığı bir köpek balığı tarafından öldürülme olasılığından 30 kez daha büyüktür. - The chances of dying from falling airplane parts are 30 times greater than the chances of being killed by a shark.

düşerek

Ben düşerek bir kaburgamı kırdım. - I broke a rib falling.

O düşerek elini incitti. - He hurt his hand falling.

{s} düşük
(isim) düşüş
{i} düşüş

Tom karın kar küresi içine düşüşüne baktı. - Tom looked at the snow falling inside the snow globe.

Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı. - The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion.

yağan
fall
sonbahar

Gariptir, bu sonbaharda çok sayıda pembe dizi izliyorum. - Oddly, I've been watching a lot of telenovelas this fall.

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

fall
düşüş

Büyükannem bacağını bir düşüşte incitti. - My grandma injured her leg in a fall.

Ölü yaprakların düşüşünü izliyordu. - She was watching the dead leaves fall.

fall
düşmek

Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. - It's easy to fall into bad habits.

Buz üzerinde düşmek incitir. - Falling on ice hurts.

falling in love
aşık olma
falling sickness
epilepsi
falling ball viscometer
(Tıp) düşen top vizkozimetresi
falling hazard
düşme tehlikesi
falling in love
gönül verme
falling leaf
(Askeri) yapraklama
falling number
(Gıda) düşme sayısı
falling sickness
sara hastalığı
falling star
ağma
falling star
akanyıldız
falling to
isabet
falling market
fiyatların düştüğü piyasa
falling sickness
sara
falling star
şahap
falling-in
göçme
falling-in
yıkılma
falling action
eylem düşüyor
falling apart
dağılıyor

Fadıl'ın ailesi dağılıyordu. - Fadil's family was falling apart.

Leyla ve Sami'nin evliliği dağılıyordu. - Layla and Sami's marriage was falling apart.

falling away
düşüyorum
falling away with
araya mesafe girmesi
falling due
nedeniyle düşen
falling from
düşme
falling into
içine düşen
falling number method
(Gıda) Düşme Sayısı Tayini: Ekmeğin kalitesini etkileyen faktörlerden amilaz enziminin aktivitesini belirlemeye yarayan metod
falling off in scales, peeling
ölçeklerde, peeling düşme
falling off of hair from one's head
kapalı saç kafa düşme
falling over
üzerine düşen
falling silent
sessiz düşüyor
falling-out
düşen aşımı
falling-out
Tartışma, münakaşa, anlaşmazlık
falling and recovery
(Askeri) düşme ve kurtarma
falling away
azalma
falling away
eksilme
falling away
düşme
falling block
(Avcılık) alçalan bloklu kapak takımı
falling down
düşme

Kemer pantolonunun düşmesini önler. - A belt keeps your pants from falling down.

falling film cooler
film soğutma
falling gradient
iniş eğim derecesi
falling head
azalan yük
falling head
düşen yük
falling leaf
(Askeri) YAPRAKLAMA (HV.): Uçağın bir yandan öbür yana kayarak, hemen hemen dikey vaziyette alçaldığı akrobasi şekli
falling of the water level
su seviyesinin inmesi
falling of the water table
su tablasının alçalması
falling off
azalma
falling off
eksilme
falling off
düşme
falling particle
(Askeri) çökelen parçacık
falling price
azalan fiyat
falling rate of return
(Ticaret) azalan getiri oranı
falling rate period
(Gıda) azalan hız dönemi
falling shutter weir
devrilir kapaklı bağlama
falling star
kayan yıldız
falling star
akaryıldız
falling star
akanyıldız. His eye fell upon me. Gözü bana ilişti. His face fell. Suratı asıldı. It fell to my lot. Benim payıma düştü
falling/rising
(Dilbilim) alçalan/yükselen
fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
tuş
fall
{i} yağış
fall
{i} fırfır
fall
{i} yıkılma

Hans Berlin duvarının yıkılmasını hatırlayacak kadar yaşlıyım dedi. - I'm old enough to remember the fall of the Berlin wall, said Hans.

fall
{f} düş

Tüm masraflar sponsora düşecektir. - All the expenses will fall on the sponsor.

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

fall
{i} kat

Kilise katılımı düştü. - Church participation has fallen.

Sami o kategorideki insanlar arasında yer alır. - Sami falls into that category of people.

fall
{i} inme
fall
{i} döküm
fall
vurmak (piyango)
fall
aşağıya düşmek
fall
karanlık basmak
fall
sıyrılmak
fall
bölünmek
fall
düşüş yaşamak
fall
suratı asılmak
fall
inkıraz
fall
kar düşmek
fall
yüzü asılmak
fall
basmak
fall
saldırmak
fall
(Askeri) tirenti
fall
sarkma
fall
alçalmak
fall
fenalaşmak
fall
asılmak (surat)
fall
iniş
fall
bitmek
fall
(Dilbilim) düşen perde
fall
girişmek
fall
düşüş kaydetmek
fall
hidrostatik yük
fall
ortalık kararmak
fall
hazan
fall
tünmek
fall
düşürme
fall
(Jeoloji) göçme
fall
yıkma
fall
atışmak
fall
bozuşmak
fall
atlatmak
fall
zaptolunmak (kale)
fall
gelmek
fall
oturmak laf
fall
rastlamak
fall
vurmak
fall
ölmek
fall
dalmak

Uykuya dalmak elimde değildi. - I couldn't help falling asleep.

Bu fırtınalı yaz gecelerinde uykuya dalmak zordur. - It's hard to fall asleep on stormy summer nights.

fall
gerilemek
fall
ayrılmak
fall
azalma
fall
eksilmek
fall
kesilmek
fall
hidrolik yük
fall
sukut etmek
as easy as falling off a log
tereyağından kıl çeker gibi
fall
düşme

O, bir düşmede yaralandı. - She was injured in a fall.

Yapraklar ekimde düşmeye başlar. - Leaves begin to fall in October.

fall
yıkılmak
fall
düşüş göstermek
fall
çöküş

İmparatorluğun çöküşü kaçınılmazdı. - The fall of the empire was inevitable.

Soğuk savaş, SSCB'nin çöküşü ile birlikte sona erdi. - The cold war ended along with the fall of the USSR.

fall
güz

Orman sonbaharda çok güzeldir. - The forest is very beautiful in the fall.

Tom tanıştığı her güzel kıza aşık olur. - Tom falls in love with every beautiful girl he meets.

fall
inmek
fall
yaralanmak
fall
asılmak
fall
aşağı sallanmak
fall
işgal edilmek
fall
yenilmek
fall
azalmak
fall
{f} dökülmek
Fall
hiçim
be falling asleep
uykuya olmak
dropping; descending
bırakarak; azalan
fall
{i} yaprak dökümü
falling down
yıkılıyor
fog is falling
sis düşüyor
the falling risk
düşme riski
avalanche falling
çığ düşmesi
equal falling
eşdüşer
fall
aza

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

fall
{f} kötü yola düşmek
fall
{i} eğim
fall
tesadüf etm
fall
{i} ucuzlama
fall
{f} çökmek
fall
{f} ucuzlamak
fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} yatağa düşmek
fall
{i} (fiyat, talep, ısı v.b.'nde) düşüş
fall
{f} (kale) zaptolunmak, düşmek
fall
{f} tam yerine denk gelmek
fall
{i} güreş düşüş
fall
{i} yavrulama
fall
tutulmak
fall
duçar olmak
fall
{f} kapanmak
fall
{f} dağılmak
fall
{f} karanlık bastırmak
fall
çıkmak
fall
{f} (fell, fall.en)
fall
{i} çağlayan
fall
{f} eğimli olmak
fall
{f} yağmak
fall
dökü

Yaprakların hepsi döküldü. - The leaves have all fallen.

Ağacın bütün yaprakları döküldü. - The tree's leaves have all fallen.

fall
düşmek inmek
fall
{f} hastalanmak

O tekrar hastalanmaktan korkuyor. - She is afraid of falling ill again.

fall
başlamak
fall
{i} şelâle

Orada harika bir şelale gördüm. - I saw a wonderful fall there.

fall
{i} çökme

Bu kulübe çökme tehlikesinde. - This hut is in danger of falling down.

fall
{f} devrilmek
fall
{i} yamaç
fall
{f} gece çökmek
high/falling
(Dilbilim) yükselen/alçalan
meteor falling
göktaşı düşmesi
İngilizce - İngilizce
Present participle of fall
That falls or fall

falling prices.

The action of the verb to fall
{n} a sinking, fall, error, sin
{s} dropping; descending
decreasing in amount or degree; "falling temperature
from Fall, v
Emergency signal, given by a climber to the belayer, that the climber is falling (and to expect the safety line to become taut) Climbing and SRT Ref MM
suddenly losing an upright position; "they ran from the falling tree"; "a falling wall crushed the car" becoming lower or less in degree or value; "a falling market"; "falling incomes" decreasing in amount or degree; "falling temperature
coming down freely under the influence of gravity; "the eerie whistle of dropping bombs"; "falling rain"
suddenly losing an upright position; "they ran from the falling tree"; "a falling wall crushed the car"
decreasing in amount or degree; "falling temperature"
A warning yelled by a climber to his or her belay partner to alert them to the fact that they should stop flirting with the cute climbers at the base of the route and be sure to arrest the leader's imminent descent
{f} tumble; descend; decrease; become; occur on; be victimized
Exiting the aircraft and not remembering to wear you skydiving gear
becoming lower or less in degree or value; "a falling market"; "falling incomes"
{i} tumbling, dropping, descending
cadent
falling about
Present participle of fall about
falling action
The events of a drama after the climax (or crisis) but before the denouement (or resolution)
falling asleep
Present participle of fall asleep
falling back on
Present participle of fall back on
falling back upon
Present participle of fall back upon
falling block
a single-shot firearm action in which a solid metal breechblock slides vertically in grooves cut into the breech of the rifle and actuated by a lever
falling in
Present participle of fall in
falling in love
The action of the verb to fall in love

Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.

falling in love
Present participle of fall in love
falling knife
A stock whose price has dropped rapidly
falling off
Present participle of fall off
falling out
Present participle of fall out
falling out
A disagreement; a major difference of opinion

Since the falling out with his neighbor they have kept their distance.

falling over
Present participle of fall over
falling sickness
Epilepsy

Bru. 'T is very like: he hath the falling sickness.

falling star
A meteor
falling stars
plural form of falling star
falling under
Present participle of fall under
falling-out
A rift between people or groups, often following a disagreement or quarrel
falling-sickness
{n} a kind of disease, the epilepsy
falling number method
(Gıda) The Falling Number (FN) Method is the internationally standardized and most popular method for determining sprout damage. With the Falling Number test, so-called weather or sprout damaged wheat or rye, which is disastrous for bread making quality, could be detected at the grain silo intake within a few minutes
falling number test
(Gıda) The Falling Number (FN) Method is the internationally standardized and most popular method for determining sprout damage. With the Falling Number test, so-called weather or sprout damaged wheat or rye, which is disastrous for bread making quality, could be detected at the grain silo intake within a few minutes
falling action
the events in a story leading up to the conclusion; usually missing in cliffhangers and short stories
falling action
[noun]: the events after the climax which close the story [Elements of Plot]
falling action
- The action in a work after the climax that gives any necessary explanation and ends with resolution
falling action
The part of the plot following the climax that declines towards resolution See Denouement
falling action
the fourth part of plot structure, in which the complications of the rising action are untangled
falling asleep
getting to sleep, sinking into sleep
falling behind in one's studies
failing in school, dropping behind in one's grades
falling in love
growing to love someone
falling into the trap
being caught, being tricked, being deceived, falling for something
falling leaves
leaves which are falling from their branches or stems (especially from trees)
falling market
market in which the prices are dropping
falling off
a noticeable deterioration in performance or quality; "the team went into a slump"; "a gradual slack in output"; "a drop-off in attendance"; "a falloff in quality"
falling out
a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations"
falling prisoner
being taken captive, falling into enemy hands
falling rhythm
A rhythmic pattern in which the stress regularly occurs on the first syllable of each foot, as in Jack and Jill went up the hill
falling sickness
epilepsy (disorder of the nervous system)
falling silent
quieting down, becoming quiet or hushed
falling star
bright streak of light that occurs when a meteor enters the earth's atmosphere
falling star
a shooting star
falling-off
If there is a falling-off of an activity, there is a decrease in its amount or intensity. There has been a falling-off in box office income and other earnings. = decline
falling-out
have a falling-out (with sb) to have a bad quarrel with someone
catch a falling knife
To buy an instrument whose price is falling rapidly

Buying that stock now would be catching a falling knife. Wait until you see capitulation.

easy as falling off a log
Very easy

For me, making a meal out of leftovers is as easy as falling off a log.

fall
To die, especially in battle

This is a monument to all those who fell in the First World War.

fall
To be allotted to; to arrive through chance or fate

And so it falls to me to make this important decision.

fall
To collapse; to be overthrown or defeated

Rome fell to the Goths in 410 AD.

fall
To move to a lower position under the effect of gravity

Thrown from a cliff, the stone fell 100 feet before hitting the ground.

fall
A reduction in quantity, pitch, etc
fall
The action of a batsman being out
fall
autumn
fall
The part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting
fall
A defect in the ice which causes stones thrown into an area to drift in a given direction
fall
Blame or punishment for a failure or misdeed

He set up his rival to take the fall.

fall
The act of moving in a fluid or vacuum under the effect of gravity to a lower position
fall
To become; to be affected by or befallen with a calamity; to change into the state described by words following; to become prostrated literally or figuratively

Our senator fell into disrepute because of the banking scandal.

fall
A loss of greatness or status

the fall of Rome.

fall
To cause something to descend to the ground (to drop it); especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down (felling it)

Ghoaſt . / To morrow in the battaile thinke on me, / And fall thy edgeleſſe ſword, diſpaire and die.

fall
To become

She has fallen ill.

intelligent falling
gravity
fall
If someone or something falls, they move quickly downwards onto or towards the ground, by accident or because of a natural force. Her father fell into the sea after a massive heart attack Bombs fell in the town I ought to seal the boxes up. I don't want the books falling out Twenty people were injured by falling masonry. Fall is also a noun. The helmets are designed to withstand impacts equivalent to a fall from a bicycle
fall
If a person or structure that is standing somewhere falls, they move from their upright position, so that they are then lying on the ground. The woman gripped the shoulders of her man to stop herself from falling We watched buildings fall on top of people and pets He lost his balance and fell backwards. Fall is also a noun. Mrs Briscoe had a bad fall last week. Fall down means the same as fall. I hit him so hard he fell down Children jumped from upper floors as the building fell down around them. + fallen fall·en A number of roads have been blocked by fallen trees
fall
{n} the act of falling, descent, disgrace, ruin
fall
{v} to tumble, drop, cut down, sink, decrease, revolt
fall
{f} tumble; descend; decrease; become; occur on; be victimized
fall
{i} tumble; descent; decrease; collapse; autumn; waterfall; being seduced; slope; (during an attack) landing of any missile (coined during the Israel-Hizbollah conflict in July-August 2006)
Fall
Autumn; the season of the year between the autumnal equinox in late September to the winter solstice in late December
Falling down
downfalling
fall
come into the possession of; "The house accrued to the oldest son"
fall
If something falls, it decreases in amount, value, or strength. Output will fall by 6% Her weight fell to under seven stones Between July and August, oil product prices fell 0.2 per cent The number of prosecutions has stayed static and the rate of convictions has fallen. a time of falling living standards and emerging mass unemployment. = drop rise Fall is also a noun. There was a sharp fall in the value of the pound
fall
a landslide in which material free falls
fall
to come down, to drop or descend
fall
The surrender of a besieged fortress or town ; as, the fall of Sebastopol
fall
be captured; "The cities fell to the enemy"
fall
The act of felling or cutting down
fall
fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling"; "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum"
fall
when a wrestler's shoulders are forced to the mat
fall
To diminish; to lessen or lower
fall
The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship
fall
That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy fall of snow
fall
to come to the ground deliberately, to prostrate oneself
fall
to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter"
fall
to become; to change into the state described by the adjective that follows
fall
That part (as one of the ropes) of a tackle to which the power is applied in hoisting
fall
To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation
fall
Witnessed event of meteorite-dropping fireball
fall
If someone's hair or a garment falls in a certain way, it hangs downwards in that way. a slender boy with black hair falling across his forehead
fall
To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; as, to fall into error; to fall into difficulties
fall
a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg"
fall
If someone falls in battle, they are killed. Another wave of troops followed the first, running past those who had fallen
fall
the act of surrendering (under agreed conditions); "they were protected until the capitulation of the fort"
fall
The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and had a fall
fall
To sink; to depress; as, to fall the voice
fall
A planet is in fall when placed in the sign opposite to that of its exaltation A debility
fall
Blame; punishment
fall
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
fall
a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall"
fall
the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
fall
To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc
fall
If you fall somewhere, you allow yourself to drop there in a hurried or disorganized way, often because you are very tired. Totally exhausted, he tore his clothes off and fell into bed
fall
be cast down; "his eyes fell"
fall
assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell"
fall
suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside"
fall
the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973"
fall
The amount of slope or slant per horizontal foot of a drain pipe or surface
fall
To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees
fall
You can refer to a waterfall as the falls. panoramic views of the falls. Niagara Falls
fall
(Water Pump/Hydro Sections) - The vertical descent of water, usually measured in vertical feet Also called "head"
fall
Fall is the season between summer and winter when the weather becomes cooler. He was elected judge in the fall of 1991 The Supreme Court will not hear the case until next fall. see also fallen
fall
To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate
fall
Meteorites seen in the sky and recovered on the ground
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading
fall
Of a spacecraft or spatial body, to drop toward another spatial body under the influence of the latter's gravity
fall
To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading"
fall
to become lower (in quantity, pitch, etc)
fall
To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls
fall
To let fall; to drop
fall
To bring forth; as, to fall lambs
fall
A mass of roof rock or coal which has fallen in any part of a mine
fall
The fastest form of mass movement, occurring when rock or sediment breaks off from a steep or vertical slope and descends at a rate of 9 8 meters per second A fall can be extremely dangerous
fall
To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; said of the countenance
fall
Lapse or declension from innocence or goodness
fall
move downward and lower, but not necessarily all the way; "The temperature is going down"; "The barometer is falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then fell again"
fall
To borrow a phrase from Carl Ockier, "a dynamic retreat from a climb "
fall
To be overthrown or captured; to be destroyed
fall
descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
fall
When a planet is in the sign which is opposite the sign of its exaltation, it is said to be in its fall A planet in its fall is believed to be severely weakened, because the sign's characteristics are inimical to the natural expression of the planetary energy Example: Mars is in its fall in the sign of Cancer See also Detriment, Dignity and Exaltation
fall
lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
fall
Extent of descent; the distance which anything falls; as, the water of a stream has a fall of five feet
fall
to be allotted to; to come to through chance or fate
fall
Peak on the brow of a helmet, sometimes pivotted at the sides
fall
lose one's chastity; "a fallen woman"
fall
The spot on the ground and it's surrounding area where the item to be retrieve fell Also called "AREA OF FALL"
fall
Downfall; degradation; loss of greatness or office; termination of greatness, power, or dominion; ruin; overthrow; as, the fall of the Roman empire
fall
If you say that something or someone falls into a particular group or category, you mean that they belong in that group or category. The problems generally fall into two categories Both women fall into the highest-risk group
fall
If a powerful or successful person falls, they suddenly lose their power or position. There's a danger of the government falling because it will lose its majority The moment Mrs Thatcher fell from power has left a lasting imprint on the world's memory. Fall is also a noun. Following the fall of the military dictator in March, the country has had a civilian government rise
fall
If a celebration or other special event falls on a particular day or date, it happens to be on that day or date. the oddly named Quasimodo Sunday which falls on the first Sunday after Easter
fall
to die
fall
to be brought to the ground
fall
Specifically: The first apostasy; the act of our first parents in eating the forbidden fruit; also, the apostasy of the rebellious angels
fall
To fall to pieces, or in British English to fall to bits, means the same as to fall apart. At that point the radio handset fell to pieces
fall
A sinking of tone; cadence; as, the fall of the voice at the close of a sentence
fall
a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall from virtue"
fall
a meteorite that was seen to fall Such meteorites are usually recovered soon after the fall and are relatively free of terrestrial contamination and weathering effects
fall
fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back"
fall
be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon"
fall
Indicates that the meteorite in question was found as a result of observing it as a meteor
fall
a movement downward; "the rise and fall of the tides"
fall
When night or darkness falls, night begins and it becomes dark. As darkness fell outside, they sat down to eat at long tables
fall
drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees"
fall
to fall on your feet: see foot to fall foul of: see foul to fall flat: see flat to fall from grace: see grace to fall into place: see place to fall short: see short to fall into the trap: see trap to fall by the wayside: see wayside
fall
You can use fall to show that someone or something passes into another state. For example, if someone falls ill, they become ill, and if something falls into disrepair, it is then in a state of disrepair. It is almost impossible to visit Florida without falling in love with the state I took Moira to the cinema, where she fell asleep Almost without exception these women fall victim to exploitation
fall
If you say that someone's eyes fell on something, you mean they suddenly noticed it. As he laid the flowers on the table, his eye fell upon a note in Grace's handwriting
fall
The season when leaves fall from trees; autumn
fall
Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water down a precipice or steep; usually in the plural, sometimes in the singular; as, the falls of Niagara
fall
Declivity; the descent of land or a hill; a slope
fall
pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work"
fall
To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle
fall
go as if by falling; "Grief fell from our hearts"
fall
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
fall
a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill on the ice"
fall
n [pinfall] a referee's count of three with the loser's shoulders on the mat
fall
If a place falls in a war or election, an enemy army or a different political party takes control of it. Croatian army troops retreated from northern Bosnia and the area fell to the Serbs With the announcement `Paphos has fallen!' a cheer went up from the assembled soldiers. Fall is also a noun. the fall of Rome
fall
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
fall
come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
fall
To issue forth into life; to be brought forth; said of the young of certain animals
fall
to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student"
fall
When light or shadow falls on something, it covers it. Nancy, out of the corner of her eye, saw the shadow that suddenly fell across the doorway
fall
The disobedience and expulsion of Adam and Eve from the garden of Eden (Genesis 3) See Chapter 1
fall
to cause something to descend to the ground; especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down
fall
The act of the bird falling to the ground or water from the flight path after being harvested by the gunner
fall
be due; "payments fall on the 1st of the month"
fall
A musical effect in which the pitch of a note is made to fall dramatically after the initial sounding
fall
To find a final outlet; to discharge its waters; to empty; with into; as, the river Rhone falls into the Mediterranean
fall
a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall from virtue" a movement downward; "the rise and fall of the tides" a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg" when a wrestler's shoulders are forced to the mat the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall" the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973" pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work" come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" go as if by falling; "Grief fell from our hearts" occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable" begin vigorously; "The prisoners fell to work right away" be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon" come out; issue; "silly phrases fell from her mouth" be cast down; "his eyes fell" assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell" descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse" drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees" lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead" slope downward; "The hills around here fall towards the ocean" move in a specified direction; "The line of men fall forward" be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead" fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims" be captured; "The cities fell to the enemy" to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student" to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter" lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen" suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside" yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell" lose one's chastity; "a fallen woman" touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears" die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The shooting victim fell dead" be due; "payments fall on the 1st of the month" come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading
fall
lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead"
fall
a downward slope or bend
fall
move in a specified direction; "The line of men fall forward"
fall
Season between summer and winter Astronomically it is the period from the autumnal equinox to the winter solstice in the Northern Hemisphere
fall
to become less; as, the price falls; stocks fell two points
fall
[pinfall] A referee's count of three with the loser's shoulders on the mat
fall
Diminution or decrease in price or value; depreciation; as, the fall of prices; the fall of rents
fall
Formerly, a kind of ruff or band for the neck; a falling band; a faule
fall
The discharge of a river or current of water into the ocean, or into a lake or pond; as, the fall of the Po into the Gulf of Venice
fall
die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The shooting victim fell dead"
fall
decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
fall
To descend in character or reputation; to become degraded; to sink into vice, error, or sin; to depart from the faith; to apostatize; to sin
fall
occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable"
fall
To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes
fall
Death; destruction; overthrow; ruin
fall
If the responsibility or blame for something falls on someone, they have to take the responsibility or the blame for it. That responsibility falls on the local office of the United Nations High Commissioner for Refugees
fall
the time of day immediately following sunset; "he loved the twilight"; "they finished before the fall of night"
fall
To fell; to cut down; as, to fall a tree
fall
begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
fall
If the horse's shoulders or hindquarters, or any part of the rider's body touches the ground, it is considered a fall, which brings automatic disqualification
fall
when a wrestler's shoulders are forced to the mat the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
fall
a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height"
fall
slope downward; "The hills around here fall towards the ocean"
fall
yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell"
fall
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
falling