decreasing

listen to the pronunciation of decreasing
İngilizce - Türkçe
{s} azalan
{f} azal

Japonya'nın pirinç tüketimi azalıyor. - Japan's consumption of rice is decreasing.

Satışlarımız azalıyor. - Our sales are decreasing.

azalış
(sıfat) azalan
decrease
azaltmak

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

music
müzik

Ne tür müzik seversin? - What kind of music do you like?

Klasik müzik dinlemeyi severim. - I like to listen to classical music.

decrease
{f} azalmak

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

decrease
eksilmek
decrease
azalma

Çocukların da azalması garip değil mi? - It isn't strange that children decrease, too?

Fransız şirketlerin rekabeti azalmaya devam etmektedir. - The competitiveness of French companies continues to decrease.

decrease
eksiltme
decrease
küçülmek
decrease
düşüş
decrease
düşüş göstermek
decrease
{i} eksilme
decreasing cost
azalan maliyet
decreasing costs
azalan maliyet
decreasing function
azalan fonksiyon
decreasing returns
azalan verim
decreasing sequence
azalan dizi
decreasing returns
azalan verımler
decreasing returns
azalan döndürür
decreasing costs
azalan maliyetler
decreasing returns
azalan verimler
decreasing returns to scale
ölçeğe göre azalan getiriler
decrease
{f} küçültmek
decrease
azaltma

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Ne yazık ki kavşaklardaki trafik sinyallerinin sayısını artırmak trafik kazalarının sayısın azaltmaya yardımcı olmadı. - Unfortunately, increasing the number of traffic signals at intersections didn't help decrease the number of traffic accidents.

decrease
darlaşmak
decrease
düşüş yaşamak
decrease
(Bilgisayar) azalt

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Bu ilaç ağrını azaltacak. - This medicine will decrease your pain.

decrease
(Ticaret) azalış
decrease
düşürmek
decrease
inişe geçmek
decrease
tenakus etmek
decrease
düşüş kaydetmek
decrease
eksiklik
decrease
azalma yaşamak
decrease
azalma sağlamak
music
partisyon
decrease
{f} azal

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

İlaç onun acısını azalttı. - The medicine decreased his pain.

decrease
düşmek
music
makam
music
nota

Nota okumayı öğrenmek ne kadar zor? - How hard is it to learn to read music?

Tom notaları okuyamaz. - Tom can't read sheet music.

becoming less or smaller music
daha az veya daha küçük müzik olma
decrease
azal/azalt
decrease
noksan on the decrease azalmakta
decrease
eksiltmek decreasingly gittikçe azalarak
decrease
{f} eksiltmek
decrease
{f} inmek
decrease
{i} küçülme
decrease
azaltma/azalma
decrease
(to) azaltmak
decrease
çekilmek
electrolytic decreasing
(Elektrik, Elektronik) elektrikli yağ giderme
monotone decreasing function
(Matematik) monoton azalan fonksiyon
monotone decreasing sequence
(Matematik) monoton azalan dizi
music
hava

Müzik hayatımızı hava gibi çevreler. - Music surrounds our lives like air.

music
müzik hocası
music
müzik ilmi
music
music master musiki üstadı
music
music book nota kitabı
music
(Askeri) MÜZİK: Hava önleme görevlerinde, elektronik karıştırma anlamına gelen bir terim
music
vodvil tiyatrosu
music
nağme
music
{i} musiki
music
music of the spheres Pitagor ku
music
music box latarna
music
music hall müzik salonu
İngilizce - İngilizce
Becoming less and less; diminishing
{s} lessening; diminishing
Present participle of to decrease
music
becoming less or smaller music
becoming less or smaller
decreasing function
Any function of a real variable who value decreases (or is constant) as the variable increases
decreasing monotonic
consistently decreasing; "a decreasing monotonic function
decrease
Of a quantity, to become smaller
decrease
An amount by which a quantity is decreased
monotonic decreasing
always decreasing or remaining constant, and never increasing; contrast this with strictly decreasing
strictly decreasing function
Any function of a real variable who value decreases as the variable increases
decrease
A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease of revenue or of strength
decrease
{v} to grow or make less, lessen, decline
decrease
{n} a growing less, a decay
decrease
To make (a quantity) smaller
decrease
To cause to grow less; to diminish gradually; as, extravagance decreases one's means
decrease
a process of becoming smaller or shorter
decrease
A decrease in the quantity, size, or intensity of something is a reduction in it. a decrease in the number of young people out of work Bank base rates have fallen from 10 per cent to 6 per cent -- a decrease of 40 per cent. to become less or go down to a lower level, or to make something do this reduce   increase (decreistre, from decrescere, from crescere ). the process of becoming less, or the amount by which something becomes less   increase = reduction decrease in
decrease
decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
decrease
The wane of the moon
decrease
When something decreases or when you decrease it, it becomes less in quantity, size, or intensity. Population growth is decreasing by 1.4% each year The number of independent firms decreased from 198 to 96 Raw-steel production by the nation's mills decreased 2.1% last week Since 1945 air forces have decreased in size Gradually decrease the amount of vitamin C you are taking We've got stable labor, decreasing interest rates, low oil prices
decrease
{f} reduce, lessen; decline
decrease
to become smaller
decrease
the amount by which something decreases
decrease
or in strength, quality, or excellence; as, they days decrease in length from June to December
decrease
make smaller; "He decreased his staff
decrease
make smaller; "He decreased his staff"
decrease
a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
decrease
a process of becoming smaller or shorter decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
decrease
the act of decreasing or reducing something
decrease
{i} decline; reduction, lessening
decrease
the act of decreasing or reducing something the amount by which something decreases a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
decrease
To grow less, opposed to increase; to be diminished gradually, in size, degree, number, duration, etc
decreasing

  Heceleme

  de·creas·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  dîkrisîng

  Telaffuz

  /dəˈkrēsəɴɢ/ /dɪˈkriːsɪŋ/

  Günün kelimesi

  mitty