geriye git

listen to the pronunciation of geriye git
Türkçe - İngilizce
retrogress
geri git
(Bilgisayar) go back

I won't go back there. - Oraya geri gitmeyeceğim.

You'd better go back home now. - Şimdi eve geri gitsen iyi olur.

geri git
{f} regressing
geri git
{f} regress
geri git
gone back
geri git
went back
geriye git