excess

listen to the pronunciation of excess
İngilizce - Türkçe
fazlalık
{i} aşırılık
{i} aşırıya kaçma

Kibarlığın aşırıya kaçması can sıkıcı. - Excess of politeness is annoying.

artan
aşırı

Aşırı düşkünlük çocuğu şımarttı. - Excessive indulgence spoiled the child.

Aşırı sigara içmek sağlığa zarar verir. - Excessive smoking will injure your health.

ziyadesiyle
tecavüz
katma
abartı
ek
haddinden fazla

Tom haddinden fazla gürültü hakkında şikayet etti. - Tom complained about the excessive noise.

çok

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

Çok fazla yememelisin. - You shouldn't eat to excess.

ölçüsüz

Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum. - Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition.

artık
çok fazla

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

Çok fazla yememelisin. - You shouldn't eat to excess.

ölçüsüzlük
fazla

İçkiyi fazla kaçırma. - Don't drink to excess.

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

excessluggage fazla bagaj
in excess of fazla
on
excess fare bilet ücret farkı
excess profits tax fazla kazanç vergisi
{i} ilave
{i} taşkınlık
mevki farkı
drink to excess içkiyi fazla kaçırmak
ifrat
carcur
excessive
aşırı

Aşırı düşkünlük çocuğu şımarttı. - Excessive indulgence spoiled the child.

Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum. - Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition.

excess air
hava fazlalığı
excess air factor
(Otomotiv) hava fazlalık katsayısı
excess amount
(Ticaret) fazla meblağ
excess burden of a tax
(Ticaret) aşırı vergi yükü
excess capacity problem
(Ticaret) aşırı kapasite sorunu
excess capital
(Ticaret) artık sermaye
excess frames
(Bilgisayar) fazla çerçeve
excess hydrostatic pressure
aşırı hidrostatik basınç
excess irrigation
aşırı sulama
excess liabilities
(Ticaret) aşkın sorumluluklar
excess liquidity
(Ticaret) fazla likidite
excess moisture
aşırı nem
excess momentum flux
(Askeri) fazla momentum akışı
excess of loss
(Sigorta) hasar fazlası reasüransı
excess of loss reinsurance
(Sigorta,Ticaret) hasar fazlası reasüransı
excess oil usage
fazla yağ sarfiyatı
excess postage
(Ticaret) taksa
excess pressure
aşırı basınç
excess pressure
(Otomotiv) yüksek basınç
excess pressure test
aşırı basınç deneyi
excess pressure test
aşırı gerilim deneyi
excess profit duty
(Ticaret) olağanüstü kazanç vergisi
excess profits tax
(Ticaret) fazla kazanç vergisi
excess property
(Askeri) fazla mal
excess reactant
(Gıda) aşırı reaktant
excess reactant
(Gıda) reaktant fazlası
excess reactant
(Gıda) fazla tepken
excess reactant
(Gıda) artan tepken
excess reserves
(Ticaret) fazla rezervler
excess reserves
(Ticaret) rezerv fazlaları
excess temperature
aşılan sıcaklık
excess three code
artı üç kodu
excess weight
aşırı kilo
excess weight
ağırlık fazlası
excess zeros
(Bilgisayar) sıfır aşırılığı
excess baggage
fazla bagaj
excess capacity
aşırı kapasite
excess cost
ek fiyat
excess cost
ek ödeme
excess demand
fazla talep
excess demand
aşırı talep
excess fare
mevki farkı
excess fare
bilet vergin farkı
excess load
fazla yük
excess load
aşırı yük
excess luggage
fazla bagaj
excess of expenditure
masraf fazlalığı
excess of exports
ihraç fazlası mal
excess of power
yetkiyi aşma
excess profit
aşırı kâr
excess supply
arz fazlası
excess work
fazla iş
excess air
fazla hava
excess amount of water in the blood
kan su aşırı miktarda
excess burden of taxation
(Ekonomi) Aşırı vergi yükü
excess capacity
atıl kapasite
excess conduction
fazladan iletim
excess current relay
fazla akım rölesi
excess electron
fazla elektron
excess fifty code
artı elli kodu
excess flow valve
(Endüstri) aşırı akım valfı
excess inventory
Fazla envanter
excess load
aşırı yük, fazla yük
excess of power
yetkiyi asma
excess oil accumulation
aşırı yağlanma
excess pressure
aşırı basınç, fazla basınç
excess profits tax
aşırı kazançlar vergisi
excess quantity
miktar fazlası
excess reactivity
artık reaktivite
excess return
fazla getiri
excess water
fazla su
Excess Defense Articles
(Askeri) Fazla Savunma Malzemesi
excess baggage
bagaj fazlası
excess baggage
fazla valiz
excess baggage charge
fazla valiz ücreti
excess capacity
(Askeri) ARTIK KAPASİTE (SIĞA), VALVE, ARTIK DEĞER
excess cost
masraf fazlası
excess current
fazla akım
excess defence articles
(Askeri) FAZLA SAVUNMA MALZEMESİ
excess demand
talep fazlası
excess fare
bilet ücreti farkı
excess fare
mevki farkı ücreti
excess fluid in the abdomen
küpleme
excess freight
(Ticaret) fazla navlun ücreti
excess freight
yük fazlası ücreti
excess insurance
(Ticaret) aşırı hasar sigortası
excess insurance
(İstatistik) aşkın hasar sigortası
excess listing
(Askeri) FAZLA MAL KAYDI: Savunma lojistik hizmetleri merkezi veya genel hizmetler idaresi bölge bürosunca hazırlanan uygun şekilde tevhit edilmiş fazla mal listesi. EXCESS PROPERTY (A. B. D. SAVUNMA BAKANLIĞI): : Savunma bakanlığı asli teşkillerinden birinin elinde bulunan ve bu asli teşkil için gerekli veya elinde tutması için yetki verilmiş miktarın üstünde olan mal miktarı. Ayrıca bakınız: "surplus property"
excess listing
(Askeri) fazla mal kaydı
excess luggage
bagaj fazlası
excess noise
(Havacılık) aşırı gürültü
excess of alkali
(Tekstil) alkali fazlalığı
excess oxygen
(Nükleer Bilimler) fazla oksijen
excess postage
posta ek ücreti
excess postage
cezalı posta masrafı
excess profit
(Ticaret) aşırı kar
excess profit tax
(Ticaret) aşırı kazanç vergisi
excess profits duty
(Ticaret) aşırı kazanç
excess property
(Askeri) (A. B. D. SAVUNMA KURULU) Silahlı Kuvvetler asli teşkillerinden birinin elinde bulunan ve bu asli teşkil için gerekli veya elinde tutması için yetki verilmiş miktarın üzerinde olan mal miktarı
excess quantity
fazla miktar
excess reactivity
(Nükleer Bilimler) fazla reaktiflik,reaktivite fazlası
excess reactivity
reaktiflik fazlılığı
excess reserve
(Ticaret) olağanüstü yedek
excess reserve
(Ticaret) olağanüstü ihtiyat
excess reserve
artık rezerv
excess reserve
(Ticaret) olağanüstü yedek akçe
excess resonance integral
(Nükleer Bilimler) aşırı rezonans integrali
excess stock
(Askeri) STOK FAZLASI: Eldeki bir madde toplam miktarından, bu maddeye ait stok sınırını aşan kısım
excess supply
(Ticaret) aşırı arz
excess supply
(Ticaret) fazla arz
excess voltage
aşırı voltaj
excess voltage
yüksek gerilim
excess water
eksu
excess water
aşırı su
excess weight
fazla ağırlık
excessive
{s} fazla

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

Fazla kumar, uyuşturucu bağımlılığına benzer beyin değişimlerine neden olur. - Excessive gambling causes the same brain changes as a drug addiction.

excessive
{s} azgın
excessive
{s} lüzumsuz
excessive
(Tıp) Fazla aşırı
excessively
aşırı

Aşırı sigara içmekten sakının. - Avoid smoking excessively.

excessively
çok fazla

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

excessively
haddinden fazla
excessively
aşırı derecede
excessive
ziyade
excessive
müthiş
excessive
(Ticaret) çok büyük
excessive
aşkın
excessively
(Politika, Siyaset) abartarak
excessively
(Politika, Siyaset) aşırı şekilde
excessively
fazlaca
in excess
fazladan
in excess of
den fazla
in excess of
-i geçen
in excess of
onu geçen
colour excess
renk artışı
excessive
çok fazla

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

excessively
aşırı olarak
in excess
aşırı
in excess of
-den fazla
excessive
{s} haddinden fazla

Tom haddinden fazla gürültü hakkında şikayet etti. - Tom complained about the excessive noise.

carry to excess
abartmak
drink to excess
İçkiyi fazla kaçırmak
excessive
asır
excessive
aşire
for excess weight
fazla kilo için
neutron excess
nötron fazlalığı
sexual excess
cinsel fazla
skimming of excess profit
aşırı kâr alma
be in excess of
aşmak
be in excess of
fazlası olmak
carry to excess
fazla abartmak
colour excess
(Astronomi) renk artığı
consolidation excess
(Ticaret) şirket birleşmesi kazancı
drink to excess
içkiyi fazla kaçırmak
excesses
aşırılık/fazlalık
excessive
{s} fahiş
excessive
{s} ölçüsüz

Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum. - Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition.

excessive
{s} taşkın
excessive
hadinden fazla
excessive
ekstrem
excessively
aşırı bir şekilde
excessively
ifrat derecede
federal excess personal property; foreign excess personal property
(Askeri) federal genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı; yabancı genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı
foreign excess
(Askeri) anayurt dışı fazla mal
foreign excess
(Askeri) ANAYURT DIŞI FAZLA MAL: A. B. D. (Alaska ve Hawai dahil), Puerto Rico ve Virgin adaları dışında bulunan ve Milli Savunma Bakanlığına bir hesap vermeyi gerektirmeyen menkul ordu malı
foreign excess personnel property
(Askeri) ANAYURT DIŞI MENKUL ORDU MALI FAZLASI: Bak. "foreign excess"
how much is the excess baggage charge
fazla valiz ücreti ne kadar
in excess of
aşan

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

in excess of
geçen
limit excess
limit aşımı
liquidity excess
(Ticaret) likidite fazlası
major item material excess
(Askeri) ihtiyaç fazlası ana malzeme
mass excess
(Nükleer Bilimler) kütle fazlası
neutron excess
(Fizik) nötron fazlası
percent excess air
(Otomotiv) fazla hava yüzdesi
rainfall excess
yağış fazlası
rainfall excess
yağış artığı
skimming of excess profit
(Ticaret) aşırı kar alma
technical service excess property
(Askeri) TEKNİK SINIF İHTİYACINDAN FAZLA MAL: Teknik sınıfın elinde bulunan, kendi ihtiyacından fazlam mal. Ayrıca bak "excess propetry"
zero excess
sifir asiriligi
zone of excess pressure
aşırı basınç bölgesi
zone of excess pressure
aşırı basınç zonu
İngilizce - İngilizce
The degree or amount by which one thing or number exceeds another; remainder; as, the difference between two numbers is the excess of one over the other

That kills me with excess of grief, this with excess of joy. - Walsh.

The state of surpassing or going beyond limits; the being of a measure beyond sufficiency, necessity, or duty; that which exceeds what is usual or proper; immoderateness; superfluity; superabundance; extravagance; as, an excess of provisions or of light

To gild refined gold, to paint the lily, To throw a perfume on the violet, ... Is wasteful and ridiculous excess. - Shakespeare.

A condition on an insurance policy by which the insured pays for the first part of any claim, in exchange for a lower premium
An undue indulgence of the appetite; transgression of proper moderation in natural gratifications; intemperance; dissipation

Thy desire ... leads to no excess That reaches blame. - Milton.

Spherical excess, the amount by which the sum of the three angles of a spherical triangle exceeds two right angles. The spherical excess is proportional to the area of the triangle
that which passes the ordinary, proper, or required limit, measure, or experience
{n} superfluity, intemperance, violence
Excess is behaviour that is unacceptable because it is considered too extreme or immoral. She said she was sick of her life of excess. adolescent excess
Applies to an insurance claim and is simply the first part of any claim that must be covered by yourself This can range from £50 to £1000 or higher Increasing your excess can significantly reduce your premium On the other hand, a waiver can sometimes be paid to eliminate any excess at all Always check the excess in your policy
You will be required to pay this amount on any claim you make A high excess can make small claims impractical Always check this and go for the lowest you can find
disapproval If you do something to excess, you do it too much. I was reasonably fit, played a lot of tennis, and didn't smoke or drink to excess
The excess on an insurance policy is a sum of money which the insured person has to pay towards the cost of a claim. The insurance company pays the rest. The company wanted £1,800 for a policy with a £400 excess for under-21s
The initial sum you have to pay on an insurance claim
The amount of a claim a policy holder has to pay if he or she suffers a loss
insurance Coverage which becomes available to the insured only above a stipulated amount of loss, or only after any other applicable insurance has been exhausted
An insured is in surplus when net provable losses less coinsurance exceed the policy's primary loss The insured would be owed a claim settlement under this situation
a quantity much larger than is needed
immoderation as a consequence of going beyond sufficient or permitted limits a quantity much larger than is needed more than is needed, desired, or required; "trying to lose excess weight"; "found some extra change lying on the dresser"; "yet another book on heraldry might be thought redundant"; "skills made redundant by technological advance"; "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to the needy
Applies to an insurance claim and is the first part of any claim that must be paid for by yourself
Excess is used to refer to additional amounts of money that need to be paid for services and activities that were not originally planned or taken into account. a letter demanding an excess fare of £20
A fixed amount of money which the insured agrees to contribute toward the cost of a claim under an insurance policy
The part of the claim for which you are responsible For example ë£250 excess each and every claimí means that you will be responsible for paying the first £250 of each and every claim
more than is needed, desired, or required; "trying to lose excess weight"; "found some extra change lying on the dresser"; "yet another book on heraldry might be thought redundant"; "skills made redundant by technological advance"; "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to the needy"
The excess of a Hadamard matrix is the sum of its elements
EXCESS / DEDUCTIBLEThe amount of your claim you have to pay before your insurance cover kicks in See Deductible
immoderation as a consequence of going beyond sufficient or permitted limits
{s} extra, leftover, superfluous, above and beyond
The money you must pay towards a claim
An excess of something is a larger amount than is needed, allowed, or usual. An excess of house plants in a small flat can be oppressive Polyunsaturated oils are essential for health. Excess is harmful, however
Equipment no longer required by the U S Army
excessive indulgence; "the child was spoiled by overindulgence"
Going over the prescribed amount or degree e g excess luggage is luggage of which the weight is over the weight for free carriage
generally refers to too much heat, cold, damp, yin or yang
The amount of money you need to pay on some insurance policies when making a claim
Should you make an insurance claim under your building or contents policy then an agreed amount may have to be contributed by yourself For example, many policies have an excess of £1000 for subsidence claims in which case the claimant would have to pay a £1000 contribution to the cost of the work
the state of being more than full
In excess of means more than a particular amount. Avoid deposits in excess of £20,000 in any one account
Property that is no longer required for the needs of the Laboratories Property that is determined to be excess is made available to other areas within a Laboratory and to Government and state agencies, or is sold Equipment processed as excess ranges from that which is new and highly valued to scrap material that will be sold for the value of its material content
more than enough, as in: We gave our excess fruit to our neighbors
{i} overabundance, surplus; overindulgence, immoderation
Coverage that applies only after some other policy has paid its full policy Limit This may result from policy structure, such as in the case of an Excess Liability or Umbrella policy, or as a result of two policies applying to the same loss (See Primary)
the first portion of any claim that the insured agrees to pay
Excess is used to describe amounts that are greater than what is needed, allowed, or usual. After cooking the fish, pour off any excess fat = surplus
Property which is not needed by a department but may be needed by other departments at Carnegie Mellon
redundance
gumpth
bogart
excedent
excess return
In portfolio management within finance theory of economics, an economic formula calculated as: Ri=alfai+betai+RM+ei
excess burden
(Ekonomi) In economics, the excess burden of taxation, also known as the distortionary cost or deadweight loss of taxation, is one of the economic losses that society suffers as the result of a tax
excess burden
(Ekonomi) Deadweight loss, distortionary cost
excess burden of taxation
(Ekonomi) In economics, the excess burden of taxation, also known as the distortionary cost or deadweight loss of taxation, is the economic loss society suffers as the result of a tax, over and above the revenue it collects. Distortions occur because people or firms change their behaviour in order to reduce the amount of tax they must pay. Excess burdens can be measured using the average cost of funds or the marginal cost of funds (MCF)
excess burden of taxation
(Ekonomi) In economics, the excess burden of taxation, also known as the distortionary cost or deadweight loss of taxation, is one of the economic losses that society suffers as the result of a tax
excess profits
(Ekonomi) In economics supernormal profit, also called economic rent, abnormal profit or pure profit or excess profits, is a profit exceeding the normal profit. Normal profit equals the opportunity cost of labour and capital, while supernormal profit is the amount exceeds the normal return from these input factors in production
excess baggage
On an aeroplane journey, excess baggage is luggage that is larger or weighs more than your ticket allows, so that you have to pay extra to take it on board
excess baggage
You can use excess baggage to talk about problems or events from someone's past which you think still worry them, especially when you think these things make it difficult for the person to cope or develop. The good thing about these younger players is that they are not carrying any excess baggage from less successful times
excess insurance
portion of damage which must be paid by the insured party
excess inventory
(Ticaret) Any inventory above the minimum manually-specified or system-calculated level required to support production and distribution operations. Excess inventory definitions may include any inventory above zero, above a defined safety stock level, or over a defined number of days supply
excess liquidity
condition in which the amount of reserve funds is higher than that which a bank is allowed to hold
excess luggage
extra or superfluous baggage, overabundance of baggage
excess of energy
too much energy, more energy than is needed
excess profits tax
tax on the profits of a business enterprise in excess of the average profits for a number of base years, ept (Finance)
excess return
A return in excess of that earned by other investments having the same risk
excess return
The amount by which the return of a portfolio exceeds the return of a benchmark
excess return
is the return in excess of the risk-free return Note that the risk-free rate of return is not a constant but changes each period
excess return
The difference between the returns of two portfolios Usually excess return is the difference between a manager's return and the return of a benchmark for that manager
excess returns
Returns in excess of those required by some asset-pricing model Also called abnormal returns
excess returns
Also called abnormal returns, returns in excess of those required by some asset pricing model
excess supply
extra or superfluous stock, extra provision, spare or leftover stock
excess.
acrasy
excessively
To an excessive degree

The application form was excessively complicated.

excessively
In excess

He smoked excessively.

excessively
in an extreme manner, immoderately, beyond normal bounds
excessive
{a} exceeding just bounds, vehement
excessively
{a} exceedingly, eminently, vastly
point-year of excess unemployment
(Ekonomi) The difference between the actual and the natural unemployment rate of one percentage points
point-year of excess unemployment
(Ekonomi) A point-year of excess unemployment is a difference between the actual and the natural unemployment rate of one percentage point for one year
Excessive
woundy
Excessively
consumedly
The excess
overdeal
excesses
plural of excess
excessive
unrestrained in especially feelings; "extravagant praise"; "exuberant compliments"; "overweening ambition"; "overweening greed"
excessive
{s} immoderate, exceeding normal bounds, extreme
excessive
beyond normal limits; "excessive charges"; "a book of inordinate length"; "his dress stops just short of undue elegance"; "unreasonable demands" unrestrained in especially feelings; "extravagant praise"; "exuberant compliments"; "overweening ambition"; "overweening greed
excessive
beyond normal limits; "excessive charges"; "a book of inordinate length"; "his dress stops just short of undue elegance"; "unreasonable demands"
excessive
unrestrained in especially feelings; "extravagant praise"; "exuberant compliments"; "overweening ambition"; "overweening greed
excessive
Exceeding the usual bounds of something; extravagant; immoderate
excessive
disapproval If you describe the amount or level of something as excessive, you disapprove of it because it is more or higher than is necessary or reasonable. the alleged use of excessive force by police The government says that local authority spending is excessive. + excessively ex·ces·sive·ly Managers are also accused of paying themselves excessively high salaries Mum had started taking pills and drinking excessively. much more than is reasonable or necessary
excessive
Characterized by, or exhibiting, excess; overmuch
excessive
hyper
excessive
plethoric
excessively
to an excessive degree; "too big
excessively
to an excessive degree; "too big"
in excess of
more than
spherical excess
The difference between the sum of the angles of a spherical triangle and the sum of the angles of a plane triangle
excess