foreign excess personnel property

listen to the pronunciation of foreign excess personnel property
İngilizce - Türkçe
(Askeri) ANAYURT DIŞI MENKUL ORDU MALI FAZLASI: Bak. "foreign excess"
foreign excess personnel property

  Heceleme

  for·eign ex·cess per·son·nel prop·er·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  fôrın îkses pırsınel präpırti

  Telaffuz

  /ˈfôrən əkˈses ˌpərsəˈnel ˈpräpərtē/ /ˈfɔːrən ɪkˈsɛs ˌpɜrsəˈnɛl ˈprɑːpɜrtiː/

  Günün kelimesi

  phraseology