aşan

listen to the pronunciation of aşan
Türkçe - İngilizce
beyond one's power
in excess of

Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit. - Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar.

of more than
go beyond
overshoot
gone beyond
went beyond
inc
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
(Hukuk) Transboundary Environmental Impact Assessment Convention
cooked food
smooth
surpass

Japan surpasses China in economic power. - Japonya ekonomik güçte Çin'i aşıyor.

The theory of evolution surpasses the scope of my imagination. - Evrim teorisi benim hayal kapsamını aşar.

transcend

To be human we must transcend our animal nature. - İnsan olarak hayvan doğamızı aşmalıyız.

No one can transcend their own individuality. - Hiç kimse kendi benliğini aşamaz.

exceed

The wonderful performance of this actress exceeded all expectations. - Bu aktrisin muhteşem performansı tüm beklentileri aştı.

Throwing eggs is a felony if the damage done by the eggs exceeds 400$. - Yumurta atmak yumurtalar tarafından yapılan hasar 400 doları aşarsa bir suçtur.

surpassing
boyu aşan
(deyim) be over one's head
gücü aşan
ultra vires
gücünü aşan
beyond one's power
insan aklını aşan
transcendent
manş denizi'ni aşan
cross channel
sınır aşan sular
(Hukuk) transboundary watercourses
talebi aşan miktarda üretmek
overproduce
ulusal sınırları aşan
transnational
yetkiyi aşan
ultra vires
ölçüyü aşan kimse
extremist
aşan