azgın

listen to the pronunciation of azgın
Türkçe - İngilizce
randy
furious
furious, mad, wild, unruly; (çocuk) naughty, unruly; oversexed, lustful, licentious, lecherous, horny, hot, randy, raunchy; (rüzgâr) wild, strong; (deniz) very rough
naughty, wild, undisciplined (child)
ulcerated, ulcerous, ulcered
wild, mad; fierce, ferocious
oversexed, excessively lustful
(animal) in heat, in rut
mad
fierce

One reporter said he looked like a fierce bulldog. - Bir muhabir, onun azgın bir bulldog köpeğine benzediğini söyledi.

goatish
rampageous
tender, sensitive, easily inflamed (skin)
rampant

The rampant sickness spread to many countries. - Azgın hastalık birçok ülkeye yayıldı.

excessive
desperate
skittish
licentious
strong
very rough
disorderly
lustful
unruly
delirious
lecher
rabid
horny
lusty
hot
effusive
lecherous
frenetic
obstreperous
cruellest
raunchy
azgın erkek
stud
azgın erkek
goat
azgın erkek
randy
azgın kedi sesi
caterwaul
Türkçe - Türkçe
Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten)
Azmış olan: "Azgın hayvanın yularını kavrayarak başını alabildiğine havaya kaldırdı."- H. Taner. Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten). Çok yaramaz (çocuk)
Gözü hiçbir şeyden yılmayan
Azmış olan
Coşmuş, taşmış
Cinsel istekleri aşırı olan
Çok yaramaz (çocuk)
kudurgan
(Osmanlı Dönemi) ATİYE
azgın