economy

listen to the pronunciation of economy
İngilizce - Türkçe
iktisat
ekonomi

Japon ekonomisi geçen yıl %4 büyüdü. - The Japanese economy grew by 4% last year.

Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor. - Although the economy is weak, some companies are still making a profit.

tutum
ekonomik

Biz ekonomik bir araba istedik. - We wanted an economy car.

Çinli yetkililer ekonomik büyümenin dünya ekonomisinden dolayı üç yıl içinde en düşük seviyesine düştüğünü söylüyor. - Chinese officials say economic growth has dropped to a three-year low because of the world economy.

ucuz
ekonomik jüye
tasarruf

Tom her zaman tasarruf yapmak için ekonomi sınıfta uçuyor. - Tom always flies economy class to save money.

Yakıt tasarrufu bu arabanın önemli bir avantajıdır. - Fuel economy is a big advantage of this car.

{i} örgüt
iktisat ilmi
teşkilât
minister of economy maliye bakanı
{i} idare
tutumluluk/ekonomi
israftan çekinme
political economy politik ekonomi
idare usulleri
ekonomiklik
tutumluluk
ekonomisi
economy of scale
(Ticaret) ölçek ekonomisi
economy class
ekonomik mevki
economy oriented towards free trade
dışa açık ekonomi
economy class
ekonomi class
economy of scale
(Ekonomi) Ölçek ekonomisi: Firmaların büyüklüğünden kaynaklanan unsurlar, maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve üretimin artması ve bunun sağladığı tasarrufların yarattığı olumlu sonuçlara “ölçek ekonomileri” etkileri denmektedir
economy of scarcity
kıtlık ekonomisi
economy of scope
faaliyet ekonomisi
economy experts
(Ticaret) ekonomi uzmanları
economy force
(Askeri) ASGARİ EMNİYET KUVVETİ: Bir kuvvetin büyük kısmını kati netice yerinde yoğunlaştırabilmek için, cephenin diğer kısımlarını tutmak üzere görevlendirilen askeri kuvvet
economy force
(Askeri) Asgari emniyet kuvveti
economy in use
kullanımda tutumluluk
economy mode
(Bilgisayar) economi modu
economy mode
(Çevre) ekonomi modu
economy news
ekonomi haberi
economy of abundance
(Ticaret) bolluk ekonomisi
economy of fabrication
yapımda tutumluluk
economy of force
(Askeri) KUVVET TASARRUFU, İHTİYAT: Zayıf ve az önemdeki hedeflere karşı asgari miktarda kıta ve malzeme kullanarak, esas kuvvetin, daha büyük harekat için elde bulundurulmasını hedef tutan temel harp prensibi
economy of force
(Askeri) kuvvet tasarrufu
economy sociology
iktisat sosyolojisi
free market economy
serbest piyasa ekonomisi
city economy
şehir
controlled economy
(Ticaret) kontrollü ekonomi
engineering economy
mühendislik ekonomisi
evolution of world economy
(Eğitim) dünya ekonomisinde evrim
hidden economy
(Ticaret) kayıtdışı ekonomi
informal economy
(Ticaret) kayıt dışı ekonomi
political economy
siyasal iktisat
pure barter economy
(Ticaret) salt trampa ekonomisi
regional economy
(Politika, Siyaset) bölgesel ekonomi
shadow economy
(Ticaret) kayıtdışı ekonomi
underground economy
(Ticaret) kayıt dışı ekonomi
closed economy
kapalı ekonomi
communist economy
komünist ekonomi
domestic economy
ev idaresi
domestic economy
ev ekonomisi
external economy
dış ekonomi
fuel economy
yakıt tasarrufu
fuel economy
yakıt ekonomisi
handicraft economy
ev sanatları ekonomisi
managed economy
yönetilen ekonomi
market economy
piyasa ekonomisi
market economy
pazar ekonomisi
mixed economy
karma ekonomi
national economy
milli ekonomi
open economy
açık ekonomi
planned economy
planlı ekonomi
political economy
ekonomi politik
political economy
politik iktisat
power economy
enerji tasarrufu
public economy
kamu ekonomisi
socialist economy
sosyalist ekonomi
turkish economy
türkiye ekonomisi
black economy
Kayıt dışı ekonomi
central planning economy
merkezi,planlama ekonomisi
complementary economy
tamamlayıcı ekonomi
consumer economy
Tüketici ekonomisi
economies
ekonomiler
established economy
kurulmuş ekonomi
exchange economy
mübadele ekonomisi
fuel economy
yakıt ekonomisi, yakıt tasarrufu
heat economy
işi ekonomisi
host economy
(Ekonomi) Dışarıdan yatırım alan ülke
informal economy
Kayıtdışı ekonomi
language economy
dil tutumluluğu, dil ekonomisi
liberal economy
Serbest ekonomi
market driven economy
Pazar güdümlü ekonomi
moral economy
ahlaki ekonomi
moral economy
(Ekonomi) Ahlâki iktisat
outward economy
dışa açık ekonomi
practice economy
tasarruf yapmak
primary economy
birincil ekonomi
primitive economy
ilkel ekonomi
shadow economy
gölge ekonomi
spatial economy
Mekansal ekonomi
system economy
sistemi ekonomi
token economy
töken ekonomi
trade rate, barter rate (economy)
ticaret oranı, takas oranı (ekonomi)
underground economy
kayıtdışı ekonomi
advocacy of a mixed economy
(Ticaret) karmacılık
affluent economy
(Ticaret) bolluk ekonomisi
changing economy
değişen ekonomi
closed economy
(Ticaret) dış ticarete kapalı
command economy
(Ticaret) merkezi planlı ekonomi
command economy
(Ticaret) sosyalist ekonomi
contemporary world economy
(Eğitim) çağdaş dünya ekonomisi
crisis economy
(Ticaret) kriz ekonomisi
declining economy
(Ticaret) gerileyen ekonomi
education economy
eğitim ekonomisi
energy economy
güç tutumluluğu
expanding economy
(Ticaret) genişleyen ekonomi
free market economy
serbest pazar ekonomisi
in terms of economy
ekonomik bakımdan
in terms of economy
ekonomik yönden
managed economy
(Ticaret) yönetimli ekonomi
mature economy
(Ticaret) olgun ekonomi
monetary economy
(Ticaret) parasal ekonomi
moral economy
ahlaki iktisat
neutron economy
(Nükleer Bilimler) nötron ekonomisi
political economy
{i} iktisadi politika
political economy
{i} iktisat bilimi
practice economy
tasarruf yapmak. Practice makes perfect. Meşk kemale erdirir
principles of economy
ekonominin esasları
registered economy
(Politika, Siyaset) kayıtlı istihdam
simple economy
(Ticaret) basit ekonomi
static economy
(Ticaret) büyümeyen ekonomi
static economy
(Ticaret) durgun ekonomi
static economy
(Ticaret) durağan ekonomi
submerged economy
(Ticaret) örtülü ekonomi
subsistence (economy)
(Sosyoloji, Toplumbilim) geçim (ekonomisi)
subsistence economy
(Ticaret) geleneksel ekonomi
supply economy
(Askeri) İKMAL EKONOMİSİ: Malzemenin Silahlı Kuvvetlerdeki her şahıs tarafından korunması. Bu iş; bir ihtiyat haline gelinceye kadar eğitim ve tatbikat ile geliştirilir. İkmal ekonomisi; yiyecek, yakacak, giyecek, silah, ulaştırma araçları ve diğer bütün malzemenin muhafazası, bakımı, korunması, onarımı ve HEK mal olarak istifade edilmesi suretiyle yapılır
thriving economy
gelişen ekonomi
token economy
(Pisikoloji, Ruhbilim) token ekonomisi
traditional economy
(Ticaret) geleneksel ekonomik sistem
welfare economy
(Ticaret) refah ekonomisi
İngilizce - İngilizce
Cheap to run; using minimal resources; representing good value for money

Economy size.

Frugal use of resources
The collective focus of the study of money, currency and trade, and the efficient use of resources
Effective management of the resources of a community or system
The method of divine government of the world
The system of production and distribution and consumption. The overall measure of a currency system; as the national economy
{n} management, frugality in expenditures
size and growth of v environment, as an open system inside finite system
An enterprise, consumer, and other agents engaged in the use, production, consumption, and trade of resources Economic behavior is defined by economic rules
The ability of a system to deliver data of high information content at a low overall cost per item of data; economy does not, of course, contribute to "accuracy" but is an important determinant of the practical usefulness of a system or method
The acquisition of the appropriate quality and quantity of financial, human and physical resources at appropriate times and at the lowest cost
A country's industry, trade and finance
the structure of economic life in a country, area, or period; specifically : an economic system
n 1 The managing of money earned and spent in a home, business, country, etc 2 A careful managing of money, materials, etc so that there is not waste
If you describe an attempt to save money as a false economy, you mean that you have not saved any money as you will have to spend a lot more later. A cheap bed can be a false economy. economy size/pack a product that is cheaper because you are buying a larger amount. free market economy command economy political economy
Thrifty and frugal housekeeping; management without loss or waste; frugality in expenditure; prudence and disposition to save; as, a housekeeper accustomed to economy but not to parsimony
Economy services such as travel are cheap and have no luxuries or extras. see economy class
Economy is used to describe large packs of goods which are cheaper than normal sized packs. an economy pack containing 150 assorted screws
such management as directly concerns wealth; as, political economy
Orderly arrangement and management of the internal affairs of a state or of any establishment kept up by production and consumption; esp
System of production, distribution, and consumption of commodities
Example of Car: Opel Corsa Hatchback, 4 Seats
Genus: System Differentia: Of production, trade, and consumption
the system of production and distribution and consumption
The overall measure of a currency system; as the national economy
an act of economizing; reduction in cost; "it was a small economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50 cents" frugality in the expenditure of money or resources; "the Scots are famous for their economy" the efficient use of resources; "economy of effort" the system of production and distribution and consumption
an organized system for the production, distribution and consumption of goods
This category includes the entries dealing with the size, development, and management of productive resources, i e , land, labor, and capital
The system or range of economic activity, such as production, distribution, and consumption in a country, region, or community that manages domestic affairs and resources
an act of economizing; reduction in cost; "it was a small economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50 cents"
A population's system of production, distribution, and consumption of resources
If you make economies, you try to save money by not spending money on unnecessary things. They will make economies by hiring fewer part-time workers
a system of producing, distributing, and consuming wealth (Webster's New World)
Economy is the use of the minimum amount of money, time, or other resources needed to achieve something, so that nothing is wasted. improvements in the fuel economy of cars
An economy is the system according to which the money, industry, and trade of a country or region are organized. Zimbabwe boasts Africa's most industrialised economy
frugality in the expenditure of money or resources; "the Scots are famous for their economy"
Originally, the "management of a household " More commonly today, the system of production, distribution, and consumption of goods and services in the larger scale
the efficient use of resources; "economy of effort"
The human processes by which Nature's resources are converted into goods and services The Economy is the entirety of the systems, from basic infrastructure to information and invention, that make human Society possible
The cheapest and slowest service from Royal Mail International for overseas bulk printed matter mail To some remote countries in the world, Economy can take up to 6 months
Economy is one of the measures needed to determine value for money It concerns the cost of the inputs to an activity; the resources needed to deliver a service Typical measures will include money, time, people and quality See also Effectiveness, Efficiency, Value for Money
The efficient and sparing use of the means available for the end proposed Using only the essentials for an intended effect
The extent to which the cost of input resources is minimised
A country's economy is the wealth that it gets from business and industry. The Japanese economy grew at an annual rate of more than 10 per cent
The combined business and work done by a community When people are buying a lot and businesses are getting richer, the economy is said to be good At the time of Confederation, the fur trade, farming, logging, mining, shipbuilding and the railway industry all helped contribute to Canada's economy
The organization of production and distribution of goods and services within a socioeconomic system
The management of domestic affairs; the regulation and government of household matters; especially as they concern expense or disbursement; as, a careful economy
The system of rules and regulations by which anything is managed; orderly system of regulating the distribution and uses of parts, conceived as the result of wise and economical adaptation in the author, whether human or divine; as, the animal or vegetable economy; the economy of a poem; the Jewish economy
careful use of money and other things, in order to avoid waste
[n] The production, distribution, and consumption or use of material goods and services
{i} management of resources (i.e. money, goods, etc.); thrift, careful spending
econ

The United States's economy is the largest in the world. - America's economy is the largest in the world.

America's economy is the largest in the world. - The United States's economy is the largest in the world.

economy car
A car - usually small and lightweight - designed for low-cost operation

He was so fed up with high gas prices that he traded in his full-sized sport utility vehicle for an economy car.

economy class syndrome
deep vein thrombosis
economy model
A low-cost, no-frills version of a merchandise item, especially where a larger selection of more lavishly equipped models of the same item exist

The old man didn't like a real fancy car with a lot of gadgets that could break, so he went with the economy model instead of one of the more fancy models.

economy rate
A bowler's statistic, being the average number of runs conceded per over
economy of scale
The decrease in unit manufacturing cost that is due to mass production
economy of scale
(Ekonomi) A reduction in the cost of producing something (as a car or a unit of electricity) brought about especially by increased size of production facilities ― usually used in plural
economy ails
economic problems
economy class
On an aeroplane, an economy class ticket or seat is the cheapest available. The price includes two economy class airfares from Brisbane to Los Angeles. the cheapest type of seats in a plane class
economy class
basic level of airline service (comprises the largest part of the seating in an airplane and is generally the most inexpensive level of service)
economy class syndrome
{i} (Medicine) deep vein thrombosis, blood clotting deep within the legs that may occur during long air travel
economy class syndrome
a serious illness in which people get blood clots because they have been sitting for a long time in a very small space on a plane DVT
economy hotel
{i} hotel that offers few amenities
economy in shambles
general economy disorder
economy of scale
The lowering of costs with added output due to allocation of fixed costs over more units
economy of scale
the saving in cost of production that is due to mass production
economy of scale
The principle that higher volume production operations have lower unit costs than smaller volume operations
economy of scale
A phenomenon which encourages the production of larger volumes of a commodity to reduce its unit cost by distributing fixed costs over a greater quantity
economy of scale
the reduction in costs per item (unit costs) that results from large-scale production The high capital costs of machinery or a factory are spread across a greater number of units asmore are produced This may be a result of automation or mass production; for example, in the car industry Economies of scale can also be produced when firms that need similar services locate together, sharing the costs of their services; for example, on industrial estates
economy of scale
XE "Economy of scale"  - The action XE "action"  of combing repeated actions or items at one time to reduce costs
economy of scale
The reduction in cost per unit when production increases due to higher efficiencies that accompany greater capacity
economy of scale
describes situations where quantity counts -- where the average cost of producing an item falls as the number produced increased In other words, the more of an item a company makes, the less each item costs to make on average
economy of scale
(p 234) The situation in which companies can produce goods more inexpensively if they can purchase raw materials in bulk; the average cost of goods goes down as production levels increase
economy pack
larger quantity for a lower price
economy size
larger quantity for a lower price
economy-class syndrome
Economy-class syndrome is a serious medical condition caused by blood clots in the legs moving up to the lungs; used especially in connection with long-haul flights. Lemon juice can help to prevent economy-class syndrome by improving blood circulation
Goldilocks economy
A not "too hot" or "too cold" economy, sustaining moderate economic growth and a low inflation allowing for a market-friendly monetary policy
command economy
Alternative name of planned economy
false economy
An attempt to economize that fails because the less expensive approach is somehow inferior

On the other hand, when money is saved and the efficiency of the school is injured, that is a false economy.

hydrogen economy
A hypothetical future economy in which the primary form of stored energy for mobile applications and load balancing is hydrogen (H2), and, in particular, hydrogen replaces fossil fuels in automobiles
lithium economy
a post-carbon economy, based on lithium fuel cells for the generation of power
market economy
An economy in which goods and services are exchanged in a free market, as opposed to a state-controlled or socialist economy; a capitalistic economy
planned economy
An economic system in which government directly manages supply and demand for goods and services by controlling production, prices, and distribution in accordance with a long-term design and schedule of objectives
policy economy
Aspect of the economy that encompasses the economic scale and implications of policy formulation and implementation
political economy
Interdisciplinary studies drawing upon economics, law, and political science in explaining how political institutions, the political environment, and the economic system — capitalist, socialist, mixed — influence each other
sex economy
The way in which society regulates, promotes, or hinders gratification of the sexual needs. (A variant meaning also defined by Reich)
sex economy
The Reichian theory, progressing from Freudian psychoanalysis, of the energy household of the human organism
tiger economy
A place enjoying very fast economic growth
tiger economy
As the levels of education improved many South East Asian countries became tiger economies
token economy
A system of behavior modification based on the principles of operant conditioning; patients are rewarded with tokens (reinforcers) for engaging in desirable activities
hidden economy
(Ekonomi) A grey market or gray market also known as parallel market is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. The term gray economy, however, refers to workers being paid under the table, without paying income taxes or contributing to such public services as Social Security and Medicare. It is sometimes referred to as the underground economy or "hidden economy."
moral economy
(Ekonomi) Moral economy is a phrase used in a number of contexts to describe the interplay between moral or cultural beliefs and economic activities
underground economy
(Ekonomi) A grey market or gray market also known as parallel market is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. The term gray economy, however, refers to workers being paid under the table, without paying income taxes or contributing to such public services as Social Security and Medicare. It is sometimes referred to as the underground economy or "hidden economy."
black economy
illegal underground economy not reported for taxes
black economy
a hidden sector of the economy where private cash transactions go unreported; "no one knows how large the black economy really is
black economy
The black economy consists of the buying, selling, and producing of goods or services that goes on without the government being informed, so that people can avoid paying tax on them. an attempt to clamp down on the black economy. A sizable hidden segment of a country's economy that operates on numerous unreported private cash transactions. business activity that takes place secretly, especially in order to avoid tax black market
boost the economy
help improve the economy
bubble economy
economy that experiences an unusual rapid and in many cases temporary growth
chunk of the economy
respectable portion of the economy
closed economy
a country that does not trade with any other countries
closed economy
economic system which does not carry out trade with other systems
command economy
In a command economy, business activities and the use of resources are decided by the government, and not by market forces. the Czech Republic's transition from a command economy to a market system. An economy that is planned and controlled by a central administration, as in the former Soviet Union. Economic system in which the means of production are publicly owned and economic activity is controlled by a central authority. Central planners determine the assortment of goods to be produced, allocate raw materials, fix quotas for each enterprise, and set prices. Most communist countries have had command economies; capitalist countries may also adopt such a system during national emergencies (e.g., wartime) in order to mobilize resources quickly. See also capitalism; communism
communist economy
the managed economy of a communist state
domestic economy
financial state of affairs within a country
dual economy
existence of different economies in rural and urban areas whereas one is poor and the other has higher wages and more advanced technology
economies
plural of economy
emergency economy
system which operates in wartime, system that provides an economy with the bare essentials in wartime
full employment economy
economic system in which all production elements are operative (Economics)
large chunk of the economy
large proportion of the economy
managed economy
a non-market economy in which government intervention is important in allocating goods and resources and determining prices
market economy
an economy in which the economic questions are decided mostly by individuals in the marketplace
market economy
An economy in which most goods and services are produced by the private sector rather than the public sector and in which prices of goods and services adjust according to the forces of supply and demand
market economy
an economy characterised by freely determined prices and the free exchange of goods and services in markets (chapter 1)
market economy
An economic system in which individuals control all or most factors of production and make all or most production decisions
market economy
capitalism, free economy in which most of the economic activity is generated by private businesses rather than by the government
market economy
An economy where key elements in the financial and industrial sectors are owned by private corporations rather than by the state
market economy
An economy that operates by voluntary exchange in a free market and is not planned or controlled by a central authority; a capitalistic economy. an economic system in which companies are not controlled by the government but decide what they want to produce or sell, based on what they believe they can make a profit from
market economy
A free private-enterprise economy governed by consumer sovereignty, a price system, and the forces of supply and demand
market economy
an economy that allocates resources primarily through the interaction of individuals (households) and private firms
market economy
one in which prices and quantifies are determined by supply and demand
market economy
an economy that relies chiefly on market forces to allocate goods and resources and to determine prices
market economy
-an economic system based only on the interaction of market forces, such as supply and demand   A true market economy is free of governmental influence, collusion and other external interference   Buyers and sellers making exchanges determine prices
market economy
an economy in which the setting of prices and allocating of resources are determined by the forces of supply and demand In a market economy, for the most part it is the actions of private corporations and individuals, rather than government, that direct economic activity
market economy
An economy that uses a decentralized decision making process to determine what to produce
market economy
the who, what, and how much should be produced decisions are determined by market prices
market economy
an economic system based on private ownership and the use of markets in economic decision-making
market economy
an economic system that has the following characteristics: private ownership of goods and the factors of production, freedom of individuals to make economic choices, the use of prices to allocate resources, and a limited economic role for government
mixed economy
A capitalist economy in which private enterprise and competitive markets have been altered by government intervention and monopoly
mixed economy
a market economy in which the government plays a very large role (chapter 1)
mixed economy
An economy in which ownership of some key elements in the financial and industrial sectors resides in the state and other key elements are in private hands
mixed economy
An economy that uses both market signals and government directives to allocate goods and resources
mixed economy
A mixed economy is an economic system in which some companies are owned by the state and some are not. An economic system that allows for the simultaneous operation of publicly and privately owned enterprises. an economic system in which some industries are owned by the government and some are owned by private companies
mixed economy
Genus: Economy Differentia: Part free market and part socialist Link: Article
mixed economy
An economic system that combines elements of a market economy (capitalism) with elements of a command economy (socialism)
mixed economy
an economy that allocates resources through a mixture of public (governmental)and private decision making
mixed economy
an economic system that combines private and state enterprises
mixed economy
the who, what, and how questions are answered through a mixture of traditional, command, and market economies
mixed economy
economy which has government intervention, mixture of capitalism and socialism
mixed economy
one with both private and public sectors
mixed economy
a mixed economy is one with some public influence over the workings of free markets There may also be some public ownership mixed in with private property
mixed economy
- an economy that combines elements of the traditional, market, and command economic models
mixed economy
an economy that allocates resources through a mixture of public (governmental) and private decision making
moribund economy
dying economy, economy that is in a very unhealthy state
national economy
economy of a country
national economy emergency system
system designed to provide essential services to an economy during wartime
new economy
an economic system that is based on computers and modern technology, and is therefore dependent on educated workers
non-market economy
an economy that is not a market economy
old economy
an economic system that is based on older types of industry such as steel, energy, and machinery
open economy
economic system that freely trades with other systems
planned economy
concentrated economy in which a country controls the means of production and marketing and is involved in planning economic activity (as opposed to a free economy system)
political economy
{i} social science that studies the relationships and interaction of economics and political and government policies; former name for economics
political economy
the branch of social science that deals with the production and distribution and consumption of goods and services and their management
political economy
Political economy is the study of the way in which a government influences or organizes a nation's wealth. the study of the way nations organize the production and use of wealth. Academic discipline that explores the relationship between individuals and society and between markets and the state, using methods drawn from economics, political science, and sociology. The term is derived from the Greek terms polis (city or state) and oikonomos (one who manages a household). Political economy is thus concerned with how countries are managed, taking into account both political and economic factors. The field today encompasses several areas of inquiry, including the politics of economic relations, domestic political and economic issues, the comparative study of political and economic systems, and the study of international political economy
shadow economy
business activities that are difficult for the authorities to find out about, for example because they are illegal
stakeholder economy
an economic system in a society that citizens feel they receive advantages from and have responsibilities to
state economy basic law
basic law which deals with state property as well as with the state budget and taxation
state of the economy
economic situation, financial state
stifling of the economy
choking the economy, slowing down the economy, causing negative effects in the economy
token economy
a form of behavior therapy that has been used in some mental institutions; patients are rewarded with tokens for appropriate behavior and the tokens may be cashed in for valued rewards
world economy
{i} economy of the world, exchange of goods and services between countries
Türkçe - İngilizce

economy teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

economi
economic
economy

  Heceleme

  E·con·o·my

  Türkçe nasıl söylenir

  ikänımi

  Zıt anlamlılar

  spending, squandering

  Telaffuz

  /ēˈkänəmē/ /iːˈkɑːnəmiː/

  Etimoloji

  [ i-'kä-n&-mE, &-, ] (noun.) 15th century. From Latin oeconomia from Ancient Greek οἰκονομία (oikonomia, “management of a household, administration”) from οἶκος (oikos, “house”) + νόμος (nomos, “law”). The first recorded sense of the word "economy", found in a work possibly composed in 1440, is "the management of economic affairs", in this case, of a monastery.

  Videolar

  ... how best to drive our economy forward.  They take it as a given that their objective is ...
  ... able to get a job. I know what it takes to get this economy going. ...

  Günün kelimesi

  topiary