exceedingly, eminently, vastly

listen to the pronunciation of exceedingly, eminently, vastly
İngilizce - Türkçe

exceedingly, eminently, vastly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

excessively
aşırı

Aşırı sigara içmekten sakının. - Avoid smoking excessively.

excessively
çok fazla

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

excessively
haddinden fazla
excessively
(Politika, Siyaset) abartarak
excessively
(Politika, Siyaset) aşırı şekilde
excessively
aşırı olarak
excessively
aşırı bir şekilde
excessively
fazlaca
excessively
z. aşırı olarak, ziyadesiyle
İngilizce - İngilizce
{a} excessively
exceedingly, eminently, vastly