asır

listen to the pronunciation of asır
Türkçe - İngilizce
{i} century

Jews fled the Spanish Inquisition and took shelter in Ottoman Empire in the fifteenth century. - Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.

Looking back on our college days, it seems as if they were a century ago. - Üniversite günlerine dönüp baktığımda,sanki bir asır önceymiş gibi görünüyorlar.

era
period of one hundred years; period
age
century " yüzyıl; age, period, time" çağ
age, time, period, era. Asrı Saadet the era of the Prophet
centenary
siecle
asırlar
{i} ages
asırlar
era
asırlar
age
asırlar
long or extended period of time
asırlar
period
asırlar
(e.g.: "She left the house ages ago") (Informal)
Türkçe - Türkçe
Çağ
Yüzyıl
ASIR
(Osmanlı Dönemi) Bak: Asr
asırlar
(Osmanlı Dönemi) a'sar
asırlar
(Osmanlı Dönemi) asar
asır