dokundurmak

listen to the pronunciation of dokundurmak
Türkçe - İngilizce
to have (someone) roughed up
adumbrate
make touch
hint
to make touch; to let touch; to hint, to imply
gibe
jibe
to make (something) touch (another thing)
to hint about (something) to (someone)
imply
advert
hint at
drop
allude
foreshadow
asperse
dokun
{f} touching

Your dress is touching the wet paint. - Elbiseniz ıslak boyaya dokunuyor.

When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them. - Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum.

dokun
{f} fingering
dokun
{f} dab
dokun
get in touch
dokun
{f} touch

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

Don't touch that pan! It's very hot. - O tavaya dokunmayın! O çok sıcak.

dokun
got in touch
dokun
{f} finger

Layla felt Sami's fingertips touching the back of her shoulder. - Leyla, Sami'nin parmak uçlarının, omzunun arkasına dokunduğunu hissetti.

She touched me lightly on the nape of the neck with the tips of her fingers and it made me shudder. - O bana parmak uçları ile ensemin üzerine hafifçe dokundu ve bu beni ürpertti.

dokun
{f} touched

Have you ever touched a dolphin? - Hiçbir yunusa dokundun mu?

Tom touched Mary's shoulder. - Tom Mary'nin omzuna dokundu.

dokundurma
innuendo
dokundurma
implicitness
dokundurma
allegory
dokundurma
allusion
dokun
tender
dokundurma
{i} hint
dokundurma
{i} adumbration
dokundurma
{i} sarcasm

This sarcasm is like tailored to your body. - Bu dokundurma vücudunuza uygun gibi.

He likes sarcasm a lot. - O, dokundurma yapmaktan çok hoşlanır.

dokundurma
implicit
dokundurma
{i} skit
laf dokundurmak
to make wisecracks (about), make barbed remarks (about)
Türkçe - Türkçe
Dokunmasını sağlamak: "Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar."- M. Ş. Esendal
Dokunmasını sağlamak
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
sürtmek
dokundurma
Dokundurmak işi
dokundurmak