yanı sıra

listen to the pronunciation of yanı sıra
Türkisch - Englisch
as well as

Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied? - Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi?

He teaches mathematics as well as English. - İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir.

1. right along with, right alongside, together with, with: Yanı sıra avukatını getirdi. He brought his lawyer along with him. Viski yanı sıra bira içiyor. He's drinking beer together with whiskey. 2. besides, in addition to, along with: Büyük bir yazar olmanın yanı sıra ünlü bir müzisyendir. Besides being a great writer he's also a famous musician. 3. right alongside, right beside: Yanım sıra onlar oturuyorlardı. They were sitting right beside me
(Konuşma Dili) not to mention

He can speak German, not to mention English and French. - İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra, Almanca konuşabilir.

He speaks German, not to mention English. - İngilizcenin yanı sıra Almanca da konuşur.

besides

Besides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer. - Sir Winston Churchill, büyük bir devlet adamı olmanın yanı sıra, büyük bir yazardı.

Besides that, I don't know how to dance. - Bunun yanı sıra, nasıl dans edilir bilmiyorum.

alongside
in addition

In addition to being a doctor, he is a writer. - Bir doktor olmanın yanı sıra, o bir yazardır.

In addition to English, he can speak French. - İngilizcenin yanı sıra Fransızca konuşabilir.

(Latin) inter alia
alongside with
along

Along with Tokyo, Osaka is a center of commerce. - Tokyo'nun yanı sıra Osaka bir ticaret merkezidir.

yanısıra
as well as
yanısıra
along
bunun yanı sıra
besides
yanısıra
alongside
yanısıra
also

Besides English, she also speaks German. - İngilizcenin yanısıra Almanca da konuşur.

yanısıra
(conj.) as well as
yanısıra
(prep.) alongside, next
yanısıra
(adv.) on the side, along, alongside
yanısıra
alongside of
yanısıra
on the side
yanısıra
next
Türkisch - Türkisch
Yanında
Birlikte, beraberinde
yanı sıra
Favoriten