şimdiye kadar

listen to the pronunciation of şimdiye kadar
Türkisch - Englisch
so far, until now, up to now
as yet

I have not heard a word from him as yet. - Şimdiye kadar ondan bir kelime duymadım.

The colony has not declared independence as yet. - Sömürge şimdiye kadar bağımsızlık ilan etmedi.

so far

We haven't been able to handle this so far. - Biz şimdiye kadar bunun üstesinden gelemedik.

He has built two houses so far. - O, şimdiye kadar iki ev inşa etti.

ever

Adopting the new policy was the best thing this company ever did. - Yeni politikayı benimsemek, bu şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeydi.

I think Beethoven is the greatest composer who ever lived. - Sanırım Beethoven, şimdiye kadar yaşamış en büyük besteci.

yet

Have you told your parents yet? - Şimdiye kadar anne ve babana söyledin mi?

The colony has not declared independence as yet. - Sömürge şimdiye kadar bağımsızlık ilan etmedi.

up to this point in time
up to this time
by this time

They ought to have arrived there by this time. - Şimdiye kadar oraya varmalıydılar.

up to this point
until now

Tom had always wanted to climb Mt. Fuji, but until now, had not found the time to do so. - Tom her zaman Fuji Dağı'na çıkmak istemişti fakat şimdiye kadar, bunu yapmak için zaman bulamamıştı.

A lot of people who have up until now been spending money having a good time now need to be more careful with their money. - Şimdiye kadar eğlenerek para harcayan çok sayıda insan şimdi paralarına daha dikkat etmeliler.

to date
hitherto
heretofore
uptill now
up till now

Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force. - Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir.

şimdiye kadar her şey iyi
so far so good
şimdiye kadar
Favoriten