sweep

listen to the pronunciation of sweep
Englisch - Türkisch
süpürmek

Mary evi süpürmek istiyor. - Mary wants to sweep the house.

Yapmak zorunda olduğun bütün şey zemini süpürmektir. - All you have to do is sweep the floor.

yayılmak
akın etmek
üzerinden geçmek (bir yerin)
hışımla yürümek
sürtünmek
çok geniş bir alan
çevrelemek (bir alanı)
çevirmek (bir alanı)
tek bir hareket (el, kol)
geniş dönemeç
hızla ve gururla ilerlemek
açısal hareket uzantısı
sürtmek
geniş kıvrım
geniş kavis
istila etmek
süpürerek temizlemek
hızla ilerlemek
şiddetle ilerlemek
hız ve gururla ilerlemek
çevirmek
süpürme

Tom Mary'den yeri süpürmesini istedi. - Tom asked Mary to sweep the floor.

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

silkeleme
(bir alanı) çevrelemek
sallama
{f} süpür

Onu odayı süpürürken görüyorum. - I see her sweeping the room.

Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor. - A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

(at yarışı/vb.) bahis
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

geniş alan
(Askeri) ARAMA: Yerleştirilen mikrofonları veya diğer gözlem cihazlarını ortaya çıkartmak için teknik vasıtalar kullanmak. Bak. "technical survey"
almak
{i} kıvrım
{f} kıvrılmak (sokak)
{f} süpürüp atmak
{f} uzamak (sokak)
{f} ortadan kaldırmak
{f} tara
{i} etki alanı
{f} süpürmek: Sweep the kitchen! Mutfağı süpür! She swept the kitchen floor clean. Mutfağın yerini süpürerek temizledi
{f} hepsini almak
{i} erim
{f} (swept)
her tarafına dikkatle bakmak
{f} away yok
{i} sürükleme
{f} mayın taramak
{i} mayın tarama
{f} salınarak geçmek
süpürge gibi sürümek
{i} hepsini alma
{i} ocakçı
{i} tarayıcı
{i} rezil
{i} çıkrık
{f} hızla yayılmak
{f} ezip geçmek
{f} salınmak
süpürge sürter gibi sürtmek
{f} temizlemek
{i} silip süpürme
{i} kerata
süpürge ile temizlemek
{f} taramak
{f} silip süpürmek
(Nükleer Bilimler) ekranın yatay taranması
salınarak hızla geçmek
{i} tarama
{f} azametle yürümek
{f} sert esmek
sweep away
(Fiili Deyim ) (sular) süpürüp götürmek
sweep away
tamamen bitirmek,yok etmek
sweep off
süpürüp atmak
sweep a place
ortalığı süpürmek
sweep away
silip süpürmek
sweep away
süpürmek
sweep button
(Tekstil) etek düğmesi
sweep line
(Denizbilim) halat
sweep mines
mayın taramak
sweep off
üstünden süpür
sweep off
üstünden süpürmek
sweep off
almak (ölüm)
sweep pattern
(Mekanik) silmeli model
sweep picking
(Muzik) ardışık penalama
sweep picking
(Muzik) sıralı penalama
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
sweep the board
(deyim) silip süpürmek
sweep the floor
yerleri silmek
sweep the floors
yerleri silmek
sweep the snow
kar süpürmek
sweep under the rag
(deyim) sümen altı etmek
sweep under the rag
(deyim) örtbas etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) saklamak
sweep underneath the carpet
(deyim) gizlemek
sweep underneath the carpet
(deyim) sümenaltı etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the rug
(deyim) gizlemek
sweep underneath the rug
(deyim) saklamak
sweep underneath the rug
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the rug
(deyim) sümenaltı etmek
sweep up
bir yeri süpürmek
sweep away
sürüklemek
sweep away
süpürüp temizlemek
sweep away
süpürüp temizle
sweep circuit
süpürme devresi
sweep circuit
svip devresi
sweep off his feet
ikna etmek
sweep off his feet
kandırmak
sweep off his feet
özüne âşık etmek
sweep rate
süpürme hızı
sweep sth under the carpet
saklamak
sweep sth under the carpet
gizli tutmak
sweep the board
ne var ne yoksa kazanmak
sweep up
süpür

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

sweep voltage
svip voltajı
sweep voltage
süpürme gerilimi
sweep across
boydan boya süpürmek
sweep angle
(Havacılık) Uçak kanatlarındaki ok acısı
sweep away
ortadan kaldırmak
sweep away
süpürüp atmak
sweep back the ocean
süpürüp geri okyanus
sweep balasting
fırçayla parlatma yöntemi
sweep frequency
süpürme frekansı, svip frekansı
sweep from the sight
gözden süpürme
sweep hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep into
rakiplerini ezip geçmek

On January 22, 1993, another young president who swept into office on a platform of change signed an executive order on the strictest ethics rules ever”.

sweep into
silip süpürmek
sweep it with a broom
bir süpürgeyle süpürme o
sweep off
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep out
(deyim) (sweep out of the room) odadan azametle çıkmak
sweep out
(deyim) (sweep out the room) odayı baştan aşağı süpürmek
sweep round
süpürme yuvarlak
sweep s.o. off his/her feet
k. dili birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep second hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep somebody off ones feet
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
sweep someone off one's feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek
sweep something under the carpet
(deyim) Haşır altı etmek
sweep something under the carpet
(deyim) Bilerek unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Haşır, eskiden hali ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir
sweep the nation
(deyim) Bütün ulusu ya da kitleyi etkilemek
sweep through
temizleyicisinden
sweep up
süpürmek
sweep voltage
süpürme gerilimi, svip voltajı
sweep along
süpürüp gitmek
sweep along
(Fiili Deyim ) azametle yürüyüp geçmek
sweep aside
bir kenara kaldırmak
sweep away
coşturmak
sweep away
heyecanlandırmak
sweep before one
önüne katmak
sweep before one
sürüklemek
sweep by
(Fiili Deyim ) hızla geçip gitmek
sweep clean
baştan başa değiştirmek
sweep down
süpürüp gitmek
sweep down on
çullanmak
sweep down on
yağmalamak
sweep down on
saldırmak
sweep down on
talan etmek
sweep frequency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) süpürme frekansı
sweep jamming
(Askeri) ARAMA YAPARAK KARIŞTIRMA: Dar bantlı bir karıştırma şekli olup nispeten geniş işletme frekans bantlarında ileri geri taramayı gösterir
sweep jamming
(Askeri) sweep karıştırması
sweep jamming
(Askeri) tarama yaparak karıştırma
sweep jamming
(Askeri) taramalı karıştırma
sweep net
gırgır
sweep net
tarama ağı
sweep net
kelebek ağı
sweep off
coşturmak
sweep off
ayırmak (ölüm)
sweep off
heyecanlandırmak
sweep over
süpürüp gitmek
sweep over
üzerine çökmek (korku vb.)
sweep path
(Askeri) MAYIN TARAMASI YAPILMIŞ YOL: Deniz mayın harbinde, tarama derinliğinden daha az tüm derinliklerdeki tarama yapılmış şeridin genişliği
sweep s.o. off his/her
{k} birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep smb. off his feet
aklını başından almak
sweep smb. off his feet
aşık etmek
sweep the stakes
silip süpurmek
sweep the stakes
hepsini kazanmak
sweep under
(deyim) sweep sth. under the carpet [kd] hatirlanmasini istemdigi bir seyi saklamak veya unutmak
sweep under the carpet
örtbas etmek
sweep under the carpet
gizlemek
sweep up
{f} süpürüp temizlemek
sweep up
(bir yeri) süpürmek
sweep width
(Askeri) arama genişliği
sweep#up
süpür
sweeping
{s} geniş kapsamlı
sweeping
süprüntü
sweeping
{i} kapsamlı
swept
süpürülmüş
sweep away
yok etmek
sweep away
alıp götürmek
sweeping
fazla genel
sweeping
arındırma
sweeping
çok kapsamlı
sweeping
geniş
sweeping
çok geniş
sweeping
süpürerek
sweeping
büyük çapta
sweeping
temizleme
sweeping
panoramik (manzara)
sweeping
yeterince fark gözetmeyen
swept
süprülmüş
chimney sweep
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

chimney sweep
baca temizleyici

Tom bir baca temizleyicidir. - Tom is a chimney sweep.

clean sweep
tam zafer
clean sweep
tam temizlik
clean sweep
köklü değişim
expanded sweep control
genişletilmiş tarama kontrolü
horizontal sweep
yatay tarama
linear sweep
lineer süpürme
precision sweep
hassas tarama
sweeping
geniş içerikli
sweeping
{f} süpür

Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor. - A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

Babam garajı süpürüyor. - My father is sweeping the garage.

swept
{f} süpür

Odanın süpürülmesini buyurdu. - She ordered the room to be swept.

Mary bulaşıkları yıkarken, Tom mutfak zeminini süpürdü. - Tom swept the kitchen floor while Mary washed the dishes.

sweeping
{s} şiddetli
expanded sweep
genleştirilmiş süpürme
Englisch - Englisch
To search (a place) methodically
A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew
A chimney sweep
To travel quickly
A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush
A search (typically for bugs )
A single action of sweeping
The person who steers a dragon boat
A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland
To play a sweep shot
A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins

Jim will win fifty dollars in the office sweep if Japan wins the World Cup.

To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less
To move something in a particular motion, as a broom
To move through an (horizontal) arc or similar long stroke

as the course of the argument so accustomed you to agreeing that you were swept by it into a ready assent?.

To clean (a floor, etc) using a broom or brush
{n} the direction of a motion, destruction, a large oar, a range
{v} to clean with a besom, pass quickly over, rush over, pass with pomp, fetch a long stroke
{f} clean or clear away with a broom; remove forcefully; brush lightly; quickly pass over or through; scan, search; achieve an overwhelming victory; move lightly and gracefully; move rapidly
Last hiker in a group -- by design Person follows all others, ensuring that no one falls behind or is left needing assistance
One horizontal pass of an oscilloscope's electron beam from left to right across the CRT screen
The motion employed in moving the searchcoil across the ground
If you are swept somewhere, you are taken there very quickly. The visitors were swept past various monuments A limousine swept her along the busy freeway to the airport
To pass over, or traverse, with the eye or with an instrument of observation; as, to sweep the heavens with a telescope
Violent and general destruction; as, the sweep of an epidemic disease
If someone with long hair sweeps their hair into a particular style, they put it into that style. stylish ways of sweeping your hair off your face Her long, fine hair was swept back in a ponytail
If someone sweeps into a place, they walk into it in a proud, confident way, often when they are angry. She swept into the conference room Scarlet with rage, she swept past her employer and stormed up the stairs The Chief turned and swept out
A play in which the ballcarrier dashes for the outside behind blocking linemen before turning upfield
One who sweeps; a sweeper; specifically, a chimney sweeper
A large oar used in small vessels, partly to propel them and partly to steer them
an option to specify a percentage of excess cash flow that will be automatically moved into the taxable saving portfolio
The process which updates the network images of devices involved in a modifying transaction A sweep occurs at the end of the transaction if the NSS is onnet, or upon making the transition to the onnet state if the NSS is offnet Sweeps may also occur in the background
To pass over anything comprehensively; to range through with rapidity; as, his eye sweeps through space
The almond furnace
to sweep the board: see board
If a person or group sweeps an election or sweeps to victory, they win the election easily. a man who's promised to make radical changes to benefit the poor has swept the election In both republics, centre-right parties swept to power
If you sweep things off something, you push them off with a quick smooth movement of your arm. With a gesture of frustration, she swept the cards from the table `Thanks friend,' he said, while sweeping the money into his pocket
A hit executed towards his leg or on side, by "sweeping" his bat around his body
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
To strike with a long stroke
If you sweep an area of floor or ground, you push dirt or rubbish off it using a brush with a long handle. The owner of the store was sweeping his floor when I walked in She was in the kitchen sweeping crumbs into a dust pan Norma picked up the broom and began sweeping
move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky"
The act of sweeping
sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed"
A sequence of puretone frequencies, which generates a frequency response curve
a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains"
To draw or drag something over; as, to sweep the bottom of a river with a net
To brush against or over; to rub lightly along
To carry with a long, swinging, or dragging motion; hence, to carry in a stately or proud fashion
If events, ideas, or beliefs sweep through a place, they spread quickly through it. A flu epidemic is sweeping through Moscow. the wave of patriotism sweeping the country
A period of time (usually four weeks) during which all local TV markets are simultaneously measured and reported by a ratings service is called a sweep Traditionally the sweep months are November, February, May and July
a long oar used in an open boat
A batsmans shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
{i} act of cleaning with a broom; continuous curving motion or shape; continuous extent; reach; chimney sweep, person who cleans soot and debris from inside a chimney; search made to remove hidden electronic listening devices
winning all or all but one of the tricks in bridge
sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience"
The compass or range of a stroke; as, a long sweep
The mold of a ship when she begins to curve in at the rungheads; any part of a ship shaped in a segment of a circle
The compass of anything flowing or brushing; as, the flood carried away everything within its sweep
to cover or extend over an area or time period; "Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres"; "The novel spans three centuries"
someone who cleans soot from chimneys
If your arm or hand sweeps in a particular direction, or if you sweep it there, it moves quickly and smoothly in that direction. His arm swept around the room Daniels swept his arm over his friend's shoulder. the long sweeping arm movements of a violinist. Sweep is also a noun. With one sweep of her hand she threw back the sheets
a movement in an arc; "a sweep of his arm"
The eased change of direction in a drain fitting that allows for smooth passage of waste Fittings with abrupt changes of direction, such as a vent tee, may only be used for vents Back to alphabetical list
A search (typically for bugs [electronic listening devices])
To drive or carry along or off with a broom or a brush, or as if with a broom; to remove by, or as if by, brushing; as, to sweep dirt from a floor; the wind sweeps the snow from the hills; a freshet sweeps away a dam, timber, or rubbish; a pestilence sweeps off multitudes
win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships"
An arrangement to maximize the interest earned by a customer who has both a high-interest rate account and a low- or no-interest account at the same financial institution Funds not being immediately used in the low-interest account are automatically transferred (swept) to the high-interest account, where they remain until the balance in the low-interest account drops below a certain minimum and the funds are transferred back to the first account The funds may be swept to the high-interest account overnight, or for longer periods of time
The sweeping of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc
A running play where two or more offensive linemen leave their stances and run toward the outside of the line of scrimmage (see "pull") The ball carrier takes the handoff from the quarterback and runs parallel to the line of scrimmage, waiting for his blockers to lead the way around the end The run is designed to attack the defensive end, outside linebacker, and cornerback on a specific side The fullback often also leads for a sweep
sweep aside
To push or brush to the side
sweep aside
To overcome an obstacle with little effort
sweep aside
To ignore, brush off
sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
sweep something under the rug
To conceal a problem expediently, rather than remedy it thoroughly
sweep the board
To win all the prizes in a competition
sweep the board
To get enough votes in an election to gain all the seats
sweep up
to overwhelm
sweep up
to transport to shore by waves

The only thing that frees the country from this curse is a favorable wind; this blows them into the sea, where they drown and are swept up on the beach for days afterwards in great heaps.

sweep up
To clean by sweeping

We swept up the leaves which had blown into the shop.

sweep up
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
sweep hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep second hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
sweep something under the carpet
(deyim) conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away
sweep away
eliminate completely and without a trace; "The old values have been wiped out"
sweep hand
a second hand that is mounted on the same center as the hour and minute hand and is read on the minutes
sweep off
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep off one's feet
cause dizziness, spin
sweep over
overcome, as with emotions or perceptual stimuli
sweep through
succeed at easily; "She sailed through her exams"; "You will pass with flying colors"; "She nailed her astrophysics course"
sweep under the rug
to conceal something in the hopes it won't be discovered by others; "The president tried to sweep the embarrassing incident under the rug
sweep up
{f} remove dust or dirt from the floor using a broom; embrace and take up the ideology or practice of a person and use it as one's own
sweep up
take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one's own; "She embraced Catholocism"; "They adopted the Jewish faith"
sweep up
If you sweep up rubbish or dirt, you push it together with a brush and then remove it. Get a broom and sweep up that glass will you? He started working for a gallery sweeping up and making the tea
chimney sweep
A person whose job is to clean soot from chimneys
clean sweep
The winning, by a person or team, of all the possible possible prizes, games, rounds or contests, etc in a competition, season or series
clean sweep
A thorough change of policies, personnel or things, removing or replacing all or almost all of what was there previously
clean sweep
A complete or overwhelming victory, especially one in which all or almost all possible electoral contests are won
foot sweep
Any of several moves used to trip an opponent by forcefully moving one's legs horizontally at the feet or ankles of one's opponent
mark and sweep
A form of garbage collection in which every accessible object in memory is flagged, leaving unflagged only those that are no longer reachable and can thus be discarded
reverse sweep
to play such a shot
reverse sweep
a batsman's shot made by swinging the bat in a horizontal arc from leg to off, normally whilst kneeling
slog-sweep
to play such a shot
slog-sweep
a shot played, on one knee, with a horizontal bat, hitting the ball hard into the air on the leg side
sweeping
wide, broad, affecting many things

He loves making sweeping statements without the slightest evidence.

sweeping
An instance of sweeping

The sidewalk needed a sweeping every morning.

sweeping
The activity of sweeping

The sidewalk needed sweeping every morning.

sweeping
Completely overwhelming

He claimed a sweeping victory.

make a clean sweep
Remove all unwanted people or things ready to start afresh
make a clean sweep
Win all of a group of related sporting contests
army sweep against
military raid against
chimney sweep
A chimney sweep is a person whose job is to clean the soot out of chimneys. A worker employed to clean soot from chimneys. Also called chimney sweeper. someone whose job is to clean chimneys using special long brushes
chimney sweep
{i} chimney sweeper, person who cleans soot and debris from inside a chimney
clean sweep
revolution, total change
sweeping
the act of cleaning with a broom
sweeping
{s} extensive, general, having a wide range; moving over or through a large area; moving rapidly and forcefully
sweeping
Cleaning off surfaces, or cleaning away dust, dirt, or litter, as a broom does; moving with swiftness and force; carrying everything before it; including in its scope many persons or things; as, a sweeping flood; a sweeping majority; a sweeping accusation
sweeping
ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
sweeping
A sweeping curve is a long wide curve. the long sweeping curve of Rio's Guanabara Bay
sweeping
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction" taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
sweeping
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
sweeping
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
sweeping
present participle of sweep
sweeping
{i} removal of dust and dirt with a broom
sweeping
disapproval If someone makes a sweeping statement or generalization, they make a statement which applies to all things of a particular kind, although they have not considered all the relevant facts carefully. It is far too early to make sweeping statements about gene therapy
sweeping
having broad range or effect; "had extensive press coverage"; "far-reaching changes in the social structure"; "sweeping reforms"
sweeping
(n) A 3-D modeling operation in which a closed polygon, called a profile, is drawn on the workplane (the U–V plane) and is transformed along a defined path The sweeping technique is procedural in nature in that instructions are given as to how far and in what direction the sweep of the profile is to occur in order to create the solid
sweeping
The action of moving a broom or brush back and forth in the path of a moving stone
sweeping
Sweeping changes are large and very important or significant. The new government has started to make sweeping changes in the economy = far-reaching see also sweep
sweeping
players sweep to make the rock travel farther or to keep it from curling more than desired Good sweepers can increase the distance a stone travels by as much as 15 feet Sweeping creates a thin film of water under the rock, allowing it to glide easier Two players are ready to sweep each shot
sweeping
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river"
sweeping
The automatic switching off of lights throughout an entire building at a preset time or times
sweeping
Building up layers of thick plaster and cutting away the excess with a template (or knife) to create a molding
sweeps
Refers to a time during the months of November, March, and May, when both Nielson and Arbitron survey all local market broadcast media for the purpose of rating the stations and their programming
sweeps
term used in southeast of England to describe the sails
sweeps
Rating services survey all television local markets four times yearly, in November, February, May, and July, these are called sweep months
sweeps
The monthlong periods, usually in February, May, July and November, when Nielsen Media Research measures audiences in all television markets These periods are important to local stations because they provide comparative ratings across the nation and important to networks because they provide an indepth view of their audience Advertising sales for the upcoming programming season are heavily affected by the outcome of the sweeps
sweeps
Originally precious metal swept from the floor of jewelry manufacturers Sometimes used as a generic term for low-grade scrap
sweeps
Rating periods that measure audiences, four times per year, primarily for television and radio
sweeps
third-person singular of sweep
sweeps
plural of sweep
swept
past of to sweep
swept
of Sweep
swept
possessing sweep; "the sleek swept wings of the plane"
swept
possessing sweep; "the sleek swept wings of the plane
swept
Swept is the past tense and past participle of sweep. Past tense and past participle of sweep. the past tense and past participle of sweep
Türkisch - Englisch

Definition von sweep im Türkisch Englisch wörterbuch

sweep karıştırması
(Askeri) sweep jamming
sweep sayısının karesi
square of sweep number
sweep
Favoriten