extension

listen to the pronunciation of extension
Englisch - Türkisch
uzatma

Leyla saçlarını uzatmak için bir kuaföre gitti. - Layla went to a hair salon to get extensions in her hair.

Bir uzatma kablosuna ihtiyacım var. - I need an extension cord.

genişletme
{i} ilave

Ofise bir ilave yaptılar. - They built an extension to the office.

uzantı (dosya adları)
{i} dahili telefon hattı
ekstansiyon
(Dilbilim) uzanım
{i} uzantı

.art uzantılı dosyaları nasıl açacağımı bilmiyorum. - I don't know how to open files with the .art extension.

Dosya uzantısı nedir? - What is the file extension?

yayma
şümul
yükseltme
uzam
(telefon) dahili numara
(Ticaret) kredi açma
(Tıp) germe
(Bilgisayar) uzantı dosya adları
(Ticaret) senetlerde vadeyi uzatma
açma
paralel
(Ticaret) kredi kullandırma
(Bilgisayar) dosya adları uzantısı
(Havacılık) açılma
(Bilgisayar) dosya tipi
(Kanun,Ticaret) vadeyi uzatma
(Jeoloji) esneme
(Ticaret) vade tarihini uzatma
(Bilgisayar) dahilino
müştemilat
(alısün) dahili hat
büyüme
ek
uzama
büyütme
dahili numara

214 dahili numaradaki biriyle konuşmak istiyorum. - I'll speak to anyone at extension 214.

genişleme
(tıp) kemik veya kasları yerine oturtmak için çıkık bir uzvu çekip uzatma
(ticaret) vadenin uzatılması
kemik veya kasları yerine oturtmak için çıkık bir uzvu çekip uzatma
(Tekstil) esneme Açıklama: Bir kumaşın buruşturulduktan veya pres edildikten sonra eski konumuna dönebilme özelliğidir
vadenin uzatılması
{i} uzatılma
{i} ekleme
yayma, uzantı uzantı dosya
(Tıp) Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio
{i} temdit
(Mukavele) uzatım
{i} artırma
(İnşaat) ara kol
(telephone) iç hat
extension course öğrenci olmayanlar için açılan yardımcı kurs
dinleyici öğrenciler
{i} (yardım, kredi v.b.) verme
kapsam
(Ticaret) dahili telefon
eklenti

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

(Ticaret) tutar
dahili hat
dahili telefon numarası
paralel telefon
kaplam
extension table
açılır kapanır masa
extension #
(Bilgisayar) dahili numara
extension area
gelişme alanı
extension arm
uzatma kolu
extension bar
uzatma çubuğu
extension bar
uzatma kolu
extension cord
ara kablo
extension courses
(Askeri) yazışmalı eğitim kursları
extension date
temdit tarihi
extension device
uzatma
extension device
uzar düzenek
extension eye
uzatma gözü
extension field
(Matematik) oyut genişlemesi
extension field
(Matematik) cisim genişlemesi
extension flags
(Bilgisayar) uzantı bayrakları
extension hose
uzatma hortumu
extension housing
(Otomotiv) uzatma gövdesi
extension joint
(Çevre) ilave dirseği
extension kit
uzatma kiti
extension leaf
masa büyütme tablası
extension logo
(Bilgisayar) dahili hat amblemi
extension member
uzatma elemanı
extension mobility
(Bilgisayar) hat gezgini
extension name
(Bilgisayar) uzantı adı
extension pipe
uzatma borusu
extension policy
(Politika, Siyaset) yayım politikası
extension set
ek aygıt
extension shaft
uzatma mili
extension sleeve
uzatma manşonu
extension stripe
uzatma şeridi
extension table
açılır’-kapanır masa
extension telephone
iç hat
extension valve
(Otomotiv) ilave supap
extension board
dahili santral
extension cord
uzatma kordonu
extension table
açılır-kapanır masa
extension bandage
uzatma bandajı
extension bolt
ilave civatasi, ekleme civatasi
extension lead
uzatma kablosu
extension memory
dış bellek
extension nut
genişletilmiş vida somunu
extension nut
Uzatma somunu

1. When using the S-21 Extension Nut, a 9.525 mm center hole is required.

extension of the term
vadenin uzatılması
extension plank
uzatma hatili, ekleme tabanı
extension register
uzantı yazmaç
extension tube
uzatma tüpü, uzatma eki
extension bolt
(İnşaat) ekleme cıvatası
extension bolt
(İnşaat) ilave cıvatası
extension cable
Uzatma Kablosu
extension cord
uzatma kablosu

Bir uzatma kablosuna ihtiyacım var. - I need an extension cord.

Bu uzatma kablosu çok kısa. - This extension cord is too short.

extension courses
(Askeri) YAZIŞMALI EĞİTİM KURSLARI: Bak. "Army extension courses"
extension flex
uzatma kablosu
extension flex
uzatma kordonu
extension in depth
(Askeri) DERİNLİĞİNE MESAFELERİN AÇILMASI: Herhangi bir düzende, mesafelerin derinliğine artırılması
extension in depth
(Askeri) Derinliğine açılma
extension ladder
sürgülü merdiven
extension ladder
uzar sürme merdiven
extension ladder
portatif merdiven
extension of time
(Kanun) temdit etme
extension of time limit
(Kanun) sürenin uzatılması
extension of time limit
(Kanun) vadenin temdidi
extension plank
ekleme tabanı
extension plank
uzatma hatılı
extension set
ek aygit
agricultural extension
(Tarım) zirai yayım
extensions
(Bilgisayar) uzantı
code extension character
düğüm genişletme damgası
elasticity of extension
uzama esnekliği
filename extension
dosya adı uzantısı
infinite extension field
sonsuz genişleme cismi
load extension curve
yük uzatma eğrisi
telephone extension
telefon uzatması
asistant director for extension and outreach
krediler ve sosyal yardım başkan yardımcısı
brand extension
(Pazarlama) Satışları artırmak için mevcut bir markanın yeni bir ürün için kullanılması
by extension
bundan dolayı
extension of
temditler
extensions
uzantıları
extensions
uzantılar
file extension
(Bilgisayar) Dosya uzantısı, uzantı
got an extension
bir uzantısı var
misspelling of extension
uzatma yazım hatası
received an extension
Uzatma aldı
stretching, extension
Uzatma germe
Department of Defense intelligence system information system extension
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
algebraic extension of a field
(Matematik) cebirsel cisim genişlemesi
anchor line extension kits
(Askeri) PARAŞÜT AÇMA İPİ UZATMA TAKIMI: Takma tırnaklı kapılarla teçhiz edilmiş bir uçağa, paraşütçülerin arkadan atlamalarına imkan vermek üzere eklenmiş bir tertibat
army extension courses
(Askeri) ORDU YAZIŞMALI EĞİTİM KURSLARI: Subay ve erlere yazışma yoluyla temin edilen kurslar. Bu kurslar, esas itibariyle, sınıf okullarında görülen kurslara paraleldir
barrel extension
(Askeri) NAMLU KUYRUĞU: Bazı otomatik silahlarda, namlu gerisinde tespit edilen madeni kısım
barrel extension
(Askeri) namlu kuyruğu
basement extension
bodrum genişletilmesi
blade extension
kanat uzatması
boom extension
bum uzatılması
bottom roller extension
(Tekstil) alt silindir başlangıç parçası
cantilever extension
(Askeri) SONU SERBEST HAVA NİRENGİSİ: Hava fotoğraflarından harita yapmada nirengi noktası olarak faydalanılmak üzere, bir baz hattı ilerisinde noktalar tesis usulü. Bu çeşit nirengi fotoğraflarla yapılır ve yer ölçmesi imkansız olduğu zaman kullanılır
default extension
varsayılan uzatma
default file name extension
varsayılan dosya adı uzatması
fender extension
çamurluk uzatması
field extension
(Askeri) SAHRA KADEMESİ (HV.); AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ KARARGAHININ BİR SAHRA KADEMESİ: Bir hava karargah bürosunun, ana karargah bürosu direkt kontrolu altında kalması gerekli harekat görevlerini yerine getiren bir teşkilat unsurudur. Genellikle Amerikan Hava Kuvvetleri Karargahından coğrafi bakımdan ayrıdır
file extension
kutuk icerik belirteci
finite extension field
(Matematik) sonlu genişleme cismi
frontpage server extension
Frontpage Sunucu Uzantısı
give me extension 212, please
212 no.lu dahili hatı bağlayın lütfen
hair extension
ek saç
harbor extension
(Askeri) limanın genişletilmesi
i want to buy an extension cord
uzatma kablosu satın almak istiyorum
member extension
dingil uzatma parçası
microsoft access extension
(Bilgisayar) microsoft access uzantısı
nail extension
ek tırnak
semantic extension
(Dilbilim) anlam genişlemesi
service life extension program
(Askeri) servis ömrünü uzatma programı
sight extension
(Askeri) İLAVE NİŞANGAH AYAĞI: Bir nişan tertibatının kaide veya hamilini daha iyi ve engelsiz bir görüş sağlamak maksadıyla kaldıran bir parça
simple extension of a field
(Matematik) basit cisim genişlemesi
symmetric extension
(Tıp) simetrik ekstansiyon
tower extension
vinç yükseltilmesi
united states force extension courses
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ YAZIŞMALI EĞİTİM KURSLARI: Yazışmalı eğitim kursu enstitüsü programına kaydedilmiş öğrencilere mahsus yazışmalı kurslar
web printer shell extension
Web Yazıcısı Kabuk Uzantısı
wins extension
(Bilgisayar) wins genişletmesi
Türkisch - Türkisch
Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek
Englisch - Englisch
The operation of stretching a broken bone so as to bring the fragments into the same straight line
The act of extending or the state of being extended; a stretching out; enlargement in breadth or continuation of length; increase; augmentation; expansion
An exercise in which an arm or leg is straightened against resistance
That property of a body by which it occupies a portion of space (or time, e.g. "spatiotemporal extension")
A written engagement on the part of a creditor, allowing a debtor further time to pay a debt
A file extension

Files with the .txt extension usually contain text.

Capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects; -- correlative of intension
A numerical code used to specify a specific telephone in a telecommunication network
A simple offensive action, consisting of extending the weapon arm forward
a reaching or stretching out, as in space, time or scope
{n} the act of extending, enlargement
The part of a file's name that follows the dot filename extension Most extensions are 3 characters long
the three letters after the period in a file name that usually identify the type of file
The final portion of a domain name beyond the right-most " " For instance, the " com" extension; the " fr" extension
act of stretching or straightening out a flexed limb an educational opportunity provided by colleges and universities to people who not enrolled as regular students an additional telephone set that is connected to the same telephone line amount or degree or range to which something extends; "the wire has an extension of 50 feet"
amount or degree or range to which something extends; "the wire has an extension of 50 feet"
a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt; "they applied for an extension of the loan
The postponement of the completion date of an Agreement, agreed to by the parties to the Agreement
Capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects; correlative of intension
The length of the part of the stem that runs forward from the shaft to the handlebar clamp Stems are available with different length extensions to allow the bicycle to be adapted to fit the rider See also my article on Frame Sizing Extension (or "reach") is commonly measured from the centerline of the shaft to the center of the handlebar Unfortunately, common industry practice is to measure this along the direction of the part that points forward Since different styles of stems have different shapes, two stems with the same extension measurement may not have the same actual distance between the centerline of the handlebars and the steering axis Occasionally the term "extension" is used as a synonym for a handlebar stem, particularly one with a long extension
DOS (and consequently any Windows application before Windows ë95) has specific rules for the way in which any files created can be named A file name in a DOS-based system (PCís) has two parts; the root and the extension separated by a full-stop e g myfile doc (the root has a maximum of eight letters, the extension just three) The root is the name the user chooses to give his/her file, the extension can also be used to identify files but DOS and Windows programmes use them to identify certain types of files For example, the ëdocí extension is used by The ëWordí Word-processor, the ëtxtí extension by the ëNotepadí application, the ëwpsí extension is used by ëWorksí etc Windows ë95 got rid of the need for extensions and allows the user to have much larger file names (though it secretly converts everything to DOS itself)
an addition to the length of something
Something that is an extension of something else is a development of it that includes or affects more people, things, or activities. Many Filipinos see the bases as an extension of American colonial rule
{i} expansion; branch of a telephone network; supplement, elongation; reprieve; group of letters (in DOS - 3 letters) which indicates the file type and is separated from the filename by a period (Computers)
flyer goes in as if it was a prep, but once steady, the bases push the flyer further in the air by extending their arm all the way above their heads, until their arms are completely straight There are double based extensions and single based
A file extension is the term that describes the suffix to a file name used by Windows - that is the letters that follow the name of a file after the dot Common extensions include txt (a text file), doc (a Word document), htm or html (a web page), gif (an image file type) and exe (a programme) There are hundreds of different extensions Their purpose is to identify the file so your computer knows what application to use to open them For instance the computer will start up a web browser like Netscape to open a file that ends with htm
In general, this is the part of the filename which follows the last dot However, Apache recognizes multiple filename extensions, so if a filename contains more than one dot, each dot-separated part of the filename following the first dot is an extension For example, the filename file html en contains two extensions: html and en For Apache directives, you may specify extensions with or without the leading dot In addition, extensions are not case sensitive
That property of a body by which it occupies a portion of space
An extension is an extra period of time for which something lasts or is valid, usually as a result of official permission. He first entered Britain on a six-month visa, and was given a further extension of six months
BAS"
the spreading of something (a belief or practice) into new regions
A directive with "Extension" status is provided by one of the modules included with the Apache server kit, but the module isn't normally compiled into the server To enable the directive and its functionality, you will need to change the server build configuration files and re-compile Apache
An extension is a new room or building which is added to an existing building or group of buildings
In the context of the access request process under the Act, the lengthening of the 30-day time limit for responding to the request An extension can only be claimed if: the applicant does not provide enough details to enable the record to be identified; a large number of records are requested or must be searched and responding within 30 days would unreasonably interfere with the operations of the public body; more time is needed to consult with a third party or another public body before deciding whether to grant access to a record; a third party requests a review of the public body's decision on access to third party information; or there are multiple concurrent requests made by the same applicant, or by two or more applicants who work for the same organization or who work in association with each other (the Commissioner has to approve extensions in these cases)
an addition that extends a main building
a string of characters beginning with a period and followed by one to three letters; the optional second part of a PC computer filename; "most applications provide extensions for the files they create"; "most BASIC files use the filename extension
An extension is a telephone line that is connected to the switchboard of a company or institution, and that has its own number. The written abbreviation ext. is also used. She can get me on extension 308
The opposite movement from flexion When keying, extension moves the wrist upwards or back Extension of the elbow or knee straightens the joint A "back bend" is an example of extension of the back
A module with "Extension" status is not normally compiled and loaded into the server To enable the module and its functionality, you may need to change the server build configuration files and re-compile Apache
an additional telephone set that is connected to the same telephone line
BAS" a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt; "they applied for an extension of the loan
Named extensions to the core protocol can be defined to extend the system Extensions to output requests, resources, and event types are all possible and expected
an educational opportunity provided by colleges and universities to people who not enrolled as regular students
the most direct or specific meaning of a word or expression; the class of objects that an expression refers to; "the extension of `satellite of Mars' is the set containing only Demos and Phobos"
An extension is a new section of a road or rail line that is added to an existing road or line. the Jubilee Line extension
An additional period of time given by the sponsor to an organization for the completion of work on an approved grant or contract An extension allows previously allocated funds to be spent after the original expiration date
One or several letters at the end of a filename Filename extensions usually follow a period (dot) and indicate the type of information stored in the file For example, in the filename EDIT COM, the extension is COM, which indicates that the file is a command file Other extensions include doc (Word document), ppt (PowerPoint file), xls (Excel spreadsheet), pdf, rtf, wav, mov, midi, avi
Filename extensions originate back in the days of CP/M and basically allow a very rough grouping of different file types by putting a tag at the end of the name To further complicate matters, the tag is sometimes separated by the name proper by a period " " and sometimes by a tab While extensions are semi-enforced on CP/M, MS-DOS, and MS-Windows, they have no real meaning aside from convention on other platforms and are only optional
a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt; "they applied for an extension of the loan"
An extension is a part which is connected to a piece of equipment in order to make it reach something further away. a 30-foot extension cord
That property of a body by which it occupies a portion of space (or time, e.g. "spatiotemporal extension")"
The addition to an ST or PP of functional requirements not contained in Part 2 and/or assurance requirements not contained in Part 3 of the CC
The straightening of a limb, in distinction from flexion
act of expanding in scope; making more widely available; "extension of the program to all in need"
The range, scope, subject matter, and quality of our perceptions and skills in a specific area of competence In other words, the specific nature of our skills fabric as we have developed it For example, a person who has learned to play a musical instrument will have developed an extension that will be blank for those who have not developed their talents (or had no talents to develop) in that area of experience (See also fabric, human, below )
act of stretching or straightening out a flexed limb
On some operating systems, the second part of the full file specification Several standard file extensions are used to indicate the type or purpose of the file, as in file extensions of SQL, LOG, LIS, EXE, BAT, and DIR Called file type on some operating systems
Capacity of a concept or general term to include a greater or smaller number of objects; -- correlative of intension. Synonymous with denotation
A suffix preceded by a period at the end of a filename; used to describe the file type Example: On a Windows computer, the extension " exe" represents an executable file
act of expanding in scope; making more widely available; "extension of the program to all in need" act of stretching or straightening out a flexed limb an educational opportunity provided by colleges and universities to people who not enrolled as regular students an additional telephone set that is connected to the same telephone line amount or degree or range to which something extends; "the wire has an extension of 50 feet" the ability to raise the working leg high in the air; "the dancer was praised for her uncanny extension"; "good extension comes from a combination of training and native ability" a string of characters beginning with a period and followed by one to three letters; the optional second part of a PC computer filename; "most applications provide extensions for the files they create"; "most BASIC files use the filename extension
File extensions are what are found at the end of a file i e DOC, GIF, JPG or TXT There are a slew of other extensions as well, however, the list would be a mile and a half long : [F]
1) The period and up to three characters at the end of a filename An extension usually identifies the kind of information a file contains For example, text file often have the extension TXT Derived from the MS-DOS operating system but the convention is often used in other operating systems to help quickly determine the file type 2) A special file used on Macintosh computers to add extra functionality to the system These files are stored in the Extensions folder of the System folder
the ability to raise the working leg high in the air; "the dancer was praised for her uncanny extension"; "good extension comes from a combination of training and native ability"
The last characters in a file name, after the period The extension usually identifies the program used to create the file For example, the PPT extension in HappyFace PPT identifies a PowerPoint document named HappyFace Mac computers do not use file extensions
extensure
protense
ext
extension cable
A cable that can be used to extend a signal or power cable or move the connexion point for a signal or power source
extension cables
plural form of extension cable
extension cord
An electrical cord with a plug one end, and a single socket or a multi-port socket at the other end, used for powering one or more devices at a distance, too far from the wall outlet to be reached by the normal cords of the device or devices. (slang: trip cord)
extension nut
The nuts that is used to couple the studs with studs or T-Bolts in order increase their length
extension cord
an electric cord used to extend the length of a power cord
extension cord
An insulated, flexible electric wire fitted with a plug at one end and one or more outlets on the other, allowing one to plug in devices whose cords are not long enough to reach a wall outlet
extension cord
lengthening cord, cable that lengthens
extension course
supplementary class, advanced study course
extension course
a course offered as part of an extension service
extension ladder
a ladder whose length can be extended
extension lead
an additional piece of electric wire that you attach to another wire to make a very long one = extension
extension line
telephone line in addition to the main line
extension of remand
lengthening of detention, prolongation of imprisonment
extension of validity
prolongation of the period of legal force or soundness
EXE extension
extension of an executable file, extension of a file which may be activated
demarc extension
The transmission path originating from the interface of the access provider's side of a telecommunications circuit Demarcation Point within a premise and ending at the termination point prior to the interface of the edge Customer Premises Equipment. This may include in-segment equipment, media converters and patch cords as required to complete the circuit's transmission path to the edge CPE
file extension
A short series of letters and/or numerals at the end of a personal computer filename, used to indicate the type of file and the software that will be required to operate or open it

A text file will have a file extension of .txt.

filename extension
A file extension
hair extension
A length of hair which is attached to one's normal hair to make it longer
leg extension
An exercise performed on a machine while seated. The quadriceps (thigh muscles) are exerted to straighten the knee while acting against resistance applied to the lower shin
metaphorical extension
A noun meaning the process as the language changes over time in linguistics wherein the meaning of or part of the sense of a word which was used as a portion of a popularized metaphorical phrase is transferred back to and subsequently becomes one of the accepted general meanings of the original word used in the phrase . (Example mouse, in computing from computer mouse, an input device which possessed a metaphorical tail.)
metaphorical extension
The part of the definition of a word which has undergone a such meaning change
tiller extension
An attachment to the tiller that enables the helmsman to steer from further forward on the boat
brand extension
(Pazarlama) Brand extension or brand stretching is a marketing strategy in which a firm marketing a product with a well-developed image uses the same brand name in a different product category. Organisations use this strategy to increase and leverage brand equity (definition: the net worth and long-term sustainability just from the renowned name). An example of a brand extension is Jello-gelatin creating Jello pudding pops. It increases awareness of the brand name and increases profitability from offerings in more than one product category
brand extension
(Pazarlama) An instance of using an established brand name or trademark on new products, so as to increase sales
AIFF extension
extension used to identify a certain type of sound file
ARJ extension
extension given to compressed files created by the program ARJ
ASM extension
extension which indicates a source code file in the Assembly programming language
BAK extension
extension for backup files
BAS extension
extension for a file in the BASIC programming language
BAT extension
extension for a batch file
BMP extension
extension for a graphic file of the bit map file type
Brand Extension
(Reklam) Leveraging the values of the brand to take the brand into new markets/sectors
C extension
extension of a source file in the C programming language
COM extension
extension for a file which can be executed but is limited in size
DIZ extension
extension of a file which contains a description of a package of files in which it is included
DLL extension
extension of a file which stores the subroutines of the operating systems Windows and OS/2, extension for a Dynamic Linked Library file
DOC extension
extension of a file edited in the word processing program Microsoft Word; extension of a program documentation file
DRV extension
extension which indicates a device manager file
EPS extension
extension of an Encapsulated PostScript file
GIF extension
extension which indicates a graphic file
GRP extension
group extension, extension which marks a file which contains data on a group in a Windows environment
JPG extension
extension of highly compressed picture files (Computers)
LIB extension
extension of a library file, extension of a file which contains expanded libraries in computer language
LZH extension
extension of a file compressed by the LZH compression method
MAN extension
extension of a manual file, extension of a file in UNIX which accompanies a program and explains its operation (Computers)
MPG extension
extension for compressed video or sound files, extension for MPEG files
OBJ extension
extension of an object file
OVL extension
extension for an overlay module file, extension of a file which contains additional operation code for a program
OVR extension
extension for an overlay module file, extension of a file which contains additional operation code for a program
PAK extension
extension of a compressed archive file of the file type PAK (Computers)
PAS extension
PASCAL extension, extension of a file with source code in the PASCAL programming language (Computers)
PCX extension
extension of a graphic file
PIC extension
extension for a graphic file
PIF extension
extension of a Program Information File, extension for a file in a Windows environment which determines the mode of operation of a program
SYS extension
extension of a file loaded into memory at startup and which communicates with the hardware
TIF extension
extension of a graphic image file of the file type TIF
TMP extension
extension of a temporary file created by a program in order to store temporary information
TXT extension
extension of a file which contains only ASCII characters without any special control characters
VOC extension
extension for sound files of the Creative company
Virtual Address eXtension
VAX, type of computer from the Digital Equipment Corporation
WAV extension
extension of a file which contains digital sound data and uses the standard of IBM and Microsoft
WK1 extension
extension of an electronic spreadsheet file of Lotus
WKQ extension
extension of an electronic spreadsheet file produced by the program Quattro
XLS extension
extension for three-dimensional electronic spreadsheet files of the program Excel
ZIP extension
extension for an archive file compressed by the program ZIP
credit line extension
enlargement of a credit line, increase in the maximum amount of credit approved
default extension
extension which a program uses as a default if another extension is not indicated
extensions
{i} hair extension, hairpiece, hair weaving
extensions
large/small/near/far
extensions
Features added to HTML by specific browsers
extensions
the three letters after the dot after the file name For example, filename wpd is a Wordperfect file, filename doc is a word file, a web page is filename htm or filename html
extensions
Extension fields in X 509 v3 certificates (See X 509)
extensions
plural of extension
extensions
Programs which change the Macintosh environment or allow different services These have no user interface and are located in the extensions folder in the system folder
extensions
Files are identified by a three or four letter or number code, called an extension This comes after the full stop following the filename Common types include doc and txt for word-processor documents Files ending in gif and jpg generally contain images Files ending in exe and com usually contain executable programs which load into memory and carry out a set of instructions
extensions
Extensions are usually a dot or period and then a two, three, or four letter suffix at the end of the file names For example, " doc" or " html"
extensions
Typically refers to the addition of locally-defined elements to a metadata scheme The distinction between extensions and qualifiers is not always clearly drawn in the literature or within the Dublin Core community
extensions
These are tiny applications which load when a Macintosh starts (you'll see them as icons appearing along the botton of the screen) and then run quietly in the background Extensions add specialized functions to the operating system The more extensions that load, the more likely they are to conflict with one another or other applications You can prevent extensions from loading by holding the Shift key down as you start the Mac
extensions
Are the letters on the end of a file which specifies what format it is File formats can tell a user which applications can read them and what kind of document it is Here are afew examples
extensions
Step Branching Action
extensions
Indication of the application of a file for your machine [week 5]
extensions
The characters after the dot in a file's name are considered its extension This is used to determine how the file is formatted and viewed For example a file named netlingo html means that the file is coded in HTML and therefore must be viewed with a compatible program such as a Web browser in order to see it properly On the Internet you will come across many different file extensions such as dcr, mov, avi and au In order to properly handle these files your browser must be configured to recognize these extensions
extensions
These are activities designed to help students apply meet eligibility requirements
extensions
Files that add functions to the Macintosh operating system Some extensions are system extensions, and add functions to the OS itself while others are Chooser extensions and add printer or scanner drivers
extensions
The Extension is what tells your computer the type of file a particular thing is For example you have a file called fuzzybunny doc The doc is the extension and tells the computer the file is a Word Document doc stands for document, vbs stands for 'visual basic' which means it is a program Always be careful of opening something that ends in vbs!
got an extension
received a postponement, received a delay, got a deferment
indefinite extension
extension of a deadline for an unlimited amount of time
ini extension
extension of a file which contains information on program configurations in a Windows environment
line extension
A new product marketed by an organization that already has at least one other product being sold in that product/market area Line extensions are usually new flavors, sizes, models, applications, strengths, and so on
line extension
A section of electric or telephone line that a utility needs for connecting service to a new customer
line extension
The development of individual offerings that appeal to different market segments but are closely related to the existing product line
line extension
A means for providing ISDN at distances beyond the normal limit between the central office and your location
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the product functionality
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price See: Rapid Prototyping, FDM, Stereo Lithography, SLS
line extension
A product that is closely related to existing products in the line, but meets different customer needs p 305
line extension
Using a successful brand name to introduce additional items in a given product category under the same brand name, such as new flavors, forms, colors, added ingredients, or package sizes
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price
received an extension
was given more time
telephone extension
elongation of an internal telephone line
university extension
The extension of the advantages of university instruction by means of lectures and classes at various centers
university extension
branch of a university that is located away from the main campus
extension
Favoriten