istila etmek

listen to the pronunciation of istila etmek
Türkisch - Englisch
invade
flood
overrun
1. to invade. 2. to flood, cover
a) to invade, to overrun b) to infest, to cover
infest
irrupt
spread over
sweep
overwhelm
cover
annex
pervade
istila et
pervade
istila et
infest
istila et
{f} pervading
istila et
{f} infested
istila etme
pervaporation
istila etme
{i} pervading
istila et
invade

Tom doesn't like it when people invade his personal space by standing too close to him. - İnsanlar ona çok yakın durarak onun kişisel alanını istila ettiğinde Tom bunu sevmez.

People shouldn't be allowed to invade countries whose names they can't pronounce correctly. - İnsanların isimlerini düzgün telaffuz edemedikleri ülkeleri istila etmesine izin verilmemelidir.

yeniden istila etmek
recapture
Türkisch - Türkisch
Yayılmak, kaplamak, sarmak, bürümek
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirmek
istila etmek
Favoriten