span

listen to the pronunciation of span
Englisch - Türkisch
süre

Onun kısa bir dikkat süresi var. - She has a short attention span.

Japonya'da ortalama yaşam süresi nedir? - What is the average life span in Japan?

süre,yayılım
{i} mesafe
{f} üzerine köprü kurmak
müddet
{f} kapsamak
(Tıp) (o) Çok az, kıt, dar, eksik, az, seyrek, nadir, kıtlık, yokluk, azlık, eksiklik, noksanlık
{i} kanat genişliği
(Askeri) falaka
(Bilgisayar) yayılma alanı
ölçüm erimi
(Bilgisayar) yayılma
(Bilgisayar) ölçüm aralığı
bağlamak
bukağılamak
/vb
kemer ya da köprü ayakları arasındaki açıklık
an
öküz
uzaklık
aralık
karış

İspanyolcadaki sesli harfleri sık sık karıştırıyorum. - I often confuse Spanish vowels.

kısa süre
çifte koşulmuş at
yayılım
(İnşaat) Kemer veya köprü ayakları arasındaki açıklık
{f} uzatmak
{i} (kemer/köprü ayakları arasındaki) açıklık
{f} germek
(Tıp) Kollar yana açıldığı zaman iki el arasında kalan mesafe
{f} arabaya koşmak
{i} çift koşumlu at
kemer ya da köprü ayakları arasın
{i} çifte koşulmuş öküz
{i} sera
{f} karışlamak
{i} genişlik: the span of the
{f} sıkıca bağlamak
{f} içermek
{i} kiriş
yayılma alanı yayılmak
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
kemer veya köprünün ayakları arasındaki açıklık
karış ile ölçmek
karış/uzaklık/süre
{i} kolların genişliği
bir yandan bir yana uzanmak
{f} karışla ölçmek
karışla/ger/uzat
{i} süre, müddet: a span of seven years yedi yıllık bir süre
(Askeri) AÇIKLIK: Bir köprünün ayakları arasındaki yatay aralık
(Bilgisayar) erim aralığı
uzunluk
direk açıklığı
(Askeri) kanat açıklığı
kanat boyu
genişlik
yayılmak
spin
{f} döndürmek
spin
{i} dönme

Ben çok içtikten sonra oda dönmeye başladı. - The room started to spin after I drank too much.

Dünya'nın dönmesine ne neden olur? - What makes the earth spin?

span roof
(Mimarlık) beşik çatı
span length
span uzunluk
span of control
Denetim kapsamı
span cable
kablo çekmek
span error
erim hatasi
span of control
kontrol kapsamı
span of detonation
(Askeri) patlama genişliği
spick and span
tertemiz
spick-and-span
gıcır gıcır
spick-and-span
yepyeni
spick-and-span
tertemiz

Banyoyu tertemiz tut. - Keep the bathroom spick-and-span.

spick and span
gıcır gıcır
spick and span
taptaze
spick and span
çok şık
spick and span
iki dirhem bir çekirdek
spick and span
yepyeni
spin
{f} dönmek
spin
{i} dönüş
spin
{f} örmek ağ
spin
{i} çevirme
spin
{f} (yün, pamuk v.b.'ni) eğirmek
spin
örmek
spin
çevirmek
bound span
(Bilgisayar) bağımlı yayılma
interior span
orta açıklık
interior span
(İnşaat) iç açıklık
measure by the span
karışlamak
poor attention span
kısa dikkat süresi
spin
kafadan atmak
spin
kaybettirmek (seçim, sınav)
spin
(Telekom) bükülme
spin
diklemesine indirmek
spin
(Telekom) fırıldak
spin
patinaj yapmak
spin
koza örmek
spin
yün eğirmek
spin
ağ örmek
spin
(Askeri) kayış
spin
(Bilgisayar) döndür

Sen bir basketbol topunu senin parmak ucunda döndürebilir misin? - Can you spin a basketball on your fingertip?

Dünya'yı döndüren nedir? - What makes the earth spin?

spin
fırıl
spin
tasarlamak
spin
(Askeri,Telekom) burgu
spin
devir hızı
spin
tur

Park civarında şöyle bir tur atalım. - Let's go for a spin around the park.

spin
(Spor) kesme vuruş
clear span
serbest açıklık
life span
yaşam süresi

Japonya'da ortalama yaşam süresi nedir? - What is the average life span in Japan?

life span
ömür
side span
yan açıklık
spin
fırıl fırıl dönme
spin
hızla dönmek
spin
{f} bük
spin
kesmek
spin
(tenis/vb.) kesme vuruş yapmak
spin
gezinti

Akşam yemeğinden sonra arabamda kasabanın etrafında kısa bir gezinti yaptık. - After dinner, we took a spin around town in my car.

spin
(iplik) eğirmek
spin
(ağ) örmek
spin
fırıl fırıl döndürmek
for a span
bir karış için
memory span
bellek span
multi-span
Çok açıklıklı
row span
satır aralığı
spin
{f} fırıl fırıl dön
spin
vril
suspended span
aşkı kirişi
the span of
açıklıklı
wing span
(Havacılık) Kanat genişliği
adjacent span
(İnşaat) komşu açıklık
adjacent span
(İnşaat,Teknik) bitişik açıklık
attention span
dikkat genişliği
beam span
(İnşaat) kiriş açıklığı
blade span
(Havacılık) pala açıklığı
cell span
(Bilgisayar) hücre birleştirmesi
clearance of span
temiz açıklık
effective span
(Havacılık) etkin kanat uzunluğu
effective span
efektif açıklık
effective span
iki mesnet arasındaki mesafe
effective span
mesnet açıklığı
equal span
eşit açıklık
frame span
çerçeve açıklığı
full span
(Havacılık) tam kanat boyu
gear span
(Havacılık) dönüş yarıçapı
half span
yarım açıklık
half span
yarı açıklık
inner span
iç açıklık
input span
(Havacılık) giriş açıklığı
life span
yaşam uzaması
loaded span
yüklü açıklık
loaded span
yüklenmiş açık
long span
geniş açıklık
long span
uzun açıklık
main span
ana açıklık
moment of span
açıklık momenti
moment of span
açıklık döndürürlüğü
outer main gear wheel span
(Havacılık) dış tekerlek açıklığı
retirement span
emeklilik yılları
rise of span
açıklık yüksekliği
short span
dar açıklık
short span
kısa açıklık
short span bridge
(Askeri) DAR AKIKLIKLI KÖPRÜ
simple span
tek açıklıktan
simple span
bir açıklık
spin
(Tıp) Omurga (columna vertebralis) anlamına önek
spin
{f} çakmak (sınav)
spin
{f} fırıl fırıl çevirmek
spin
martaval atmak
spin
{f} (örümcek) (ağ) örmek; (ipekböceği) (koza) örmek
spin
(Askeri) BURGU, VRİL: Bilerek yapılan bir uçuş manevrası veya kazayla meydana gelen bir durum. Bu durumda bulunan bir uçak, uçuş süratini tamamen kaybeder, dik ve dar bir helezon çizerek aşağıya doğru iner. Buna (tail spin) de denir
spin
(Tıp) Dikenimsi çıkıntı anlamına önek
spin
{i} fırıl fırıl dönm
spin
{f} vril yapmak
spin
{i} kısa gezinti
spin
{f} eğirmek
spin
{f} koza vb
spin
(Nükleer Bilimler) spin
spin
tornalamak
spin
dikine düşmek
spin
uzun uzadıya söyl
spin
{f} kaybettirmek seçim
spin
maval okumak
spin
{f} sinav
spin
{f} (spun, --ning)
spin
{f} kurutma makinesinde kurutmak
spin
(Tekstil) eğirmek, bükmek, iplik yapmak
spin
{f} iplik yapmak
spin
{f} (topaç v.b.'ni) döndürmek; (topaç
spin
{i} devir
spin
{f} diklemesine indirmek (uçak)
spin
fırıldak gibi dönmek
spin
(fiil) kaybettirmek (seçim, sinav), örmek (ağ, koza vb), döndürmek, çevirmek, fırıl fırıl çevirmek, eğirmek, iplik yapmak, tasarlamak, uydurmak, dönmek, fırıl fırıl dönmek, çakmak (sınav), vril yapmak, diklemesine indirmek (uçak), kurutma makinesinde kurutmak
spin
{f} uydurmak
spin
kesme vuruş yapm
spin
{f} fırıl fırıl dönmek
spin
dönü

Çakralar sürekli dönüyor. Eğer olmasalar, fiziksel beden mevcut olamazdı. - The chakras are constantly spinning. If they weren't, the physical body couldn't exist.

Çok fazla içtim ve yer ayaklarımın altında dönüyor gibi görünüyordu. - I drank too much and the ground seemed to spin under my feet.

spin
viril
suspended span
(İnşaat) asılı açıklık
suspended span
(İnşaat) askı kirişi
suspended span
(İnşaat) asma uzunluğu
theoretical span
kuramsal açıklık
theoretical span
teorik açıklık
total span
toplam açıklık
tower span
kule açıklığı
truss span
makas açıklığı
unsupported span
desteksiz tavan açıklığı
Türkisch - Türkisch

Definition von span im Türkisch Türkisch wörterbuch

spin
Bir atomaltı parçacığın ya da çekirdeğin açısal momentumu
Englisch - Englisch
Suicide Prevention Advocacy Network
Switched Port Analyzer, a Cisco technology
To cover or extend over an area or time period

World record! 5 GHz WiFi connection spans 189 miles.

Two horses of the same color drawing a carriage, moving in perfect unison
The space from the thumb to the end of the little finger when extended; nine inches; eighth of a fathom
A rope having its ends made fast so that a purchase can be hooked to the bight; also, a rope made fast in the center so that both ends can be used
The length of a cable, wire, rope, chain between two consecutive supports
The spread or extent of an arch or between its abutments, or of a beam, girder, truss, roof, bridge, or the like, between supports
Simple past of spin

1890: So they went in to where Gudruda sat spinning in the hall, singing as she span. — H. Rider Haggard, Eric Brighteyes.

the space of all linear combinations of something
to generate an entire space by means of linear combinations
A pair of horses or other animals driven together; usually, such a pair of horses when similar in color, form, and action
To traverse the distance between

The suspension bridge spanned the canyon as tenuously as one could imagine.

Hence, a small space or a brief portion of time

The unsilent present is a time of evaporating attention spans,.

{v} to measure by the fingers extended
{n} a hand's breadth, 9 inches, a short time
the maximum lateral distance from tip to tip of an aircraft
Distance between thumb and finger holes
The distance between supports of beams, birders, or trusses
Measure of space between two points On a bridge, the span is the part over the rivero or canyon between supporting elements
The horizontal distance from eaves to eaves
The length of a cable, wire, rope, chain between two consective supports
The distance between the structural supports in floors, ceilings and roofs
The algebraic difference between the limits of the range from zero to full scale
In a roof, the length of the distance between the outer edges of the exterior walls under the gable end
{i} length, distance; duration, period of time; section between two bridge supports; wing span; distance between the tip of an outstretched thumb and little finger; unit of length equal to the space between thumb and little finger
the distance or interval between two points a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches) the complete duration of something; "the job was finished in the span of an hour
The distance between the swivel pins Span of the Sculling boat The span of a boat is the distance between the top nut and the axis of the boat when seen from above For sculling boats, the distance between the top nuts is given instead, which is actually twice the span, but easiest to measure
archaic, simple past of spin
To be matched, as horses
This refers to 3pt flexural tests and is the distance between the two points of support
the difference between the upper and lower limits of a range, expressed in the same units as the range
Distance from edge of thumb hole nearest to center to edge of finger holes nearest to center
If something spans a long period of time, it lasts throughout that period of time or relates to that whole period of time. His professional career spanned 16 years The film, spanning almost a quarter-century, tells the story of Henry Hill
A span is the period of time between two dates or events during which something exists, functions, or happens. The batteries had a life span of six hours Gradually the time span between sessions will increase
The term span refers to a group of span lines between two exchanges
To fetter, as a horse; to hobble
The spread or extent of an arch between its abutments, or of a beam, girder, truss, roof, bridge, or the like, between its supports
to cover or extend over an area or time period; "Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres"; "The novel spans three centuries"
a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc
a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches)
{f} extend across, stretch from one point another; bridge; measure with an extended hand; surround with the hand or hands
To measure by the span of the hand with the fingers extended, or with the fingers encompassing the object; as, to span a space or distance; to span a cylinder
Your concentration span or your attention span is the length of time you are able to concentrate on something or be interested in it. His ability to absorb information was astonishing, but his concentration span was short
A bridge or other structure that spans something such as a river or a valley stretches right across it. Travellers get from one side to the other by walking across a footbridge that spans a little stream. see also spick and span. Spanish. A past tense of spin. a past tense of spin
In flat cables, the distance from the reference edge of the first conductor to the reference edge of the last conductor (in cables having flat conductors), or the distance between the centers of the first and last conductors (in cables having round conductors), expressed in inches or centimeters
The Standard Portfolio Analysis of Risk Performance (SPAN) bond system is a portfolio-based method of computing margin requirements on futures and options SPAN has been adopted by all major U S exchanges, many foreign boards of trade and other participants in the futures industry
The algebraic difference between the upper and lower limits of the measuring range of an instrument, i e a thermometer with a range of -35 to 50°C has a span of 85°C
The SPAN element is used insituations where the author wishes to apply a style using Cascading Style Sheets to a content area (text, etc ) that does not have a structured or established HTML rendering convention
The distance between supports which is the centerline of a beam, column, or joist girder or 4 inches onto a wall
the distance or interval between two points
the act of sitting or standing astride
two items of the same kind
If something spans a range of things, all those things are included in it. Bernstein's compositions spanned all aspects of music, from symphonies to musicals
The algebraic difference between the lower and upper limits of the range
the complete duration of something; "the job was finished in the span of an hour"
The absolute value of the differences between the upper and lower limits of an instrument's range
The distance between stringer or block supports
To reach from one side of to the order; to stretch over as an arch
the distance between supports
the distance between the supports of a beam; the distance between the faces of the substructure elements; the complete superstructure of a single span bridge or a corresponding integral unit of a multiple span structure; see CLEAR SPAN
The span of something that extends or is spread out sideways is the total width of it from one end to the other. It is a very pretty butterfly, with a 2 inch wing span
The distance between structural supports such as walls, columns, piers, beams, girders, and trusses
The distance between structural supports
of Spin
span of control
The area of activity, number of functions, people, or things for which an individual or organization is responsible
span of control
Span of control is a term originating in military organization theory, but now used more commonly in business management, particularly human resource management. Span of control refers to the number of subordinates a supervisor has
span loading
the ratio of the weight of an airplane to its wingspan
span new
brand new, completely new
span of control
The number of individuals managed by a single supervisor The manageable span of control for one supervisor ranges from between three to seven individuals, with five as optimum See also control
span of control
The number of subordinates supervised by a superior (15)
span of control
The number of team members that report to a supervisor or manager
span of control
The number of employees a manager or supervisor directs
span of control
The number of subordinates supervised by a superior
span of control
The supervisory ratio of from three-to-seven individuals, with five-to-one being established as optimum
span of control
The optimum number of subordinates a manager supervises or should supervise
span of control
The ratio of subordinate employees or organization units to a manager or supervisor The optimum span of control is influenced by many factors (the nature of the work, the type of departmentation used, the competence of employees, the presence of automated information systems, etc )
span of control
The number of people who must have an officer's attention for briefing, reporting, passing instructions or other incident management concerns, in order to carry out their role at the incident
span of control
the number of people in an organisation for whom one person is responsible
span of control
The number of people managed by one manager
span worm
inchworm, type of small caterpillar
span-roof
{i} inclined roof, sloping roof
spic and span
Alternative spelling of spick-and-span
spick-and-span
Clean, spotless; original sense “like new”

I mopped up the kitchen floor so it was spick-and-span.

spick and span
{a} quite, entirely, totally, very
spick and span
A place that is spick and span is very clean and tidy. The apartment was spick and span. spic and span a room, house etc that is spick and span is completely clean and tidy
spick-and-span
completely neat and clean; "the apartment was immaculate"; "in her immaculate white uniform"; "a spick-and-span kitchen"; "their spic red-visored caps"
spick-and-span
conspicuously new; "shiny brand-new shoes"; "a spick-and-span novelty"
spick-and-span
very clean, spotless, without a stain
attention span
The length of time, or span that one can pay attention, or concentrate on one topic without becoming distracted

He has learning difficulties because of his short attention span.

knot span
The range of parameter values between two successive knots in a spline
memory span
The number of items, usually words or numbers, that a person can retain and recall. Memory span is a test of working memory (short-term memory)

He noticed that the memory span of young adults was around seven elements.

memory-span
Attributive form of memory span, noun
spanning
The process by which something is spanned

The immediate symbolism of these spannings of musical space is evident, but they also contain references to the work's musical motto.

spin
Describing a spin bowler, or his style of bowling
spin
Circular motion
spin
To partially or completely rotate, including to face the opposite direction

She spun around and gave him a big smile.

spin
A quantum angular momentum associated with subatomic particles, which also creates a magnetic moment
spin
To make the ball move sideways when it bounces on the pitch
spin
A favourable comment or interpretation intended to bias opinion on an otherwise unpleasant situation
spin
A brief trip by vehicle
spin
A condition of flight where a stalled aircraft is simultaneously pitching, yawing and rolling in a spinning motion
spin
The state of rotation

One of the planet's moons has a slower spin than the others.

spin
To present, describe, or interpret, or to introduce a bias or slant so as to give something a favorable or advantageous appearance
spin
To make yarn by twisting and winding fibers together

They spin the cotton into thread.

spin
To rotate quickly; to revolve quickly

Spin the ball on the floor.

time-span segmentation
The breaking down of a time-span into smaller time-spans (as a whole note or rest becoming two half notes or four quarter notes)
spin
{v} to draw out in threds, stream out, protract, whirl
wing span
(Havacılık) The maximum extent across the wings of an aircraft, bird, etc., measured from tip to tip
C-SPAN
a cable television station in the US which broadcasts the meetings of the US Congress and the meetings of its various committees while they are taking place
attention span
The length of time a person can concentrate on a singular activity before losing interest
attention span
The length of time an individual can concentrate on a task without being distracted or losing interest
attention span
The length of time during which a person can concentrate on a subject or idea. the period of time during which you continue to be interested in something
attention span
The length of time a particular individual will concentrate on a particular subject at a particular time
attention span
The length of time one is able to concentrate on a task at hand [Click Here to Return to List]
attention span
the length of time you can concentrate on some idea or activity
attention span
The extent to which a person can concentrate (through vision, hearing, or both)
attention span
The amount of time one is able to concentrate on a task Also called attending in special education jargon
attention span
n The length of time for which a person is able to maintain concentration In most nations, a long attention span is valued as enabling understanding of well-developped, coherent, and complete arguments; in America
life span
Time between birth and death. It ranges from a mayfly's day to certain trees' thousands of years. Its limit appears to depend on heredity, but such factors as (in humans) disease, natural disasters, war, diet, and habits such as smoking reduce it. Maximum life span is theoretical; more meaningful is average life span, which life-insurance companies and actuaries analyze and tabulate. Long-lived progenitors tend to beget long-lived descendants. A very-low-calorie diet appears to prolong life. Reduced infant mortality and improved sanitation and nutrition account for much of the increase since 1800 from about 35 to over 70 years in most industrialized countries. The oldest well-documented age reached by a human is 122 years
life span
number of years that an animal or plant is expected to live
life span
The longest number of years any member of a species has been known to survive
life span
The age of death of the longest-lived member of the species Madame Calment has defined the life span of the human species as 122 years
life span
The maximum age that human beings could reach under optimum conditions
memory span
how far back a person can remember
shoulder span
distance from one shoulder to the other
spanned
past of span
spanning
To extend across", e g a project may not fit on one CD-ROM so it is spanned to three CD-ROMs
spanning
A technique for improving I/O performance by placing frequently-used segments of a file system or database on separate disks
spanning
Combining of a number of hard disks to form one logical drive See also Striping
spanning
present participle of span
spanning
The loading of the goods on the frame, placing it under tension preparatory for embroidery
spans
plural of span
spans
third-person singular of span
spin
If your head is spinning, you feel unsteady or confused, for example because you are drunk, ill, or excited. My head was spinning from the wine
spin
a measure of the magnitude and direction of angular momentum in an atom
spin
twist and turn so as to give an intended interpretation; "The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrasing"
spin
A kind of pitch, usually delivered at slow speed, where fingers or/and wrist are used to impart spin to the ball to achieve "breaks" (see definition); so, spin bowler = a pitcher who uses spin
spin
Velocity of rotation about some specified axis
spin
The particular interpretation or emphasis applied to information, so as to enhance the public image of, or to minimize political damage to, a politician Spin can also be used as a weapon against a political opponent or the opposition party Politicians routinely seek to take credit for good things, whether or not they were personally responsible for bringing them about, and to distance themselves from bad things, including their own mistakes The considerable role of the mass media as the intermediary between the politician and the citizenry has made putting the "right slant" on information a matter of the utmost importance Politicians and candidates, at least at the national level, now have consultants, spokespersons, etc -spin doctors or spinmeisters-who help devise and deliver the right spin to the public
spin
To move round rapidly; to whirl; to revolve, as a top or a spindle, about its axis
spin
To move sideways when bouncing
spin
Rotation of the ball as it flies through the air; sideways movement of the ball as it bounces
spin
a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion); "the campaign put a favorable spin on the story"
spin
If you go for a spin or take a car for a spin, you make a short journey in a car just to enjoy yourself
spin
A spin occurs when only one wing stalls and the other stays flying This might happen if flying speed is lost while the aircraft is turning, with the inside wing travelling more slowly than the outer one The unbalanced lift created by the partial stall causes the plane to rotate, while the loss of lift causes it to descend Unless the pilot recognises the situation and takes the appropriate recovery action, a spin will continue until the ground is reached with disasterous results Press 'Back' to return
spin
The rotation of the ball
spin
The direction in which a yarn shoot is twisted Can be either "Z" (counter clockwise) or "S" (clockwise) spun A few shoots are then spun in the opposite direction to make up the yarn for weaving For example: Z2S would then mean: 2 separate shoots of yarn are spun counterclockwise (Z) Then, they are combined and spun in a clockwise rotation (S) to form the yarn thread
spin
Standard Prescriber Identification Number
spin
To practice spinning; to work at drawing and twisting threads; to make yarn or thread from fiber; as, the woman knows how to spin; a machine or jenny spins with great exactness
spin
If someone puts a certain spin on an event or situation, they interpret it and try to present it in a particular way. He interpreted the vote as support for the constitution and that is the spin his supporters are putting on the results today. see also spin doctor
spin
Electrons, neutrons, and protons have a spin of 1 2 , for example, while pions and helium nuclei have zero spin. The spin of a complex nucleus is the vector sum of the orbital angular momentum and intrinsic spins of the constituent nucleons. For nuclei of even mass number, the multiple is an integral; for those of odd mass number, it is a half-integer. See also Bose-Einstein statistics, Fermi-Dirac statistics. isotopic spin isobaric spin electron spin resonance
spin
work natural fibers into a thread; "spin silk"
spin
If someone spins a story, they give you an account of something that is untrue or only partly true. He was surprised, and annoyed that she had spun a story which was too good to be condemned as a simple lie
spin
Effect of keeping one wing stalled causes glider to rotate around stalled wing Easy to get out of when you know how Full opposite rudder then ease the stick forward until the spin stops then recover to normal attitude Nothing to it really but a bit of a stomach churner first time
spin
A maneuver in which a skater rotates over a position on the ice
spin
The act of spinning; as, the spin of a top; a spin a bicycle
spin
the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it broke off after much twisting"
spin
To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid, which hardens on coming into contact with the air; said of the spider, the silkworm, etc
spin
To draw out, and twist into threads, either by the hand or machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin goat's hair; to produce by drawing out and twisting a fibrous material
spin
make up a story; "spin a yarn"
spin
Intrinsic angular momentum of a particle, given in units of , the quantum unit of angular momentum, where = h/2 = 6 58 x 10-34Js
spin
prolong or extend; "spin out a visit"
spin
The name given to the angular momentum carried by a particle For composite particles the spin is made up from the combination of the spins of the constituents plus the angular momentum of their motion around one-another For fundamental particles spin is an intrinsic and inherently quantum property, it cannot be understood in terms of motions internal to the object
spin
A 360 degree turn on the ball of one foot and sometimes both feet A spin is usually a snappy turn done solo or in one-hand hold with a partner - on the spot or travelling When danced alone the axis or weight of the body must be kept central and the knees slightly flexed throughout the spin More experienced dancers, in preparation, precede a spin to the right with a slight left shoulder turn and a left spin with a right shoulder turn This shoulder lead-in helps initiate the spin for controlled impetus
spin
rapid descent of an aircraft in a steep spiral
spin
To turn around quickly
spin
Standard & Poor's 500 Subordinated Note Index Special form of indexed money market paper
spin
The bias put on an issue, in order to make people believe an interpretation of events favourable to the teller, but not necessarily the full TRUTH  They thus serve to subtlety lead PUNTERS to form a preferred meaning of the issue and draw conclusions as to credit or blame  See LINE and ISSUES MANAGEMENT   (Added December 2002)
spin
(see angular momentum)
spin
stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods
spin
To stream or issue in a thread or a small current or jet; as, blood spinsfrom a vein
spin
To protract; to spend by delays; as, to spin out the day in idleness
spin
To draw out tediously; to form by a slow process, or by degrees; to extend to a great length; with out; as, to spin out large volumes on a subject
spin
When people spin, they make thread by twisting together pieces of a fibre such as wool or cotton using a device or machine. Michelle will also spin a customer's wool fleece to specification at a cost of $2.25 an ounce. + spinning spin·ning They do their own cooking, spinning, and woodworking
spin
Pivoting on a single foot 360 degrees
spin
a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion); "the campaign put a favorable spin on the story" a short drive in a car; "he took the new car for a spin" the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it broke off after much twisting" a swift whirling motion (usually of a missile) prolong or extend; "spin out a visit" twist and turn so as to give an intended interpretation; "The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrasing" work natural fibers into a thread; "spin silk" form a web by making a thread; "spiders spin a fine web" make up a story; "spin a yarn" revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy" stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods
spin
A turn of or more than 360 degrees
spin
Sponsored Programs Information Network An on-line search system available by subscription for research opportunities developed by the InfoEd
spin
A fundamental property of matter responsible for MRI and NMR [Chapter 3]
spin
a swift whirling motion (usually of a missile)
spin
When you spin washing, it is turned round and round quickly in a spin drier or a washing machine to get the water out. Just spin the washing and it's nearly dry. Spin is also a noun. Set on a cool wash and finish with a short spin
spin
To move swifty; as, to spin along the road in a carriage, on a bicycle, etc
spin
stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods"
spin
Specific test to rule-in a disease When a diagnostic sign or test has a high specificity, a Positive result rules in the diagnosis
spin
the intrinsic angular momentum of an elementary particle, or system of particles such as nucleus, that is also responsible for the magnetic moment; or, a particle or nucleus possessing such a spin The spins of nuclei have characteristic fixed values Pairs of neutrons and protons align to cancel out their spins, so that nuclei with an odd number of neutrons and/or protons will have a net non-zero rotational component characterized by a non-zero quantum nuclear spin number
spin
Intrinsic angular momentum, where h-bar=h/2 = 6 58x10^(-34) Js
spin
The rotation of the ball in flight, which is imparted by the point on the ball contacted by the racquet, the angle of the racquet face at the time of contact, and the direction of the racquet during the swing
spin
The characteristic of a particle that causes it to rotate about an axis in a consistent direction
spin
{f} form thread or yarn by drawing out and twisting fibers; make a web or cocoon; fabricate, evolve; prolong, protract; cause to revolve rapidly, twirl
spin
form a web by making a thread; "spiders spin a fine web"
spin
cause to spin; "spin a coin"
spin
A fundamental property of matter responsible for NMR and MRI [Chapter 3]
spin
In politics, spin is the way in which political parties try to present everything they do in a positive way to the public and the media. The public is sick of spin and tired of promises. It's time for politicians to act
spin
{i} act of causing to spin; twirling movement, rotation; short drive in an automobile; sudden descent; specific viewpoint, slant; style; tailspin; spin angular momentum (Physics)
spin
To shape, as malleable sheet metal, into a hollow form, by bending or buckling it by pressing against it with a smooth hand tool or roller while the metal revolves, as in a lathe
spin
To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to spin a top
spin
revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy"
spin
a short drive in a car; "he took the new car for a spin"
spin
In a game such as tennis or cricket, if you put spin on a ball, you deliberately make it spin rapidly when you hit it or throw it. Amount of angular momentum associated with a subatomic particle or nucleus. It is measured in multiples of (h-bar), equal to Planck's constant divided by
spin
If something spins or if you spin it, it turns quickly around a central point. The latest discs, used for small portable computers, spin 3600 times a minute He spun the wheel sharply and made a U turn in the middle of the road He spun his car round and went after them. Spin is also a noun. This driving mode allows you to move off in third gear to reduce wheel-spin in icy conditions
spin
a swift whirling motion (usually of a missile) prolong or extend; "spin out a visit"
time span
a period of time
wing span
distance between the ends of a birds wings when spread wide
Türkisch - Englisch

Definition von span im Türkisch Englisch wörterbuch

spin
spin
span
Favoriten