sweeping

listen to the pronunciation of sweeping
Englisch - Türkisch
{s} geniş kapsamlı
{i} kapsamlı
süprüntü
büyük çapta
çok geniş
geniş
çok kapsamlı
süpürerek
arındırma
fazla genel
geniş içerikli
genel
{f} süpür

Odayı süpürmek kızımın işidir. - Sweeping the room is my daughter's job.

Tom yeri süpürmeye devam etti. - Tom resumed sweeping the floor.

{s} şiddetli
sweep kıvrıl/ilerle/süpür
{s} sert esen
sweeping statement geniş ve genel kapsamı olan ifade
{s} coşkulu
{s} ezici
{s} nefes kesici
{s} köklü
{s} süpüren
{s} radikal
{s} geniş bir alanı kapsayan
şümullü
yeterince fark gözetmeyen
panoramik (manzara)
temizleme
sweep
süpürmek

Odayı süpürmek kızımın işidir. - Sweeping the room is my daughter's job.

Ben odamı süpürmek zorundayım. - I have to sweep my room.

sweeping machine
süpürme makinesi
sweeping and dusting
süpürme ve toz alma
sweeping change
süpürme değiştirmek
sweeping machine
Büyük süpürge makinesi

We need a sweeping machine to clean the carpet.

sweeping swipe
süpürme tokatlamak
sweeping up
yukarı süpürme
sweeping changes
köklü değişiklikler
sweeping changes
geniş kapsamlı değişiklikler
sweeping equipment
(Askeri) tarama cihazı
sweeping fire
(Askeri) TARAMA ATEŞİ: Derinlik ve genişliği derece derece değiştirilmek suretiyle genel olarak, otomatik silahlarla yapılan ateş. Ayrıca bakınız: "fire"
sweeping motion
süpürme hareketi
sweeping of the sea
(Askeri) denizin temizlenmesi
sweeping sector
(Askeri) sektör tarama
sweeping statement
(deyim) genis ve genel kapsami olan ifade
sweeping tax
(Ticaret) sokak temizliği vergisi
sweep
yayılmak
sweep
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

sweep
istila etmek
sweep
geniş kıvrım
sweep
kapsam
sweep
uzanmak
sweep
almak
sweep
sıkı arama
sweep
üzerinden geçmek (bir yerin)
sweep
geniş kavis
sweep
akın etmek
sweep
çevirmek (bir alanı)
sweep
tek bir hareket (el, kol)
sweep
çevrelemek (bir alanı)
sweep
geniş dönemeç
sweep
sürtmek
sweep
çok geniş bir alan
sweep
hızla ve gururla ilerlemek
sweep
açısal hareket uzantısı
sweep
hışımla yürümek
sweep
sürtünmek
sweepings
çöp
clean by sweeping
süpürerek temizle
mine sweeping
mayın tarama
sweep
süpürme

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

O bana odayı süpürmemi emretti. - He ordered me to sweep the room.

sweep
hız ve gururla ilerlemek
sweep
şiddetle ilerlemek
sweep
süpürerek temizlemek
sweep
(at yarışı/vb.) bahis
sweep
{f} süpür

Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor. - A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

sweep
silkeleme
sweep
hızla ilerlemek
sweep
sallama
sweep
çevirmek
sweep
(bir alanı) çevrelemek
sweepings
süprüntü
sweepings
çörçöp
mine sweeping robot
mayın tarama robotu
sweep
(Askeri) ARAMA: Yerleştirilen mikrofonları veya diğer gözlem cihazlarını ortaya çıkartmak için teknik vasıtalar kullanmak. Bak. "technical survey"
sweep
çırpı
attrition sweeping
(Askeri) sürekli tarama
attrition sweeping
(Askeri) SÜREKLİ TARAMA: Tüm gemilere yönelik mayın tehdidinin mümkün olduğunca az olmasını sağlamak için mayın tarlalarının sürekli olarak taranması
check sweeping
(Askeri) KONTROL TARAMASI: Deniz mayın savaşında, önceki bir temizleme harekatında hiçbir şamandıraya bağlı mayının bırakılmadığını kontrol eden tarama
initial path sweeping
(Askeri) ilk yol temizlemesi
initial path sweeping
(Askeri) İLK YOL TEMİZLEMESİ: Deniz mayın harbinde, müteakip mayın tarama gemileri için tehlike arzeden mayınlı bir bölgenin içinden yol açma amacıyla yapılan ilk tarama
mine sweeping
(Askeri) MAYIN TARAMA: Mayınları fiilen toplayan veya tahrip eden ya da bölgedeki mayınları harekete geçirecek tesir sahaları meydana çıkaracak mekanik cihaz veya infilak tertibatından faydalanarak, mayın arama ve temizleme tekniği
precursor sweeping
(Askeri) PRECURSOR TARAMA: Sonraki harekatlarda mayın tarama gemilerinin maruz kaldığı riski, tehlikeyi azaltmak amacıyla bir bölgenin göreli olarak emin vasıtalarla taranması
precursor sweeping
(Askeri) prekürsör tarama
search sweeping
(Askeri) ARAMA TARAMASI: Bir deniz mayın harbinde bir bölgede dökülmüş mayınlar olup olmadığına karar vermek veya bir kanaldaki mayını temizleme harekatı
sweep
{f} away yok
sweep
{i} rezil
sweep
süpürge sürter gibi sürtmek
sweep
{i} etki alanı
sweep
{f} salınmak
sweep
{f} ezip geçmek
sweep
{f} hızla yayılmak
sweep
{i} çıkrık
sweep
{i} tarayıcı
sweep
{f} üzerinde gezinmek (parmaklar)
sweep
{i} ocakçı
sweep
{i} hepsini alma
sweep
süpürge gibi sürümek
sweep
{f} süpürmek: Sweep the kitchen! Mutfağı süpür! She swept the kitchen floor clean. Mutfağın yerini süpürerek temizledi
sweep
{f} hepsini almak
sweep
geniş alan
sweep
mayın tarama
sweep
{f} tara
sweep
azametle
sweep
dönemeç
sweep
{i} tarama
sweep
{i} kerata
sweep
süpürge ile temizlemek
sweep
{f} taramak
sweep
{f} temizlemek
sweep
{f} silip süpürmek
sweep
(Nükleer Bilimler) ekranın yatay taranması
sweep
salınarak hızla geçmek
sweep
{f} azametle yürümek
sweep
{f} ortadan kaldırmak
sweep
{f} sert esmek
sweep
{f} önüne katmak
sweep
{i} kıvrım
sweep
{f} kıvrılmak (sokak)
sweep
{f} süpürüp atmak
sweep
{f} uzamak (sokak)
sweep
{f} salınarak geçmek
sweep
svip
sweep
erim
sweep
{i} silip süpürme
sweep
her tarafına dikkatle bakmak
sweep
sürüklemek
sweep
mayın taramak
sweep
sürükleme
sweep
temizleme

Çocuklara odayı temizleme görevi verildi. - The children were assigned to sweep the room.

sweep
{f} (swept)
sweepingly
ezici bir şekilde
sweepingly
kapsamlı bir şekilde
sweepings
(isim) süprüntü
sweepings
toz
sweepings
i., çoğ. süprüntü
Englisch - Englisch
wide, broad, affecting many things

He loves making sweeping statements without the slightest evidence.

Present participle of sweep
Completely overwhelming

He claimed a sweeping victory.

The activity of sweeping

The sidewalk needed sweeping every morning.

An instance of sweeping

The sidewalk needed a sweeping every morning.

players sweep to make the rock travel farther or to keep it from curling more than desired Good sweepers can increase the distance a stone travels by as much as 15 feet Sweeping creates a thin film of water under the rock, allowing it to glide easier Two players are ready to sweep each shot
disapproval If someone makes a sweeping statement or generalization, they make a statement which applies to all things of a particular kind, although they have not considered all the relevant facts carefully. It is far too early to make sweeping statements about gene therapy
having broad range or effect; "had extensive press coverage"; "far-reaching changes in the social structure"; "sweeping reforms"
(n) A 3-D modeling operation in which a closed polygon, called a profile, is drawn on the workplane (the U–V plane) and is transformed along a defined path The sweeping technique is procedural in nature in that instructions are given as to how far and in what direction the sweep of the profile is to occur in order to create the solid
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
The action of moving a broom or brush back and forth in the path of a moving stone
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction" taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
Sweeping changes are large and very important or significant. The new government has started to make sweeping changes in the economy = far-reaching see also sweep
{s} extensive, general, having a wide range; moving over or through a large area; moving rapidly and forcefully
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river"
The automatic switching off of lights throughout an entire building at a preset time or times
{i} removal of dust and dirt with a broom
A sweeping curve is a long wide curve. the long sweeping curve of Rio's Guanabara Bay
ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
Cleaning off surfaces, or cleaning away dust, dirt, or litter, as a broom does; moving with swiftness and force; carrying everything before it; including in its scope many persons or things; as, a sweeping flood; a sweeping majority; a sweeping accusation
the act of cleaning with a broom
Building up layers of thick plaster and cutting away the excess with a template (or knife) to create a molding
sweeping day
A day for sweeping

We need your cooperation to move your car on sweeping-day .

sweeping stipulation
clause in a contract that determines specific condition that are considered basic elements that cannot be separated from one another
sweep
A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
sweep
To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush
sweep
A search (typically for bugs )
sweep
To travel quickly
sweep
A single action of sweeping
sweep
A chimney sweep
sweep
A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew
sweep
To search (a place) methodically
sweepings
That which is swept up
sweepings
plural form of sweeping
sweep
To clean (a floor, etc) using a broom or brush
sweep
{v} to clean with a besom, pass quickly over, rush over, pass with pomp, fetch a long stroke
sweep
{f} clean or clear away with a broom; remove forcefully; brush lightly; quickly pass over or through; scan, search; achieve an overwhelming victory; move lightly and gracefully; move rapidly
sweep
{n} the direction of a motion, destruction, a large oar, a range
sweepings
{n} what is swept away, filth, refuse
mine sweeping
removal of mines, removal of hidden explosives
sweep
  The motion employed in moving the searchcoil across the ground See SCAN (def 2)
sweep
If you make a clean sweep of something such as a series of games or tournaments, you win them all. the first club to make a clean sweep of all three trophies
sweep
If someone sweeps something bad or wrong under the carpet, or if they sweep it under the rug, they try to prevent people from hearing about it. For a long time this problem has been swept under the carpet
sweep
(American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line
sweep
To sweep the threshold To announce to all the world that the woman of the house is paramount When the procession called “Skimmington” passed any house where the woman was dominant, each one gave the threshold a sweep with a broom or bunch of twigs (See Skimmington )
sweep
A long pole, or piece of timber, moved on a horizontal fulcrum fixed to a tall post and used to raise and lower a bucket in a well for drawing water
sweep
Direction or departure of a curve, a road, an arch, or the like, away from a rectlinear line
sweep
make a big sweeping gesture or movement
sweep
with a broom, brush, or the like
sweep
Curve in a stem or log as distinct from an abrupt bend as defined by a crook; usually due to environmental conditions
sweep
Used also figuratively
sweep
time-dependent information created by the electron beam moving across a CRT screen
sweep
internal cylinder surface area over which a piston of a reciprocating compressor moves during its stroke Total piston sweep is a consideration in the determination of oil-feed rates for some reciprocating compressor cylinders, and may be determined as: length of stroke x cylinder circumference diameter x 2 x no of cylinders x rpm x minutes of operation
sweep
Direction and extent of any motion not rectlinear; as, the sweep of a compass
sweep
(i) Tillage with a shallow knife, blade, or sweep cultivating tool which is drawn slightly beneath the soil surface cutting plant roots and loosening the soil without inverting it, resulting in minimum incorporation of residues into the soil (ii) A type of cultivator shovel which is wing-shaped
sweep
The oar used in a sweep-oared boat; as an adjective, descriptive of the boat itself
sweep
Refers to gradual bends in the trunk of a tree leaving the trunk less than straight [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
sweep
Originally called Sweep, this is now the Lathe tool Another tool that can do more than just its basic function The Lathe tool lets you "sweep" a 2D template polygon around an axis to create a 3D object that is symmetrical around that axis, as if you'd created it on a machine lathe You can also cause the object to spiral as you go, or to taper in size
sweep
a wide scope; "the sweep of the plains"
sweep
If someone makes a sweep of a place, they search it, usually because they are looking for people who are hiding or for an illegal activity. Two of the soldiers swiftly began making a sweep of the premises see also sweeping, chimney sweep
sweep
Rider who stays at rear to give assistance
sweep
To clean rooms, yards, etc
sweep
the curvature of a gouge in cross section, being an arc of a circle Gouges are identified by how much curve there is, from 'flat' (almost, but definitely not, a chisel) to 'deep' (or 'quick', the quickest being a semi-circle), with 'medium' in between
sweep
Base, boss, or cut feature created by sweeping an open or closed profile sketch along one or more path curves Options may include the ability to scale, rotate, or offset the profile as it is swept Additional options may include the ability to control the location and orientation of the datum plane on which the sketch is located in relation to the path curves or other curves or datums Some systems combine the sweep and loft features into a single function
sweep
If something sweeps from one place to another, it moves there extremely quickly. An icy wind swept through the streets The car swept past the gate house
sweep
to brush, or rub over, with a broom for the purpose of cleaning; as, to sweep a floor, the street, or a chimney
sweep
A movable templet for making molds, in loam molding
sweep
If wind, a stormy sea, or another strong force sweeps someone or something along, it moves them quickly along. landslides that buried homes and swept cars into the sea Suddenly, she was swept along by the crowd
sweep
a movement in an arc; "a sweep of his arm" a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains" win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships" sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed" clean by sweeping; "Please sweep the floor" move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky" cover the entire range of
sweep
clean by sweeping; "Please sweep the floor"
sweep
The compass of any turning body or of any motion; as, the sweep of a door; the sweep of the eye
sweep
Last hiker in a group -- by design Person follows all others, ensuring that no one falls behind or is left needing assistance
sweep
One horizontal pass of an oscilloscope's electron beam from left to right across the CRT screen
sweep
To play a sweep shot
sweep
a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains"
sweep
A long plank, usually three inches by five inches, radiating out from the center pole Connected by cable to the top of the center pole, sweeps suspend the platform by means of steel rods
sweep
A sequence of puretone frequencies, which generates a frequency response curve
sweep
sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed"
sweep
The act of sweeping
sweep
move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky"
sweep
If you sweep an area of floor or ground, you push dirt or rubbish off it using a brush with a long handle. The owner of the store was sweeping his floor when I walked in She was in the kitchen sweeping crumbs into a dust pan Norma picked up the broom and began sweeping
sweep
To strike with a long stroke
sweep
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
sweep
A hit executed towards his leg or on side, by "sweeping" his bat around his body
sweep
If you sweep things off something, you push them off with a quick smooth movement of your arm. With a gesture of frustration, she swept the cards from the table `Thanks friend,' he said, while sweeping the money into his pocket
sweep
If a person or group sweeps an election or sweeps to victory, they win the election easily. a man who's promised to make radical changes to benefit the poor has swept the election In both republics, centre-right parties swept to power
sweep
to sweep the board: see board
sweep
To move through an (horizontal) arc or similar long stroke
sweep
To brush against or over; to rub lightly along
sweep
The almond furnace
sweep
To pass over anything comprehensively; to range through with rapidity; as, his eye sweeps through space
sweep
The process which updates the network images of devices involved in a modifying transaction A sweep occurs at the end of the transaction if the NSS is onnet, or upon making the transition to the onnet state if the NSS is offnet Sweeps may also occur in the background
sweep
an option to specify a percentage of excess cash flow that will be automatically moved into the taxable saving portfolio
sweep
A large oar used in small vessels, partly to propel them and partly to steer them
sweep
One who sweeps; a sweeper; specifically, a chimney sweeper
sweep
A play in which the ballcarrier dashes for the outside behind blocking linemen before turning upfield
sweep
If someone sweeps into a place, they walk into it in a proud, confident way, often when they are angry. She swept into the conference room Scarlet with rage, she swept past her employer and stormed up the stairs The Chief turned and swept out
sweep
If someone with long hair sweeps their hair into a particular style, they put it into that style. stylish ways of sweeping your hair off your face Her long, fine hair was swept back in a ponytail
sweep
Violent and general destruction; as, the sweep of an epidemic disease
sweep
To pass over, or traverse, with the eye or with an instrument of observation; as, to sweep the heavens with a telescope
sweep
If you are swept somewhere, you are taken there very quickly. The visitors were swept past various monuments A limousine swept her along the busy freeway to the airport
sweep
The motion employed in moving the searchcoil across the ground
sweep
To draw or drag something over; as, to sweep the bottom of a river with a net
sweep
The person who steers a dragon boat
sweep
To carry with a long, swinging, or dragging motion; hence, to carry in a stately or proud fashion
sweep
If your arm or hand sweeps in a particular direction, or if you sweep it there, it moves quickly and smoothly in that direction. His arm swept around the room Daniels swept his arm over his friend's shoulder. the long sweeping arm movements of a violinist. Sweep is also a noun. With one sweep of her hand she threw back the sheets
sweep
To brush swiftly over the surface of anything; to pass with switness and force, as if brushing the surface of anything; to move in a stately manner; as, the wind sweeps across the plain; a woman sweeps through a drawing- room
sweep
To pass a broom across (a surface) so as to remove loose dirt, dust, etc
sweep
cover the entire range of
sweep
or to clear away dust, dirt, litter, etc
sweep
A running play where two or more offensive linemen leave their stances and run toward the outside of the line of scrimmage (see "pull") The ball carrier takes the handoff from the quarterback and runs parallel to the line of scrimmage, waiting for his blockers to lead the way around the end The run is designed to attack the defensive end, outside linebacker, and cornerback on a specific side The fullback often also leads for a sweep
sweep
The sweeping of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc
sweep
An arrangement to maximize the interest earned by a customer who has both a high-interest rate account and a low- or no-interest account at the same financial institution Funds not being immediately used in the low-interest account are automatically transferred (swept) to the high-interest account, where they remain until the balance in the low-interest account drops below a certain minimum and the funds are transferred back to the first account The funds may be swept to the high-interest account overnight, or for longer periods of time
sweep
win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships"
sweep
To drive or carry along or off with a broom or a brush, or as if with a broom; to remove by, or as if by, brushing; as, to sweep dirt from a floor; the wind sweeps the snow from the hills; a freshet sweeps away a dam, timber, or rubbish; a pestilence sweeps off multitudes
sweep
A search (typically for bugs [electronic listening devices])
sweep
A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins
sweep
To move something in a particular motion, as a broom
sweep
a movement in an arc; "a sweep of his arm"
sweep
The eased change of direction in a drain fitting that allows for smooth passage of waste Fittings with abrupt changes of direction, such as a vent tee, may only be used for vents Back to alphabetical list
sweep
someone who cleans soot from chimneys
sweep
to cover or extend over an area or time period; "Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres"; "The novel spans three centuries"
sweep
If events, ideas, or beliefs sweep through a place, they spread quickly through it. A flu epidemic is sweeping through Moscow. the wave of patriotism sweeping the country
sweep
A period of time (usually four weeks) during which all local TV markets are simultaneously measured and reported by a ratings service is called a sweep Traditionally the sweep months are November, February, May and July
sweep
a long oar used in an open boat
sweep
A batsmans shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
sweep
{i} act of cleaning with a broom; continuous curving motion or shape; continuous extent; reach; chimney sweep, person who cleans soot and debris from inside a chimney; search made to remove hidden electronic listening devices
sweep
winning all or all but one of the tricks in bridge
sweep
In the game of casino, a pairing or combining of all the cards on the board, and so removing them all; in whist, the winning of all the tricks (thirteen) in a hand; a slam
sweep
sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience"
sweep
The compass or range of a stroke; as, a long sweep
sweep
To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less
sweep
The mold of a ship when she begins to curve in at the rungheads; any part of a ship shaped in a segment of a circle
sweep
A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland
sweep
The compass of anything flowing or brushing; as, the flood carried away everything within its sweep
sweepingly
In an encompassing manner
sweepingly
in a sweeping manner, extensively
sweepingly
in a sweeping manner; "he sweepingly condemned the entire population of the country for the war crimes
sweepings
Things collected by sweeping; rubbish; as, the sweepings of a street
sweepings
Plural actions of sweeping an area
sweepings
{i} dust and dirt that has been swept up with a broom
sweepings
dirt, dust etc that is left to be swept up
sweeping
Favoriten